E itim psikolojisi ve retmen
Download
1 / 18

Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen - PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on

Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen. I. BÖLÜM. Sizce bir öğretmeni ‘etkili’ yapan özellikler nelerdir?. Konu alanı bilgisi Bildiklerini öğrenciye etkili bir şekilde aktarabilme. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaç ve beklentilerine uygun eğitim ortamları düzenleme. Öğrenciyi güdüleme.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen' - temira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Sizce bir retmeni etkili yapan zellikler nelerdir
Sizce bir öğretmeni ‘etkili’ yapan özellikler nelerdir?

 • Konu alanı bilgisi

 • Bildiklerini öğrenciye etkili bir şekilde aktarabilme.

 • Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaç ve beklentilerine uygun eğitim ortamları düzenleme.

 • Öğrenciyi güdüleme.

 • Her öğrenci ile ayrı ayrı ilgilenme

 • Öğrenciye rehberlik yapma.

  Sizce tüm bunlar eğitim psikolojisi ile ilgili

  midir ? neden?


E itim psikolojisinin alan
Eğitim Psikolojisinin Alanı nelerdir?

Eğitim psikolojisinin yeni bir alan olarak ortaya

çıkması ve gelişmesinde

 • Wilhelm Wundt

 • William James

 • John Deweyve

 • Edward Thorndike

  önemli katkılarda bulunmuştur.


Wilhelm wundt
Wilhelm Wundt nelerdir?

 • Deneysel psikolojinin öncülerindendir.

 • İlk kez psikoloji laboratuvarlarının kurulmasına öncülük ederek, psikolojinin bir bilim olarak gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.


William james
William james nelerdir?

 • Eğitim sorunları ile ilgilenen, psikoloji alanında elde edilen bulguları eğitime uygulamaya çalışan ilk psikologlardandır.

 • Gözlem yoluyla, okul ve sınıf gibi doğal eğitim ortamda yapılacak araştırmaların önemine inanmıştır.

 • Öğretmen ve öğrencilerin duygu, inanç, ilgi ve değerlerinin de öğrenme-öğretme sürecini etkileyen önemli bir etmen olduğunu ortaya koymuştur.


John dewey
John Dewey nelerdir?

 • Dewey’e göre eğitim öğrenci-merkezli olmalı

 • Öğretmen öğrenciye rehberlik etmeli, öğrenci öğrenme sürecine aktif olarak katılmalıdır.

 • Öğrencilere zenginleştirilmiş öğrenme ortamları sağlayarak öğrencilerin her yönde gelişmesi sağlanmalıdır.


Thorndike
Thorndike nelerdir?

 • Eğitim psikolojisinin babası olarak kabul edilir.

 • Öğrenme ürünlerinin ölçülmesine ilişkin katkıları ise, eğitim psikolojisi alanında araştırmaların yapılmasına öncülük etmiştir.
E itim psikolojisinin zellikleri
Eğitim psikolojisinin özellikleri: ilgilendiğinden psikolojiden ayrılır.

 • Öğrencilerin okuldaki ve öğrenme sürecindeki davranışlarını inceler.

 • Okul, sınıf gibi doğal ortamda gerçekleşen araştırmalara önem verir.

 • Genel, sosyal ve gelişim psikolojisinin araştırma bulgularından ve kuramlarından yararlanıp, bunların eğitimdeki etkilerini inceler.

 • Uygulamalı bir bilim alanıdır.


E itim psikolojisinin tan m
Eğitim Psikolojisinin Tanımı ilgilendiğinden psikolojiden ayrılır.

 • Eğitim psikolojisi, insanların gelişim özelliklerini ve öğrenme ilkelerini inceleyerek, eğitim ortamlarını etkili bir biçimde düzenlemeyi ve öğretme yoluyla öğrenmeyi verimli bir biçimde gerçekleştirmeyi amaç edinen uygulamalı bir bilim dalıdır (Fidan ve Erden, 1993).


Retmenin g revleri
Öğretmenin Görevleri ilgilendiğinden psikolojiden ayrılır.

Etkili bir öğretim ortamı düzenleyerek

öğrenmeyi sağlamaktır.

Sizce etkili öğretim ortamı nasıl sağlanır?

Tartışın


Retmenin g revleri1
Öğretmenin görevleri: ilgilendiğinden psikolojiden ayrılır.

 • Öğretim planlarını hazırlamak

 • Öğrenme yaşantılarını düzenlemek

 • Değerlendirmek


E itim psikolojisinin lgi alanlar
Eğitim Psikolojisinin İlgi Alanları ilgilendiğinden psikolojiden ayrılır.

 • Öğrencilerin gelişim özellikleri

 • Okulda öğrenme öğretme süreçleri

 • Sınıf yönetimi

  Bir öğretmen öğrencilerinin gelişim özelliklerini

  göz önünde bulundurmalı mıdır? Neden?

  Örnek veriniz.


Rencilerin geli im zellikleri
Öğrencilerin gelişim özellikleri ilgilendiğinden psikolojiden ayrılır.

 • Onların anlama ve kavrama düzeylerini doğrudan etkiler.

  Bu duruma göre öğrenme-öğretme sürecinde

 • Öğretim hedefleri

 • Yöntem ve teknikler

 • Pekiştireçler

 • Konular vb.

  Öğrencilerin gelişim düzeylerine (bedensel, bilişsel,

  duyuşsal) uygun olmalıdır.


Okulda renme ve retme s re leri
Okulda öğrenme ve öğretme süreçleri ilgilendiğinden psikolojiden ayrılır.

 • Etkili öğretimin gerçekleşmesi için öğretmenin öğrencilerin en iyi ne şekilde öğrendiğini bilmesi gerekmektedir.

 • Öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini bilen öğretmen, öğretim modellerini, ilkelerini, yöntem ve tekniklerini daha kolay kavrar ve uygular.


S n f y netimi
Sınıf Yönetimi ilgilendiğinden psikolojiden ayrılır.

SOSYAL

EĞİTSEL

PSİKOLOJİK


S n f y netiminin boyutlar
Sınıf yönetiminin boyutları: ilgilendiğinden psikolojiden ayrılır.

 • 1. Sınıf ortamının fiziksel düzenine ilişkindir.

 • 2. Eğitim plan-program etkinlikleriyle ilişkilidir.

 • 3. Davranış düzenlemelerinden oluşur.

 • 4. Sınıfiçiilişkilerindüzenlenmesinikapsar.

 • 5. Zamanyönetimineyöneliketkinliklerdir.


ad