Darbuotoj kompetencij valdymas
Download
1 / 34

Darbuotojų kompetencij ų valdymas - PowerPoint PPT Presentation


 • 431 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Darbuotojų kompetencij ų valdymas. Kas yra kompetencijos ?. Kompetencijos - esminės individo charakteristikos , kurios priežastiniais ryšiais susietos su efektyvios/puikios veiklos kriterijais. Motyvai – troškimai, tai kas sąlygoja individo veiksmus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Darbuotojų kompetencij ų valdymas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Darbuotojųkompetencijųvaldymas


Kas yra kompetencijos ?

Kompetencijos - esminės individo charakteristikos,kurios priežastiniais ryšiais susietos su efektyvios/puikios veiklos kriterijais

Motyvai – troškimai, tai kas sąlygoja individo veiksmus

Sąvybės, bruožai - Fizinės charakteristikos, reakcija į įvairias situacijas, emocinės reakcijos

Asmeninės nuostatos, savęs suvokimas – vertybių sistema, pasitikėjimas savimi, tikėjimas sėkme

Žinios

Įgūdžiai


 • „Ledkalnio“ modelis

Įgūdžiai

Žinios

Matoma dalis

Savęs suvokimas

Bruožai

Motyvai

Paslėpta dalis


Ketinimai

Veiksmai

Rezultatai

Asmeninės savybės

Darbo veikla

Elgsena

Motyvai

Bruožai

Savęs suvokimas

Žinios

Įgūdžiai


Veiklos kriterijai

 • Puiki veikla. Statistiškai tokius rezultatus pasiekia vienas iš dešimties žmonių konkrečioje su darbo veikla susijusioje situacijoje.

 • Efektyvi veikla. Tokia yra priimta laikyti „minimaliai priimtiną“ veiklos lygį. Darbuotojas, kurio rezultatai yra žemiau šio lygio, negali būti laikomas kompetentingu atlikti šį darbą.


Kompetencijų kategorijos

 • Ribinės kompetencijos (Threshold Competencies). Tai yra esminės charakteristikos (dažniausiai – žinios arba įgūdžiai), kurios būtinos kiekvienam darbui minimaliai efektyviai atlikti, tačiau jų turėjimas neišskiria vidutinių darbuotojo nuo puikių. Tokios kompetencijos pavyzdžiu gali būti sugebėjimas skaityti.

 • Atskiriančios kompetencijos (Differentiating Competencies). Jos padeda atskirti vidutinį darbuotoją nuo puikaus. Pavyzdžiui, orientacija į pasiekimus, iškeliant pačiam sau aukštus veiklos tikslus, gali būti kompetencija, kuri atskiria puikų specialistą arba vadovą nuo vidutinio.


Kompetencijų modelio tikslai

 • Identifikuoti kompetencijas, būtinas puikiam darbo atlikimui.

 • Sukurti sudėtinį vaizdą arba geriausios praktikos kompetencijų modelį konkrečios darbo funkcijos atlikimui.


Kompetencijų nustatymas

 • Sudaryti ekspertų grupę ir įvardinti artimiausioje ateityje reikalingus įgūdžius

 • Atlikti pareigybių analizę, nustatant:

  • įgūdžių svarbą dabar ir ateityje,

  • reikalingų įgūdžių lygį dabar ir ateityje,

  • dabartinį darbuotojų įgūdžių lygį


Kompetencijų tyrimo eiga

 • Veiklos efektyvumo kriterijų nustatymas

 • Grupavimas pagal veiklos efektyvumą

 • Informacijos surinkimas

 • Duomenų analizė, kompetencijų žodyno/modelio kūrimas

 • Kompetencijų modelio testavimas

 • Kompetencijų modelio taikymas įvairiose personalo valdymo srityse.


Informacijos surinkimo būdai

 • Interviu

 • Focus grupės

 • Klausimynai

 • Stebėjimas


Interviu elgsenos pagrindu

Tai ką žmonės sako ar galvoja apie jų motyvus arba įgūdžius nėra patikima, patikima yra tai, ką jie darė situacijose, su kuriomis jie susidūrė.

 • Įvadas, tikslų išaiškinimas

 • Darbų ir atsakomybių nustatymas

 • Pagrindinių situacijų darbe aprašymas

 • Netipinių situacijų darbe aprašymas

 • Užbaigimas ir reziumė.


Darbo užduočių analizė

 • Nustatyti ar užduotis yra lemiama puikiai veiklai (0 - ne lemiama, 1 - gali būti lemiama, 2 - kaip taisyklė lemiama, 3 - visada lemiama)

 • Ar dažnai atliekama ? (0 - mažiau nei kartą per mėn., 1 - kartas per mėn., kartas per savaitę, 2 -kasdien, 3 - keletas kartų per dieną)


Situacijų darbe analizė

 • Kada ir kur ?

 • Kokia buvo situacija ?

 • Koks buvo jausmas ?

 • Kas buvo įtrauktas ?

 • Ką norėjote padaryti ?

 • Ką jūs darėte ?

 • Koks rezultatas ir kodėl ?


Kompetencijų žodyno klasteriai

 • Pasiekimai ir veikla

  • Orientavimasis į pasiekimus

  • Rūpinimasis tvarka ir kokybe

  • Iniciatyva

  • Informacijos siekimas

 • Pagalba ir paslaugos kitiems

  • Tarpasmeninis supratimas

  • Orientacija į klientus

 • Įtaka ir poveikis

  • Poveikis ir įtaka

  • Organizacijos supratimas

  • Ryšių užmezgimas


Kompetencijų žodyno klasteriai

 • Vadyba

  • Kitų tobulinimas/ugdymas

  • Nurodymų teikimas

  • Darbas komandoje ir bendradarbiavimas

  • Lyderystė komandoje

 • Pažinimo

  • Analitinis mąstymas

  • Konceptualinis mąstymas

  • Profesionalumas

 • Asmeninis efektyvumas

  • Savikontrolė

  • Pasitikėjimas savimi

  • Lankstumas

  • Lojalumas organizacijai


Tarpasmeninis supratimas – kitų supratimo gylis


Tarpasmeninis supratimas – klausymasis ir reagavimas į kitus


II. Kompetencijų vertinimas


Kompetencijų įvertinimo procesas

 • Sudaromas projekto planas

 • Surenkama būtina informacija

 • Sudaromas kompetencijų modelis

 • Spragų įvertinimas

 • Modelio įdiegimas


Personalo tarnybos tikslai

 • Padėti vadovams nustatyti visose įmonės veiklos srityse reikalingas kompetencijas.

 • Įvertinti visų lygių darbuotojų profesinę veiklą.

 • Parengti ir įgyvendinti strateginį šios veiklos spragų užpildymo planą.

 • Nustatyti darbuotojus, ateityje galinčius užimti vadovaujančius postus.


III. Kompetencijos vystymo strategijos.(Kompetencijų taikymai personalo valdyme)


Atlyginimas

Veiklos vertinimas

 • Bendra informacija:

  • Vadovo pozicija – reikalavimai kompetencijoms

 • Pareigas užimantis asmuo – turimos kompetencijos

Įdarbinimas

Atranka

Karjeros planavimas

Ugdymas,

tobulinimas

Kompetencijų žodynų panaudojimas


Sukuriamas modelis konkrečiai pozicijai

Pasirenkame kompetencijos įvertinimo metodus

Ivertiname kandidatų kompetenciją

Nustatyti “darbuotojas - darbas” atitikimą

Patikrinti atrankos sistemą

Atranka


Veiklos ir asmens atitikimas

Darbas

Asmuo


Veiklos valdymas

 • Nustatomos kompetencijos būtinos puikiai veiklai

 • Nustatyti mišrų kompetencijų/rezultatų modelį, leidžiantį įvertinti veiklos rezultatus ir numatyti sėkmingą veiklą ateityje

 • Apmokyti darbuotojus


Veiklos įvertinimas

Misija

Strategija

Strateginiai tikslai

Pagrindinės (raktinės) užduotys

Kompetencijos

Spragų užpildymas


Spragų užpildymo modelis

1. Nustatyti darbui reikiamas kompetencijas

1

8.Įvertinti ir modifikuoti

2. Įvertinti darbuotojų lygį

8

2

7

7.Įgyvendinti lavinimo ir atrankos planus

3. Nustatyti spragas ir prioritetus

3

6

4

6.Parengti atrankos modelį

4.Parengti spragų užpildymo strategiją

5

5.Įvertinti lavinimo resursus


Kodėl reikalingos atlyginimų sistemos kompetencijų pagrindu

 • Negalėjimas pritraukti gerų darbuotojų

 • Pokyčiai yra nuolatiniai ir sąvoka “stabilus” darbas praradusi savo prasmę

 • Kai reikalingi motyvai lavinti šiuo metu nereikalingiems, bet ateityje svarbiems įgūdžiams

 • Kai per brangu sukurti labai struktūrizuotą atlyginimų sistemą


Žmogiškųjų išteklių valdymas kompetencijų pagrindu ateityje


Kompetencijų, kurių svarba išaugs ateityje

 • Aukščiausio lygio vadovams

  • Strateginis mąstymas

  • Pokyčių lyderiavimas

  • Ryšių valdymas


Kompetencijų, kurių svarba išaugs ateityje

 • Vidutinės grandies vadovams

  • Lankstumas

  • Pokyčių įgyvendinimas

  • Novatoriškumas

  • Tarpasmeninis supratimas

  • Įgalinimas

  • Komandinis darbas

  • Sugebėjimas prisitaikyti skirtingose kultūrinėse terpėse


Kompetencijų, kurių svarba išaugs ateityje

 • Darbuotojams

  • Lankstumas

  • Informacijos siekimas ir noras mokytis

  • Pasiekimų motyvacija

  • Motyvacija dirbti laiko stokos sąlygomis

  • Bendradarbiavimas

  • Orientacija į klientą


Kompetencijų tyrimo ateityje kryptys

 • Spartus pasaulinės kompetencijų bazės augimas, tikslesni kompetencijų modeliai

 • Tobulesnis kompetencijos įvertinimas ir matavimas

 • Didesnis kompetencijų pagrindu vykdomos atrankos lyginamasis svoris


Literatūra

 • Lyle M. and Signe M.Spencer (1993). Competence at work:models for superior performance.By John Wiley & Sons, Inc.

 • McLagan, P. (1996). Creating the future of HRD. Training development

 • Kavita Gupta (1999). A Practical Guide to Needs Assessment. By Jossey-Bass/Pfeiffer, San Francisco, CA

 • Masiulis K., Sudnickas T.(2007) Elitas ir lyderystė.


ad
 • Login