5 systeemiohjelmisto
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 40

5. Systeemiohjelmisto PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

5. Systeemiohjelmisto. Jotta tietokoneesta saadaan käyttökelpoinen, tulee ratkaista seuraavat ongelmat: Miten ohjelma tallennetaan tietokoneen muistiin? Miten ohjelma saa tarvitsemansa syöttötiedot ja miten se antaa tulokset ? Miten ohjelmointi voitaisiin tehdä helpommaksi?

Download Presentation

5. Systeemiohjelmisto

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5 systeemiohjelmisto

5. Systeemiohjelmisto

Jotta tietokoneesta saadaan käyttökelpoinen, tulee ratkaista seuraavat ongelmat:

 • Miten ohjelma tallennetaan tietokoneen muistiin?

 • Miten ohjelma saa tarvitsemansa syöttötiedot ja miten se antaa tulokset ?

 • Miten ohjelmointi voitaisiin tehdä helpommaksi?

 • On tuhlaavaista varata kone kerrallaan vain yhden ohjelman suoritusta varten.

 • Miten koneen toimintaa hallitaan, jos suoritettavana on useampia ohjelmia?


Systeemiohjelmisto

Systeemiohjelmisto ...

Em. ongelmat ratkaisevat

SYSTEEMIOHJELMAT

(system programs, system software),

jotka helpottavat laitteiden käyttöä.

Koneen räätälöinti palvelemaan eri elämänalojen tehtäviä edellyttää

SOVELLUSOHJELMIA.


Systeemiohjelmia ovat

Systeemiohjelmia ovat:

 • Kääntäjät (compilers) ja tulkit (translators): korkean tason ohjelmointi-kielillä kirjoitettujen ohjelmien muuntaminen konekielisiksi tai tulkitsemalla suoraan.

  • korkean tason kielen ohjelma käännetään konekielelle

  • konekieltä suoritetaan mikrotulkin avulla

 • Käyttöjärjestelmät (operating systems):

  • tiedonsiirron hallinta tietokonelaitteiston eri osien välillä (s/t ja ulkoiset muistilaitteet) (monen laitteen samanaikainen hallinta)

  • ohjelmien suorituksen ohjaus (monen ohjelman samanaikainen hallinta)

  • tietokoneen resurssien jako käyttäjille (monen käyttäjän samanaikainen hallinta)

  • tietojen pitkäaikaissäilytyksestä huolehtiminen (toissijaismuistin ylläpito)


Systeemiohjelmia ovat1

Systeemiohjelmia ovat:

 • Linkittäjät (linkers):

  • kokoavat erillään käännetyt ohjelmamoduulit ja niiden käyttämät apuohjelmat yhdeksi suorituskelpoiseksi kokonaisuudeksi.

   • ajettavat tiedostot, esim. SimO.exe

  • ajettavat tiedostot talletetaan oheismuistiin

 • Lataajat (loaders):

  • siirtävät ohjelmia toissijaisesta muistista (esim. kiintolevyltä) keskusmuistiin.

 • Editorit (editors):

  • tietokoneeseen tallennetun tekstin/kuvan muokkaus

 • Tietoliikenneohjelmistot (communications software):

  • vastaavat kommunikoinnista toisten tietokoneiden kanssa

  • mm. takaavat tiedon virhettömän ja nopean siirron havaitsemalla virheitä ja löytämällä parhaan reitin tiedolle, mikäli vastaanottaja ja lähettäjä eivät ole suorassa yhteydessä toisiinsa


Ohjelmistojen luokittelu

Käyttäjienlaatimatohjelmat

Ohjelmistojen luokittelu


5 1 ohjelmointikielten k nt minen

5.1. Ohjelmointikielten kääntäminen

Tietokone ymmärtää suoraan:

 • mikrokäskyjä

 • mikrotulkilla tulkittuja konekielen käskyjä

  mutta korkean tason kielellä kirjoitetut ohjelmat on

  käännettävä koneen ymmärtämään muotoon.

  Kääntämisellä tarkoitetaan korkean tason

  ohjelmointikielellä kirjoitetun ohjelman kääntämistä

  koneen ymmärtämään muotoon eli konekieliseksi

  ohjelmaksi. Se voidaan sitten suorittaa mikrotulkin

  välityksellä


5 1 ohjelmointikielten k nt minen1

5.1. Ohjelmointikielten kääntäminen

Jokainen kt-kielen käsky käännetään yhdeksi tai

useammaksi konekielen käskyksi.

Esimerkki:

kt-kieli konekieli

a:= x+yLOAD 10

ADD 11

STORE 12

keskusmuisti: 10: x:n arvo

11: y:n arvo

12: a:n arvo


5 1 ohjelmointikielten k nt minen2

x[0]

x[9]

5.1. Ohjelmointikielten kääntäminen...

 • Tietorakenteet esitetään konekielissä bitteinä, numeroina ja muistiosoitteina.

 • Monimutkaisimmat tietorakenteet esitetään muistialueina.

  • esim. vektori X[10], jonka jokainen kokonaislukualkio on tallennettu 16 bitin avulla, vie 20 8-bittistä muistipaikkaa:

   456 1001 1011

   457 0110 0111

   475 1100 1111

   476 0000 1010


5 systeemiohjelmisto

Miksi käyttää korkean tason kieliä?


5 systeemiohjelmisto

Korkean tason kielisen ohjelman muuntaminen konekielelle:

 • Tulkitseminen tai

 • Kääntäminen


5 1 1 tulkitseminen

5.1.1 Tulkitseminen...

Tulkitseva suoritus:

Korkean tason ohjelma

Tulkki on

 • konekielellä kirjoitettu ohjelma

 • lukee ja suorittaa kt-ohjelmaa lause kerrallaan

 • selvittää

  • lauseen tyypin (esim. asetuslause),

  • sen oikeellisuuden

  • operandit

 • suorittaa lauseen vaatimat toimenpiteet.

  Tulkissa on valmiina toteutukset jokaista lähdekielen

  lausetyyppiä varten, ja se osaa haarautua kulloisenkin

  lauseen mukaisesti oikeaan kohtaan (vrt. mikrotulkki).

Syöttö-tiedot

Korkean tason tulkki

Tulokset


5 systeemiohjelmisto

Tulkit kirjoitetaan konekielellä eikä mikrokielellä, koska

 • konekieli on lähempänä kt-kieltä kuin mikrokieli

 • ROM-muisti on kallista, eikä tulkkia voisi heposti muuttaa

 • 2-vaiheinen tulkkaus on parempi:

  • 1: luetaan kt-kielen lauseita ja suoritetetaan haettua toimintoa vastaavat konekieliset käskyt (jotka ovat osaa kt-tulkkia)

  • 2: konekieliset käskyt tulkataan mikrotulkille


5 1 2 k nt minen

Kääntävä suoritus:

Korkean tason ohjelma

Kääntäjä

Konekielinen ohjelma

Syöttö-tiedot

Tulokset

Mikrotulkki

5.1.2 Kääntäminen

 • Lähdekielinen ohjelma (source program) käännetään ensin konekielelle objektiohjelmaksi (object program) kääntäjän toimesta.

 • Objektiohjelma yhdistetään muihin tiedostoihin (esim. funktiokirjastot) linkittäjän avulla

  • syntyy suoritettava tiedosto, latausmoduuli

 • Latausmoduuli talletetaan oheismuistiin

 • Latausmoduulin voi ladata keskusmuistiin lataajalla ja suorittaa mikrotulkilla


K nt minen vs tulkitseminen

Kääntäminen vs. tulkitseminen


5 2 syntaksin m rittely

5.2 Syntaksin määrittely

 • Ohjelma (tietokoneen mielestä):

  jono merkkejä, esimerkiksi

  MODULE kertoma(n) RETURNS n-kertoma k:=1

  WHILE n > 1 DO k:=k*n n:=n-1 ENDWHILE

  RETURN k ENDMODULE

 • Kielen syntaksi

  • säännöt, jotka kertovat, minkälaiset merkkijonot ovat oikein muodostettuja ohjelmia

  • toisin sanoen, syntaksin avulla määritellään merkkien mahdolliset järjestykset

   • esim. varatun sanan MODULE jälkeen tulee moduulin nimi, jota _mahdollisesti_ seuraa parametrit suluissa

   • kaikki tälläiset lailliset vaihtoehdot on kuvattu syntaksisäännöissä


5 2 1 kieliopit

5.2.1 Kieliopit

 • Syntaksin määrittelyyn käytetään siis kielioppia (grammar). Sen säännöt määräävät, mitä kielen symboleja saa käyttää.

 • Ohjelmointikielten kieliopeilla on sama tarkoitus kuin luonnollisten kielten kieliopeilla, mutta ne ovat

  • täsmällisempiä ja

  • yksinkertaisempia.

 • Kielioppi määrittelee, mitkä kirjoitelmat ovat oikein muodostettuja ohjelmia, ja mitkä eivät

  • sanotaan, että ko. kieliopilla ko. ohjelma voidaan generoida (tuottaa)

 • Termi generointi tarkoittaa sitä, että ohjelma muodostetaan eli johdetaan kielioppisääntöjä käyttäen.


 • 5 2 1 kieliopit1

  5.2.1 Kieliopit...

  • ohjelmointikielten syntaksin määrää kontekstitonkielioppi

   • yhteysvapaa kielioppi (context-free grammar),

   • BNF- eli Backus-Naur Form-kielioppi

   • tietyn erillisen merkkijonon merkitys ei riipu sen ympäristöstä

    • esim. IF-varattu sanaa aina tarkoittaa valintalauseen alkamiskohtaa

    • := on asetuslause, = on vertailulause (nämä ovat välilyönneillä erotettuja eri merkkijonoja!)


  5 systeemiohjelmisto

  Kontekstittoman kieliopin osat:

  Päätesymbolit eli terminaalit

  • varatut sanat ja muut merkkijonot (muuttujien tunnukset, vakiot yms)

  • esiintyvät ohjelmassa sellaisenaan

  • esim. IF, 1, =, :=, jne.

  • yhdessä muodostavat syntaksiluokat, kuten <asetuslause>, <moduuli>

   Välisymbolit eli nonterminaalit:

  • nimeävät syntaksiluokan, esim. asetuslauseen: <asetuslause>

  • eivät esiinny ohjelmakoodissa sellaisenaan, vaan niitä käytetään apuna tunnistettaessa merkkijonojen ryhmiä syntaksiluoksiksi, esim. kun ”IF A>1 THEN…ENDIF”:iä tunnistetaan <ehtolause>:ksi

   Produktio (johto-)säännöt:

  • määräävät syntaksiluokan sisällön/rakenteen, esim: <asetuslause> → <tunnus> := <lauseke>

  • yleinen muoto on N → w,

   • N on välisymboli (aina!) – ei voi olla päätesymboli

    • päätesymboli ei voi nimetä syntaksiluokkaa

   • w on väli- ja päätesymbolien jono (<tunnus> := <lauseke>)

    Alkusymboli:

  • eräs välisymboli S, josta generointi alkaa, osa sääntöä S → w

  • S lavennetaan w:ksi – oikean puolen symbolijonoksi

  • tämän symbolijonon jokainen välisymboli lavennetaan edelleen rekursiivisesti

  • kunnes kaikki välisymbolit on lavennettu päätesymboleksi

  • generoinnin lopussa ei laventamattomia välisymboleja pitäisi olla

  • jos on, lähdekoodissa on virhe!

  • jos ei erikseen merkitty, ensimmäisen johtosäännön vasemman puolen symboli.


  5 systeemiohjelmisto

  • Ohjelma on oikein muodostettu, jos se voidaan johtaa alkusymbolista S.

  • Lähtökohtana on kieliopin sääntö S → w, josta kaikki ohjelmat ovat johdettavissa.

  • Jokainen syntaktisesti kelvollinen (siis kieliopin mukainen) päätesymbolijono voidaan esittää johto- eli jäsennyspuuna (parse tree).

   • Sen lehdissä ovat päätesymbolit, sisäsolmuina on syntaksiluokkia (välisymboleita) ja juurena on johdettava välisymboli.

   • jos sääntöä N → w otetaan generoinnissa käyttöön, puuhun tulee solmu, jonka juuri on N.

    • w:n väli- ja päätesymbolit ovat puun lapsisolmuina


  5 systeemiohjelmisto

  Välisymbolit <tunnus> ja <luku> määritellään harjoituksissa.

  Ks. esimerkiksi javan syntaksia:

  string

  java grammar


  5 3 k nt j n toiminta

  5.3 Kääntäjän toiminta

  Kääntäjä muuntaa korkean tason kielellä kirjoitetun

  ohjelman konekieliseksi ohjelmaksi 3 vaiheessa:

  • Selaaminen eli leksikaalinen analyysi (lexical analysis).

   • etsitään ohjelman loogisesti yhteenkuuluvat tekstialkiot eli symbolit: tunnukset, operaattorit ja varatut sanat.

    • esim MunMuuttuja, +,/,*, IF, THEN, ELSE

  • Jäsentäminen eli syntaktinen analyysi (syntax analysis)

   • johtosääntöjä käytetään ohjelmakoodin jäsentämiseksi syntaksikokonaisuuksiin: lauseksi, moduleiksi jne

   • oikein kirjoitetun koodin kaikki syntaksikokonaisuudet jäsentyvät oikein viimeiseen merkkiin (päätesymboliin) saakka

    • esim. IF-ehtolauseessa ei ole ihmeellisiä merkkejä, jotka eivät sinne kuulu IF-lauseen syntaksin mukaan, jne

   • vaihe vastaa luonnollisen kielen lauseenjäsentämistä

   • tulos talletetaan johto-(jäsennys-)puuhun.


  5 3 k nt j n toiminta kolmas vaihe

  5.3 Kääntäjän toiminta: kolmas vaihe

  3. Koodin generointi

  • muodostetaan konekieliset käskyt eli objektikoodi

  • varataan ohjelmalle muistitilaa

  • optimoidaan objektikoodi

   • penennetään koodin kokoa

   • nopeutetaan koodia

  Jäsennys-puu

  Teksti-alkioiden lista

  Lähdekielinen ohjelma

  Koodin generointi

  Objekti-ohjelma

  Jäsennys

  Selaus


  5 3 1 selaaminen

  5.3.1 Selaaminen

  tunnistetaan,

  • mitkä merkit kuuluvat yhteen symboliin eli tekstialkioon

  • mikä on tekstialkion tyyppi.

   Tekstialkion tyyppejä:

 • varattu sana:

  MODULE, IF, THEN, ELSE, CASE, OF, DO, REPEAT, UNTIL

 • operaattori: =, :=, <, >, +,-,*,/ jne.

 • välimerkki:

  (), välilyönti, rivinvaihto, pilkku, ; , : , .

 • tunnus:

  muuttuja, nimetty vakio, moduulin tunnus

 • luku- tai merkkivakio:

  -12.47, 3, "ATK"


 • 5 3 1 selaaminen1

  5.3.1 Selaaminen

  • selaaja (scanner)

   • ohjelma, joka suorittaa alkiorakenteen tunnistuksen

  • selauksen tulos:

   • selattujen tekstialkioiden lista + symbolitaulu

  • peräkkäiset merkit kuuluvat yhteen symboliin

  • peräkkäisiä symboleja erottaa välimerkki

  • tarpeettomat välimerkit - välilyönnit, rivitvaihdot - (white spaces) poistetaan.

  • esim z := x - y → z:=x-y

  • jos löytyy merkki, joka ei kuulu kielen aakkostoon, esim. ﷲ, annetaan virheilmoitus

  • merkkijonot luokitellaan eri luokkiin tai tyyppeihin.

  • tunnukset viedään symbolitauluun

   • siihen talletetaan kunkin tunnuksen nimi ja tyyppi


  Miten selaaja toimii

  Miten selaaja toimii?

  • sillä on käytössään merkkijonovektorit, joissa on:

   • kaikki kielen operaattorit

   • kaikki kielen varatut sanat

   • kaikki kielen välimerkit

  • selaaja käsittelee lähdekoodin merkkijonoja yksitellen verraten niitä vektoreiden sisältöön

  • jos merkkijono ei löydy mistään vektorista, sen täytyy olla luku tai tunnus

  • tehdään vähimmäistoimenpiteet sen tunnistamiseksi, onko kyseessä luku vai tunnus


  5 3 1 selaaminen2

  5.3.1 Selaaminen

  Esimerkki. Selataan seuraava lause:

  IF x < 5 THEN x := x + 1

  IFvarattu sana

  xtunnus

  <operaattori

  5lukuvakio

  THENvarattu sana

  xtunnus

  :=operaattori

  xtunnus

  +operaattori

  1lukuvakio

  • Tämän jälkeen ohjelma on tekstialkoiden muodostama lista

  Symbolitaulu

  xINTEGER


  5 3 2 j sent minen

  5.3.2 Jäsentäminen

  • Kääntäjä käyttää selaajan tuottamaa tekstialkioiden listaa hyväksi tutkiessaan ohjelman syntaktista rakennetta ja jäsentäessään lähdekoodia syntaktisiski kokonaisuuksiksi

   • oikein kirjoitetun koodin kaikki syntaksikokonaisuudet jäsentyvät oikein viimeiseen merkkiin (päätesymboliin) saakka

    • esim. IF-ehtolauseessa ei ole merkkejä, jotka eivät kuulu sinne IF-lauseen syntaksin mukaan, jne

   • tulos talletetaan jäsennyspuuhun

    • lehtisolmuina ovat päätesymbolit

    • sisäsolmuina syntaksiluokat

     Esimerkiksi asetuslause x:=k-m:

  <asetuslause>

  <:=>

  <tunnus>

  <lauseke>

  <tunnus>

  <operaattori>

  x

  <tunnus>

  -

  k

  m


  J sent misen strategiat

  Jäsentämisen strategiat

  Osittava (top-down) jäsennys:

  • juuresta lehtiin

  • lähdetään liikkeelle lähtösymbolista

  • ositetaan selaajan tekstialkoiden lista alemman tason syntaksiluokkiin, kunnes se voidaan esittää puun lehdissä

   Kokoava (bottom-up) jäsennys:

  • lehdistä juureen

  • vierekkäiset tekstialkiot yhdistetään yksinkertaisten syntaksiluokkien osiksi, jotka edelleen yhdistellään korkeamman tason syntaksiluokkien osiksi jne

  • lopetetaan kun päästään lähtösymboliin

   Jäsentämisen ongelma - kieliopin epädeterministisyys:

  • usein on mahdollista soveltaa useampaa kuin yhtä sääntöä

  • täytyy päättää, missä järjestyksessä johtosääntöjä kokeillaan

  • yleensä kokeillaan siinä järjestyksessä, missä ne on annettu


  Osittava j sent minen

  Osittava jäsentäminen

  • jos ohjelma P on oikein muodostettu, se voidaan johtaa alkusymbolista S.

  • otetaan sääntö S1→ s1 ... sm kokeiltavaksi

   • si:t ovat välisymboleja tai päätesymboleja.

   • esim. olk P: ”MODULE NollaanAsti(n) WHILE n>0 DO n:=n-1 ENDWHILE ENDMODULE”

    • kokeillaan sääntöä <ohjelma>→<moduuli>

    • silloin s1=<moduuli>

  • ohjelmateksti on jaettavissa m:ään alijonoon p1 ... pm, jotka vastaavat symboleja s1 ... sm

   • nyt p1=”MODULE NollaanAsti(n) WHILE n>0 DO n:=n-1 ENDWHILE ENDMODULE”, m=1


  5 systeemiohjelmisto

  4.1. Tässä vaiheessa si voi olla joko väli- tai päätesymboli

  Jos si on on päätesymobli ja jos pi = si on jäsennys valmis

  • esim. päätesymboli alimerkkijonoa ”n>0” jäsennettäessä:<ehto>→<alkio><relaatio><alkio>, <relaatio>→ >

   • silloin ”>” on s1ja päätesymboli

  • jäsennys siis onnistuisi >-relaatiomerkille käyttämällä esitettyä sääntöä

   Jos taas pi ≠ si (kuvitellaan esim. ”n!0” merkkijonoa)

   • voidaan yrittää uutta P:n jakoa (merkkijono ei ollut ehto!)

   • jos mikään pi:n jako ei onnistu, peräännytään rekursiossa ulomalle tasolle kokeilemaan seuraavaa sääntöä S2→ s1 ... sm (askel 2.)

   • kun kaikki säännöt on kokeiltu tuloksetta, ohjelmassa täytyy olla syntaksivirhe!

    • ilmoitetaan käyttäjälle, keskeytetään kääntäminen


  5 systeemiohjelmisto

  4.2. Jos si on on välisymbooli:

  • esim. olk P: ”MODULE NollaanAsti(n) WHILE n>0 DO n:=n-1 ENDWHILE ENDMODULE”

  • kokeiltavana oleva sääntö on <ohjelma>→<moduuli>

   • silloin s1=<moduuli>

   • s1 – välisymboli!

    Sovelletaan jäsennystä rekursiivisesti alimerkkijonoon pi kokeilemalla si:lle määriteltyjä sääntöjä:

  • p1 on siis ”MODULE NollaanAsti(n) WHILE n>0 DO n:=n-1 ENDWHILE ENDMODULE”

  • uusi rekursiokutsu, ja kokeillaan <moduuli>→MODULE <tunnus> (<parametrilista>)…

   • s1=MODULE; s2=<tunnus>; s3=(; s4=<parametrilista> etc

   • p1=MODULE, p2=NollaanAsti,p3=(,p4=n etc

   • s1-päätesymb., p1=s1, jäsennys sen osalta valmis

   • s2-välisymb.<tunnus>, p2=NollaanAsti, syntyy uusi rekursiokutsu, jossa ”NollaanAsti”:a jäsennetään tunnukseksi

   • näin käsitellään jokaista sk-pk paria, k=1..m!


  5 systeemiohjelmisto

  • Jos kaikki rekursiiviset alijäsennykset onnistuvat, jäsennys on valmis.

  • Jos jossain vaiheessa kokeiltu sääntö on väärä, se hylätään ja kokeillaan seuraavaa vaihtoehtoa.

  • Jos mikään ei onnistu, palataan rekursiossa ylemmälle tasolle. Jos ylemmälläkään tasolla ei enää ole kokeilemattomia sääntöjä, ohjelman jäsennys ei onnistu

   => lähdeohjelma ei ole oikein muodostettu → annetaan virheilmoitus


  5 systeemiohjelmisto

  tai S→s1, ja w=p1, ja p1=s1, jäsennys onnistuu suoraan, luodaan lehtisolmu!

  säännön oikea puoli on väli- ja päätesymboleja

  jaetaan w siten, että päätesymbolit ovat u1..uk, ja muut alimerkkijonot w1..wk vastaavat välisymboleja, joita jäsennetään rekursiivisissa jäsennys-kutsuissa

  **

  luodaan alipuu, jonka lapset ovat u0, P1, u1…ylemmällä rekursiotasolla tämä syntyvä P yhdistetään isompaan puuhun

  jos w:n jako ei onnistu millään johtosäännöllä, palautetaan tältä rekursiotasolta ei, ja ulomalla rekursiotasolla siirrytään seuraavalle WHILE-kierrokselle kokeilemaan uutta w:n jakoa! (kohta merkitty **:llä)


 • Login