1 8 2011 tampereen teatterikes tekij hankkeen esittelytilaisuus
Download
1 / 26

1.8.2011 Tampereen Teatterikes TEKIJ -hankkeen esittelytilaisuus - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

1.8.2011 Tampereen Teatterikesä TEKIJÄ-hankkeen esittelytilaisuus. TEKIJÄ 2011-2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '1.8.2011 Tampereen Teatterikes TEKIJ -hankkeen esittelytilaisuus' - temple


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 8 2011 tampereen teatterikes tekij hankkeen esittelytilaisuus
1.8.2011 Tampereen Teatterikesä TEKIJÄ-hankkeen esittelytilaisuus


Tekij 2011 2013
TEKIJÄ 2011-2013

 • Tutkivan teatterityön keskuksen hallinnoima TEKIJÄ-Teattereiden kiertuejärjestelmä - Turnénätverk för Teater -hanke toteutetaan vuosina 2011-2013. TEKIJÄ-hanke on niin sanottujen kiinteiden ammattiteattereiden ja vapaiden ryhmien kiertuejärjestelmän ja yhteistoiminnan kehittämishanke 2011-2013.

 • Hankkeen päätavoite on toimivan valtakunnallisen teatterikiertue- ja yhteistyöverkoston kehittäminen sekä toiminnan ulottaminen yli kielirajojen. Hankkeessa järjestetään esitysten pilottikiertueita, koulutusjaksoja yhteistyössä hankkeen osatoteuttajan, Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa, sekä neljä seminaaria, joista yksi toteutetaan Baltic Circle:n (Q-Teatteri ry) toimesta.


Tekij t
TEKIJÄT

 • TEKIJÄ-hankkeen päärahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriön Luovien alojen yrittäjyyden kansainvälistymisen ja kasvun ESR-kehittämisohjelma. Muita rahoittajia ovat mm. Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus ry, Baltic Circle (Q-Teatteri ry), Porin kulttuuriasiainkeskus sekä Luova Tampere -kehittämisohjelma.

 • Kiinteitä ammattiteattereita hankkeessa edustavat Espoon, Kotkan, Lappeenrannan, Kokkolan, Jyväskylän, Turun, Seinäjoen, Kouvolan  ja Hämeenlinnan kaupunginteatteri, Teatteri Vanha Juko sekä Tampereen Työväen Teatteri.Tekij hankkeen projektihenkil kunta
TEKIJÄ -hankkeen projektihenkilökunta

 • Projektipäällikkö Maria Salomaa

 • Projektiassistentti Noora Honkanen

 • Kiertuekoordinaattori Petri Pöyhönen


Tekij hankeen ohjausryhm
TEKIJÄ -hankeen ohjausryhmä

 • Mika Lehtinen, johtaja, Tutkivan teatterityön keskus. Varajäsen: Anne Cavén, suunnittelupäällikkö, Tutkivan teatterityön keskus.

 • Maaria Kuukorento, toiminnanjohtaja, Teatterikeskus ry. Varajäsen: Esa Kylmälä, varapuheenjohtaja, Teatterikeskus ry.

 • Tommi Saarikivi, toimitusjohtaja, Suomen Teatterit ry. Varajäsen: Jussi Helminen, teatterinjohtaja, Espoon Kaupunginteatteri.


Tekij hankkeen ohjausryhm
TEKIJÄ -hankkeen ohjausryhmä

 • Ann-Christin Hellberg-Sågfors, projektipäällikkö, Produforum -hanke. Varajäsen: Matilda Sundström, hallintojohtaja, Viirus Teater.

 • Eva Neklyaeva, festivaalijohtaja, Baltic Circle (Q-Teatteri). Varajäsen: Jukka Hytti, freelancetuottaja, Baltic Circle (Q-Teatteri).

 • Jaakko Kuusi, teatterinjohtaja, TEHDAS Teatteri. Varajäsen: Annika Tudeer, taiteellinen johtaja, Oblivia.


Tekij hankkeen ohjausryhm1
TEKIJÄ -hankkeen ohjausryhmä

 • Leena Björkqvist, lehtori, Metropolia AMK. Varajäsen: Milla Laasonen, sv. Koulutuspäällikkö, Metropolia AMK.

 • Ilkka Laasonen, teatterinjohtaja, Kotkan Kaupunginteatteri. Varajäsen: Jari Juutinen, teatterinjohtaja, Lappeenrannan kaupunginteatteri.

 • Lisäksi Valtteri Karhu, rakennerahastoasiantuntija (Hämeen ELY-keskus), toimii rahoittajaviranomaisen edustamana asiantuntijajäsenenä ohjausryhmässä.


Tekij hankkeen ty valiokunta
TEKIJÄ -hankkeen työvaliokunta

 • Maaria Kuukorento, toiminnanjohtaja, Teatterikeskus ry

 • Jussi Helminen, teatterinjohtaja, Espoon Kaupunginteatteri

 • Jari Juutinen, teatterinjohtaja, Lappeenrannan kaupunginteatteri

 • Erik Pöysti, toiminnanjohtaja, Kulttuuritalo Karelia

 • Maria Salomaa, projektipäällikkö, TEKIJÄ -hanke


Tekij tavoitteet
TEKIJÄ - Tavoitteet

 • Valtakunnalliset teatterikiertue- ja yhteistyöverkoston kehittäminen

 • Vapaiden ryhmien esitysten yleisöpohjan kasvu ja esityskauden pidentyminen

 • Vapaiden ryhmien ja freelance-toimijoiden liikkuvuuden kasvu ja kehittäminen

 • Maakunnallisten teatterilaitosten yhteistyöpohjan laajentaminen sekä kansallisesti että kansainvälisesti

 • Kiertuetoimintaan erikoistuneiden agentuurien perustaminen


Tekij tavoitteet1
TEKIJÄ - Tavoitteet

 • Kiertueverkoston toiminnan laajentaminen kansallisesti ja kansainvälisesti

 • Yhteis- ja kehitystyön jatkuminen koko teatterikentällä (esim. yhteistyöhankkeet, yhteistuotannot)

 • Teatterin saavutettavuuden lisääntyminen kiertuetoiminnan kasvun myötä

 • Teatterialalla toimivien tuottajien kiertueosaamisen kasvattaminen


Tekij tavoitteet2
TEKIJÄ - Tavoitteet

 • Uusien liiketoiminta mallien luominen teatterialalle

 • Esitysmyynnin ja tuotantotaitojen laajentaminen kiertuetoiminnan rakentamiseksi useamman teatterin kanssa

 • Kiertuesopimuskäytäntöjen ja toimitapojen kehittäminen

 • Kulttuuripoliittinen asennemuutos

 • Suomen ja ruotsinkielisen teatterin toimintarajojen rikkominen

 • Vapaiden teatteriryhmien omarahoitusosuuksien kasvaminen


Tekij kohderyhm t
TEKIJÄ - Kohderyhmät

 • TEKIJÄ-hankkeen kohderyhmiä ovat:

  • Kiinteät teatterit ja niiden henkilökunta

  • Vapaan teatterikentän ryhmät ja niiden henkilökunta

  • Teatterituottajat, yleisötyöntekijät, freelancetaitelijat

  • Suomenkieliset, ruotsinkieliset ja kansainväliset teatterialan organisaatiot, verkostot ja toimijat


Tekij toimintamallit
TEKIJÄ - Toimintamallit

 • Kiertuetoiminnan pilottikokeilut Suomessa

 • Pienimuotoiset kansainväliset yhteistyömallit ja –kokeilut

 • Liiketoimintamallien ja –mahdollisuuksien kartoittaminen pilottikiertuetoiminnasta kertyneen palautteen perusteella

 • Kiertuetoimintaan ja -tuottamiseen liittyvä koulutus

 • Tulosten levittäminen teatterikentälle mm. TEKIJÄ-hankkeen www-sivustolla

 • Uudet toimenpide-ehdotukset ja toimintamallit hankkeen päättyessä


Tekij hankkeen pilottikiertueet
TEKIJÄ-hankkeen pilottikiertueet

 • Hankkeen pilottikiertuetoimintaan ovat sitoutuneet kaikki hanketta rahoittavat yhteistyöteatterit

 • Pilottikiertueet toteutetaan ajalla kevät 2012 - kevät 2013

 • Kiertäviä esityksiä haetaan avoimella tarjouspyynnöllä

 • Valittavat esitykset pääsevät mukaan hankkeen puitejärjestelyyn, yksittäisistä esitysvierailuista sovitaan kuitenkin tapauskohtaisesti

 • TEKIJÄ-hanke pyrkii toteuttamaan myös pienimuotoisia kansainvälisiä esitysvierailuja


Tekij hankkeen pilottikiertueet1
TEKIJÄ-hankkeen pilottikiertueet

 • Ensimmäinen pilottikiertuehaku järjestetään syyskuussa 2011, jolloin etsitään esityksiä kiertämään yhteistyöteattereissa 1.12.2011-30.11.2012

 • Haku on julkinen ja avoin

 • Hankintamenetelmänä käytetään puitejärjestelyä

 • Puitejärjestelyyn valitaan mahdollisimman monta vaadittavat kriteerit täyttävää esitystä

 • Pilottikiertueet organisoidaan yhteistyössä vastaanottavan teatterin ja TEKIJÄ-hankkeen kiertuekoordinaattorin kanssa.


Tekij hankkeen pilottikiertueet2
TEKIJÄ-hankkeen pilottikiertueet

 • Pilottikiertueista kerätään palautetta ja tilastotietoa;

  • Hankkeen päätteeksi kerätään kiertueteatteritoiminnan ja –tuottamisen hyvien käytäntöjen opas, jota koostetaan pilottikiertueista saadun palautteen sekä koulutusjaksojen materiaalien pohjalta

  • Hanke tilastoi kiertuetoiminnan todelliset kulut ja laatii niistä raportin hankkeen päättyessä


Koulutus
Koulutus

 • Koulutusjaksojen tarkoituksena on antaa osallistujilleen uusia työkaluja kiertuetoiminnan harjoittamiseen ja helpottaa sen aloittamista.

 • Koulutus järjestetään yhteistyössä Metropolia AMK:n Kulttuurituotannon koulutusohjelman kanssa.

 • Koulutusjaksot ovat etupäässä tarkoitettu niille ryhmille, jotka toteuttavat hankkeen pilottikiertueet sekä hankkeen yhteistyöteattereiden henkilökunnalle. Jos koulutuksiin jää tilaa, täytetään paikat ilmoittautumisjärjestyksessä.


Mik on koulutuskokonaisuus
Mikä on koulutuskokonaisuus?

 • Koulutuskokonaisuus koostuu viidestä kaksipäiväisestä koulutusjaksosta. (5 x 2 päivää = 10 päivää)

 • Hankkeen aikana tarjotaan 3 koulutuskokonaisuutta

  elokuu 2011 – helmikuu 2012

  maaliskuu 2012 – lokakuu 2012

  marraskuu 2012 – huhtikuu 2013


Koulutusjaksot
Koulutusjaksot

 • I koulutusjakso: Tuotantosuunnittelu

 • II koulutusjakso: Taloussuunnittelu & sopimusasiat

 • III koulutusjakso: Teknis-taiteellinen tuotantosuunnittelu

 • IV koulutusjakso: Tiedotus ja markkinointi

 • V koulutusjakso: Uudet toiminta- ja yhteistuotantomallit


Koulutuskokonaisuus 2011 2012
Koulutuskokonaisuus 2011 - 2012

 • I Tuotantosuunnittelu 1.-2.8.2011, Tampere, Tutkivan teatterityön keskus

 • II Taloussuunnittelu & sopimusasiat 24.-25.10.2011, Lahti, Teatteri Vanha Juko

 • III Teknis-taiteellinen tuotantosuunnittelu, joulukuu 2011, Helsinki

 • IV Tiedotus ja markkinointi, tammikuu 2012

 • V Uudet toiminta- ja yhteistuotantomallit, helmikuu 2012


Koulutuspaikkakunnat
Koulutuspaikkakunnat

 • Espoo

 • Helsinki

 • Hämeenlinna

 • Jyväskylä

 • Kokkola

 • Kotka

 • Kouvola

 • Lahti

 • Lappeenranta

 • Seinäjoki

 • Tampere

 • Turku


Seminaarit
Seminaarit

 • 27.3.2011 Aloitusseminaari. Paikka: TEHDAS Teatteri, Turku.

 • 17.-18.11.2011 Touring in Scandinavia and the Baltics. Paikka: Baltic Circle -festivaali, Helsinki.

 • Syksy 2012, III seminaari

 • Toukokuu 2013, TEKIJÄ-hankkeen päätösseminaari, Espoo


Tekij hankkeen www sivut on avattu hein kuussa 2011
TEKIJÄ-hankkeen www-sivut on avattu heinäkuussa 2011!

 • Kaikki TEKIJÄ-hankkeen tuoreet kuulumiset pilottikiertuehausta sekä koulutusjaksoista yms. ajankohtaisista tapahtumista löytyy osoitteesta:

  www.tekija.info

  Tervetuloa TEKIJÄ-hankkeen nettisivuille!!!


ad