เศรษฐกิจพอเพียง - PowerPoint PPT Presentation

เศรษฐกิจพอเพียง
Download
1 / 4

  • 311 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

เศรษฐกิจพอเพียง. โรงเรียนบ้าน พร้าว. 1.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ อะไร.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

เศรษฐกิจพอเพียง

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1911743

เศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านพร้าว


1911743

1.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ อะไร

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงชีวิต และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการดำรงชีวิตประจำวัน การพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดำเนินไปใน ทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวหน้า ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

โรงเรียนบ้านพร้าว


1911743

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


  • Login