Forelesning 11 5 mars 2008 laa 234 landskapsanalysemetoder 2008
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Forelesning 11. 5. mars 2008 LAA 234 Landskapsanalysemetoder 2008 PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Forelesning 11. 5. mars 2008 LAA 234 Landskapsanalysemetoder 2008. Fortetting i Oslo – utvikling av den grå byen? Barn eller biler? Båndtvang for barn i byen? Onsdag 26 mars 2008 Norsk Design og Arkitektursenter Professor i landskapsarkitektur Kine Halvorsen Thorén

Download Presentation

Forelesning 11. 5. mars 2008 LAA 234 Landskapsanalysemetoder 2008

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Forelesning 11 5 mars 2008 laa 234 landskapsanalysemetoder 2008

Forelesning 11. 5. mars 2008LAA 234 Landskapsanalysemetoder 2008

Fortetting i Oslo – utvikling av den grå byen? Barn eller biler?

Båndtvang for barn i byen?

Onsdag 26 mars 2008 Norsk Design og Arkitektursenter

Professor i landskapsarkitektur Kine Halvorsen Thorén

Institutt for landskapsplanlegging Universitet på Ås


Tre viktige hovedkrav

Tre viktige hovedkrav

 • Stopp bit for bit nedbygging av grønne lunger og utearealer!

 • Vi behøver minstekrav til utearealer!

 • Still større krav til det som bygges!

LAA 234 Våren 2008 Forelesning 10


Forelesning 11 5 mars 2008 laa 234 landskapsanalysemetoder 2008

1. Stopp bit for bit utbyggingen!

LAA 234 Våren 2008 Forelesning 10

Bit for bit

nedbygging av

grønne lunger


Forelesning 11 5 mars 2008 laa 234 landskapsanalysemetoder 2008

LAA 234 Våren 2008 Forelesning 10


Forelesning 11 5 mars 2008 laa 234 landskapsanalysemetoder 2008

LAA 234 Våren 2008 Forelesning 10


Byen kan ikke utbygges etter enkeltprosjektprinsippet

Byen kan ikke utbygges etter enkeltprosjektprinsippet!

Hovedandelen

med fortetting i indre by

Mest støy, mest trafikk?

Mange enkeltprosjekter

uten overordnete planer

for tilgang til utearealer,

NB Ikke bare grønne!

LAA 234 Våren 2008 Forelesning 10


St y og barrierer p virker bruken av uteomr der og parker

Støy og barriererpåvirker bruken av uteområder og parker

LAA 234 Våren 2008 Forelesning 10

Boligområde på Kampen. Tilgang til offentlig sikrede utearealer 200 og 500 meter unna boligen

Guttu et al 1997a


Forelesning 11 5 mars 2008 laa 234 landskapsanalysemetoder 2008

Behov for områdeplanlegging”Vår herre har tatt noen sukkerbiter og dumpet dem ned i Hekkveien”(Nabo, kvinne)

LAA 234 Våren 2008 Forelesning 10

Thorén, Guttu og Pløger 2000


Forelesning 11 5 mars 2008 laa 234 landskapsanalysemetoder 2008

2. Vi behøver minstekrav til utearealer!

LAA 234 Våren 2008 Forelesning 10

Jenssens have Oslo


Forelesning 11 5 mars 2008 laa 234 landskapsanalysemetoder 2008

Høy tetthet hemmer

barnas lek

15,5 m2 utearealer

pr leilighet Jenssens have Oslo

LAA 234 Våren 2008 Forelesning 10

Thorén, Guttu og Pløger 2000


Forelesning 11 5 mars 2008 laa 234 landskapsanalysemetoder 2008

Høy tetthet gir for lite sol på uteoppholds-arealene

LAA 234 Våren 2008 Forelesning 10

Guttu et al 1997


Forelesning 11 5 mars 2008 laa 234 landskapsanalysemetoder 2008

For trange arealer rammer også skolenes utearealer

Prosent skoler som rapporterte at det var mangler i utearealene som

hindret fysisk aktivitet

LAA 234 Våren 2008 Forelesning 10

Bjelland and Klepp 2000

 • Det etterlyses:

 • mer inspirerende innhold og bedre tilrettelegging,

 • innslag av variert terreng og vegetasjon

 • store nok arealer


Forelesning 11 5 mars 2008 laa 234 landskapsanalysemetoder 2008

3. Still større krav til det som bygges!Form og funksjon ute et glemt felt??

LAA 234 Våren 2008 Forelesning 10

Osterhaugsgaten 16 Oslo


Forelesning 11 5 mars 2008 laa 234 landskapsanalysemetoder 2008

Planlegging for

brukerkonflikter

LAA 234 Våren 2008 Forelesning 10

Trondheim


Forelesning 11 5 mars 2008 laa 234 landskapsanalysemetoder 2008

LAA 234 Våren 2008 Forelesning 10

Hvordan brukes uteområder?? Stavanger


Nedre elvehavn trondheim

Nedre Elvehavn Trondheim

LAA 234 Våren 2008 Forelesning 10


Trangt og m rkt h y opparbeidingsstandard men hva med funksjonene

Trangt og mørkt; høy opparbeidingsstandard men hva med funksjonene?

LAA 234 Våren 2008 Forelesning 10

Jess Carlssen-kvartalet


 • Login