Samen verder werken aan verduurzaming van personenmobiliteit in
Download
1 / 21

POWER Programme Partners Emilia-Romagna , Andalusia , Noord-Brabant, - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Samen verder werken aan verduurzaming van personenmobiliteit in Brabant Wat zijn de volgende stappen? Michiel Visser Dianne Schellekens Brabantse Milieufederatie 9 november 2011. POWER Programme Partners Emilia-Romagna , Andalusia , Noord-Brabant,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' POWER Programme Partners Emilia-Romagna , Andalusia , Noord-Brabant, ' - temira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Samen verder werken aan verduurzaming van personenmobiliteit in BrabantWat zijn de volgende stappen?Michiel VisserDianne SchellekensBrabantse Milieufederatie9 november 2011


POWER in Programme

Partners

Emilia-Romagna, Andalusia, Noord-Brabant,

Stockholm, Malapolska, Tallinn, South East England

Focus

‘Driving low- carbon economies’

Sustainable Transport

is één van de thema’s en is uitgewerkt in drie projecten:

 • ITACA

  Innovative Transport Approach in CitiesandmetropolitanAreas

  Emilia-Romagna, Andalusia, Noord-Brabant, Stockholm

 • E-MOB

  E-Mobilityaccelarator

  Noord-Brabant, Uppsala, Malapolska, Andalusia, South East England

 • TraCit

  Transport Carbon InterCities

  Portsmouth, Viimsi, Krakow, Stockholm


‘Brabant slaat de handen ineen voor verduurzamen van de in economie’(aldus de uitnodiging voor deze bijeenkomst)

Voor ons betekent dat:

 • Informatie en kennis delen

 • Voorzet voor het transitiepadpersonenmobiliteit

 • Duurzame mobiliteit verbinden met de Agenda van Brabant en de strategische agenda’s voor economie, innovatie, energie, mobiliteit en BrabantStad


Itaca en e mob
ITACA en E-MOB in

Output:

 • Analyse best practices

 • (Beleids)aanbevelingen

  Producten:

 • E-Mob e-brochure - 5 business cases

 • ITACA e-handbook - ca 30 best practices, ‘data bank’ WtW emissies CO2


Itaca analysekader
ITACA analysekader in

 • Innovatieve technologieën

  • Aandrijfsystemen

  • Brandstoffen

  • ICT/ITS (intelligent transport systems)

 • Management van mobiliteit

  • Gedragsverandering

  • Grond- en ruimtegebruik

  • Beïnvloeding van vraag en aanbod van vervoer


Overview itaca showcases on mobility management
Overview in ITACA showcases on Mobility Management

Gedragsverandering

 • Regional Mobility Plan (Regione Emilia-Romagna)

 • Environmental Management and Sustainable Mobility of Health Care Companies in Emilia-Romagna

 • Pedibus (Regione Emilia-Romagna)

 • Congestion Tax (Stockholm)

 • Avoiding rush hour (the Netherlands en Province of Noord-Brabant)

 • Semi pedestrian zone at Bologna’s University quarter

 • Towards a new Regional Integrated Transport Plan (Regione Emilia-Romagna)

  Ruimtelijke planning

 • Mobility Management, placing a Canteen in an industrial area (APEA)

 • Comprehensive Plan and Environmental Plan (Stockholm, Lidingö)

  Beïnvloeding van vraag en aanbod van vervoer

 • Green Parking Initiative (GPI) (the Netherlands)

 • Sustainable Urban Mobility Plan (Province of Huelva)

 • Bicycle paths (Province of Rimini)

 • Fietsverhuur projecten ‘Céntro’ en ‘Mi muovo in Bici’ (RegioneEmilia-Romagna)

 • Fietsverhuur project OV-fiets (the Netherlands)

 • Concabus (of ‘Valcona’)

 • Sustainable Transport Supply Management at an Italian Industrial Site (APEA)

 • Monitoring of Regional Car-Sharing (Regione Emilia-Romagna

 • Home-to-work Travel Plan (PSCL) for Hospital Campuses Decentralised Areas of a Province (Municipality of Ferrara)


Overview itaca showcases on innovatieve technologie
Overview in ITACA showcases onInnovatieve Technologie

Nieuweaandrijfssystemen (Hybrid-, Battery-, and Fuel cell Electric Vehicles)

 • HEV taxi’s in Andalusia

 • Cochelle in Sevilla

 • Green Cab in Utrecht

 • Tourist buses in Punta Umbria

 • Hercules project in Andalucia

  Koolstof-arme brandstoffen en hernieuwbare energie

 • Use of low-carbon fuels in methane and internal combustion engine buses

  • Biogas buses – Stockholm

  • HCNG: Combining hydrogen with natural gas – Idrometano, RER

 • Use of ‘green’ electricity to power electric vehicles - Green Cab Utrecht

 • Use of hydrogen produced from renewable energy in fuel cell vehicles – Hercules project

  Intelligent Transport Systems (ITS)/Information and Communication Technologies (ICT)

 • Use of ICT/ITS to avoid congestion and ‘rush’ hours

  • Stockholm road pricing with camera identification

  • Spitsmijden project in de Nederland (in de Randstad en in Brabant)

 • Sustainable Traffic Management (maximazing the efficiency by integrating (separated) existing traffic management systems) (Siemens, Nederland)

 • Inter-modal transportation systems (fare and ticketing integration systems) (RER)


Drie paden naar duurzamer personenvervoer
Drie paden naar duurzamer personenvervoer in

 • Vervoermanagement

  needtotravel/transport

  beïnvloeding van vraag en aanbod van vervoer

 • Vervoermiddelen

  modes of transport

 • Verkeersmanagement

  traffic

  geleiding van voertuigen/verkeersstromen


Vervoermanagement
Vervoermanagement in

Management/beïnvloeding van:

 • de reden/keuze/noodzaak om een reis te ondernemen of daarvan af te zien

 • de mogelijkheden om een reis te maken en de keuze van het vervoermiddel waarmee de reis wordt gemaakt

  Aangrijpingspunten:

 • De vraag naar (behoefte aan) vervoer

  • Voorbeeld: HNR / SWSW

 • Het aanbod (de beschikbaarheid en aantrekkelijkheid) van vervoermogelijkheden

  • Voorbeeld: slimme combinaties van verschillende reis mogelijkheden en bijkomende diensten/voorzieningen


Vervoermiddelen
Vervoermiddelen in

Aangrijpingspunten

 • Conventionele auto’s (bussen, scooters)

 • Low and zero emission auto’s (bussen, scooters)

 • Voortbewegen op spierkracht (lopen/fietsen, elektrische fietsen)


Verkeersmanagement
Verkeersmanagement in

 • Aangrijpingspunten

  • Informatiebehoefte, reisadvies, route advies (real time en prognoses)

  • Voertuiggeleiding op basis van real time informatie

  • Koppeling verkeersgeleidingssystemen

  • Koppeling reserverings- / boekingssystemen


Conclusies itaca
Conclusies ITACA in

 • Alle middelen/instrumenten en kansen benutten; niet overal dezelfde kansen

 • Geen eensluidende routekaart door in regionale verschillen (tradities, cultuur, politiek) --> Brabantse routekaart maken

 • Innovatie als economische kans; niet overal nadrukkelijk in beeld

 • Naast klimaatverandering heeft ‘peak oil(prices)’ invloed  toenemende behoefte brandstof besparingen/emissie reducties/kosten reductie

 • Sturingsperspectieven: VV, OO, TT, CC

 • Vele instrumenten kennen we in Brabant (hebben we ook al verkend met proeftuinen e.d.), het komt er op aan de toepassing organiseren

 • Voor burgers en bedrijven concrete handelings-perpectievenscheppen

 • In Brabant: voortgaande kennisuitwisseling organiseren, om concrete toepassingen te stimuleren en sporen te vinden om verder te innoveren


Open space discussie
Open in space discussie

 • Input: reeks best practices ontleend aan E-MOB en ITACA

 • Werkproces:

  • verkenning van de kansen en het nut van uitvoering/toepassing van een aantal best practices/business cases in Brabant

  • benoemen van een mogelijke ‘producent’ binnen het Brabantse speelveld

 • Output: lijstje met de meest kansrijke en zinvolle voorstellen en de geschikte producent


Discussie vragen
Discussie vragen in

 • Wie heeft er zakelijk belang/voordeel bij dit project?

 • Hoort dit project op de Agenda van Brabant of BrabantStad?

 • Waarom?

  • Omdat de overheid hierbij een leidende, sturende of regisserende rol toe komt.

  • Omdat het project substantieel bijdraagt aan de doelstellingen van de Agenda van Brabant en/of de andere strategische agenda’s.

 • Welke rol komt de overheden in dit project toe?

  • primair faciliterend

  • regisserend

  • andere rol: …

 • Als we het realiseren van het project vergelijken met de productie van een theatervoorstelling, wie komt het meest in aanmerking om voor dit project als ‘producent’ op te treden?


 • Onze suggestie en aanbod
  Onze suggestie en aanbod in

  • Er zijn vele wegen die leiden naar een meer duurzame personenmobiliteit. Er doen zich ook contraire ontwikkelingen voor. Het is nodig alle voor deze transitie nuttige instrumenten slim te benutten!

  • We moeten nu op een aantal punten verder komen dan proeftuinen.

  • Zakelijk belang(hebbenden) opsporen en benutten/inschakelen om tot bredere uitrol te komen.

  • De ontwikkeling en toepassing van kennis die de transitie vooruit helpt gaat (zeer) snel en voor beleidsmakers is het soms moeilijk daar een goed overzicht van te houden. Toch hebben ze dat hard nodig. De kennisuitwisseling in de breedte en diepte en met allerlei belanghebbenden en geinteresserden is gebaat bij aansturing en coordinatie.

  • De BMF wil daarin, samen met andere instellingen, een actieve rol bij spelen. De BMF heeft daar belang bij, want duurzame mobiliteit betekent naast goede en bereikbaarheid en veilig verkeer ook: het beperken van de broeikasgasemissies (en daarmee de klimaatverandering), spaarzaam omgaan met schaarse brandstoffen en het beperken van de lokale en regionale luchtvervuiling door het verstoken van die brandstoffen.


  ad