საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები - PowerPoint PPT Presentation

საბუნებისმეტყველო
Download
1 / 16

  • 144 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები. პედაგოგთა გამოცდა (პრაქტიკული ნაწილი). ფ ი ზ ი კ ა. moTxovnebi ექსპერიმენტის სწორი დაგეგმვის უნარი სხვადასხვა ტიპის საზომი ხელსაწყოების გამოყენება (გაზომვების ჩატარება)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5283147

საბუნებისმეტყველომეცნიერებები

პედაგოგთა გამოცდა

(პრაქტიკული ნაწილი)


5283147

ფ ი ზ ი კ ა


5283147

moTxovnebi

  • ექსპერიმენტის სწორი დაგეგმვის უნარი

  • სხვადასხვა ტიპის საზომი ხელსაწყოების გამოყენება (გაზომვების ჩატარება)

  • ექსპერიმენტული მონაცემების სხვადასხვა სახით წარმოდგენა (ცხრილი, გრაფიკი, დიაგრამა), მათი ანალიზი და დასკვნის გამოტანა

  • უსაფრთხოების წესების დაცვა


Davalebata nimusebi

davalebaTanimuSebi

davaleba 1:

cnobilimasissawonisgamoyenebiTgansazRvreTaraumetes 4% fardobiTicdomilebiTucnobimasissxeulismasa.

mocemulixelsawyoebidamasala:

1. Stativi

2. zambara

3. 180g masissawoni

4. ucnobimasissxeuli

5. saaTi


Cdis mimdinareoba

cdismimdinareoba

cdismimdinareoba


5283147

gazomvisSedegebi:

N1=3241 N2=1691

M= (507 9)g


5283147

ცდის ოქმი

maqsim. 5 qula

ცდისაღწერა:

Sedegi:

analizi:

1 qula

2 qula

2 qula


5283147

davaleba 2: aageTvarvarebisnaTuris volt-amperulimaxasiaTeblisadanaTuriswinaRobismissimZlavrezedamokidebulebisgrafikebi. axseniTmiRebuliSedegi.


Cdis mimdinareoba1

cdismimdinareoba


Grafikebi

grafikebi

cxrilebi

R, omi

I, a

U, v

U, v

W, vt


5283147

ცდის ოქმი

maqsim. 5 qula

ცდისაღწერა:

Sedegi:

analizi:

1 qula

2 qula

2 qula


5283147

davaleba3: განსაზღვრეთ ელექტრონის მუხტი მარილის წყალხსნარში გატარებული მუხტისა და ამ დროს კათოდზე გამოყოფილი წყალბადის მოცულობის გაზომვის საშუალებით.შედეგი შეადარეთ ელექტრონის მუხტის ცნობილ მნიშვნელობას და ახსენით განსხვავების მიზეზები.


Cdis mimdinareoba2

cdismimdinareoba


5283147

ცდის ოქმი

maqsim. 5 qula

ცდისაღწერა:

Sedegi:

analizi:

1 qula

2 qula

2 qula


5283147

გმადლობთ ყურადღებისათვის!


ad
  • Login