Arbeid og arbeidsmuligheter i arkivsektoren
Download
1 / 16

Arbeid og arbeidsmuligheter i arkivsektoren - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Arbeid og arbeidsmuligheter i arkivsektoren. Om Arkivverket, arkivlandskapet og jobbene Lars Christian Jenssen Riksarkivet 25.09.2008. Det norske arkivlandskapet (1). Aktører:. Arkiv- danning. Yrkestitler: Arkivledere Arkivarer Arkiv- konsulenter Records Managers. Stat. Kommune.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Arbeid og arbeidsmuligheter i arkivsektoren

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Arbeid og arbeidsmuligheter iarkivsektoren

Om Arkivverket, arkivlandskapet og jobbene

Lars Christian Jenssen

Riksarkivet

25.09.2008


Det norske arkivlandskapet (1)

Aktører:

Arkiv-

danning

Yrkestitler:

Arkivledere

Arkivarer

Arkiv-

konsulenter

Records

Managers

Stat

Kommune

Privat

Sentralt:

Departementer

Direktorater m.m.

Regional og

lokal

forvaltning

Sentraladm. etater m.v.

Skoler

Helse-institusjoner

Etc.

Bedrifter

Organi-sasjoner

Stiftelser

Personer

Yrkestitler

Riksarkivar

Fylkesa.

Byarkivar

Arkivarer

Rådgivere

Archivists

Riksarkivet

Statsarkivene

Kommuner og fylker

Egne depoter (AAB m.fl.)

Depot-

funk-

sjoner

Riksarkivet

(sentral)

Statsarkiver

(regional, lokal)

Byarkiver

Inter-kommunale arkiver (IKAer)


Det norske arkivlandskapet (2)

Aktører: myndigheter og organisasjoner

Aktivt

arkiv

Arkiv-

danning

Statlig myndighet:

Riksarkivaren

Organisasjoner:

Norsk Arkivråd

Kommunalt arkivfaglig forum (KAF)

Bort-

sett-

ings-

arkiv

Depot-

funk-

sjoner

Statlig myndighet:

Riksarkivaren

Statlig utviklingsorgan:

ABM-utvikling

Organisasjoner:

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Arkivarforeningen

Depot-

arkiv


Arkivverket

 • Landsdekkende etat med Riksarkivet, åtte statsarkiv og Samisk arkiv.

 • Moderne kulturetat med lange tradisjoner

 • Riksarkivet opprettet 1817

 • Eldste statsarkiv: Trondheim, opprettet 1850

 • Feiret 100-årsjubileum som etat i 2004


Arkivverket - oppgaver

 • Ta vare på kulturarv-materiale

  Bilde: Brev (diplom) fra Pave Clemens til alle geistlige i Norge fra 1189


Landets eldste kirkebok, fra Andebu, Vestfold, 1636-1738, oppbevares i Statsarkivet i Kongsberg


Oppgaver

 • Ta vare på arkiver fra statlige virksomheter – departementer, direktorater etc.

 • Tilgjengeliggjøre arkiver for brukere

 • Legge til rette for forsvarlig arkivdanning i offentlig forvaltning

 • Bevare privatarkiver


Ressurser

Utstrakt bruk av teknologiske løsninger

Ca. 250 medarbeidere

Ved inngangen til 2008 241 ansatte

216 årsverk

Årlig budsjett på ca. 230 millioner kroner.


Arkivstatistikk 2007 (1)

Norske arkivinstitusjoner samlet hadde 42.799 besøk.

Tallet lavt i forhold til museene, men besøks-typen er annerledes og som oftest mer langvarig i arkivene.

33 norske arkivinstitusjoner fikk i alt 83.397 publikumsforespørsler som ble besvart skriftlig

39.674 om velferdsformål

31.036 om eiendomsdokumentasjon

12.687 andre spørsmål

Kilde: ABM-utviklings statistikk for 2007


Arkivstatistikk 2007 (2)

 • 33 norske arkivdepotinstitusjoner hadde ca. 360.000 hyllemeter papirarkiv. Tilsvarer distansen Oslo-Mandal.

 • De 33 arkivinstitusjonene hadde seks millioner fotografier.

 • Det ble levert 355 uttrekk fra elektroniske arkiver til arkivdepotinstitusjonene.

 • Digitalisering av tekstdokument dominerer over andre medietyper. Totalt er det digitalisert ca. 8 millioner dokumentsider i institusjonene.

 • Kilde: ABM-utviklings statistikk for 2007


Yrkesgrupper i Arkivverket

 • Arkivarer

  • Vitenskapelige stillinger

  • Forskningsmuligheter

 • Rådgivere / konsulenter

 • Konserveringspersonale

 • IT-personale

  • Arkivarfunksjoner: Bevaring og formidling


Særlig relevante utdanninger

 • Arkivkunnskap

 • Historie

 • Kulturhistorie

 • IT-utdanning

 • Forvaltningsinformatikk

 • Juss

 • Konserveringsteknisk utdanning


Hvor ofte er det eller blir det ledige stillinger i arkivsektoren?

 • Rollene som arkivar og arkivkonsulent i endring

  • Gjelder både arkivdanningen og arkivdepotene

  • Økte veilednings-, formidling- og styringsfunksjoner

  • Sterkere krav om høy kompetanse, også spesialisert

  • Utbygging av stillinger

 • Generasjonsskifte


Ledige stillinger akkurat nå

Deltidsjobber for studenter i Statistisk Sentralbyrå (frist 24.9) – e-post til ssb@ssb.nomerket Studenthjelp

Fulltids stilling som arkivkonsulent i Norges Vassdrags- og energidirektorat (Majorstuen)

Vikariat som arkivleder, Språkrådet, (Solli Plass)

Rådgiver-, konsulent- og arkivar-stillinger

i flere seksjoner i Riksarkivet


Lenker

Arkivverket

ABM-utvikling

Arkivarforeningen

Norsk Arkivråd

Landslaget for lokal- og privatarkiv, LLP

”Veien videre” (ARKIV)


ad
 • Login