Okrugli stol:„Opomena-Blokada računa-Kako izaći iz začaranog kruga?”
Download
1 / 16

Okrugli stol:„Opomena-Blokada računa-Kako izaći iz začaranog kruga?” - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Okrugli stol:„Opomena-Blokada računa-Kako izaći iz začaranog kruga?” Opomene - zakonsko utemeljenje i opravdanost visine naknade Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 27. listopad 2011. Pritužbe potrošača na opomene. Bankarske Nebankarske. Problemi. Visina troška opomene

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Okrugli stol:„Opomena-Blokada računa-Kako izaći iz začaranog kruga?”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Okrugli stol:„Opomena-Blokada računa-Kako izaći iz začaranog kruga?”

Opomene - zakonsko utemeljenje i opravdanost visine naknade

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 27. listopad 2011.


Pritužbe potrošača na opomene

 • Bankarske

 • Nebankarske


Problemi

 • Visina troška opomene

 • Kratak rok između dospjeća i prve opomene ili prije dospjeća

 • Učestalost slanja

 • Razlika u visni unutar iste banke

 • Razlika u visni između različitih banaka

 • Trošak opomene prebačen u kreditno zaduženje

 • Naplaćivanje opomene od strane odvjetničkog ureda prije pokretanja ovršnog postupka


Nepostojanje regulacije

 • Samovoljno određivanje učestalosti i visine

 • Neopominjanje i raskid uz plaćanje penala

  (HZZO)


Zakonske odredbe

 • Članak 174. ZOO

  „ Ako trgovačkim ugovorom ili ugovorom između trgovca i osobe javnog prava nije predviđen rok za ispunjenje novčane obveze, dužnik je dužan bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove, ispuniti tu obvezu u roku 30 dana koji počinje teći:

 • od dana kada je dužnik primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu,

 • od dana kada je vjerovnik ispunio svoju obvez, ako nje moguće sa sigurnošću utvrditi dan primitka računa ili drugog odgovarajućeg zahtjeva za isplatu ili ako je dužnik primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu prije negoli je vjerovnik ispunio obvezu,

 • od dana proteka roka za pregled predmeta obveze, ako je ugovorom ili zakonom predviđen određeni rok za takav pregled, a dužnik je primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu prije proteka tog roka

 • Članak 1111. ZOO


Zakonske odredbe

Tumačenje članka 174.

„ O subjektivnoj mori govorimo kad do zakašnjenja dolazi krivnjom obvezanoga, a ako je do zakašnjenja došlo bez krivnje obvezanoga, govorimo o objektivnoj mori. Dužnik pada u zakašnjenje kad ne ispuni obvezu u roku određenom za ispunjenje. Ako rok nije određen, dovoljno je da vjerovnik pozove dužnika na ispunjenje obveze, usmeno ili pismeno. Kad je rok određen , opomena je suvišna, jer već sam rok opominje ljude (dies interpellat pro homine).”

Rječnik financijskih pojmova


Aktivnosti

 • Zahtjev za očitovanjem o zakonskoj utemeljenosti slanja i visine troška opomene:

  2008:

 • HNB

 • HUB

 • MINISTARSTVO FINANCIJA

 • MINGORP


Očitovanje HUB-a

„Trošak opomene predstavlja ukupnost stvarnog troška kojeg je banka imala, a koji se sastoji od sljedećih komponenti: troškovi osoblja-djelatnika banke koji su nadležni za praćenje urednosti, odnosno točnosti plaćanja klijenata banke, troškovi telefonskih poziva djelatnika banke, a koji su povezani s procesom opominjanja, troškovi sistemske podrške koja banci omogućava praćenje urednosti plaćanja, odnosno slanja opomene, te naposljetku troškovi poštarine.”


Aktivnosti

 • Zahtjev za očitovanjem o zakonskoj utemeljenosti slanja i visine opomene poslan je 10.12.2010.

 • 32 BANKE U RH

 • 14 BANAKA SE OČITOVALO


Očitovanje banaka

„...u slučaju neurednosti podmirenja obveza prema banci, kao i visine tog troška, izvješćujemo Vas da je svaki klijent potpisom ugovora prihvatio i Opće uvjete poslovanja Zagrebačke banke d.d., kao i bančinu Odluku o tarifi naknada...”

„ Banka je dostavu i troškove opomene ragulirala svojim internim aktima o kojima su svi klijenti unaprijed pravodobno obaviješteni, ti interni akti su javno objavljeni, a Banka u svemu postupa u skladu s tim aktima.”

„... a u svezi naplate troška i visine troška opomene, ističemo da su predmetna pitanja regulirana pravnim poslovima zaključenim između VOLKSBANK d.d. i njezinih klijenata, Odlukom o kamatama i naknadama Banke te Općim uvjetima za poslovanje s građanima (predmetni akti dostupni su u svim poslovnicama Banke i ujedno obavljeni na našoj internet stranici www.volksbank.hr)”


Primjeri visine opomene

 • Kredita banka Zagreb:

 • Prva opomena 50 kn

 • Druga opomena 70 kn

 • Treća opomena 100 kn

 • Jadranska banka:

 • Prva opomena 1+1 anuitet, naknada 20 kn

 • Druga opomena 2+1 anuitet, naknada 40 kn

 • Treća opomena 3+1 anuitet, naknada 60 kn

 • PBZ

 • Obavijest dužnika o dugovanju 15 kn

 • Prva opomena (s povratnicom) 50 kn

 • Druga opomena/opomena pred otkaz (s povratnicom) 100,00 kn


Primjeri visine opomene

 • RBA

 • Obavijesti i opomene po kreditu:

 • Obavijest 20 kn

 • Prva opomena 70 kn

 • Druga opomena 100 kn 

 • OTP

 • Obavijest za nepomirene dugove korisniku, jamcima i sudužnicima 5 kn

 • Prva opomena korisniku 100 kn

 • Prva opomena sudužniku i jamcima 50 kn

 • Druga opomena korisniku 100 kn

 • Druga opomena sudužiku i jamcima 50 kn


Primjeri visine opomene

 • VOLKS BANKA

 • Prva opomena 55 kn

 • Opomena pred tužbu 180 kn

 • SPLITSKA BANKA

 • Opomena neurednom dužniku i jamcima 50 kn

 • Opomena pred utuženje 100 kn


Aktivnosti

 • Otvoreno pismo 15.03.2011.

 • Stoga, još jednom, zahtjevamo od:

 • 1. SVIH BANAKA U RH I HUB-a:

  - Da troškove slanja opomena

  prestanu naplaćivati ili ih svedu na stvarni

  trošak (ne više od 10,00 kn)


Aktivnosti

ZAHTJEV ZA OCJENU USTAVNOSTI

 • poslan Ustavnom sudu u veljače 2011.g.

 • Traži se ocjena pojedinih zakonskih odredaba Zakona o obveznim odnosima, Zakona o kreditnim institucijama i Zakona o potrošačkom kreditiranju


Vidljivost aktivnosti

 • Lokalni i nacionalni tiskani mediji /Jutarnji list, Globus/

 • Lokalne i nacionalne TV i radio postaje:

 • Dnevnik HRT, RTL Danas

 • Hrvatska uživo

 • Potrošački kod

 • Svi smo mi potrošači

 • Županijska panorama

 • Tema dana HR studio Osijek

 • Internetski portali

 • Web stranica www.potrosac-os.hr

 • podrzitenas@potrosac-os.hr


ad
 • Login