საბუნებისმეტყველო
Download
1 / 16

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები - PowerPoint PPT Presentation


  • 153 Views
  • Uploaded on

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები. პედაგოგთა გამოცდა (პრაქტიკული ნაწილი). ფ ი ზ ი კ ა. moTxovnebi ექსპერიმენტის სწორი დაგეგმვის უნარი სხვადასხვა ტიპის საზომი ხელსაწყოების გამოყენება (გაზომვების ჩატარება)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები' - tevin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

საბუნებისმეტყველომეცნიერებები

პედაგოგთა გამოცდა

(პრაქტიკული ნაწილი)moTxovnebi

  • ექსპერიმენტის სწორი დაგეგმვის უნარი

  • სხვადასხვა ტიპის საზომი ხელსაწყოების გამოყენება (გაზომვების ჩატარება)

  • ექსპერიმენტული მონაცემების სხვადასხვა სახით წარმოდგენა (ცხრილი, გრაფიკი, დიაგრამა), მათი ანალიზი და დასკვნის გამოტანა

  • უსაფრთხოების წესების დაცვა


Davalebata nimusebi
davalebaTanimuSebi

davaleba 1:

cnobilimasissawonisgamoyenebiTgansazRvreTaraumetes 4% fardobiTicdomilebiTucnobimasissxeulismasa.

mocemulixelsawyoebidamasala:

1. Stativi

2. zambara

3. 180g masissawoni

4. ucnobimasissxeuli

5. saaTi


Cdis mimdinareoba

cdismimdinareoba

cdismimdinareoba


gazomvisSedegebi:

N1=3241 N2=1691

M= (507 9)g


ცდის ოქმი

maqsim. 5 qula

ცდისაღწერა:

Sedegi:

analizi:

1 qula

2 qula

2 qula


davaleba 2: aageTvarvarebisnaTuris volt-amperulimaxasiaTeblisadanaTuriswinaRobismissimZlavrezedamokidebulebisgrafikebi. axseniTmiRebuliSedegi.


Cdis mimdinareoba1
cdismimdinareoba


Grafikebi
grafikebi

cxrilebi

R, omi

I, a

U, v

U, v

W, vt


ცდის ოქმი

maqsim. 5 qula

ცდისაღწერა:

Sedegi:

analizi:

1 qula

2 qula

2 qula


davaleba3: განსაზღვრეთ ელექტრონის მუხტი მარილის წყალხსნარში გატარებული მუხტისა და ამ დროს კათოდზე გამოყოფილი წყალბადის მოცულობის გაზომვის საშუალებით.შედეგი შეადარეთ ელექტრონის მუხტის ცნობილ მნიშვნელობას და ახსენით განსხვავების მიზეზები.


Cdis mimdinareoba2
cdismimdinareoba


ცდის ოქმი

maqsim. 5 qula

ცდისაღწერა:

Sedegi:

analizi:

1 qula

2 qula

2 qula


გმადლობთ ყურადღებისათვის!