Sierpień ‘80 - PowerPoint PPT Presentation

Sierpie 80
Download
1 / 26

  • 105 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Sierpień ‘80. 14.08.1980. Malunek na murze Stoczni Gdańskiej zapowiadający strajk. Fot. NN.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Sierpień ‘80

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sierpie 80

Sierpie 80


Sierpie 80

14.08.1980. Malunek na murze Stoczni Gdaskiej zapowiadajcy strajk. Fot. NN


Sierpie 80

Tablice z postulatami (uchwalonymi 16 sierpnia) zawieszone nad bram nr 2 Stoczni Gdaskiej cz. 1. Tablice wykonali 17 sierpnia dwaj dziaacze Ruchu Modej Polski Maciej Grzywaczewski i Arkadiusz Rybicki. Fot. NN


Sierpie 80

Tablice z postulatami (uchwalonymi 16 sierpnia) zawieszone nad bram nr 2 Stoczni Gdaskiej cz. 2. Tablice wykonali 17 sierpnia dwaj dziaacze Ruchu Modej Polski Maciej Grzywaczewski i Arkadiusz Rybicki. Fot. NN


Sierpie 80

17.08.1980. Strajk w Stoczni Gdaskiej im. Lenina msza wita.

Fot. NN, udostpni Witold Kazuro


Sierpie 80

17.08.1980. Strajk w Stoczni Gdaskiej im. Lenina skarbonka z napisem: Zbirka pienina na ywno dla strajkujcych zag.Fot. NN, udostpni Witold Kazuro

[datowanie przyblione]


Sierpie 80

18.08.1980. Strajk w Stoczni Gdaskiej im. Lenina postulaty strajkujcych zawieszone nad bram nr 2. Fot. NN, udostpni Witold Kazuro

[datowanie przyblione]


Sierpie 80

20.08.1980. Hasa na murze wywieszone przez strajkujcych robotnikw Stoczni Gdaskiej: Popierajcie postulaty bo inaczej bez zapaty, Niech yj wolne zwizki zawodowe, Trzymajmy si razem, My stoczniowcy si nie damy bo kraj cay jest za nami.Fot. NN, udostpni Witold Kazuro


Sierpie 80

20.08.1980. Strajk w Stoczni Gdaskiej im. Lenina. Hasa zawieszone przez strajkujcych na ogrodzeniu zakadu: Niech yje sprawiedliwo, Wolno dla politycznych, Strajk solidarnoci trwa nadal, Nasz rzd myli i si udzi, e stoczniowcom to si znudzi. Fot. NN, udostpni Witold Kazuro

[datowanie przyblione]


Sierpie 80

20.08.1980. Brama nr 2 Stoczni Gdaskiej im. Lenina, z prawej widoczne tablice z postulatami strajkujcych zag. Fot. NN, udostpnia Barbara Bednarek

[datowanie przyblione]


Sierpie 80

20.08.1980. Strajk w Stoczni Gdaskiej im. Lenina krzy przed bram nr 2. Fot. NN, udostpnia Barbara Bednarek

[datowanie przyblione]


Sierpie 80

20.08.1980. Strajk w Stoczni Gdaskiej im. Lenina hasa umieszczane przez strajkujcych na ogrodzeniu zakadu: Niech yj wolne zwizki zawodowe.

Fot. NN, udostpni Witold Kazuro

[datowanie przyblione]


Sierpie 80

20.08.1980. Strajk w Stoczni Gdaskiej im. Lenina napis na murze:

Strajk solidarnociowy nadal trwa. Fot. NN, udostpni Witold Kazuro

[datowanie przyblione]


Sierpie 80

21.08.1980. Napisy na murze Stoczni Gdaskiej podczas trwania strajku:

Niech ma nas w swojej opiece Bg, Strajk solidarnociowy nadal trwa.

Fot. NN, udostpnia Barbara Bednarek

[datowanie przyblione]


Sierpie 80

21.08.1980. Ogrodzenie Stoczni Gdaskiej im. Lenina z hasami wypisanymi przez strajkujcych robotnikw. Fot. NN, udostpnia Barbara Bednarek[datowanie przyblione]


Sierpie 80

21.08.1980. Strajk w Stoczni Gdaskiej im. Lenina rozmowa strajkujcych robotnikw z osobami z zewntrz. Fot. NN, udostpnia Barbara Bednarek[datowanie przyblione]


Sierpie 80

22.08.1980. Przechodnie pod ogrodzeniem strajkujcej Stoczni Gdaskiej.

Fot. NN, udostpnia Barbara Bednarek[datowanie przyblione]


Sierpie 80

23.08.1980. Strajk w Stoczni Gdaskiej im. Lenina rozmowy strajkujcych robotnikw z rodzinami, znajomymi i przechodniami.Fot. NN, udostpnia Barbara Bednarek[datowanie przyblione]


Sierpie 80

25.08.1980. Rozmowy strajkujcych robotnikw Stoczni Gdaskiej z osobami

z zewntrz. Napis na murze: Moda demokracja polska.

Fot. NN, udostpnia Barbara Bednarek[datowanie przyblione]


Sierpie 80

26.08.1980. Strajk w Stoczni Gdaskiej im. Lenina tablice umieszczone przez strajkujcych robotnikw, widok z kadki dla pieszych na stacji kolejki Gdaska Stocznia. Fot. NN, udostpnia Barbara Bednarek[datowanie przyblione]


Sierpie 80

26.08.1980. Strajk w Stoczni Gdaskiej im. Lenina w rodku idzie

Lech Wasa. Fot. NN, udostpni Witold Kazuro

[datowanie przyblione]


Sierpie 80

26.08.1980. Strajk w Stoczni Gdaskiej im. Lenina Lech Wasa przeglda artyku o strajkach w Polsce w zachodnim czasopimie.Fot. NN, udostpni Witold Kazuro

[datowanie przyblione]


Sierpie 80

27.08.1980. Ludno zgromadzona na placu przed bram Stoczni Gdaskiej

im. Lenina w oczekiwaniu na pomylne zakoczenie strajku.

Fot. NN, udostpni Witold Kazuro

[datowanie przyblione]


Sierpie 80

28.08.1980. Strajk w Stoczni Gdaskiej. Trzecia runda rozmw przedstawicieli Midzyzakadowego Komitetu Strajkowego z Komisj Rzdow.

Fot. NN,udostpni Witold Kazuro

[datowanie przyblione]


Sierpie 80

28.08.1980. Sala BHP w Stoczni Gdaskiej tu przed konferencj prasow Midzyzakadowego Komitetu Strajkowego. Fot. NN, udostpni Witold Kazuro

[datowanie przyblione]


Sierpie 80

28.08.1980. Lech Wasa przemawia do zebranych pod bram

Stoczni Gdaskiej o przebiegu negocjacji z Komisj Rzdow. Fot. NN, udostpnia Barbara Bednarek

[datowanie przyblione]


  • Login