HIZMET I I EGITIM SEMINERI Milli Egitim Bakanligi Talim Terbiye Kurulu Baskanligi - PowerPoint PPT Presentation

HZMET  ETM SEMNER
Download
1 / 49

  • 297 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Kimya gretim Programin Temel geleri. HEDEFLER-Kazanimlar. grenme Yasantilari. grenme Yasantilarinin Dzenlenmesi. lme ve Degerlendirme. . . . . . . . . GERI BESLENME (DNT VE DZELTME). . Niin?Hedef(Davranis). Egitim Durumlarigretme-grenme SreciNasil?. Ierik(Kapsam)Ne?. Ne kadar?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

HIZMET I I EGITIM SEMINERI Milli Egitim Bakanligi Talim Terbiye Kurulu Baskanligi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hizmet i i egitim semineri milli egitim bakanligi talim terbiye kurulu baskanligi

HZMET ETM SEMNER

Milli Eitim Bakanl

Talim Terbiye Kurulu Bakanl

Do. Dr. Bayram COTU

Dokuz Eyll niversitesi


Kimya retim program n temel eleri

Kimya retim Programn Temel eleri

HEDEFLER-Kazanmlar

renme Yaantlar

renme Yaantlarnn Dzenlenmesi

lme ve Deerlendirme

GER BESLENME (DNT VE DZELTME)


Hizmet i i egitim semineri milli egitim bakanligi talim terbiye kurulu baskanligi

Niin?

Hedef

(Davran)

Ne kadar?

lme ve Deerlendirme

(Dnt)

Ne kadar?

erik

(Kapsam)

Ne?

Eitim Durumlar

retme-renme Sreci

Nasl?


Hizmet i i egitim semineri milli egitim bakanligi talim terbiye kurulu baskanligi

Kazanm

Hedef/Davran

Bilisel Yaklam /

Yaplandrmac Kuram

Davran Yaklam

Yeni Kimya retim Program

(Mevcut Kimya retim Program)

Eski Kimya retim Program

(2007 ncesi)


Hizmet i i egitim semineri milli egitim bakanligi talim terbiye kurulu baskanligi

Yeni Kimya retim programnda (MEB, 2007) kazanmlar:

  • Kimya erik Kazanmlar

  • Bilimsel Sre Becerileri (BSB)

  • Kimya-Teknoloji-Toplum-evre likileri (KTT)

  • letiim, Tutum ve Deer Becerileri (TD)


Yapilandirmaci consructivist renme kurami

YAPILANDIRMACI (CONSRUCTIVIST) RENME KURAMI


Hizmet i i egitim semineri milli egitim bakanligi talim terbiye kurulu baskanligi

Yaplandrmaclk = Constructivism

Oluturmac

Kurmac Anlay

Btnletirici

Yaplandrc renme

Yaplandrmac renme

Oluumcu Yaklam

gibi kavramlarla yaplandrmaclk ifade edilmektedir.


Hizmet i i egitim semineri milli egitim bakanligi talim terbiye kurulu baskanligi

renmenin nasl gerekletii bilisel ve davran kuramlarla aklanmaya allmaktadr.

Bilisel kuramclara gre renme zihinsel bir sretir ve zihne ulaan bilgilere anlam verilmesi ile gereklemektedir. Bu anlam verme rencinin kendi deneyimine, sahip olduu kltre, iinde renmenin gerekletii etkileimin doasna ve rencinin bu sreteki rolne gre deimektedir.

Bu gr yaplandrmac renme kuram ile uyum gstermektedir.


Hizmet i i egitim semineri milli egitim bakanligi talim terbiye kurulu baskanligi

Yaplandrmac renme (Constructivism) kuram, temelde rencilerin daha nceki bilgilerini kullanarak yeni karlatklar durumlara anlam verdiklerini savunur (Osborne & Wittrock, 1983; Hand & Treagust, 1991; Thomas & David, 1991). Bu durum, ncelikle rencinin renme srecinde kendi deneyimlerini gzden geirmesini gerektirir (Driver, 1988). Bundan dolay, rencilere kendi bilgilerini oluturmalar iin deneyimlerini snama frsat verecek retim ortamlar salanmaldr.


Hizmet i i egitim semineri milli egitim bakanligi talim terbiye kurulu baskanligi

Yaplandrmac renme kuram genel olarak soruya cevap aramaktadr. Bunlar;

1. Zihin dardan alnan yeni bilgileri nasl ilemektedir?,

2. Bu bilgiler zihne nasl yerlemektedir?,

3.Bilgiler ilenirken ve yaplanrken nceki bilgilerde ne tr deiiklikler olmaktadr?

Bu sorularn irdelenmesi yaplandrmac renme kuramnn esaslarn oluturmaktadr.


Hizmet i i egitim semineri milli egitim bakanligi talim terbiye kurulu baskanligi

renmenin gerekleme sreci


Hizmet i i egitim semineri milli egitim bakanligi talim terbiye kurulu baskanligi

Bu kuramn temelinde, bilginin ya da anlamn d dnyada bireyden bamsz olarak var olmad ve edilgen olarak dardan bireyin zihnine aktarlmad, tersine etkin biimde birey tarafndan zihinde yaplandrld gr yer alr.

Yaplandrmaclk retme zerine deil, renme zerine temellendirilmi bir kuramdr. nsann nasl rendii, bilgiyi nasl yaplandrd bilinirse ona uygun bir renme ortam oluturulabilir. Bu balamda, yaplandrmaclk bir retim yntemi deil, bilginin kiinin evresiyle etkilemesi sonucu oluturulduunu savunan bir eitim felsefesidir (Bac-Kl, 2001, s.15; Yaar ve Gltekin, 2002).


Hizmet i i egitim semineri milli egitim bakanligi talim terbiye kurulu baskanligi

Yaplandrmac yaklamda, yaparak ve dnerek fen (ya da kimya) retimi (hands-on and minds-on science) n plandadr. renciler etkinlikleri yaparken zgrdrler ve zgrce kefederler. renciler retmenin rehberliinde, kendi istekleri dorultusunda oluturduklar problemi zmeye alrlar. Problemlerinin zm iin gzlem, deney ve aratrmalar yaparlar. Denenceler gelitirirler, denenceler snayacak deneyler yaparlar, varsaymda bulunurlar, kendilerininkileri arkadalarnn varsaymlaryla ve sonunda da ilke ve yasalarla karlatrrlar. Bylelikle, renciler yava yava kendi bilimsel bilgilerini olutururlar.


Hizmet i i egitim semineri milli egitim bakanligi talim terbiye kurulu baskanligi

Yaplandrmac kuram, sorgulamaya dayal renmeyi, rencilerin renmesini salayan en gl yollardan biri olarak vurgulamaktadr. nk yaplandrmacln tm abas, renmenin kalcln salamak ve st dzey dnme becerilerinin oluturulmasna katk getirmektir.


Yapilandirmaci ret m n temel lkeler

YAPILANDIRMACI RETMN TEMEL LKELER

Yaplandrmac retimin be temel ilkesinden bahsedilmektedir. Yalnz bu ilkeler bir birinden tamamen bamsz,kesin izgilerle ayrlm deildir.

1.nceki bilgilerinin harekete geirilmesi

2.Yeni bilginin kazanlmas: rencilerin yeni bilgiler kazanmas iin; renmenin, temel kavramlar etrafnda ekillendirilmesi gerekir. Yani rencilerin btn, btnn paralarn ve bu paralar ile btn arasndaki ilikiyi grmelerine yardmc olunmaldr.

3.Bilginin anlalmas:rencinin bak asnn deerlendirilmesi gerekmektedir. Yani, verilen yeni bilgi nceden var olanlarla elimiyorsa, bu konudaki zihinsel yap glendirilir; eliiyorsa var olan zihinsel yapnn deitirilip,yeni dzenlemeler yapmas ve yeni dengeyi kurmas iin renciye destek olunur.


Yapilandirmaci ret m n temel lkeler1

YAPILANDIRMACI RETMN TEMEL LKELER

4.Bilginin uygulanmas: Bilginin renciler tarafndan uygulanmasna yardm edilmelidir.Bu, rencilerin nceki bilgi yaplarna uygun etkinlikler hazrlanarak salanabilir.

5.Bilginin farknda olunmas: Kiinin bir bilgiyi kullanarak bir problemi zmesi ile kendisini o problemin zmne gtren stratejinin ne olduunu fark etmesi ayr ayr eylerdir.Bu sebeple retmen, rencilerin sahip olduklar bilginin farknda olmalarn salayacak etkinlikler dzenlemelidir. Bu etkinlikler daha ok rencilerin geriye dnp ne yaptklarn gzden geirmelerine imkan veren etkinlikler olmaldr.


Hizmet i i egitim semineri milli egitim bakanligi talim terbiye kurulu baskanligi

YAPILANDIRMACI ETMDE;

RETMENN ROL?


Yapilandirmaci e t mde retmen n rol

YAPILANDIRMACI ETMDE RETMENN ROL?

Yaplandrmac renmeyi temel alan bir eitim programnn baarl olabilmesi iin,program uygulayacak olan retmenlerin bir takm zelliklere sahip olmas gerekir.

Yaplandrmac retmen; ak fikirli, ada, kendini yenileyebilen,bireysel farkllklar dikkate alan,uygun renme yaantlarn salayan ve renenlerle birlikte renen olmaldr.

Yaplandrmac retmen; rencilerin uygun etkinlikler yapmasna yardmc olmal,rencileri ibirliine tevik etmeli,rencilerin srekli iletiim ierisinde olmalarn cesaretlendirmelidir.


Yapilandirmaci e t mde retmen n rol1

YAPILANDIRMACI ETMDE RETMENN ROL?

Yaplandrmac retmen; rencilerin bireysel farkllklarn dikkate almal,her rencinin kendi kararn kendisinin vermesine yardmc olmaldr.

Yaplandrmac retmen; dndrc sorular sorarak rencileri aratrmaya ve problem zmeye tevik etmelidir.


Hizmet i i egitim semineri milli egitim bakanligi talim terbiye kurulu baskanligi

YAPILANDIRMACI ETMDE;

RENCNN ROL?


Yapilandirici e t mde renc n n rol

YAPILANDIRICI ETMDE RENCNN ROL?

Yaplandrmac renme, rencinin kendi yetenekleri, gdleri, tutumu ve tecrbelerinden edindikleri ile oluan bir karar verme srecidir. Birey renme srecinde seici, yapc ve etkindir.

renmenin kontrol bireydedir.renmeye retmenle birlikte yn verir. Bu yn verme srecinde rencinin gemi yaantlar, bak as, hazr bulunuluk dzeyi etkilidir.

renci renme srecinde etkili olabilmek iin eletirel ve yapc sorular sorar, dier rencilerle ve retmeniyle etkileim ve iletiim iinde bulunur.

Yaplandrmaclk srecinde renci renmeyi kendisine sunulan ekliyle deil de, zihninde yaplandrd biimi ile gerekletirir.

Yaplandrmaclkta renci; merakl, giriimci ve sabrl olmaldr.


Hizmet i i egitim semineri milli egitim bakanligi talim terbiye kurulu baskanligi

nsanlara bir eyin nasl yaplamas gerektiini sylemeyin.

Yaplmasn istediiniz eyin ne olduunu syleyin

ve yaratclklar ile sizi nasl hayran brakacaklarn grn.

General George S. Patton


D rt a amali model

DRT AAMALI MODEL

rencilerin daha nceki deneyimlerinden ve n bilgilerinden yararlanarak yeni karlatklar durumlara anlam verebileceklerini ve onlar zmleyebileceklerini savunan yaplandrmac renme kuram fen bilimleri (fizik, kimya) eitiminde drt aamal bir model yardmyla snf ortamnda kullanlabilecei nerilmektedir (Ayas, 1995).

1. Birinci aama : Bu aamada ncelikle rencilerin dikkatini konuya ekebilmek iin bir tantm yaplr. Ayrca, rencilerin n bilgileri ve bu bilgiler ierisindeki alternatif (yanl veya bilimsel gereklere ters den) fikirleri ortaya karlr. Eer mfredatn bir klavuzu yok ise, bu aama verilmek istenen konunun ilenecei zamandan birka hafta nce snf tartmas veya yazl testler yardmyla yaplmaldr. Bylece retmen dersini snfn dzeyine gre hazrlama frsat elde etmi olur.


Hizmet i i egitim semineri milli egitim bakanligi talim terbiye kurulu baskanligi

DRT AAMALI MODEL

2. kinci veya odaklama aamas : retilmesi istenen kavramla ilgili deneyimler, bu aamada renciye kazandrlr. ok deiik stratejilerin (snf tartmas, yeni ara-gerelerle deneyim kazanma, film izleme, v.b.) kullanlabildii bu aamada retmenin rol, rencileri motive edici yaklamlar kullanma ve sorduu sorularla onlar dnmeye ve yorumlamaya sevk etmektir.

3.nc veya mcadele aamas : rencilerin dncelerini sorgulad karlatrd ve deitirdii aamadr. Bu aamada verilmek istenen kavram retmen tarafndan ok deiik yntem ve kaynaklar kullanlarak verilir. Bu, rencilerin seviyesi de dikkate alnarak uygun bir dil ve aklkla yaplr.


Hizmet i i egitim semineri milli egitim bakanligi talim terbiye kurulu baskanligi

DRT AAMALI MODEL

4. Drdnc veya uygulama aamas : Yeni kazanlan bilginin baka durumlara renciler tarafndan uygulanmas aamasdr. Bu, problem zme, konu hakknda kompozisyon yazma, gnlk hayattaki olaylarla balant kurma v.b. faaliyetlerden yararlanlarak yaplabilir. Bu aama, rencilere dersin ba ile sonu arasnda kendi bilgi yaplarnda meydana gelen deiiklikleri gzden geirme frsat verilerek retmen tarafndan sonlandrlr. Bu aamann en nemli zellii yeni kavramlarn pekitirilmesini amalamasdr.


Hizmet i i egitim semineri milli egitim bakanligi talim terbiye kurulu baskanligi

Yaplandrmac renme kuramnn retim srecinde uygulanmasna ynelik en kullanl modellerden birisi de 5E modelidir. Bu model, BSCS (Biological Science Curriculum Study)nin nc isimlerinden Roger Bybee tarafndan gelitirilmi ve bu projeye ynelik uygulamalarda kullanlmtr.

Bu kurama uygun olarak gelitirilip uygulanm baz programlarn varl bilinmektedir. rnein; ngilteredeki CLISP (rencilerin Fen Derslerini renmesi Projesi) ve Yeni Zelandadaki LISP (Fen Derslerini renmesi Projesi) gibi iki byk proje gelitirilip uygulanmtr (Osborne & Wittrock, 1983; Hand & Treagust, 1991).

5E MODEL


Hizmet i i egitim semineri milli egitim bakanligi talim terbiye kurulu baskanligi

5E MODEL


5e model

5E MODEL

Girme (enter/engage) aamas

Yeni fikirleri renmeye balamadan nce, insanlarn eski fikirlerinin farknda olmalar gerekir. Bu nedenle retmenin ilk eylemi rencilerin konu hakknda bildiklerini tanmlamalarna yardmc olmaktr. renci karlat bir sorunu veya gzledii bir olay anlamak iin elendirici ve merak uyandrc bir girile derse balar. Bu aamada rencilere olayn nedeni hakknda sorular sorulur. Bu basamakta anlatma, tanmlar verme, kavramlar aklama ya da rencilere greceklerini ve reneceklerini syleme sz konusu deildir. Burada nemli olan doru cevab bulmalar deil, deiik fikirler ileri srmelerini, soru sormalarn tevik etmektir.


Hizmet i i egitim semineri milli egitim bakanligi talim terbiye kurulu baskanligi

5E MODEL

Kefetme (explore) aamas:

renciler birlikte alarak, deneyler yaparak, retmenin ynlendirebilecei bilgisayar, video ya da ktphane ortamnda alarak sorunu zmek iin veya olay aklamak iin dnceler retirler. Bu dnceler retmenin szgecinden getikten sonra olay zmlemek iin beceriler ve zm yollarna dntrlr. Bu aama en fazla oranda renci faaliyetini ieren aamadr.


Hizmet i i egitim semineri milli egitim bakanligi talim terbiye kurulu baskanligi

5E MODEL

Aklama (explain) aamas:

renciler ou zaman retmenin yardm olmadan yeni dnme yollar bulmay baarmakta glk ekerler. retmenin rencilerin yetersiz olan eski dncelerini daha doru olan yenileriyle deitirmelerine yardmc olduu bu basamak modelin en retmen merkezli evresi olup, bu evrede retmen dz anlatm yntemini kullanabilecei gibi, film ya da video, bir gsteri ya da rencilerin yaptklarn tanmlamalarn ve sonular aklamalarn tevik edici bir etkinlik gibi daha ilgin yollara da bavurulabilir. retmen formal olarak tanmlar ve bilimsel aklamalar yapar. Mmkn olan yerlerde, rencilerin deneyimlerini bir araya getirmelerinde, sonularn aklamalarnda ve yeni kavramlar oluturmalarnda onlara temel bilgi dzeyinde aklamalarda bulunarak yardmc olur.


Hizmet i i egitim semineri milli egitim bakanligi talim terbiye kurulu baskanligi

5E MODEL

Derinleme (elaborate) aamas:

ncelenmeye balanan konuya yeni bilgiler elde edildikten sonra yeniden dnlmesi gerekir. renciler birlikte ulam olduklar bilgileri veya problem zme yaklamn yeni olaylara ve problemlere uygularlar. Bu yolla zihinlerinde daha nce var olmayan yeni kavramlar renmi olurlar. retmen, yeni bilgileri ilgili olgulara uygulamalarnda rencilerden daha ok doruluk ve sorumluluk ister. renciler, formal terimleri ve tanmlar kullanmalar ve yeni durumlarda anlaylarn sergilemeleri ynnde tevik edilir.


Hizmet i i egitim semineri milli egitim bakanligi talim terbiye kurulu baskanligi

5E MODEL

Deerlendirme (Evaluate) aamas:

Bu dnem, rencilerden anlaylarn sergilemelerinin beklendii ya da dnme tarzlarn ya da davranlarn deitirdikleri evredir. ou zaman, retmen problem zerken rencileri izler ve onlara ak ulu sorular sorar. Bu ayn zamanda yeni kavram ve becerileri renmede, rencilerin kendi gelimelerini deerlendirdikleri evredir. Bylelikle bu son aamada yeni edindikleri bilgilerini ve becerilerini deerlendirerek bir sonuca ularlar. renciler ve retmen sre iinde yeni anlaylara ulamada gelimeyi kontrol etmeye altka deerlendirme tekrar tekrar yaplacaktr.


7e model

7E MODEL

Yaplandrmac retim modelinin bu iki uygulamasnn yan sra, son yllarda gelitirilen ve 7E Modeli olarak bilinen bir model daha vardr. Bu model 5E modelinin daha gelimi bir st modeli niteliindedir.

Tevik etme, kefetme, aklama, geniletme, kapsamna alma, deitirme ve inceleme

eklinde yedi aamadan oluan bu modelde her bir basamakta retmen ve rencilerin neler yapmas gerektii aada aklanmaktadr:


7e model1

7E MODEL

Tevik etme (excite) aamas:

Bu basamakta retmen rencinin derse ilgisini ekmek iin eitli sorular sorar ve rencilerin yeni retilecek kavram hakknda ne bildiklerini, hangi n bilgilere sahip olduklarn ve ne dndklerini ortaya karmak iin deerlendirme yapar. renciler yeni anlatlacak konuyla ilgili dnmeye sevk edilir.


Hizmet i i egitim semineri milli egitim bakanligi talim terbiye kurulu baskanligi

7E MODEL

Kefetme (explore) aamas:

Bu basamakta renciler yeni karlatklar olay kefetmek ve gzden geirmek iin sorgulama yntemini kullanrlar. Ayrca yapacaklar etkinliin snrlar ierisinde kalmak artyla serbest dnerek tahminler yapar ve hipotezler kurarlar, zme ynelik alternatif deneyler yaparlar ve bunlarn sonular zerinde tartrlar. retmen bu aamada pasif bir rol stlenir, rencilerin birlikte almasn tevik eder, onlar gzlemler ve dinler. Bunun yan sra yaptklar incelemeleri tekrarlamalar iin rencilere geni kapsaml sorular sorar ve onlar dnmeye, yorum yapmaya yneltir.


7e model2

7E MODEL

Aklama (explain) aamas:

renciler farkl bilgi kaynaklar kullanarak grup tartmalar ile ve retmenin rehberliinde seilen kavramlarn aklamalarn ve tanmlamalarn yapmaya alrlar. retmen sorduu sorularla onlardan daha derin aklamalar yapmalarn ister. Ayrca rencilerin daha nceki deneyimlerini temel alarak tanmlamalar ve aklamalar yapar ve bu yolla yeni kavramlar ortaya atar. renciler ise retmenin nerilerini dinleyerek yorumlamaya alrlar. Aklamalarnda ise daha nce yaptklar etkinliklerdeki kaydedilmi gzlemleri kullanrlar.


7e model3

7E MODEL

Geniletme (expand) aamas:

retmen rencilerin formal kavramlar, tanmlamalar ve aklamalar aratrmalarn ve bunlar kullanmalarn ister. renciler ise nceki bilgilerinin yardmyla yeni sorular sorarlar, zm yollar nerirler, kararlar alrlar ve deneyler tasarlarlar. renciler bunlar yaparken retmenin tevikine ihtiyalar vardr. rencilerin yeni uygulamalar iin gerekli bilgi ve delillere sahip olduklar onlara hatrlatlmaldr.


7e model4

7E MODEL

Kapsamna alma (extend) aamas:

retmen mevcut kavramlarn dier alanlardaki anlamlarn da hatrlatr, karlatrr ve bu yolla yeni kavramlar oluturur. rencilerin bu ilikiyi anlamalarna yardm etmek iin rencilere sorular yneltir. renciler ise kavramlarn dier alanlardaki anlamlar ile kendilerine retilen anlamlar arasndaki ilikileri grmeye ve orijinal kavramlarn anlamn geniletip dnya gerekleri ile kavramlarn arasnda iliki kurmaya alrlar.


7e model5

7E MODEL

Deitirme (exchange) aamas:

retmen rencilere grup tartmas yoluyla kavramlar hakknda bilgi paylam yaptrr. renciler ise ilgi alanlarna dayal etkinlikler ile ilgili dier gruplar veya kendi grubundaki arkadalar ile ibirlii yaparlar. Bu tartmalarla rencilerin fikirleri deiebilir. Bu yolla renciler yeni bir plan yaparak deien fikirleri dorultusunda yeni deneyler yaparlar.


7e model6

7E MODEL

nceleme / snama (examine) aamas:

Bu modelin son basamanda retmen yeni kavram ve becerilerini uygulayan rencileri inceler, bilgi ve becerilerini lerek davran deiikliklerinin sebeplerini aklamaya alr. retmen grup almalarn tevik ederek rencilere, neden bu ekilde dndn?, bunun iin delilin nedir?, hakknda ne biliyorsun?, nasl aklarsn? eklinde ak ulu sorular yneltir. renciler ise delillerini, aklamalarn kullanarak ve nceki aklamalar dikkate alarak ak ulu sorulara cevaplar vermeye alrlar.


Sorgulamaya dayal renme inquiry based learning

Sorgulamaya Dayal renme (Inquiry-based learning)

Sorgulamaya dayal renme; sorular sorarak, aratrarak ve bilgileri analiz ederek renme ve verileri yararl bilgilere dntrme sreci olarak tanmlanmaktadr (Perry and Richardson, 2001).

Bir baka tanma gre sorgulamaya dayal renme; problemlerin ya da sorularn oluturulduu ve rencilerin ders sresince bunlar zmeye ya da bunlara yant bulmaya alt bir sre olarak grlmektedir (Wood, 2003, s.114).

Bu balamda, sorgulamaya dayal renmenin amac, rencinin bilgi edinme srecini ve problem zme becerilerini kullanarak, yaamn iinden bilgileri aratrmas ve bu bilgileri genelleyebilecek beceri ve tutumlar gelitirmesidir (Wilder and Shuttleworth, 2005, s.37).


Hizmet i i egitim semineri milli egitim bakanligi talim terbiye kurulu baskanligi

Dolaysyla, sorgulamaya dayal fen retimi; kitab temel alan, olgularn edilgen bir biimde gzlenmesi ve fene ilikin ilke ve yasalarn dorudan retiminden uzaklap; renci merkezli, etkin, rencilerin bizzat yaparak-dnerek aratrmalarn gerekletirdii fen anlayn benimsemektedir (Jorgenson, Cleveland and Vanosdall, 2004).

Sorgulamaya dayal renme;

(i) yaplandrmac kuram nda ortaya kan bir renme yaklamdr.

(ii) rn ortaya koyma ya da problem zmeden daha ok aratrma srecini vurgular.

(iii) rencilerin st dzey dnme becerilerini gelitirme ve renmeyi renmelerini salama amac tar.

(iv) rencilerin aratrma becerilerini gelitirmelerine yardmc olur.

(v) srecinde retmen hem bir rehber hem de bir modeldir.


Hizmet i i egitim semineri milli egitim bakanligi talim terbiye kurulu baskanligi

Birok fen eitimcisi, snfta sorgulama srelerini ie koarak, sorgulamaya dayal fen retimini kullanmann kimi yararlarndan sz etmektedir. Bu balamda, sorgulamaya dayal fen retimi;

temel gerekelerin, kavramlarn, ilkelerin, yasalarn ve kuramlarn anlalmasn,

bilgilerin kazanlmas ve doal gereklerin anlalmasn salayacak becerilerin gelitirilmesini,

gerek dnyaya ilikin sorular sorma ve sorulara yant verme zelliinin oluturulmasn,

fen derslerine ve bilime kar olumlu tutum oluumunu,

bilimin doasna ilikin anlay kazanmn kolaylatrr (Chrappetta and Adams, 2004).


Hizmet i i egitim semineri milli egitim bakanligi talim terbiye kurulu baskanligi

Sorgulamal retim rencileri aktif klan bir yntemdir. rencilerin kitaptan okuyarak deil, etkin ve elenceli etkinlikler yaparak renmesini salar. Sorgulamal retim e ayrlmaktadr (Martin, 1997: 190).

1. Aklamal Kefetme: retmen merkezli klasik bir yntemdir. Dz anlatm yntemi retmenin ne anlatacana kendinin karar verdii, rencilerin de retmenin anlattklarn rendikleri bir yntemdir. retmen bilginin kaynadr. Fen retiminde yeni bilgiler snfta sunulurken kullanlr.

2. Serbest Kefetme: rencilerin renecekleri konularda neyin nemli olduuna kendilerinin karar verdii, renci merkezli bir yntemdir. renciler yapacaklar etkinlikleri seer ve konuyu aratrr. retmen kaynak kii ve yardmc aratrmac olarak grev alr.

3. Rehberli Sorgulama: retmen merkezli dz anlatm yntemi ile renci merkezli serbest kefetme ynteminin birlemesinden olumutur.


Hizmet i i egitim semineri milli egitim bakanligi talim terbiye kurulu baskanligi

Rehberli sorgulama, yaparak-yaayarak renmeyi ierir. retmen yneten deil rehber, kaynak kii ve yardmc sorgulaycdr. retmen bal seer, niteyi ve konular gsterir, aratrma iin yap oluturur. retmen ilk aktiviteyi gerekletirir ve kullanlabilir birok ek aktivitesi vardr. retmen soru sorar, rencilere abalarnda yardmc olur. retmen dinler, daha fazla soru sorar. Snf hands-on ve laboratuar odakldr ve ocuklarn kk gruplar hlinde almasn salar. Dersin balangcnda retmen ileri dzeyde rehberlik edebilir. Ama ders ilerledike kendi zerindeki rehberlii azaltr. Rehberli sorgulamal retim ocuklarn kendi kavramlarn oluturmalarn salar. ocuklarn verilen balklar derinlemesine incelemesine, kendi sorularn sormalarna ve aratrmalarna izin verir. Rehberli sorgulama ocuklarn aratrma boyunca baboluk duygusuna kaplmalarn engelleyecek yapya sahiptir (Martin, Sexton, Wagner, & Gerlovich,1998: 195197).


Hizmet i i egitim semineri milli egitim bakanligi talim terbiye kurulu baskanligi

OHH BEE BTT.


  • Login