Konkurs wiedzy o Gustawie Mahlerze i Franciszku Liszcie - PowerPoint PPT Presentation

Konkurs wiedzy o Gustawie Mahlerze i Franciszku Liszcie
Download
1 / 82

  • 72 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Konkurs wiedzy o Gustawie Mahlerze i Franciszku Liszcie. Pytanie 1. Który z poniższych kompozytorów nie był nauczycielem Liszta?. A. Ludwig van Beethoven. B. Carl Czerny. Koniec czasu!. C. Antonin Reicha. D. Antonio Salieri. PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ. Pytanie 1.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Konkurs wiedzy o Gustawie Mahlerze i Franciszku Liszcie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Konkurs wiedzy o Gustawie Mahlerze i Franciszku Liszcie


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 1


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Ktry z poniszych kompozytorw nie by nauczycielem Liszta?

A. Ludwig van Beethoven

B. Carl Czerny

Koniec czasu!

C. Antonin Reicha

D. Antonio Salieri

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 1


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Zaznacz waciw dat dzienn urodzin i mierci G. Mahlera.

A. 2 XII 1860 7 IV 1911

B. 17 X 1860 24 VI 1911

Koniec czasu!

C. 7 VII 1860 18 V 1911

D. 15 II 1860 19 III 1911

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 2


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

W roku 1848 Liszt obj dyrekcj teatru operowego w jednym z miast niemieckich. Wkrtce stao si ono jednym z najwikszych centrw muzycznych Europy. Jakie to miasto?

A. Bonn

B. Hamburg

Koniec czasu!

C. Lipsk

D. Weimar

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 2


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

W ktrym miecie Mahler uczszcza do szkoy elementarnej i gimnazjum (wyksztacenie oglne)?

A. Wiede

B. Olmtz

Koniec czasu!

C. Iglau

D. Praga

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 3


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Drugim mem crki Liszta, Cosimy, by

A. Hector Berlioz

B. Fryderyk Chopin

Koniec czasu!

C. Igor Strawiski

D. Ryszard Wagner

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 3


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

W dziecistwie Mahler wykazywa zdolnoci pianistyczne. Ile mia kiedy po raz pierwszy wystpi przed publicznoci?

A. 8

B. 10

Koniec czasu!

C. 11

D. 7

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 4


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

W roku 1875 Liszt zosta dyrektorem nowo powstaego konserwatorium muzycznego. W jakim miecie?

A. w Bayreuth

B. w Budapeszcie

Koniec czasu!

C. we Lwowie

D. w Rzymie

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 4


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Co przez cae ycie byo gwnym rdem utrzymania Mahlera?

A. komponowanie

B. dyrygowanie

Koniec czasu!

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 5


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Do polskich uczniw Liszta naleeli midzy innymi:

A. Stanisaw Moniuszko i Zygmunt Noskowski

B. Aleksander Michaowski i Feliks Nowowiejski

Koniec czasu!

C. Ignacy Jan Paderewski i Henryk Wieniawski

D. Jzef Wieniawski i Juliusz Zarbski

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 5


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

W 1875 roku Mahler rozpocz studia muzyczne w Wiedniu. Zaznacz dwie dyscypliny, ktre studiowa.

A. kontrapunkt

B. harmonia

Koniec czasu!

C. fortepian

D. kompozycja

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 6


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Nowym gatunkiem muzycznym, stworzonym przez Liszta, jest:

A. dramat muzyczny

B. koncert symfoniczny

Koniec czasu!

C. poemat symfoniczny

D. symfonia programowa

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 6


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

W 1878 roku Mahler ukoczy z wyrnieniem konserwatorium w Wiedniu. Ktry utwr skomponowa jako prac dyplomow?

A. Scherzo na kwintet fortepianowy

B. Kwartet fortepianowy

Koniec czasu!

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 7


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Twrczo Liszta obejmuje:

A. okoo 100 utworw

B. okoo 1000 utworw

Koniec czasu!

C. okoo 10000 utworw

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 7


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

W ktrym miecie dyrygowa Mahler oratorium Paulus F. Mendelssohna?

A. Wiede

B. Kassel

Koniec czasu!

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 8


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pierwszy z 13 poematw symfonicznych Liszta, inspirowany poezj Victora Hugo, powsta w roku 1848. Jaki nosi tytu?

A. Co sycha w grach?

B. Hungaria

Koniec czasu!

C. Od koyski do grobu

D. Preludia

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 8


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Kim bya Johanna Richter, w ktrej nieszczliwie zakocha si Mahler?

A. pianistka

B. piewaczka

Koniec czasu!

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 9


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

W partyturze Preludiw Liszta umieszczone jest motto, rozpoczynajce si sowami: Czy ycie nie jest szeregiem preludiw do owej nieznanej pieni, ktrej pierwsz wznios nut intonuje mier? Czyja poezja bya rdem inspiracji dla powstania tego dziea?

A. Georgea Byrona

B. Johanna Wolfganga von Goethego

Koniec czasu!

C. Alphonsea de Lamartinea

D. Friedricha Schillera

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 9


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Mahler przez wiele lat dyrygowa przedstawieniami operowymi. Interpretacje ktrych kompozytorw szczeglnie cenili krytycy? Zaznacz nazwiska dwch kompozytorw.

A. Ryszard Wagner

B. Wolfgang Amadeusz Mozart

Koniec czasu!

C. Bedich Smetana

D. Giuseppe Verdi

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 10


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Komu dedykowana jest partytura Symfonii Faustowskiej?

A. Hectorowi Berliozowi

B. Fryderykowi Chopinowi

Koniec czasu!

C. RobertowiSchumannowi

D. RichardowiWagnerowi

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 10


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

W ktrym miecie Mahler by dyrygentem Opery Krlewskiej?

A. Budapeszt

B. Praga

Koniec czasu!

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 11


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Do akcentw polskich w twrczoci Liszta naley midzy innymi orkiestrowe interludium z nieukoczonego oratorium Legenda o witym Stanisawie, oparte na motywach polskich pieni patriotycznych. Jaki nosi ono tytu?

A. GaudeMater Polonia

B. Omniabeneficia

Koniec czasu!

C. Salve Polonia

D. Sanctus Stanislaus

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 11


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Jak miaa na imi ona Mahlera?

A. Maria

B. Alma

Koniec czasu!

C. Anna

D. Marta

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 12


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Ktry z koncertw fortepianowych Liszta okrelano ironicznie jako Triangelkonzert?

A. Koncert fortepianowy Es-dur

B. Koncert fortepianowy A-dur

Koniec czasu!

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 12


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

1 stycznia 1908 roku mia miejsce debiut dyrygencki Mahlera w Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Zaznacz tytu utworu, ktrym wtedy dyrygowa.

A. Czarodziejski flet

B. Tristan i Izolda

Koniec czasu!

C. Falstaff

D. Lohengrin

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 13


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Totentanz Taniec mierci utrzymany jest w formie zblionej do:

A. fugi

B. ronda

Koniec czasu!

C. syntezy formy sonatowej i cyklu sonatowego

D. wariacji

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 13


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

W ktrym miecie zmar Mahler?

A. Hamburg

B. Monachium

Koniec czasu!

C. Nowy Jork

D. Wiede

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 14


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Jedna z Etiud wedug Paganiniego, bdca fortepianowym opracowaniem finaowego ronda z II Koncertu skrzypcowego woskiego kompozytora, nosi tytu:

A. Arpeggio

B. La Campanella

Koniec czasu!

C. La Chasse

D. Tremolo

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 14


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Ile symfonii skomponowa Mahler?

A. 9

B. 4

Koniec czasu!

C. 6

D. 10

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 15


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Ktry z utworw fortepianowych inspirowany by zgodnie ze sowami kompozytora Faustem Goethego?

A. Les Funerailles

B. II Rapsodiawgierska

Koniec czasu!

C. Sonata h-moll

D. Sposalizio

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 15


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

W I Symfonii Mahler wykorzystuje motywy jednego ze swoich cykli pieni. Zaznacz waciwy tytu cyklu.

A. Pieni o ziemi

B. Pieni wdrownego czeladnika

Koniec czasu!

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 16


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Stylizacj jakiego taca jest II Rapsodia wgierska?

A. czardasza

B. kozaka

Koniec czasu!

C. oberka

D. tarantelli

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 16


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Impresario E. Gutmann nazwa jedn z symfonii Mahlera symfoni Tysica. Ktra to symfonia?

A. I D-dur

B. V cis-moll

Koniec czasu!

C. VIII Es-dur

D. III d-moll

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 17


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Na uroczysto konsekracji katedry w Esztergom Liszt napisa jedno ze swych najbardziej znanych dzie religijnych. Jakie?

A. oratorium Chrystus

B. Msza Ostrzyhomska

Koniec czasu!

C. Via crucis

D. Wgierska Msza Koronacyjna

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 17


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Ktre ze swoich dzie okreli Mahler w rkopisie jako symfoni na tenor i alt z orkiestr?

A. Zaczarowany rg chopca

B. Pieni o ziemi

Koniec czasu!

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 18


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Synne Marzenie miosne Liszta, znane dzi przede wszystkim w wersji fortepianowej, skomponowane zostao oryginalnie na:

A. altwk z fortepianem

B. gos z fortepianem

Koniec czasu!

C. organy

D. orkiestr

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 18


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Ile symfonii Mahlera ma obsad wokalno-instrumentaln?

A. 3

B. 4

Koniec czasu!

C. 7

D. 2

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 19


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Wrd kilkuset transkrypcji fortepianowych autorstwa Liszta znalazo si rwnie sze pieni Fryderyka Chopina. Ktrej z poniszych pieni Liszt nie opracowa?

A. Hulanka

B. Moja pieszczotka

Koniec czasu!

C. Precz z moich oczu

D. yczenie

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 19


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Czy Mahler komponowa opery?

A. tak

B. nie

Koniec czasu!

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 20


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

W jakim miecie Liszt zmar i zosta pochowany?

A. w Bayreuth

B. w Budapeszcie

Koniec czasu!

C. w Rzymie

D. w Wenecji

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Pytanie 20


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

Z ilu czci gwnych jest zbudowana VIII symfonia Es-dur Mahlera?

A. 2 czci

B. 3 czci

Koniec czasu!

C. 4 czci

D. 5 czci

PRAWIDOWA ODPOWIED


Konkurs wiedzy o gustawie mahlerze i franciszku liszcie

KONIEC!


  • Login