D dag de landing in normandi
Download
1 / 55

D-DAG De landing in Normandië - PowerPoint PPT Presentation


  • 84 Views
  • Uploaded on

D-DAG De landing in Normandië. Een productie Vertaald uit het Frans – Freddy Storm 05/2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' D-DAG De landing in Normandië' - teva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
D dag de landing in normandi

D-DAGDe landing in Normandië

Een productie Vertaald uit het Frans – Freddy Storm 05/2010


Op D-dag, 6 juni 1944, verlieten de geallieerdetroepenEngelandaanboord van vliegtuigen en schepen. ZestakenhetKanaal over om de stranden van Normandiëaan te vallen in eenpoging om de ATLANTIKWALL van Hitlerstroepen te doorbreken en zijngreep op Europa te doenophouden. Zo’n 215.000 geallieerdesoldaten en ongeveerevenveelDuitsewerdengedood of gewondtijdens dit offensief. In de driemaanden na de landing moesten de geallieerdetroepen in Normandiëvechten in bloed, zweet en tranen(uitspraak van Winston Churchill) om de zege te behalen op de Duitsers.


De opperbevelhebber van de operatie, generaalDwight D. Eisenhower, gafdrieurenvoorhetvertrekhetdagorderdoor: volledigeoverwinning, nietsminder,aan de para’s van de 101eluchtlandingsdivisie met als basis hetvliegveld van de Royal Air Force Greenham Common in Engeland. Die para’szoudendeelnemenaan de eersteinvasiegolfop hetEuropese continent door de bevrijdings-strijdkrachten op 5 juni 1944.


Canadesetroepen in landingsbotennaderen de kuststrook met de codenaamJuno Beach bijBernières-sur-Mer.


Een moment van gebed aan boord van een landingsvaartuig
Een moment van gebedaanboord van eenlandingsvaartuig.


De geallieerde landing in Normandiëleiddetot de bevrijding van Frankrijk, eendefinitieveommekeeraanhet West-Europese front tijdens de TweedeWereldoorlog.


EenAmerikaanseeenheidhelpthaaruitgeputtekameradenaan land. Die soldatenbereikten de zone met codenaamUtah Beach met eenreddingssloepnadat hun landingsvaartuigwasgetroffendoor de Duitsekustbatterijen en gezonken.


Zwaargetroffenheltdeze boot over naarbakboord. Hijlegtaannaasteen transport-schip om de troepenzosnelmogelijk te evacueren.


Schepenvoerenheen en weer over hetKanaal met in Engeland hergroepeerde soldaten. Ze brachten golf na golf versterkingstroepen naar het geallieerde bruggenhoofd.


Een voorlopig eerbetoon aan een onbekende amerikaanse soldaat die in de strijd was gesneuveld
EenvoorlopigeerbetoonaaneenonbekendeAmerikaansesoldaat die in de strijdwasgesneuveld.


Duitsekrijgsgevangenenwordendoor de geallieerdestrijdkrachten op Utah Beach meegenomen. De landing iseensucces.


Een amerikaanse soldaat op een duitse stelling aan utah beach 1 jaar later
EenAmerikaansesoldaat op eenDuitsestellingaan Utah Beach, 1 jaarlater.


Een jaar na de landing het eerste amerikaanse kerkhof in saint laurent sur mer
Eenjaar na de landing: heteersteAmerikaansekerkhofin Saint-Laurent-sur-Mer.


Na de landing in normandi werden duitse krijgsgevangenen ingezet om de stranden te reinigen
Na de landing in NormandiëwerdenDuitsekrijgsgevangeneningezetom de stranden te reinigen.


Generaal eisenhower op omaha beach aan de normandische kust tijdens een herdenking op 9 juni 1951
Generaal Eisenhower op Omaha Beach aan de Normandischekusttijdenseenherdenking op 9 juni 1951.


De overblijfselen van de mulberry kaai in arromanches in normandi
De overblijfselen van de Mulberrykaaiin Arromanches in Normandië.


Omaha beach waar meer dan 9 000 amerikaanse soldaten sneuvelden
Omaha Beach, waarmeer dan 9.000 Amerikaansesoldatensneuvelden.


Pointe du Hoc op Omaha Beach, getekenddoor de bombardementen. Een van de vijfstranden die door de Amerikaanse, Canadese en Britsetroepenwerdenveroverd om Europa te bevrijden van de Duitsebezetting.


Britse para s van het 3e bataljon in ranville bij caen
Britsepara’s van het 3e bataljon in Ranvillebij Caen.


Een van de duitse kustbatterijen in longues sur mer
Een van de Duitsekustbatterijen in Longues-sur-Mer.


Een veteraan op het militair kerkhof in la cambe in normandi
Eenveteraan op hetmilitairkerkhof in La Cambe in Normandië.


Een amerikaanse jeep op het strand van saint laurent sur mer
EenAmerikaansejeep op hetstrand van Saint-Laurent-sur-Mer.


Een amerikaanse veteraan die fier zijn medailles draagt
EenAmerikaanseveteraan die fier zijnmedaillesdraagt.


Nu schijnt in bayeux de zon op de grafzerken van tijdens de landing gesneuvelde soldaten
Nu schijnt in Bayeux de zon op de grafzerken van tijdens de landing gesneuveldesoldaten.


Harry buckley 84 jaar op omaha beach
Harry Buckley, 84 jaar, op Omaha Beach.


Met klaprozenbeschilderdekeien ter herinneringaan de Canadesesoldaten die in 1944 landden op hetstrand van Saint-Aubin.


De veteraan john lang 90 jaar op een amerikaanse kerkhof
De veteraanJohn Lang, 90 jaar, op eenAmerikaansekerkhof.


Het indrukwekkend amerikaans kerkhof in colleville sur mer
HetindrukwekkendAmerikaanskerkhof in Colleville-sur-Mer.


Een bezoek aan dit kerkhof in tegelijk

beklijvend en mooi. De duizenden

grafzerken zijn perfect uitgelijnd en

men hoort passende muziek.

Dit stukje Frankrijk werd op het einde

van de Tweede Wereldoorlog

door de Franse regering afgestaan

aan de Verenigde Staten.


Einde

Rechten voorbehouden.

Referentiefoto’s van Denverpost.com.

Muziek: thema van de film

« De langste dag ».

Montage: Denis Hautot.Voor andere dia’s: klik op:


ad