vplyv banskej innosti na biotu
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vplyv banskej činnosti na biotu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Vplyv banskej činnosti na biotu - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Vplyv banskej činnosti na biotu. Denisa Bazalová Ivana Czocherová Andrea Gážiová. Stará environmentálna záťaž. negatívny dopad na kvalitu ŽP vznikol antropogénnou činnosťou

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vplyv banskej činnosti na biotu' - tex


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vplyv banskej innosti na biotu

Vplyv banskej činnosti na biotu

Denisa Bazalová

Ivana Czocherová

Andrea Gážiová

star environment lna z a
Stará environmentálna záťaž
 • negatívny dopad na kvalitu ŽP
 • vznikol antropogénnou činnosťou
 • staré banské diela, haldy, odkaliská, staré skládky odpadu, územie zničené armádou – potencionálne: areály podnikov, produktovody, poľnohospodárske dvory,hnojiská
 • potreba identifikácie a kvantifikácie vypracovaním environmntálneho auditu, objektívne zhodnotiť situáciu, rozhodnúť o postupe
star bansk diela
Staré banské diela
 • databáza starých banských diel - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
 • 17 tis. – haldy (6418), štôlne (4913), pingové ťahy (4556), odkaliská (10)
 • riziká: kontaminácia vysoko mineralizovanými banskými

vodami,výluhmi z háld,

odkalísk, výsypiek a

odvalov s obsahom

toxických látok

/napr. Hg, Cd, Pb, Cu/

odkalisko popro
Odkalisko Poproč
 • ťažba Sb a Au prebiehala od r. 1790 do r. 1965
 • zostaté haldy a odkaliská po ťažbe
vplyv na biotu
Vplyv na biotu

Vody, pôdy - výrazné znečistenie povrchových vôd, pôd a riečnych sedimentov v povodí toku Olšava

- prekročená

limitná hodnota pri

As až 400-

násobne (pôdy)

a pri Sb až 100-

násobne (vody)

slide8

Fauna, flóra - Sb: ovplyvnuje rast rastlín

As: v nadzemnej časti rastlín a ich využívanie v tradičnom ľudovom liečiteľstve, potenciálne nebezpečné pre herbivorné živočíchy.

 • Obyvateľstvo: -používanie kontaminovanej vody z domových studní, odkaliskového materiálu na stavebné účely, kontaminovaných pôd na pestovanie kultúrnych rastlín.V minulosti sa vody niektorých banských diel využívali ako zdroje pitnej vody.
o dkalisko marku ovce rud any
OdkaliskoMarkušovce(Rudňany)
 • Lokalita: Markušovce (Košický kraj)
 • Veľkosť: z pôvodných 10 ha(1980) 35 ha (2006)
 • Hĺbka materiálov: 38 m
 • 9 901 160 ton ulozeneho kalu
 • Vznik:1963 – 1974, Pri činnosti odštepného závodu Želba, a.s.

Spišská Nová Ves

v Rudňanoch

Krokusová, 2010

slide10

vposledných rokoch morfológiu povrchu odkaliska zmenila ťažba flotačných kalov.

 • ťaženie časti najvrchnejších vrstiev na priemyselne využiteľné piesky (na obsyp potrubi)
 • ministerstvo životného prostredia SR vydalo pre odkalisko Osvedčenie o výhradnom ložisku Markušovce I. – baryt č. 56/79/2005-7 zo dňa 25.1.2005 pre firmu SABAR, s.r.o. Markušovce.
 • centrálna časť odkaliska- jemnejší materiál a nižšie zastúpenie barytu
 • okraje- hrubšie podiely a relatívne vyššie zastúpenie barytu

Krokusová, 2010

pou it literat ra
Použitá literatúra
 • Ľ. Jurkovič et al.: Opustené Sb ložisko Poproč – zdroj kontaminácie prírodných zložiek v povodí Olšavy
 • Portál geologického ústavu Dionýza Štúra
 • mapserver.geology.sk
 • RNDr. Juliana Krokusová, PhD. , 2010: Likvidácia starej environmentálnej záťaže na príklade odkaliska Markušovce. Ústav regionálnych a národnostných štúdií PU, Prešov
 • dostupné na :http://www.fhpv.unipo.sk/~francova/pdf/Odkalisko%20Marku%C5%A1ovce.pdf
 • http://www.enviromagazin.sk/enviro2012/enviro2/12_premeny.pdf
ad