silov soustavy jejich klasifikace a charakteristick veli iny
Download
Skip this Video
Download Presentation
Silové soustavy, jejich klasifikace a charakteristické veličiny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Silové soustavy, jejich klasifikace a charakteristické veličiny - PowerPoint PPT Presentation


 • 287 Views
 • Uploaded on

Silové soustavy, jejich klasifikace a charakteristické veličiny. Radek Vlach Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT Brno Tel.: 54114 2860 e-mail: vlach.r @ fme.vutbr.cz, http://www.umt.fme.vutbr.cz/~rvlach/. Silové soustavy. (soustavy silového působení – složitější).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Silové soustavy, jejich klasifikace a charakteristické veličiny' - tessa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
silov soustavy jejich klasifikace a charakteristick veli iny

Silové soustavy, jejich klasifikace a charakteristické veličiny

Radek Vlach

Ústav mechaniky těles, mechatronikya biomechaniky FSI VUT Brno

Tel.: 54114 2860

e-mail: [email protected], http://www.umt.fme.vutbr.cz/~rvlach/

silov soustavy
Silové soustavy

(soustavy silového působení – složitější)

 • Statické působení síly na těleso lze vyjádřit
 • vektorovou veličinou v bodě Ai
 • nebo
 • bivektorovou veličinou v bodě B -
 • množina sil působící na těleso

Popis silové soustavy - P

Výslednicový bivektor:

- silová výslednice

- momentová výslednice

slide3

Výslednice a jsou charakteristické veličiny vyjádřené v bodě B pro danou silovou soustavu – reálně v bodě B nepůsobí !!!

Zobecnění na silové působení (reálné soustavy)

vlastnosti silov ch soustav s ohledem na v slednicov bivektror
Vlastnosti silových soustav s ohledem na výslednicový bivektror

- výslednice silová, má vždy charakter volného vektoru => nezávisí na volbě vztažného bodu B.

- výslednice momentová, má obecně charakter vázaného vektoru k bodu B.

Vlastnosti výslednic a

a) změna výslednic je způsobena změnou působišť, velikostí, směru respektive orientace sil působících na těleso – platí obecně

b) změna polohy působišť jejich nositelkách

Statické působení silové soustavy P na těleso (charakterizované a ) nezávisí na poloze působišť jednotlivých sil na jejich nositelkách

slide5

c) změna vztažného bodu – jak se změní výslednice v B a C ?

d) analýza vztahu

Věta o transpozici vztažného bodu

slide6

e) invariant silové soustavy – skalární veličina

Osa silové soustavy

a) kdy platí ?

 • pokud C existuje tak jich existuje celá řada
 • vektory budou navzájem kolmé
typy silov ch soustav
Typy silových soustav

… podle prostorového rozložení nositelek (str. 51-58)

- nezávisí na poloze působišť, ale nositelek (možnost posouvat Aipo nositelce )

 • Silové soustavy
     • nositelky jsou mimoběžné – 3D
     • nositelky jsou rovnoběžné » leží v prostoru - 2D
         • » leží v jedné rovině - 2D
     • nositelky jsou různoběžné » protínají se v různých bodech
     • » protínají se v jednom bodě
     • nositelky jsou totožné
 • Co je třeba sledovat u silové soustavy
     • silovou výslednici -
     • momentovou výslednici -
     • invariant silové soustavy - I
     • existence osy - I= 0 ?
     • charakteristický bod/osa – C ( )
slide9

Centrální silová soustava (soustava se společným působištěm) – 2D,3D

Působiště v šech sil je možné posouvat do společného bodu A po jejich nositelkách

Obecná rovinná silová soustava

Vztažný bod si můžeme volit libovolně – výhodně Bϵr

slide11

Rotující silová soustava rovnoběžných sil v prostoru

- pokud není B počátek souřadného systému

Bod S střed soustavy rovnoběžných rotujících sil se při rotaci nemění a prochází jím osa silové soustavy v každé její poloze => stanovení těžiště

slide12

Silové soustavy podle statických charakteristik

- nejednoduší reprezentanti typů silových soustav P

n=0

rovnovážná P

n=1

P s osou

slide13

n=2

a) společná nositelka b) různoběžné nositelky

b) rovnoběžné nositelky d) mimoběžné nositelky

P bez osou

točivá silová soustava

<=

slide14

Pravidla pro volbu souřadného systému

 • počátek v průsečíku co největšího počtu sil (nositelek)
 • souřadnicové osy volit ve směru co největšího počtu sil
 • je-li několik sil v rovině => volíme jako souřadnicovou rovinu
 • protíná-li několik sil jedinou přímku => volit tuto přímku jako souřadnicovou osu
p klad
Příklad

Fx=300N

Fy=100N

Fz=200N

Fg=500N

z

1m

0,3m

0,5m

0,9m

y

x

FG

ad