Militaar hus idukite madallennualad
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 46

Militaarõhusõidukite madallennualad PowerPoint PPT Presentation


 • 57 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Militaarõhusõidukite madallennualad. Kpt Hardi Lämmergas Õhuoperatsioonide juhtimiskeskus (CRP ÄMARI). Madallennualad. Madallennualad. Madallennualad. Madallennualad. Madallennualad. Madallennualad. Madallennualad. Madallennualad. Vajadus.

Download Presentation

Militaarõhusõidukite madallennualad

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Militaarõhusõidukitemadallennualad

Kpt Hardi Lämmergas

Õhuoperatsioonide juhtimiskeskus(CRP ÄMARI)


Madallennualad


Madallennualad


Madallennualad


Madallennualad


Madallennualad


Madallennualad


Madallennualad


Madallennualad


Vajadus

 • Alates NATOga liitumisest on mitmed õhuturbes osalenud riigid rõhutanud vajadust

 • Vajadus suurendada Eesti Õhuväe koostöövõimelisust

 • Eesti Õhuväe enda areng tingib vajaduse


Võimalikud lennuprofiilid

 • Formatsioonlennud piirkonnaga tutvumiseks (navigatsioonilend)

 • 1 vs 1 tuvastamis-püüdurlend (Interception)

 • Asukoha kaitse (Point Defense)

 • Lähiõhutule toetus (Close Air Support)

 • Taktikaline õhutransport (Tactical Air Lift)


Senine regulatsioon

 • Lennundusseadus

 • Lennureeglid

 • Eesti õhuruumi kasutamine ja lennuliikluse teenindamine Tallinna lennuinfopiirkonnas

 • Lennupiirangud ja piirangud riiklikule õhusõidukile lennuks ülehelikiirusel


Senine regulatsioon

 • Letter ofAgreementbetween AC HQ Ramstein and 3B CAA

  • A.1.10LowLevelFlyingAreas – alad kehtestamata

  • A.1.11TacticalLowLevelFlying – õhuruumi osa määramata

  • F.1FlightswithinLowLevelFlyingsystemunder VFR condition - süsteem siiani puudus


Senine regulatsioon

 • Sisuliselt on senini puudunud täpne regulatsioon militaarõhusõidukitele lendamiseks “G” õhuruumiklassis

 • Kehtivad üldised nõuded VFR lendudele

  • Lennujuhtimist ei teostata

  • Raadioside ei ole nõutav

  • Lennujuhtimisüksuse luba ei ole nõutav

  • Osutatakse lennuinfoteenust

  • Lennu kõrgus alates 500ft, asustuse kohal 1000ft


Kasutamise tingimused

 • Meeskond on teadlik LLF SOPst

 • Madallennuala on aktiveeritud

 • Ajalised piirangud

  • Tööpäevadel 08.00 – 18.00

  • Muudel aegadel eri kooskõlastus ÕVSi ja Lennuametiga

 • Militaarõhusõiduk koos lennuplaaniga


Kasutamise tingimused

 • Transponder Mode 3 A/C režiimis

 • Pidev kahepoolne raadioside CRP Ämariga

  • Katkemisel tõuseb A/C kõrgusele 2000 ft AGL

  • Jätkuval side puudumisel võtab A/C sidet LLTga

  • Tõsisema probleemi korral lülitab sisse 7600

 • VMC tingimustes

 • Kõrgus

  • 500 ft kuni 2000 ft AGL


Kasutamise tingimused

 • Kiirus

  • 250 kts kuni 550 kts IAS

 • Ühes alas korraga vaid 2 õhusõidukit

 • Ühe lennu jooksul võib ületada ühte asukohta vaid kaks korda

 • Lennuväljadest tuleb hoiduda vähemalt 1nm kaugusele


Ala aktiveerimine

 • Teostab CRP Ämari koostöös LLTga

 • Taotlus vähemalt 1 tööpäev enne lendu NOTAMi büroosse

 • Täpne kasutamise aeg on kirjas NOTAMis

 • Ala varem deaktiveerimisest teatab piloot CRP Ämarit


Infovahetus

 • Madallennualade staatusest saab teavet

  • CRP Ämari, telefon: +372 7173 101 või sagedusel 123,45 MHz

  • Tallinn EANS OPSUP, telefon: +372 6258 254

  • Tallinna piirkondliku lennujuhtimisüksus, sagedusel: 132,5 MHz

  • NOTAM-id


Riskianalüüs

 • Valminud koostöös ÕVS, Lennuameti ning Lennuliiklusteeninduse ASiga

 • Alates 2006. aasta oktoobrist ei ole Lennuametile ettekantud ühestki vahejuhtumist kõrgusvahemikus 500-2000 ft – see aga ei tähenda, et reaalseid ohte seal ei eksisteeri


Riskianalüüs

 • Riskianalüüsi käigus läbitud etapid

  • võimalike ohtude kindlaks tegemine

  • ohu esinemisel tekkiva võimaliku halvima tagajärje/efekti kirjeldamine

  • olemasolevate riski maandamise meetmete välja toomine

  • ohu esinemise tagajärje tõsiduse hindamine

  • ohu esinemise tõenäosuse hindamine

  • riski hindamine arvestades ohu esinemise tõenäosust ning võimalikku tagajärge

  • riskide maandamise meetmete kindlaks tegemine (sh vastutajad, tähtajad ning tõenduseks vajalikud tegevused)


Tõsiduse klassid


Tõsiduse astmed


Keskkonnaga seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Linnud

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Tõsiduse klass

Mõju puudub

Tõsiduse aste


Keskkonnaga seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Maapealsed takistused

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Tõsiduse klass

Mõju puudub


Keskkonnaga seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Ilmastikutingimused

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Tõsiduse klass

Mõju puudub

Tõsiduse aste


Seadmete ja süsteemidega seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Raadioside katkemine

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Tõsiduse klass

Mõju puudub

Tõsiduse aste


Seadmete ja süsteemidega seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Õhusõiduki rike

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Tõsiduse klass

Mõju puudub

Tõsiduse aste


Seadmete ja süsteemidega seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Lennujuhtimisradari rike

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Tõsiduse klass

Mõju puudub

Tõsiduse aste


Seadmete ja süsteemidega seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Side – ja navigatsioonivahendite rike või väike tööraadius

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Tõsiduse klass

Mõju puudub

Tõsiduse aste


Personaliga seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Piloodi viga

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Tõsiduse klass

Mõju puudub

Tõsiduse aste


Personaliga seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Eralenduri suhtumine

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Tõsiduse klass

Mõju puudub

Tõsiduse aste


Personaliga seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Eralenduri puudulik raadioside

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Tõsiduse klass

Mõju puudub

Tõsiduse aste


Personaliga seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Eksimus protseduuride järgimisel

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Tõsiduse klass

Mõju puudub

Tõsiduse aste


Protseduuridega seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Pilootide puudulik ettevalmistus

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Tõsiduse klass

Mõju puudub

Tõsiduse aste


Protseduuridega seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Avalikkus ei tea protseduure

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Tõsiduse klass

Mõju puudub

Tõsiduse aste


Protseduuridega seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Info puudulik liikumine

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Tõsiduse klass

Mõju puudub

Tõsiduse aste


Protseduuridega seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Langevarjuhüpped

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Tõsiduse klass

Mõju puudub

Tõsiduse aste


Protseduuridega seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Hobilennundus – “võsalendurid”

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Tõsiduse klass

Mõju puudub

Tõsiduse aste


Protseduuridega seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Mudellennukid

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Tõsiduse klass

Mõju puudub

Tõsiduse aste


Protseduuridega seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Purilendurid

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Mõju puudub


Kokkuvõte

 • Ohtude koondtabelist lähtuvalt võivad madalalt ja kiiresti lendavat õhusõidukit ohustada neli põhitegurit

  • Keskkond

  • Seadmed ja süsteemid

  • Inimfaktor

  • Protseduurilised


Kokkuvõte

 • Keskkonnast tulenevaid ohtusid on võimalik vältida nõuete kohaselt läbi viidud lennueelse ettevalmistuse faasis

 • Seadmed ja süsteemid mõjutavad lennutegevust nende võimalikest riketest lähtuvalt

  • Enamuse rikete korral on riski võimalik vältida, kui meeskonnad ja maapealsete seadmete käitajad tegutsevad kehtestatud protseduurireeglite järgi.


Kokkuvõte

 • Inimfaktori mõju ohtude tekkimisel kõige suurem erapilootide poolt

  • Selles osas riske vähendada on võimalik enamus juhtudel teavitustööga

 • Seadmed ja süsteemid mõjutavad lennutegevust nende võimalikest riketest lähtuvalt

  • Enamuse rikete korral on riski võimalik vältida, kui meeskonnad ja maapealsete seadmete käitajad tegutsevad kehtestatud protseduurireeglite järgi


Kokkuvõte

 • Riskide vähendamise osas on keerulisem ja pikaajalisem protseduuriline pool

  • Tekkivaid ohte on võimalik vähendada teavitustööga lennuklubides ja meedia abil. Kõige efektiivsema tulemuse annaks tsiviillennundusvõimude poolne järelevalve tõhustamine ja teavitustöö


KÜSIMUSED?


 • Login