SAO NẮNG XUÂN T
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

SAO NẮNG XUÂN T À N PowerPoint PPT Presentation


  • 110 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

SAO NẮNG XUÂN T À N. Tr ình bày: Mỹ Khanh. Nh ạc & Lời: Lâm Thùy Giang. Hòa âm: Quang Đạt. T ình anh như cánh chim tung bay trên trời cao nắng lên thật đầy. T ình em như cánh hoa nhẹ lay Trong vườn xuân hương nồng thơm ngát. T ình anh khi hát câu tinh ca mơ bước chung lối đi về.

Download Presentation

SAO NẮNG XUÂN T À N

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SAO NẮNG XUÂN TÀN

Trình bày: Mỹ Khanh

Nhạc & Lời: Lâm Thùy Giang

Hòa âm: Quang Đạt


Tình anh như cánh chim tung bay

trên trời cao nắng lên thật đầy


Tình em như cánh hoa nhẹ lay

Trong vườn xuân hương nồng thơm ngát


Tình anh khi hát câu tinh ca

mơ bước chung lối đi về


Tình em khi thấy trăng ngoài song

khơi trong lòng sông nước nhớ mong


Tình nào yêu thương lắng buông bao cung sầu

Tình nào bay qua tiếng kinh cầu thiết tha


Tình nào tơ vương sao mãi không quay về

Tình nào phôi pha trên đồi núi vắng xa


Này em anh hát khi xuân sang

mơ vòng tay ấm êm ngày nào


Này em em có mơ giòng sông

trôi về nơi có mùa nắng ấm


Rồi đây khi đón đưa người sang

Em có nghe nắng xuân tàn


Rồi đây khi nắng xuân nhẹ lan

nghe trong lòng một mùa nắng tan...


Sao Nắng Xuân Tàn

Trình bày: Mỹ Khanh

Nhạc & lời: Lâm Thùy Giang

Hòa âm: Quang Đạt


Tình anh như cánh chim tung bay

trên trời cao nắng lên thật đầy


Tình em như cánh hoa nhẹ lay

Trong vườn xuân hương nồng thơm ngát


Tình anh khi hát câu tinh ca

mơ bước chung lối đi về


Tình em khi thấy trăng ngoài song

khơi trong lòng sông nước nhớ mong


Tình nào yêu thương lắng buông bao cung sầu

Tình nào bay qua tiếng kinh cầu thiết tha


Tình nào tơ vương sao mãi không quay về

Tình nào phôi pha trên đồi núi vắng xa


Này em anh hát khi xuân sang

mơ vòng tay ấm êm ngày nào


Này em em có mơ giòng sông

trôi về nơi có mùa nắng ấm


Rồi đây khi đón đưa người sang

Em có nghe nắng xuân tàn


Rồi đây khi nắng xuân nhẹ lan

nghe trong lòng một mùa nắng tan...


Sao Nắng Xuân Tàn

Trình bày: Mỹ Khanh

Nhạc & Lời: Lâm Thùy Giang

Hòa âm: Quang Đạt

một ngày tháng tư…

HẾT


  • Login