Uzmanlik tezler
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

UZMANLIK TEZLERİ PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

UZMANLIK TEZLERİ. Dr. Süheyla Ocak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Tez: Uzmanlık eğitiminin ikinci yarısında, eğitimi tamamlama sürecinin zorunlu parçası olarak üretilen bilimsel çalışma (metni) Amaç:

Download Presentation

UZMANLIK TEZLERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Uzmanlik tezler

UZMANLIK TEZLERİ

Dr. Süheyla Ocak

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı


Uzmanlik tezler

Tez:

 • Uzmanlık eğitiminin ikinci yarısında, eğitimi tamamlama sürecinin zorunlu parçası olarak üretilen bilimsel çalışma (metni)

  Amaç:

 • Yeni ve farklı sorular sorma (özgün fikirler üretme),

 • Bilimsel proje kurgulama, yürütme,

 • Bilimsel verileri istatistik değerlendirebilme,

 • Literatür araştırma-yorumlama,

 • Bilimsel çalışmayı yazı diline aktarma,

 • Bilimsel yayın yapabilme becerilerinin edinilmesi.


Uzmanlik tezler

 • Tababet Uzmanlık Tüzüğü- 19.06.2002

 • Uzmanlık tezi ve değerlendirilmesi

 • Madde 25- Asistanların uzmanlık sınavına girebilmeleri için, uzmanlık eğitimi gördükleri dala ait bir konu üzerinde tez hazırlamaları zorunludur.

 • Tezin konusu; asistanın talebi ve birimdeki diğer eğitim sorumlularının da görüşü alınarak, asistanın eğitim sorumlusu tarafından seçilir ve ana dallar için asistanlık süresinin yarısı tamamlandıktan sonra, yan dallar için ilk altı ay içinde asistana yazılı olarak bildirilir ve kendisine bir tez danışmanı tayin edilir.

 • Tez, uzmanlık dalı ile ilgili orijinalliği haiz, bilimsel ve yayınlanabilir bir inceleme ve araştırma niteliğinde olmalıdır.


Uzmanlik tezler

 • Asistanlığın - geleceğe dair kaygı ve umutsuzlukların

  belirginleştiği - son iki yılında, rutin iş yüküne ek zaman ve

  emek yükü oluşturan, genel geçer anlayış nedeniyle bilimsel yararlılığı sorgulabilir ve bu nedenle kolay, çabuk, sorunsuz tamamlanması gereken zorunlu çalışma ve metni..


Tez yapmak

Tez yapmak

 • Tez danışmanı seçimi

 • Tez konusu seçimi

 • Tez projesi oluşturma

 • Mali destek bulma

 • Tez projesi yürütme

 • Tez yazımı


Uzmanlik tezler

 • Tez danışmanı seçimi

  • Yaklaşık 2 yıl süreyle birlikte çalışma,

  • Kim belirlemeli? Neye göre belirlenmeli?

  • Tüzükte tanımlanmış

  • Uygulamada farklılıklar var


Uzmanlik tezler

 • Tez konusu seçimi

  • Kim belirlemeli? (tez danışmanı ve öğrencisi)

  • Bilimsel metin okuma alışkanlığı

  • Yeni ve farklı sorular üretme/özgünlük (Yardım!)

  • Anlamlı sonuç beklentisi ! (me too science!!)

  • Kolay yapılabilme!

  • Geriye dönük ve sonucu garantili çalışma tercihi nedenleriyle kaliteli tezlerin üretilemeyişi..


Uzmanlik tezler

 • Tababet Uzmanlık Tüzüğü- 19.06.2002

 • Uzmanlık tezi ve değerlendirilmesi

 • Madde 25- Asistanların uzmanlık sınavına girebilmeleri için, uzmanlık eğitimi gördükleri dala ait bir konu üzerinde tez hazırlamaları zorunludur.

 • Tezin konusu; asistanın talebi ve birimdeki diğer eğitim sorumlularının da görüşü alınarak, asistanın eğitim sorumlusu tarafından seçilir ve ana dallar için asistanlık süresinin yarısı tamamlandıktan sonra, yan dallar için ilk altı ay içinde asistana yazılı olarak bildirilir ve kendisine bir tez danışmanı tayin edilir.

 • Tez, uzmanlık dalı ile ilgili orijinalliği haiz, bilimsel ve yayınlanabilir bir inceleme ve araştırma niteliğinde olmalıdır.


Uzmanlik tezler

 • İstanbul Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Sınav Yönetmeliği

 • Madde 9 – Uzmanlık Öğrencisinin ilgili uzmanlık dalındaki asistanlık süresinin yarısını tamamladığı tarihi takip eden ilk Anabilim Dalı Akademik Kurulunda tezi yönetecek öğretim üyesi seçilir. Tez yöneticisi olarak seçilen öğretim üyesi tez verilecek uzmanlık öğrencisinin görüşlerini de alarak en az biri deneysel çalışma olmak üzere 3 tez konusu belirler. Belirlenen tez konuları Anabilim Dalı Akademik Kurulunda tartışılarak tez konusu tespit edilir ve öğrenciye tebliğ edilerek Fakülte Dekanlığına bildirilir.


Uzmanlik tezler

 • Tez projesi oluşturma-prosedür bilgisi

  • Tez danışmanının yönlendiriciliği, zaman sıkıntısı

  • Çalışmanın kurgulanması

  • Bilimsel çalışma geleneği yokluğu?

  • Ayrıntılı projenin yazılması (yazı diline hakimiyet? Diğer örneklerin kopyalanması..)

  • Etik kurul onayının alınması

  • Mali destek (uzun zaman alması)

  • Prosedürler için günlük çalışma vaktinden ayrılan zaman?


Uzmanlik tezler

 • Tez projesi yürütme

  • Zaman?

 • Tez sonuçlarının değerlendirilmesi

  • Verilerin yorumlanması

  • İstatistik bilgisi?

  • Anlamlı sonuç beklentisi!


Uzmanlik tezler

 • Tez yazımı (Eksikliklerle yüzleşme vakti!)

  • Yazı diline aşinalık

  • Metin içeriği

   • Giriş

   • Genel bilgiler

   • Yöntem

   • Bulgular

   • Sonuçlar

   • Tartışma

   • Kaynaklar

  • Verilerden çok genel bilgilere değer verilmesi

  • Metin uzunluğunun anlamsızlığı (değer ve beğenilirlikle ilişkisizliği)


Uzmanlik tezler

Sonuç

 • Hedef ?

 • Bulunan nokta ?

 • Uzmanlık tezinin oluşturulma amacı doğru ve yararlı belirlenmiş olmakla birlikte, temelde bilimsel eğitim geleneğimizdeki eksiklikler ve uzmanlık eğitiminin “meslek edindirme” amaçlı olduğu inanışı nedeniyle uygulamada beklenen standartlara yaklaşılmış değildir...


 • Login