Esuturi conjunctive scheletale
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 40

ŢESUTURI CONJUNCTIVE SCHELETALE PowerPoint PPT Presentation


  • 79 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ŢESUTURI CONJUNCTIVE SCHELETALE. ŢESUTUL CARTILAGINOS ŢESUTUL OSOS. ŢESUTUL CARTILAGINOS STRUCTURA: Compartimentul celular : -condroblaste -condrocite Compartimentul matricial : -fibre conjunctive (colagen tip I, II sau elastice ) -substanţa fundamentală.

Download Presentation

ŢESUTURI CONJUNCTIVE SCHELETALE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ŢESUTURI CONJUNCTIVE SCHELETALE


ŢESUTUL CARTILAGINOSŢESUTUL OSOS


ŢESUTUL CARTILAGINOSSTRUCTURA:Compartimentul celular:-condroblaste -condrociteCompartimentul matricial:-fibre conjunctive (colagen tip I, II sau elastice ) -substanţa fundamentală


ŢESUTUL CARTILAGINOSSTRUCTURA:-Acoperit de pericondru, cu excepţia cartilajului fibros.-Este avascular, nutrienţii difuzează din vasele de la nivelul pericondrului prin matrice până la condrocite.


ŢESUTUL CARTILAGINOSTipuri:- hialin- elastic- fibros


ŢESUTUL CARTILAGINOS HIALINLOCALIZARE:- inelele traheale,- suprafeţele articulare în articulaţiile sinoviale,- constituie modelul de osificare encondrală la nivelul cartilajului de creştere.


ŢESUTUL CARTILAGINOS HIALINCOMPARTIMENTUL CELULAR:-Condroblaste - celule cu activitate mitotică şi de sinteză.-Condrocite* celule ce pastrează capacitatea de diviziune şi de secreţie a componentelor matriciale*ocupă compartimente numite lacune*aşezare: izolată sau în grupuri izogene(grupuri axiale sau coronare)-Celulele pericondrului-celule stem pentru condroblaste


ŢESUTUL CARTILAGINOS HIALIN


ŢESUTUL CARTILAGINOS HIALIN

COMPARTIMENTUL CELULAR:


ŢESUTUL CARTILAGINOS HIALINCOMPARTIMENTUL MATRICIALA. matrice teritorială - intens bazofilă; înconjoară grupurile celulareB. matrice inter-teritorială - mai puţin bazofilăComponente:1. Fibroasă: fibre de colagen de tip II (nu se observa pe preparatele de MO deoarece au acelasi indice de refractie cu substanta fundamentala).2. Substanţa fundamentală* componenta majoră a matricei* aspect bazofil în coloraţia H -E


ŢESUTUL CARTILAGINOS HIALINCOMPARTIMENTUL MATRICIAL

MI

MT


ŢESUTUL CARTILAGINOS ELASTICLOCALIZARE: -urechea externă,- peretele tubei auditive Eustachio, - epiglotă,- laringe (cartilaj aritenoid).


COMPARTIMENTUL CELULAR: -condroblaste -condrocite aşezate în grupuri izogene mai mici (2, 3 celule)-nr. celule cartilaginoase este mai mareCOMPARTIMENTUL MATRICIAL:- Fibre elastice proeminente evidenţiate prin coloraţii speciale( orceină )- Fibre de colagen tip II-Substanta fundamentala


ŢESUTUL CARTILAGINOS ELASTIC

- COLORATIE: ORCEINA


CARTILAJUL FIBROSLOCALIZARE: -simfiza pubiană, -discuri intervertebrale (inelul fibros)COMPARTIMENTUL CELULAR: condrocitele sunt aşezate în şiruri între fibrele de colagenCOMPARTIMENTUL MATRICIAL:- fibre de colagen tip I aranjate in benzi groaseparalele; componenta majora a matricei- substanţa fundamentala scazuta


CARTILAJUL FIBROS


CARTILAJUL FIBROS


CARTILAJUL FIBROS


ŢESUTUL OSOSCOMPARTIMENTUL CELULAR- celuleosteoprogenitoare,celule stem mezenchimale - osteoblaste, secretă componentele organice ale matricei osoase - osteocite - celule osoase mature,aşezate în lacune (osteoplaste)- osteoclaste - celulegigante, multinucleate, cu rol in rezorbţia osoasă ;aşezate în lacunele Howship


ŢESUTUL OSOS


ŢESUTUL OSOSCOMPARTIMENTUL MATRICIAL1.Matricea organică ( 25 %)A) Fibre de colagen tip I, componenta predominantă ( 90 % )B) GAG, PG *sintetizate de osteoblaste şi osteocite2.Matricea anorganică - cristale de hidroxiapatită ( 75 % )


ŢESUTUL OSOSTIPURI: -Ţesut osos spongios, compus din os trabecular (ţesut osos imatur ) - fibrele de colagen din matrice sunt dispuse neordonat -Ţesut osos compact, compus din os lamelar( ţesut osos matur) ; -fibrele de colagen din matrice aranjate compact, ordonat, cu orientări diferite în lamelele adiacente


TESUTUL OSOS

OS SPONGIOS

-format din trabecule osoase ramificate

-trabeculele contin lamele osoase aranjate neordonat

-lamelele osoase contin lacune ce gazduiesc osteocite


Os spongios, 20 X, HE

Osteoblaste

Trabecule

osteoclaste

Osteocite


Os spongios- sectiune fina

Os spongios

Os compact


ŢESUTUL OSOSŢesut osos lamelar1. unitatea structurală=osteon (sistem Havers)- formată din lamele osoase aşezate concentric- în lamele se găsesc lacune ( ce conţin osteocite ) şi canaliculi ( ce conţin prelungirile osteocitelor )- este centrată de un canal - canal Havers - ce conţine vase sanguine, nervi şi ţesut conjunctiv lax- canale Volkmann cu direcţie perpendiculară/oblica pe canalele Havers 2. Lamele:- circumferenţiale, externe si interne- interstiţiale, lamele incomplete aşezate între osteoane


ŢESUTUL OSOS

Ţesutososlamelar

Fibre de colagen dispuse helicoidal

osteon

Lamele circumferentiale externe

Lamele circumferentiale interne

Canal Volkmann

Periost

Canal Havers

Endost


Lamele

Linie de ciment

Canal Havers

Lacune

Osteocite

Procese celulare


Se vor studia: -preparatele histologice de os demineralizat pentru evidentierea componentei organice

- preparatele de os uscat pentru componenta anorganica.


Os compact demineralizat, HE, 10x


Os compactuscat


Os compact uscat


ŢESUTUL OSOS-OSTEOGENEZA

1. Osificarea intramembranoasă- pe model membranos - caracteristică oaselor plate:

craniu, stern, s.a.


Osificarea desmală

osteoclast

mezenchim

osteoid

osteoblast

osteocit

Matrice osoasa


ŢESUTUL OSOSOSTEOGENEZA

2. Osificarea encondrală (endocondrală )- pe model cartilaginos hialin cu prezenţa concomitentă a cartilajului şi osului în timpul procesului- caracteristică oaselor lungi ale membrelor (inclusiv falange) şi coastelor- are loc la fetus ( când începe dezvoltarea scheletului) şi la copil (când oasele cresc în lungime )


ŢESUTUL OSOSOSIFICAREA ENCONDRALĂ- la nivelul cartilajului de creştere diafizo-epifizar- zone:1. Zona de cartilaj în repaus ( de rezervă )2. Zona de proliferare3. Zona de hipertrofie4.Zona de calcificare5. Zona de eroziune6. Zona de osificare7. Zona de rezorbţie


OSIFICAREA ENCONDRALĂ


OSIFICAREA ENCONDRALĂ


OSIFICAREA ENCONDRALĂ


OSIFICAREA ENCONDRALĂ


  • Login