İnsan, tüm canlılardan farklı olarak, canlı-cansız doğa ve kendisi hakkında bilgiler edinir....
Download
1 / 18

Bilen Özne Bilinen Nesne (beş duyu oranı ve mantıksal akıl yürütme) - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

İnsan, tüm canlılardan farklı olarak, canlı-cansız doğa ve kendisi hakkında bilgiler edinir. Bilgi edinmekle kalmaz, bilgilerine göre davranır. İnsanın nesneler dünyası kadar, simgeler dünyası da vardır. Bilgi, nesneler dünyasının insanın beynindeki (zihnindeki) simgesel yansımasıdır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bilen Özne Bilinen Nesne (beş duyu oranı ve mantıksal akıl yürütme)' - terah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

İnsan, tüm canlılardan farklı olarak, canlı-cansız doğa ve kendisi hakkında bilgiler edinir. Bilgi edinmekle kalmaz, bilgilerine göre davranır. İnsanın nesneler dünyası kadar, simgeler dünyası da vardır.Bilgi, nesneler dünyasının insanın beynindeki (zihnindeki) simgesel yansımasıdır.


Ve düşünme devam eder. Söz konusu simgeler üzerine de kafa yorar. Hatta nesneler evreninde karşılığı olmayan simgeler yaratır. O simgeleri sistemleştirir. Bu simgeler de kafatasının içinde hapsolmaz: insanın eylemini, davranışını; böylece de nesneler evrenini etkiler.


İnsanı hayvanlardan ayıran özelliklerden biri, doğa ile uyumsuzluğunu araçlarla gidermek zorunda olmasıdır.Hayvanlar, değişen doğa ve hayat koşullarına beden yapılarını değiştirerek uyum sağlarlar.Oysa insan, kendini savunmak ve gıda bulmak için silahlar, aletler ve stratejik planlar icat etmiştir.


Bilen zne bilinen nesne be duyu oran ve mant ksal ak l y r tme

Bilen Özne uyumsuzluğunu araçlarla gidermek zorunda olmasıdır.Bilinen Nesne(beş duyu oranı ve mantıksal akıl yürütme)

Bilinen evrende bilince sahip (bildiğini bilen) tek varlık (şimdilik) insandır.


Gerçekliğin (olguların) simgesel modelleri; yaşam pratiği ile, deneyimle, emek etkinliği sırasında sınavdan geçirilebilir. Gerçekliği yansıtma dereceleri, bilimsel doğrulama-yanlışlama yöntemleri ile ortaya konabilir. Bilen özne olarak insan, gerçekliğin doğru bilgisini, hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak kesinlikle edinebilir.Gerçekliğin doğru bilgisine gerçek denir.


Gerçeklik, bilgisi edinilecek nesnenin (olgunun, olayın) “özne”den bağımsız durumudur. Bilgi, bir gerçeklik hakkında, insanın (bilen öznenin) kafasında kurulan simgesel modeldir. Bir model, gerçekliğe uygunsa, söz konusu model (düşünce) gerçektir.Doğru Bilgi = Gerçek


Simgesel araçlar edinmenin yolları: “özne”den bağımsız durumudur. Bilgi, bir gerçeklik hakkında, insanın (bilen öznenin) kafasında kurulan simgesel modeldir. Bir model, gerçekliğe uygunsa, söz konusu model (düşünce) gerçektir.Pratik, somut düşünüş, soyut düşünüş, sezgi, onun dinsel biçimi “vahiy” ve dinsel olmayabilen biçimi “spekülasyon” ile gözlem ve deney.


Bilimler
Bilimler “özne”den bağımsız durumudur. Bilgi, bir gerçeklik hakkında, insanın (bilen öznenin) kafasında kurulan simgesel modeldir. Bir model, gerçekliğe uygunsa, söz konusu model (düşünce) gerçektir.

 • Formal Bilimler (Matematik, Mantık, İstatistik, Bilgi Teorisi, Bilgisayar Bilimi)

 • Fiziksel Bilimler (Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi, Yerbilim)

 • Yaşam Bilimleri (Anatomi, Botanik, Genetik, Tıp, Farmakoloji, Psikoloji, Zooloji vb.)

 • Sosyal Bilimler (Tarih, İktisat, Sosyoloji, Antropoloji, Siyaset Bilimi vb.)

 • Uygulamalı Bilimler (Mühendislik)


Fiziksel bilimler do a bilimleri
Fiziksel Bilimler (Doğa Bilimleri) “özne”den bağımsız durumudur. Bilgi, bir gerçeklik hakkında, insanın (bilen öznenin) kafasında kurulan simgesel modeldir. Bir model, gerçekliğe uygunsa, söz konusu model (düşünce) gerçektir.

 • Fizik(Mekanik, Optik, Akustik, Elektrik…)

 • Kimya

 • Biyoloji(Ekoloji, Doğa Tarihi)

 • Astronomi

 • Yerbilim (Jeofizik, Hidroloji, Meteoroloji, Coğrafya, Oşinografi, Pedoloji, Speleoloji, Klimatoloji, Jeomorfoloji)

 • Astrofizik, Biyokimya, Fizikokimya, Elektrokimya

 • Mekanik, Elektrodinamik, Termodinamik


Ya am bilimleri
Yaşam Bilimleri “özne”den bağımsız durumudur. Bilgi, bir gerçeklik hakkında, insanın (bilen öznenin) kafasında kurulan simgesel modeldir. Bir model, gerçekliğe uygunsa, söz konusu model (düşünce) gerçektir.

 • Beşeri Bilimler

 • Duyuşsal Nöroloji

 • Anatomi

 • Biyomedikal

 • Botanik

 • Bilişsel Nörobilim

 • Çevre Bilimi

 • Ekoloji

 • Etoloji

 • Genetik

 • Gıda bilimi

 • Tıp bilimleri

 • Mikrobiyoloji

 • Onkoloji

 • Patoloji

 • Parazitoloji

 • Zooloji

 • Psikoloji

 • Spor bilimleri

 • Fizyoloji

 • Nüfus bilimleri


Sosyal bilimler
Sosyal Bilimler “özne”den bağımsız durumudur. Bilgi, bir gerçeklik hakkında, insanın (bilen öznenin) kafasında kurulan simgesel modeldir. Bir model, gerçekliğe uygunsa, söz konusu model (düşünce) gerçektir.

 • Tarih

 • İktisat

 • Sosyoloji

 • Antropoloji

 • Siyaset Bilimi

 • Psikoloji

 • Arkeoloji

 • Demografi

 • İnsanî Coğrafya

 • Hukuk

 • Dil Bilimleri

 • Eğitim Bilimleri

 • İletişim Bilimleri

 • Yönetim Bilimi

 • Davranış Bilimleri


Uygulamal bilimler
Uygulamalı Bilimler “özne”den bağımsız durumudur. Bilgi, bir gerçeklik hakkında, insanın (bilen öznenin) kafasında kurulan simgesel modeldir. Bir model, gerçekliğe uygunsa, söz konusu model (düşünce) gerçektir.

 • Tarım

 • Mimarlık ve Tasarım

 • Mühendislik

 • İşletme

 • İlahiyat

 • Eğitim

 • Çevre

 • Aile ve tüketici

 • Sağlık Bilimleri

 • Medya ve iletişim

 • Hukuk

 • Sosyal Hizmetler

 • Kamu Yönetimi

 • Savaş Bilimleri

 • Eğlence ve fiziksel performans

 • Taşımacılık

 • Kütüphanecilik ve müzecilik


Bilim d nyas n n 5 temel normu
Bilim Dünyasının 5 Temel Normu “özne”den bağımsız durumudur. Bilgi, bir gerçeklik hakkında, insanın (bilen öznenin) kafasında kurulan simgesel modeldir. Bir model, gerçekliğe uygunsa, söz konusu model (düşünce) gerçektir.

 • Evrenselcilik

 • Örgütlü şüphecilik

 • Tarafsızlık

 • Paylaşımcılık

 • Dürüstlük


Bilimin levi
Bilimin İşlevi “özne”den bağımsız durumudur. Bilgi, bir gerçeklik hakkında, insanın (bilen öznenin) kafasında kurulan simgesel modeldir. Bir model, gerçekliğe uygunsa, söz konusu model (düşünce) gerçektir.

 • Yüzeyden derine / temele

 • Görünenden gerçeğe / gerçekliğe

 • Dünü ve bugünü anlama ve açıklama

 • Doğayı, toplumu ve kendini tanıma ve kavrama

 • İnsanın doğayı değiştirme süreci

 • Toplumsal refah ve mutluluk


 • Teknik “özne”den bağımsız durumudur. Bilgi, bir gerçeklik hakkında, insanın (bilen öznenin) kafasında kurulan simgesel modeldir. Bir model, gerçekliğe uygunsa, söz konusu model (düşünce) gerçektir., belli bir sonucu elde etmek için kullanılan, yöntem yardımıyla seçilen ve organize edilen araçlardır. Araştırma teknikleri, veri elde etme aracı olarak kullanılırlar.

 • Bilimsel yöntem, sadece süreçte kullanılan araçlar ve izlenen yol ile değil; ulaşılması hedeflenen sonucun kendisi ile de doğrudan ilgilidir. Nesnelerin, olguların, olayların yalnızca ne olduğunun değil, nerede ve nasıl bulunduklarının yanıtının da araştırılmasını sağlar. Bu nedenle, yöntem tekniğe indirgenemez.

 • Bilimsel yöntem, bir sorun ortaya konulmasıyla başlar. Böylece daha bu aşamada öznellik içerir. Bilimsel yöntemin tanımlama bölümü, öznelliğe kaçınılmaz olarak açıktır. Bilimsel yöntemin sınama bölümü ise olabildiğince nesneldir. Tarafsızlık; sınamada objektifliktir; yoksa tanımlamada her şeye, herkese eşit mesafede olmak mümkün değildir.


Bilimsel y ntem
Bilimsel Yöntem “özne”den bağımsız durumudur. Bilgi, bir gerçeklik hakkında, insanın (bilen öznenin) kafasında kurulan simgesel modeldir. Bir model, gerçekliğe uygunsa, söz konusu model (düşünce) gerçektir.

 • Sorunun farkına varılması

 • Sorunun kavranması ve sistematize edilmesi

 • Varsayımlar oluşturma (Geçici neden-sonuç ilişkileri)

 • Araştırma tekniklerinin seçimi

 • Veri toplama tekniğinin belirlenmesi

 • Veri toplanması

 • Verilerin çözümlenmesi

 • Çözümlerin yorumlanması

 • Rapor yazılması


Bilimsel leyi in a amalar
Bilimsel İşleyişin Aşamaları “özne”den bağımsız durumudur. Bilgi, bir gerçeklik hakkında, insanın (bilen öznenin) kafasında kurulan simgesel modeldir. Bir model, gerçekliğe uygunsa, söz konusu model (düşünce) gerçektir.

 • Olguları (olayları, nesneleri) kavramak, tanımlamak ve sınıflandırmak üzere çözümleyerek betimleme [BETİMLEME (description)]

 • Olgular arasında nedensellik ilişkisi kurmak ve bu ilişkileri sınayıp gerçekleyerek açıklamak [AÇIKLAMA (explication)]

 • Çeşitli düzeylerde gerçeklenmiş ilişkileri genellikler, yasalar ve kuramlar biçiminde dillendirmek. Bunlardan yola çıkarak gelecekle ilgili çıkarımlarda bulunmak. [YASALAŞTIRMA (theorem & law) ve ÖNDEYİ (prediction)]


ad