Utilització escales
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Utilització escales PowerPoint PPT Presentation


  • 60 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Utilització escales. No utilitzar cadires, capses, taules ... en substitució d’escales. Revisar les escales de mà abans d’utilitzar-les, per verificar el seu bon estat. Mantenir-les netes de qualsevol matèria lliscant. L’ascens, descens i treballs es faran de cara a elles.

Download Presentation

Utilització escales

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Utilitzaci escales

Utilització escales

No utilitzar cadires,

capses, taules ...

en substitució

d’escales

Revisar les escales de mà abans d’utilitzar-les, per verificar el seu bon estat

Mantenir-les netes de qualsevol matèria lliscant

L’ascens, descens i treballs es faran de cara a elles

Per treballs elèctrics utilitzar només escales de fusta (aillants de l’electricitat) i comprovar que no estan mullades ni humides !!!!


Utilitzaci escales

Distància del peu de l’escala a la paret o vertical d’on es recolza : 1/4 - 1/3 de la longitut de l’escala.

Això suposa una inclinació d’entre 70-75º

70 º

75 º

L’angle d’obertura d’una escala de tisora ha de ser com a màxim de 30º. Disposarà d’un dispositiu que impideixi que obri més.

L/4

L/3

Han de portar incorporats dispositius antilliscants

Augmenten el

coeficient de

fregament


Utilitzaci escales

L’escala ha de sobrepassar al menys 1 m. el punt de recolzament superior

Els travessers seran d’una sola peça

Les escales no es pintaran ni envernissaran

Càrregues màximes suportables per les escales:

Fusta  95 Kg.

Metàl.liques  150 Kg


Utilitzaci escales

MANERES INCORRECTES de transportar escales

MANERA CORRECTA de transportar escales

  • Part davantera cap avall


Utilitzaci escales

Elegir una escala de longitud adequada


Utilitzaci escales

Inclinació correcta (uns 15º respecte de la vertical).


Utilitzaci escales

Els peus de les escales hauran de recolazar-se sobre un terra estable i ben nivellat, mai sobre maons, bidons, caixes, etc., i la seva part superior contra un recolzament ferm.


Utilitzaci escales

Quan s’utilitzi una escala per pujar a un sostre, bastida, plataforma, etc., la part superior de l’escala ha de sobrepassar almenys en un metre.


Utilitzaci escales

Per baixar d’una escala i abans de posar el peu a terra, és convenient mirar si existeix algun obstacle en el terra.


Utilitzaci escales

Treballant sobre una escala no s’ha d’intentar arribar a punts allunyats. El més segur és desplaçar l’escala tants cops com sigui necessari. Si les condicions de treball ho requereixen, s’haurà d’utilitzar cinturó de seguretat.


Utilitzaci escales

Per tal de treballar amb seguretat i comoditat, col·locar-se en l’esglaó adequat, de manera que la distància del cos al punt de treball sigui suficient i permeti mantenir l’equilibri. No ocupar mai els últims esglaons.


Utilitzaci escales

Per tal de garantir que no s’obriran accidentalment els dos costats d’una escala de tisora, aquestes hauran de tenir una banda textil forta o cadena. En situacions de treball, els costats de l’escala han d’estar totalment oberts, de manera que les bandes quedin tensades.


Utilitzaci escales

Elegir una escala de longitud adequada.


Utilitzaci escales

Per treballar en una escala de tisora, l’operari no ha de situar-se mai “a cavall” sobre ella.


Utilitzaci escales

Quan no s’utilitzin, les escales portàtils han d’emmagatzemar-se curosament, en lloc cobert, i no deixar-les abandonades sobre el terra, en llucs humits, a la intempèrie, etc.


Utilitzaci escales

Les escales portàtils (ja siguin de fusta, alumini, o de materials plàstics), no han de pintar-se, ja que la pintura amaga a la vista defectes o anomalies que podrien resultar perilloses.


Utilitzaci escales

LONGITUD MÀXIMA 9 m

REFORÇOS METÀL·LICS

3 m. MÀX.

SEPARACIÓ

30 cm MÀX.

DISPOSITIUS ANTILLISCANTS

Càrregues màximes suportables per les escales:

Fusta: 95 Kg

Metàl·liques: 150 Kg


  • Login