slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zlínský kraj

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Zlínský kraj - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Dějiny KULTURY. Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž. Zlínský kraj. VRCHOLNÁ A POZDNÍ RENESANCE V ITÁLII - BENÁTSKÉ MALÍŘSTVÍ II. ÚVOD.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zlínský kraj' - terri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Dějiny KULTURY

Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž

Zlínský kraj

slide3
ÚVOD

Výukový materiál Vrcholná a pozdní renesance v Itálii – Benátské malířství II. navazuje na první díl pojednávající o malířství benátského okruhu a obsahuje informace o nejvýznamnějších projevech manýristického malířství. Cílem prezentace je seznámení studentů nejen s vrcholnými díly Tintoretta a Veroneseho, ale také El Greca, jehož hlavní působení sice spadá do Španělska, ale jeho styl nese jednoznačné stopy poučení benátským malířstvím. Pro ilustraci je na závěr připojeno i několik typicky manýristických děl autorů, kteří nepatří do benátského uměleckého okruhu.

Materiál je primárně určen studentům 2. ročníku předmětu dějiny kultury Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, využit však může být v kterémkoli ročníku střední školy v předmětech dějiny kultury, dějiny umění, dějepis, výtvarná výchova apod.

slide4

Charakteristika manýrismu

 • Období cca mezi 1520-1590
 • Samostatný styl nebo součást pozdní renesance?
 • Odklon od harmonického řádu vrcholné renesance
 • Konec napodobování reality – role fantazie umělce
 • Úsilí o rafinovanost
 • Vypjaté emoce až afektovanost
 • Nepřirozenost tvarů
  • Často figura serpentinata
 • Nepřirozenost barev
 • Obraz má ohromit a udivit
slide5

Pohled na manýrismus v dějinách

 • Původně pejorativní označení – Vasari (Životopisy)
  • Navazování na Michelangela, ale příliš „přehnaně“
 • Po dlouho dobu neporozumění (oproti renesanci)
  • Manýrovost, vyumělkovanost
 • Změna pohledu v 1. pol. 20. stol.
 • Alois Riegl
  • První historik s novým pohledem na manýrismus
  • Autonomní směr navazující na vrcholnou renesanci
 • Max Dvořák, Erwin Panofski
  • Manýristické tendence se objevují po každé „klasické“ epoše
  • Jde o evropskou konstantu
tintoretto 1518 1594
Tintoretto (1518-1594)
 • Narozen v Benátkách
 • Vl. jménem JacopoRobusti
 • Iltintoretto = barvíř
  • Barvířem byl jeho otec
  • Mládí v dílně otce
  • Studia neznámá
  • Vynikající kreslíř (výjimka)
  • Obrazy pro dóžecí palác
  • Zemřel v Benátkách na mor
 • Dramatické scény
 • Imaginární světlo
 • Prudké až afektované pohyby
 • Obrazy často ve spěchu
 • Manýrismus směřující k baroku
 • Napětí
 • Expresivní deformace
slide7

Tintoretto

 • Autoportrét
 • 1588
 • 63 x 52, olej na plátně
 • Louvre
slide8

Tintoretto – Zázrak sv. Marka (1548, 415 x 541 cm, olej na plátně, GalleriaAccademia, legenda o umučeném otroku)

slide9

Tintoretto

 • Nalezení těla sv. Marka
 • 1562
 • 405 x 405 cm
 • olej na plátně
slide10

Tintoretto

 • Přenesení těla sv. Marka
 • Mezi 1562-1566
 • 421 x 306, olej na plátně
 • GalleriadellAccademia (Benátky)
slide11

Tintoretto – Poslední večeře

 • 1592-1594
 • 365 x 568, olej na plátně
 • S. Giorgio Maggiore (Benátky)
 • Nereálný prostor
 • Diagonální řešení
 • Předstupeň baroka
slide12

Tintoretto – Zuzana a starci

 • 1555-1556, 146 x 193 cm, olej na plátně
 • KHM (Vídeň)
slide13

Tintoretto

 • Sv. Roch uzdravuje nemocné morem
 • 1549
 • 307 x 673 cm
 • Kostel San Rocco (Benátky)
paolo veronese 1528 1588
Paolo Veronese (1528 - 1588)
 • Narozen ve Veroně
 • Vl. jménem Paolo Caliari
 • Ovlivněn Tizianem

a Tintorettem

 • 1555 – natrvalo v Benátkách
 • 1560 – návštěva Říma
  • Studium Michelangela
 • 1573 – obvinění inkvizicí
 • Zemřel v Benátkách
 • Okázalá nádhera
 • Jasné barvy
 • Radostná a slavnostní nálada
 • Návrat k vrcholné renesanci
  • Oproti Tintorettovumanýrismu
slide15

Paolo Veronese

 • Autoportrét
 • 1558-1563
 • 63 x 51 cm, olej na plátně
 • Ermitáž (Petrohrad)
slide16

Paolo Veronese – Svatba v Káni Galilejské (1563, 669 x 960 cm, olej na plátně, Louvre)

 • Zpodobení konkrétních osob
slide18

Paolo Veronese

 • Hostina v domě Leviho
 • 1573
 • 555 x 1280 cm, olej na plátně
 • GalleriaAccademia (Benátky)
 • Původně Poslední večeře - problémy s inkvizicí
slide19

Paolo Veronese

 • Bitva u Lepanta
 • Kolem 1572
 • 169 x 137 cm, olej na plátně
 • GalleriadellAccademia (Benátky)
 • Bojující lodě
 • Osmansko-benátská válka
 • Prosby k P. Marii o vítězství křesťanů
 • Anděl útočí šípy na Turky
slide20

Paolo Veronese

 • Triumf Benátek
 • 1580-1585
 • 904 x 580 cm, nástropní freska
 • PalazzoDucale (Benátky)
 • Iluzivní prostor
 • Odkazy na Šalamounův chrám
  • Božská moc benátské republiky
el greco 1541 1614
El Greco (1541 - 1614)
 • Narozen na Krétě
 • DomenicosTheotokopulos
 • Nejprve asi malíř ikon
 • Školení v Benátkách
  • Snad v Tizianově dílně
 • Krátký pobyt v Římě
  • Urážka Michelangela
  • Odsouzení Posledního soudu
 • Odchod do Španělska
 • Bez královských zakázek
 • Skoro celé dílo v Toledu
 • Smrt v Toledu
 • Nesledoval realitu
 • Určující je jeho duchovní svět
 • Vize posvátných výjevů
 • Imaginární prostor
 • Protáhlé a odhmotnělé figury
 • Duhové barvy
 • Vrchol manýrismu
slide22

El Greco

 • Autoportrét
 • 1604
slide23

El Greco

 • Pohřeb hraběte Orgaze
 • 1586-1588
 • 460 x 630 cm, olej na plátně
 • SantoTomé(Toledo)
 • Sv. Štěpán a Augustin kladou tělo do hrobu
 • Kontrast pozemského a nebeského světa
 • Kontrast smrti a vzkříšení
 • Dole pohřeb, nahoře uvítání v nebi
slide24

El Greco – Laokoon

 • 1604-1614
 • 142 × 193 cm, olej na plátně
 • NGA (Washington)
slide25

El Greco

 • Pohled na Toledo
 • 1596-1600
 • 121 x 109 cm, olej na plátně
 • MMA (New York)
slide26

El Greco

 • Pátá pečeť Apokalypsy
 • 1608-1614
 • 225x 200 cm, olej na plátně
 • MMA (New York)
slide27

ElGreco

 • Ježíš v zahradě Getsemanské
 • Cca 1590
 • 104 x 117 cm, olej na plátně
 • Museo de Arte (Toledo)
slide28

El Greco – Klanění tří králů

 • 1612-1614, 319 × 180 cm, olej na plátně
 • MuseodelPrado (Madrid)
 • El Greco – Kristus svlékán z roucha
 • 1590-1595, 165 x 99 cm, olej na plátně
 • Alte Pinakotek (Mnichov)
slide29

El Greco – Nanebevzetí P. Marie

1577, 401 x 229 cm, olej na plátně

Art Institute in Chicago

 • El Greco – Sv. Martin a žebrák
 • 1597-1599, 193 x 103, olej na plátně
 • NGA (Washington)
slide30

El Greco – Giacomo Bosio

 • Po 1600, 107 x 90 cm, olej na plátně
 • Kimbell Art Museum (FortWorth, Texas)
  • El Greco – Kardinál Don Fernando Niño de Guevara
 • Kolem 1600, 74 x 51 cm, olej na plátně
  • Sammlung Oskar Reinhard (Winterthur, Švýcarsko)
slide31

Další významní manýrističtí malíři

 • Jacopo da Pontormo (1494-1557)
  • Vzorem mu byly Dürerovy rytiny
  • Odvážné kompoziční řešení i kolorit
 • AgnoloBronzino (1503-1572)
  • Ostře konturované formy
  • Mnohdy těžko rozluštitelná komplikovanost
 • Parmigiano(1503-1540)
  • Protáhlé a spirálovité figury
slide32

JacopoPontormo

 • Kladení do hrobu
 • 1525-1528
 • 313 × 192 cm , olej na dřevě
 • Santa Felicitá (Florencie)
slide33

JacopoPontormo

 • Léda s labutí
 • 1512-1513
 • 55 x 40, olej na dřevě
 • GalleriadegliUffizi (Florencie)
slide34

AgnoloBronzino

 • Alegorie lásky
 • Před 1545
 • 146 x 116, olej na dřevě
 • NationalGallery (Londýn)
slide35

Parmigiano – Madona s dlouhým krkem

1534-1540, 216 × 132 cm, olej na dřevě

GalleriadgliUffizi (Florencie)

 • Parmigiano – Madona a sv. Markéta
 • 1527-1529, 222 × 147 cm, olej na dřevě
 • PinacotecaNazionale (Bologna)
ot zky a koly
OTÁZKY A ÚKOLY
 • Ve kterém období tvořili manýrističtí malíři?
 • Obecně charakterizujte manýrismus v malířství.
 • Čím se liší vrcholná renesance a manýrismus?
 • Jak byl manýrismus v dějinách umění přijímán?
 • Kteří naši vědci se 1. pol. 20. stol. zabývali manýrismem?
 • Popište život, dílo a styl Tintoretta.
 • Popište život, dílo a styl Veroneseho.
 • Popište život, dílo a styl El Greca.
 • Uveďte další manýristické malíře a jejich díla.
pou it zdroje
POUŽITÉ ZDROJE

1. Tintoretto– Autoportrét: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Jacopo_Tintoretto_031-2.jpg [cit. 23. 8. 2013]

2. Tintoretto– Zázrak sv. Marka: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Jacopo_Tintoretto_-_The_Miracle_of_St_Mark_Freeing_the_Slave_-_WGA22480.jpg [cit. 23. 8. 2013]

3. Tintoretto– Nalezení těla sv. Marka: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Jacopo_Tintoretto_001.jpg [cit. 23. 8. 2013]

4. Tintoretto– Přenesení těla sv. Marka: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Jacopo_Tintoretto_004.jpg [cit. 23. 8. 2013]

5. Tintoretto– Poslední večeře: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Jacopo_Tintoretto_-_The_Last_Supper_-_WGA22649.jpg [cit. 23. 8. 2013]

6. Tintoretto– Zuzana a starci: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Jacopo_Robusti%2C_called_Tintoretto_-_Susanna_and_the_Elders_-_Google_Art_Project.jpg/1280px-Jacopo_Robusti%2C_called_Tintoretto_-_Susanna_and_the_Elders_-_Google_Art_Project.jpg [cit. 23. 8. 2013]

7. Tintoretto– Sv. Roch uzdravuje nemocné morem: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Jacopo_Tintoretto_-_St_Roch_in_the_Hospital_-_WGA22605.jpg [cit. 23. 8. 2013]

8. Veronese– Autoportrét: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Paolo_Veronese%2C_avtoportret.jpg [cit. 23. 8. 2013]

9. Veronese– Svatba v Káni galilejské: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Paolo_Veronese%2C_The_Wedding_at_Cana.JPG [cit. 23. 8. 2013]

10. Veronese– Svatba v Káni galilejské (detail): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Paolo_Veronese_-_The_Marriage_at_Cana_%28detail%29_-_WGA24859.jpg [cit. 23. 8. 2013]

11. Veronese– Hostina v domě Leviho: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Paolo_Veronese_-_Feast_in_the_House_of_Levi_-_WGA24877.jpg [cit. 23. 8. 2013]

12. Veronese– Bitva u Lepanta: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/The_Battle_of_Lepanto_by_Paolo_Veronese.jpeg [cit. 23. 8. 2013]

13. Paolo Veronese – Triumf Benátek: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Veronese-Triomphe_de_Venise.jpg?uselang=de [cit. 23. 8. 2013]

14. El Greco – Autoportrét: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/El_greco.JPG?uselang=de[cit. 24. 8. 2013]

slide38

15. El Greco – Pohřeb hraběte Orgaze: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/El_Greco_-_The_Burial_of_the_Count_of_Orgaz.JPG [cit. 24. 8. 2013]

15. El Greco – Laokoon: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/El_Greco_-_Laocoon.jpg?uselang=de [cit. 24. 8. 2013]

16. El Greco – Pohled na Toledo: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/El_Greco_View_of_Toledo.jpg [cit. 24. 8. 2013]

17. El Greco – Pátá pečeť apokalypsy: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/El_Greco%2C_The_Vision_of_Saint_John_%281608-1614%29.jpg [cit. 24. 8. 2013]

18. El Greco – Ježíš v zahradě Getsemanské: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/El_Greco_-_The_Agony_in_the_Garden_-_WGA10484.jpg?uselang=de [cit. 24. 8. 2013]

19. El Greco – Klanění tří králů: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/La_adoraci%C3%B3n_de_los_pastores_%28El_Greco%29.jpg [cit. 24. 8. 2013]

20. El Greco – Kristus svlékán z Roucha: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/El_Greco_023.jpg [cit. 24. 8. 2013]

21. El Greco – Nanebevzetí Panny Marie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/The_Assumption_of_the_Virgin_1577.jpg [cit. 24. 8. 2013]

22. Sv. Martin a žebrák: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/El_Greco_-_St_Martin_and_the_Beggar_-_WGA10537.jpg?uselang=de [cit. 24. 8. 2013]

23. El Greco – Portrét kardinála DonaFernanda Niño de Guevary: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/El_Greco_048.jpg?uselang=de [cit. 24. 8. 2013]

24. El Greco – Portrét Giacoma Bosia: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Retrato_Giacomo_Bosio_El_Greco.jpg?uselang=de [cit. 24. 8. 2013]

25. JacopoPontormo – Léda s labutí: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Jacopo_Pontormo_-_Leda_and_the_Swan_-_WGA18073.jpg?uselang=de [cit. 24. 8. 2013]

26. JacopoPontormo – Kladení do hrobu: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Jacopo_Pontormo_004.jpg [cit. 24. 8. 2013]

27. AgnoloBronzino – Alegorie lásky: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Angelo_Bronzino_001.jpg [cit. 24. 8. 2013]

28. Parmigiano– Madona s dlouhým krkem: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Parmigianino_003b.jpg [cit. 24. 8. 2013]

29. Parmigiano– Madona a sv. Markéta: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Parmigianino%2C_madonna_di_santa_margherita_01.jpg [cit. 24. 8. 2013]

ad