nsan, tm canllardan farkl olarak, canl-cansz doa ve kendisi hakknda bilgiler edinir....
Download
1 / 18

Bilen Özne Bilinen Nesne (beş duyu oranı ve mantıksal akıl yürütme) - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

İnsan, tüm canlılardan farklı olarak, canlı-cansız doğa ve kendisi hakkında bilgiler edinir. Bilgi edinmekle kalmaz, bilgilerine göre davranır. İnsanın nesneler dünyası kadar, simgeler dünyası da vardır. Bilgi, nesneler dünyasının insanın beynindeki (zihnindeki) simgesel yansımasıdır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Bilen Özne Bilinen Nesne (beş duyu oranı ve mantıksal akıl yürütme)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bilen zne bilinen nesne be duyu oran ve mant ksal ak l y r tme

nsan, tm canllardan farkl olarak, canl-cansz doa ve kendisi hakknda bilgiler edinir. Bilgi edinmekle kalmaz, bilgilerine gre davranr. nsann nesneler dnyas kadar, simgeler dnyas da vardr.Bilgi, nesneler dnyasnn insann beynindeki (zihnindeki) simgesel yansmasdr.


Bilen zne bilinen nesne be duyu oran ve mant ksal ak l y r tme

Ve dnme devam eder. Sz konusu simgeler zerine de kafa yorar. Hatta nesneler evreninde karl olmayan simgeler yaratr. O simgeleri sistemletirir. Bu simgeler de kafatasnn iinde hapsolmaz: insann eylemini, davrann; bylece de nesneler evrenini etkiler.


Bilen zne bilinen nesne be duyu oran ve mant ksal ak l y r tme

nsan hayvanlardan ayran zelliklerden biri, doa ile uyumsuzluunu aralarla gidermek zorunda olmasdr.Hayvanlar, deien doa ve hayat koullarna beden yaplarn deitirerek uyum salarlar.Oysa insan, kendini savunmak ve gda bulmak iin silahlar, aletler ve stratejik planlar icat etmitir.


Bilen zne bilinen nesne be duyu oran ve mant ksal ak l y r tme
Bilen zne uyumsuzluunu aralarla gidermek zorunda olmasdr.Bilinen Nesne(be duyu oran ve mantksal akl yrtme)

Bilinen evrende bilince sahip (bildiini bilen) tek varlk (imdilik) insandr.


Bilen zne bilinen nesne be duyu oran ve mant ksal ak l y r tme

Gerekliin (olgularn) simgesel modelleri; yaam pratii ile, deneyimle, emek etkinlii srasnda snavdan geirilebilir. Gereklii yanstma dereceleri, bilimsel dorulama-yanllama yntemleri ile ortaya konabilir. Bilen zne olarak insan, gerekliin doru bilgisini, hibir kukuya yer brakmayacak kesinlikle edinebilir.Gerekliin doru bilgisine gerek denir.


Bilen zne bilinen nesne be duyu oran ve mant ksal ak l y r tme

Gereklik, bilgisi edinilecek nesnenin (olgunun, olayn) zneden bamsz durumudur. Bilgi, bir gereklik hakknda, insann (bilen znenin) kafasnda kurulan simgesel modeldir. Bir model, gereklie uygunsa, sz konusu model (dnce) gerektir.Doru Bilgi = Gerek


Bilen zne bilinen nesne be duyu oran ve mant ksal ak l y r tme

Simgesel aralar edinmenin yollar: zneden bamsz durumudur. Bilgi, bir gereklik hakknda, insann (bilen znenin) kafasnda kurulan simgesel modeldir. Bir model, gereklie uygunsa, sz konusu model (dnce) gerektir.Pratik, somut dn, soyut dn, sezgi, onun dinsel biimi vahiy ve dinsel olmayabilen biimi speklasyon ile gzlem ve deney.


Bilimler
Bilimler zneden bamsz durumudur. Bilgi, bir gereklik hakknda, insann (bilen znenin) kafasnda kurulan simgesel modeldir. Bir model, gereklie uygunsa, sz konusu model (dnce) gerektir.

 • Formal Bilimler (Matematik, Mantk, statistik, Bilgi Teorisi, Bilgisayar Bilimi)

 • Fiziksel Bilimler (Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi, Yerbilim)

 • Yaam Bilimleri (Anatomi, Botanik, Genetik, Tp, Farmakoloji, Psikoloji, Zooloji vb.)

 • Sosyal Bilimler (Tarih, ktisat, Sosyoloji, Antropoloji, Siyaset Bilimi vb.)

 • Uygulamal Bilimler (Mhendislik)


Fiziksel bilimler do a bilimleri
Fiziksel Bilimler (Doa Bilimleri) zneden bamsz durumudur. Bilgi, bir gereklik hakknda, insann (bilen znenin) kafasnda kurulan simgesel modeldir. Bir model, gereklie uygunsa, sz konusu model (dnce) gerektir.

 • Fizik(Mekanik, Optik, Akustik, Elektrik)

 • Kimya

 • Biyoloji(Ekoloji, Doa Tarihi)

 • Astronomi

 • Yerbilim (Jeofizik, Hidroloji, Meteoroloji, Corafya, Oinografi, Pedoloji, Speleoloji, Klimatoloji, Jeomorfoloji)

 • Astrofizik, Biyokimya, Fizikokimya, Elektrokimya

 • Mekanik, Elektrodinamik, Termodinamik


Ya am bilimleri
Yaam Bilimleri zneden bamsz durumudur. Bilgi, bir gereklik hakknda, insann (bilen znenin) kafasnda kurulan simgesel modeldir. Bir model, gereklie uygunsa, sz konusu model (dnce) gerektir.

 • Beeri Bilimler

 • Duyusal Nroloji

 • Anatomi

 • Biyomedikal

 • Botanik

 • Bilisel Nrobilim

 • evre Bilimi

 • Ekoloji

 • Etoloji

 • Genetik

 • Gda bilimi

 • Tp bilimleri

 • Mikrobiyoloji

 • Onkoloji

 • Patoloji

 • Parazitoloji

 • Zooloji

 • Psikoloji

 • Spor bilimleri

 • Fizyoloji

 • Nfus bilimleri


Sosyal bilimler
Sosyal Bilimler zneden bamsz durumudur. Bilgi, bir gereklik hakknda, insann (bilen znenin) kafasnda kurulan simgesel modeldir. Bir model, gereklie uygunsa, sz konusu model (dnce) gerektir.

 • Tarih

 • ktisat

 • Sosyoloji

 • Antropoloji

 • Siyaset Bilimi

 • Psikoloji

 • Arkeoloji

 • Demografi

 • nsan Corafya

 • Hukuk

 • Dil Bilimleri

 • Eitim Bilimleri

 • letiim Bilimleri

 • Ynetim Bilimi

 • Davran Bilimleri


Uygulamal bilimler
Uygulamal Bilimler zneden bamsz durumudur. Bilgi, bir gereklik hakknda, insann (bilen znenin) kafasnda kurulan simgesel modeldir. Bir model, gereklie uygunsa, sz konusu model (dnce) gerektir.

 • Tarm

 • Mimarlk ve Tasarm

 • Mhendislik

 • letme

 • lahiyat

 • Eitim

 • evre

 • Aile ve tketici

 • Salk Bilimleri

 • Medya ve iletiim

 • Hukuk

 • Sosyal Hizmetler

 • Kamu Ynetimi

 • Sava Bilimleri

 • Elence ve fiziksel performans

 • Tamaclk

 • Ktphanecilik ve mzecilik


Bilim d nyas n n 5 temel normu
Bilim Dnyasnn 5 Temel Normu zneden bamsz durumudur. Bilgi, bir gereklik hakknda, insann (bilen znenin) kafasnda kurulan simgesel modeldir. Bir model, gereklie uygunsa, sz konusu model (dnce) gerektir.

 • Evrenselcilik

 • rgtl phecilik

 • Tarafszlk

 • Paylamclk

 • Drstlk


Bilimin levi
Bilimin levi zneden bamsz durumudur. Bilgi, bir gereklik hakknda, insann (bilen znenin) kafasnda kurulan simgesel modeldir. Bir model, gereklie uygunsa, sz konusu model (dnce) gerektir.

 • Yzeyden derine / temele

 • Grnenden geree / gereklie

 • Dn ve bugn anlama ve aklama

 • Doay, toplumu ve kendini tanma ve kavrama

 • nsann doay deitirme sreci

 • Toplumsal refah ve mutluluk


Bilen zne bilinen nesne be duyu oran ve mant ksal ak l y r tme

 • Teknik zneden bamsz durumudur. Bilgi, bir gereklik hakknda, insann (bilen znenin) kafasnda kurulan simgesel modeldir. Bir model, gereklie uygunsa, sz konusu model (dnce) gerektir., belli bir sonucu elde etmek iin kullanlan, yntem yardmyla seilen ve organize edilen aralardr. Aratrma teknikleri, veri elde etme arac olarak kullanlrlar.

 • Bilimsel yntem, sadece srete kullanlan aralar ve izlenen yol ile deil; ulalmas hedeflenen sonucun kendisi ile de dorudan ilgilidir. Nesnelerin, olgularn, olaylarn yalnzca ne olduunun deil, nerede ve nasl bulunduklarnn yantnn da aratrlmasn salar. Bu nedenle, yntem teknie indirgenemez.

 • Bilimsel yntem, bir sorun ortaya konulmasyla balar. Bylece daha bu aamada znellik ierir. Bilimsel yntemin tanmlama blm, znellie kanlmaz olarak aktr. Bilimsel yntemin snama blm ise olabildiince nesneldir. Tarafszlk; snamada objektifliktir; yoksa tanmlamada her eye, herkese eit mesafede olmak mmkn deildir.


Bilimsel y ntem
Bilimsel Yntem zneden bamsz durumudur. Bilgi, bir gereklik hakknda, insann (bilen znenin) kafasnda kurulan simgesel modeldir. Bir model, gereklie uygunsa, sz konusu model (dnce) gerektir.

 • Sorunun farkna varlmas

 • Sorunun kavranmas ve sistematize edilmesi

 • Varsaymlar oluturma (Geici neden-sonu ilikileri)

 • Aratrma tekniklerinin seimi

 • Veri toplama tekniinin belirlenmesi

 • Veri toplanmas

 • Verilerin zmlenmesi

 • zmlerin yorumlanmas

 • Rapor yazlmas


Bilimsel leyi in a amalar
Bilimsel leyiin Aamalar zneden bamsz durumudur. Bilgi, bir gereklik hakknda, insann (bilen znenin) kafasnda kurulan simgesel modeldir. Bir model, gereklie uygunsa, sz konusu model (dnce) gerektir.

 • Olgular (olaylar, nesneleri) kavramak, tanmlamak ve snflandrmak zere zmleyerek betimleme [BETMLEME (description)]

 • Olgular arasnda nedensellik ilikisi kurmak ve bu ilikileri snayp gerekleyerek aklamak [AIKLAMA (explication)]

 • eitli dzeylerde gereklenmi ilikileri genellikler, yasalar ve kuramlar biiminde dillendirmek. Bunlardan yola karak gelecekle ilgili karmlarda bulunmak. [YASALATIRMA (theorem & law) ve NDEY (prediction)]


ad
 • Login