Militaarõhusõidukite madallennualad - PowerPoint PPT Presentation

Militaar hus idukite madallennualad
Download
1 / 46

 • 61 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Militaarõhusõidukite madallennualad. Kpt Hardi Lämmergas Õhuoperatsioonide juhtimiskeskus (CRP ÄMARI). Madallennualad. Madallennualad. Madallennualad. Madallennualad. Madallennualad. Madallennualad. Madallennualad. Madallennualad. Vajadus.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Militaarõhusõidukite madallennualad

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Militaar hus idukite madallennualad

Militaarõhusõidukitemadallennualad

Kpt Hardi Lämmergas

Õhuoperatsioonide juhtimiskeskus(CRP ÄMARI)


Militaar hus idukite madallennualad

Madallennualad


Madallennualad

Madallennualad


Madallennualad1

Madallennualad


Madallennualad2

Madallennualad


Madallennualad3

Madallennualad


Madallennualad4

Madallennualad


Madallennualad5

Madallennualad


Madallennualad6

Madallennualad


Vajadus

Vajadus

 • Alates NATOga liitumisest on mitmed õhuturbes osalenud riigid rõhutanud vajadust

 • Vajadus suurendada Eesti Õhuväe koostöövõimelisust

 • Eesti Õhuväe enda areng tingib vajaduse


V imalikud lennuprofiilid

Võimalikud lennuprofiilid

 • Formatsioonlennud piirkonnaga tutvumiseks (navigatsioonilend)

 • 1 vs 1 tuvastamis-püüdurlend (Interception)

 • Asukoha kaitse (Point Defense)

 • Lähiõhutule toetus (Close Air Support)

 • Taktikaline õhutransport (Tactical Air Lift)


Senine regulatsioon

Senine regulatsioon

 • Lennundusseadus

 • Lennureeglid

 • Eesti õhuruumi kasutamine ja lennuliikluse teenindamine Tallinna lennuinfopiirkonnas

 • Lennupiirangud ja piirangud riiklikule õhusõidukile lennuks ülehelikiirusel


Senine regulatsioon1

Senine regulatsioon

 • Letter ofAgreementbetween AC HQ Ramstein and 3B CAA

  • A.1.10LowLevelFlyingAreas – alad kehtestamata

  • A.1.11TacticalLowLevelFlying – õhuruumi osa määramata

  • F.1FlightswithinLowLevelFlyingsystemunder VFR condition - süsteem siiani puudus


Senine regulatsioon2

Senine regulatsioon

 • Sisuliselt on senini puudunud täpne regulatsioon militaarõhusõidukitele lendamiseks “G” õhuruumiklassis

 • Kehtivad üldised nõuded VFR lendudele

  • Lennujuhtimist ei teostata

  • Raadioside ei ole nõutav

  • Lennujuhtimisüksuse luba ei ole nõutav

  • Osutatakse lennuinfoteenust

  • Lennu kõrgus alates 500ft, asustuse kohal 1000ft


Kasutamise tingimused

Kasutamise tingimused

 • Meeskond on teadlik LLF SOPst

 • Madallennuala on aktiveeritud

 • Ajalised piirangud

  • Tööpäevadel 08.00 – 18.00

  • Muudel aegadel eri kooskõlastus ÕVSi ja Lennuametiga

 • Militaarõhusõiduk koos lennuplaaniga


Kasutamise tingimused1

Kasutamise tingimused

 • Transponder Mode 3 A/C režiimis

 • Pidev kahepoolne raadioside CRP Ämariga

  • Katkemisel tõuseb A/C kõrgusele 2000 ft AGL

  • Jätkuval side puudumisel võtab A/C sidet LLTga

  • Tõsisema probleemi korral lülitab sisse 7600

 • VMC tingimustes

 • Kõrgus

  • 500 ft kuni 2000 ft AGL


Kasutamise tingimused2

Kasutamise tingimused

 • Kiirus

  • 250 kts kuni 550 kts IAS

 • Ühes alas korraga vaid 2 õhusõidukit

 • Ühe lennu jooksul võib ületada ühte asukohta vaid kaks korda

 • Lennuväljadest tuleb hoiduda vähemalt 1nm kaugusele


Ala aktiveerimine

Ala aktiveerimine

 • Teostab CRP Ämari koostöös LLTga

 • Taotlus vähemalt 1 tööpäev enne lendu NOTAMi büroosse

 • Täpne kasutamise aeg on kirjas NOTAMis

 • Ala varem deaktiveerimisest teatab piloot CRP Ämarit


Infovahetus

Infovahetus

 • Madallennualade staatusest saab teavet

  • CRP Ämari, telefon: +372 7173 101 või sagedusel 123,45 MHz

  • Tallinn EANS OPSUP, telefon: +372 6258 254

  • Tallinna piirkondliku lennujuhtimisüksus, sagedusel: 132,5 MHz

  • NOTAM-id


Riskianal s

Riskianalüüs

 • Valminud koostöös ÕVS, Lennuameti ning Lennuliiklusteeninduse ASiga

 • Alates 2006. aasta oktoobrist ei ole Lennuametile ettekantud ühestki vahejuhtumist kõrgusvahemikus 500-2000 ft – see aga ei tähenda, et reaalseid ohte seal ei eksisteeri


Riskianal s1

Riskianalüüs

 • Riskianalüüsi käigus läbitud etapid

  • võimalike ohtude kindlaks tegemine

  • ohu esinemisel tekkiva võimaliku halvima tagajärje/efekti kirjeldamine

  • olemasolevate riski maandamise meetmete välja toomine

  • ohu esinemise tagajärje tõsiduse hindamine

  • ohu esinemise tõenäosuse hindamine

  • riski hindamine arvestades ohu esinemise tõenäosust ning võimalikku tagajärge

  • riskide maandamise meetmete kindlaks tegemine (sh vastutajad, tähtajad ning tõenduseks vajalikud tegevused)


T siduse klassid

Tõsiduse klassid


T siduse astmed

Tõsiduse astmed


Keskkonnaga seotud ohud

Keskkonnaga seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Linnud

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Tõsiduse klass

Mõju puudub

Tõsiduse aste


Keskkonnaga seotud ohud1

Keskkonnaga seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Maapealsed takistused

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Tõsiduse klass

Mõju puudub


Keskkonnaga seotud ohud2

Keskkonnaga seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Ilmastikutingimused

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Tõsiduse klass

Mõju puudub

Tõsiduse aste


Seadmete ja s steemidega seotud ohud

Seadmete ja süsteemidega seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Raadioside katkemine

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Tõsiduse klass

Mõju puudub

Tõsiduse aste


Seadmete ja s steemidega seotud ohud1

Seadmete ja süsteemidega seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Õhusõiduki rike

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Tõsiduse klass

Mõju puudub

Tõsiduse aste


Seadmete ja s steemidega seotud ohud2

Seadmete ja süsteemidega seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Lennujuhtimisradari rike

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Tõsiduse klass

Mõju puudub

Tõsiduse aste


Seadmete ja s steemidega seotud ohud3

Seadmete ja süsteemidega seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Side – ja navigatsioonivahendite rike või väike tööraadius

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Tõsiduse klass

Mõju puudub

Tõsiduse aste


Personaliga seotud ohud

Personaliga seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Piloodi viga

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Tõsiduse klass

Mõju puudub

Tõsiduse aste


Personaliga seotud ohud1

Personaliga seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Eralenduri suhtumine

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Tõsiduse klass

Mõju puudub

Tõsiduse aste


Personaliga seotud ohud2

Personaliga seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Eralenduri puudulik raadioside

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Tõsiduse klass

Mõju puudub

Tõsiduse aste


Personaliga seotud ohud3

Personaliga seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Eksimus protseduuride järgimisel

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Tõsiduse klass

Mõju puudub

Tõsiduse aste


Protseduuridega seotud ohud

Protseduuridega seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Pilootide puudulik ettevalmistus

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Tõsiduse klass

Mõju puudub

Tõsiduse aste


Protseduuridega seotud ohud1

Protseduuridega seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Avalikkus ei tea protseduure

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Tõsiduse klass

Mõju puudub

Tõsiduse aste


Protseduuridega seotud ohud2

Protseduuridega seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Info puudulik liikumine

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Tõsiduse klass

Mõju puudub

Tõsiduse aste


Protseduuridega seotud ohud3

Protseduuridega seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Langevarjuhüpped

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Tõsiduse klass

Mõju puudub

Tõsiduse aste


Protseduuridega seotud ohud4

Protseduuridega seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Hobilennundus – “võsalendurid”

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Tõsiduse klass

Mõju puudub

Tõsiduse aste


Protseduuridega seotud ohud5

Protseduuridega seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Mudellennukid

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Tõsiduse klass

Mõju puudub

Tõsiduse aste


Protseduuridega seotud ohud6

Protseduuridega seotud ohud

Lennuõnnetus

 • Purilendurid

Tõsine intsident

Suur intsident

Oluline intsident

Mõju puudub


Kokkuv te

Kokkuvõte

 • Ohtude koondtabelist lähtuvalt võivad madalalt ja kiiresti lendavat õhusõidukit ohustada neli põhitegurit

  • Keskkond

  • Seadmed ja süsteemid

  • Inimfaktor

  • Protseduurilised


Kokkuv te1

Kokkuvõte

 • Keskkonnast tulenevaid ohtusid on võimalik vältida nõuete kohaselt läbi viidud lennueelse ettevalmistuse faasis

 • Seadmed ja süsteemid mõjutavad lennutegevust nende võimalikest riketest lähtuvalt

  • Enamuse rikete korral on riski võimalik vältida, kui meeskonnad ja maapealsete seadmete käitajad tegutsevad kehtestatud protseduurireeglite järgi.


Kokkuv te2

Kokkuvõte

 • Inimfaktori mõju ohtude tekkimisel kõige suurem erapilootide poolt

  • Selles osas riske vähendada on võimalik enamus juhtudel teavitustööga

 • Seadmed ja süsteemid mõjutavad lennutegevust nende võimalikest riketest lähtuvalt

  • Enamuse rikete korral on riski võimalik vältida, kui meeskonnad ja maapealsete seadmete käitajad tegutsevad kehtestatud protseduurireeglite järgi


Kokkuv te3

Kokkuvõte

 • Riskide vähendamise osas on keerulisem ja pikaajalisem protseduuriline pool

  • Tekkivaid ohte on võimalik vähendada teavitustööga lennuklubides ja meedia abil. Kõige efektiivsema tulemuse annaks tsiviillennundusvõimude poolne järelevalve tõhustamine ja teavitustöö


K simused

KÜSIMUSED?


 • Login