Kypsyysn yte
Download
1 / 11

Kypsyysnäyte - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte on oppimiskokemus ja työnäyte sekä väline opinnäytetyön esilletuontiin. Kypsyysnäytteen tarkoitus. Kypsyysnäytteen hyväksytyllä suorittamisella opiskelija osoittaa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kypsyysnäyte' - temima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kypsyysn yte

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäyte on oppimiskokemus ja työnäyte sekä väline opinnäytetyön esilletuontiin.


Kypsyysn ytteen tarkoitus
Kypsyysnäytteen tarkoitus

Kypsyysnäytteen hyväksytyllä suorittamisella

opiskelija osoittaa

 • suomen tai ruotsin kielen taitoa sekä perehtyneisyytensä opinnäytetyönsä alaan (asetus 256/95, 10 §)

 • lain 424/2003 mukaan korkeakoulututkinnolta vaadittavaa suomen tai ruotsin kielen taitoa (laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta).


K kypsyysn ytteen kirjoittaminen
K Kypsyysnäytteen kirjoittaminen

 • Opiskelija sopii kypsyysnäytteen kirjoittamisesta ohjaajansa kanssa.

 • Kypsyysnäyte kirjoitetaan valvotusti ohjaajan kanssa sovittuna ajankohtana (uusintatentissä tai muuna ajankohtana).

 • Tekstilaji voi olla

  • essee

  • mediatiedote koulun verkkosivuille, parhaat tiedotteet medialle

  • henkilöstötiedote toimeksiantajan intranetiin tai henkilöstölehteen.

   Huom! Kypsyysnäyte ei ole tenttivastaus.


Kypsyysn yte esseen
Kypsyysnäyte esseenä

 • Essee on teksti, jossa kirjoittaja osoittaa analyyttista kirjoitustaitoa pohtimalla ja erittelemällä annettua aihetta tai ongelmaa eri näkökulmista.

 • Esseessä on faktojen lisäksi kirjoittajan omia näkemyksiä, mielipiteitä, arviointeja ja päätelmiä.

 • Esseessä on otsikko, aloituskappale, käsittelykappaleet ja lopetus. Ei väliotsikoita, kuvioita eikä taulukoita.

 • Esseen pituus on 450−600 sanaa (käsinkirjoitettuna 3–4 konseptipaperin sivua jokaiselle riville kirjoitettuna).


Kypsyysn yte tiedotteena
Kypsyysnäyte tiedotteena

 • Media- ja henkilöstötiedote sisältävät uutisen, joka kertoo jostakin yleisesti kiinnostavasta, uudesta, yllättävästä tai merkittävästä asiasta.

 • Opinnäytteestä kertova tiedote kiteyttää esim. tutkimuksen tärkeimmät tulokset tai tuotoksen uutuusarvon toimialalle tai organisaation henkilöstölle.

 • Tiedote etenee tärkeysjärjestyksessä, ja se sisältää vain yhden uutisen eli kärjen.

 • Tiedotteessa on otsikko, ingressi, käsittelykappaleet ja lisätietojen antaja.

 • Mediatiedotteessa on lisäksi lähettävän organisaation taustatiedot (lisätään tiedotteeseen HAAGA-HELIAn viestinnässä).

 • Tiedotteen pituus on 150−230 sanaa (käsinkirjoitettuna noin kaksi konseptipaperin sivua jokaiselle riville kirjoitettuna).


Tiedotteella julkisuutta opinn ytety lle
Tiedotteella julkisuutta opinnäytetyölle

 • Ohjaaja ehdottaa opiskelijalle kypsyysnäytteen kirjoittamista tiedotteena.

 • Opiskelija sitoutuu muokkaamaan tiedotettaan.

 • Viestinnän opettaja ohjaa tiedotteen muokkaamista ja viimeistelyä.

 • Opiskelija lähettää muokatun ja viimeistellyn tiedotteen HAAGA-HELIAn viestintään.

 • Viestintäyksikkö valitsee medialle lähetettävät tiedotteet.


Kypsyysn ytteen arviointi
Kypsyysnäytteen arviointi

 • Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty−hylättyHAAGA-HELIAn arviointikriteerien mukaan.

 • Sekä sisältö että kieliasu tarkistetaan ja arvioidaan.

 • Sisällön arvioi opinnäytetyön ohjaaja ja kieliasun kielen opettaja.

 • Hylätty kypsyysnäyte tulee uusia.


Kypsyysn ytteen arviointikriteerit 1 2
Kypsyysnäytteen arviointikriteerit 1 (2)

 • Tehtävänannon noudattaminen

  • Teksti vastaa tehtävänannon tekstilajia (essee tai tiedote) sekä tyyliltään että rakenteeltaan.

  • Tekstillä on pääasian ja näkökulman ilmaiseva, kiinnostusta herättävä otsikko.

 • Tekstin rakenne

  • Teksti etenee johdonmukaisesti.

  • Kappalejako on tarkoituksenmukainen, ja kappalejaot on osoitettu selvästi.

  • Teksti on sopivan mittainen (essee 450−600 sanaa, tiedote 150−230 sanaa).


Kypsyysn ytteen arviointikriteerit 2 2
Kypsyysnäytteenarviointikriteerit 2 (2)

 • Aiheen käsittely

  • Teksti antaa riittävän näytön kirjoittajan asiantuntijuudesta.

  • Aihetta käsitellään kohderyhmää kiinnostavalla tavalla.

  • Opinnäytetyön käsitteitä ja tietoperustaa on hyödynnetty hyvin tai erinomaisesti suhteessa tehtävänantoon.

  • Teksti toimii itsenäisenä tekstinä. Sen ymmärtää ilman opinnäytetyöhön tutustumista.

 • Luettavuus

  • Virke- ja lauserakenteet ovat ymmärrettäviä, yksiselitteisiä, kielen sääntöjen mukaisia ja vaihtelevia.

  • Kieli on hyvää tai erinomaista; kieliasu noudattaa oikeinkirjoituksesta ja oikeakielisyydestä annettuja normeja ja suosituksia.


Lis tietoja
Lisätietoja

Tarkempia tietoja kypsyysnäytteen tarkoituksesta,

tekstilajeista ja arviointiperusteista saat

HAAGA-HELIAn opiskelijan ekstranetistä

opinnäytetyösivustolta.


Ohjaajalle ohjeeksi
Ohjaajalle ohjeeksi

Jos opinnäytetyö on mediaa ja/tai toimeksiantajan

työyhteisöä kiinnostava, toimi näin:

 • Ehdota opiskelijalle media- tai henkilöstötiedotteen tekemistä.

 • Kehota opiskelijaa kertaamaan, miten hyvä tiedote laaditaan.

 • Anna media- tai henkilöstötiedote opiskelijalle kypsyysnäytteen aiheeksi.

 • Ota opiskelijalle kopio tämän käsin kirjoittamasta kypsyysnäytteestä.

 • Pyydä opiskelijaa naputtamaan teksti Wordiin ja lähettämään se viestinnän opettajalle sekä halutessasi myös sinulle.

 • Osallistu tiedotteen muokkaamiseen, jos haluat.


ad