PSZCZOŁA (Apis) - PowerPoint PPT Presentation

Pszczo a apis
Download
1 / 21

  • 127 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

PSZCZOŁA (Apis). Aleksander Jagielnik IIe. SYSTEMATYKA …. WYGLĄD …. Pszczoły mają długość ciała od 7-8 mm do 16-18 mm. Mają ubarwienie o różnej intensywności - od jednolicie czarnego i ciemnobrązowego do żółtego i czerwono-pomarańczowego . Skrzydła ich mają specyficzne użyłkowanie.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PSZCZOŁA (Apis)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pszczo a apis

PSZCZOŁA(Apis)

Aleksander Jagielnik IIe


Systematyka

SYSTEMATYKA …


Wygl d

WYGLĄD …

Pszczoły mają długość ciała od 7-8 mm do 16-18 mm. Mają ubarwienie o różnej intensywności - od jednolicie czarnego i ciemnobrązowego do żółtego i czerwono-pomarańczowego. Skrzydła ich mają specyficzne użyłkowanie.


Gdzie wyst puj

GDZIE WYSTĘPUJĄ …

Żyją one obecnie dziko na terenie Azji, Afryki i Ameryki Południowej, a pszczoła miodna i pszczoła wschodnia zostały udomowione, w Europie .


Pszczo a apis

Wszystkie gatunki pszczół należące do plemienia Apini (i rodzaju Apis) wytwarzają miód. Gatunkiem najbardziej ekspansywnym jest pszczoła miodna żyjąca w Europie, gdzie została udomowiona, a także w Afryce, Ameryce, Australii i Nowej Zelandii, do których to miejsc została sprowadzona. Pozostałe trzy gatunki pszczół miodnych to gatunki azjatyckie.


Jak yj

JAK ŻYJĄ …

Wszystkie gatunki należące do rodzaju Apis żyją w zorganizowanych społeczeństwach. Budują one z czystego wosku pionowe plastry z obustronnie ułożonymi komórkami, służącymi do wychowu czerwi i przechowywania pokarmu.


Czym si odrzywiaj

CZYM SIĘ ODRZYWIAJĄ …

Osobniki dorosłe i larwy odżywiają się nektarem, spadzią oraz pyłkiem kwiatowym.


Pszczele ycie w spo ecze stwie

PSZCZELE ŻYCIE W SPOŁECZEŃSTWIE …

Zakładają duże kolonie (rodziny pszczele), zależnie od gatunku liczące od kilku do 20-80 tysięcy osobników. Życie rodzin jest koordynowane za pośrednictwem feromonów, regularnych zmian aktywności gruczołów, porozumiewania się za pomocą tańców i wydawania dźwięków.


Pszczeli taniec

PSZCZELI TANIEC


Pszczo a apis

Doskonale wypracowały sposób regulacji temperatury w gnieździe, co pozwala rodzinom pszczelim na uniezależnienie się w dużej mierze od warunków zewnętrznych, dzięki czemu w klimacie chłodnym mogą przeżyć długie i surowe zimy całe kolonie, a nie tylko pojedyncze osobniki w stanie hibernacji, jak np. u trzmieli.


S cztery naturalne gatunki pszcz

SĄ CZTERY NATURALNE GATUNKI PSZCZÓŁ:

  • PSZCZOŁA WSCHODNIA

  • PSZCZOŁA OLBRZYMIA

  • PSZCZOŁA KARŁOWATA

  • PSZCZOŁA MIODNA


Pszczo a wschodnia

PSZCZOŁA WSCHODNIA


Pszczo a olbrzymia

PSZCZOŁA OLBRZYMIA


Pszczo a kar owata

PSZCZOŁA KARŁOWATA


Pszczo a miodna

PSZCZOŁA MIODNA


Pszczeli wrogowie

PSZCZELI WROGOWIE …

Jednymi z największych naturalnych wrogów pszczoły są szerszenie . Potrafią atakować całą gromadą siedliska tych owadów, niszcząc gniazdo i zjadając larwy. Początkowo wysyłają zwiadowcę, który ma za zadanie zlokalizować gniazdo. Pszczoły potrafią jednak bronić się przed tymi drapieżcami. Otaczają szerszenia, który przybywa do kolonii, tworząc zwartą kulę. Napastnik znajdujący się w środku ginie po 10 minutach na skutek przegrzania, ponieważ maksymalna temperatura, jaką może wytrzymać, to 46 °C, natomiast pszczoły przetrzymują ponad 47 °C. W 2009 roku odkryto, że związek z tym procesem ma również dwutlenek węgla, wytwarzany przez pszczoły.


  • Login