klinik radyolojik patolojik olgu tart malar
Download
Skip this Video
Download Presentation
Klinik-Radyolojik-Patolojik Olgu Tartışmaları

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Klinik-Radyolojik-Patolojik Olgu Tartışmaları - PowerPoint PPT Presentation


 • 345 Views
 • Uploaded on

Klinik-Radyolojik-Patolojik Olgu Tartışmaları. Dr. Arzu Bakırtaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji ve Astım BD. AEK, 7 yaş, erkek, Ankara. Yakınma: Karın ağrısı, ağzına acı su gelme Üç yaşından beri Hemen her hafta (3-4 gün / hafta) İştahsızlık ± kusma İshal Ø

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Klinik-Radyolojik-Patolojik Olgu Tartışmaları ' - tekla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
klinik radyolojik patolojik olgu tart malar

Klinik-Radyolojik-Patolojik Olgu Tartışmaları

Dr. Arzu Bakırtaş

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji ve Astım BD

aek 7 ya erkek ankara
AEK, 7 yaş, erkek, Ankara

Yakınma: Karın ağrısı, ağzına acı su gelme

 • Üç yaşından beri
 • Hemen her hafta (3-4 gün / hafta)
 • İştahsızlık ± kusma
 • İshal Ø

Fİ: Normal

Özgeçmiş: İki yıldır intermittanallerjikrinit ve astım tanısıyla başka merkezde izlenmekte

Soygeçmiş: Anne ve teyze allerjik astım

olas n tan n z nedir
Olası ön tanınız nedir?
 • Gastrit + Reflü
 • Gastrik ülser
 • Gastroenterit
 • Çölyak
pediatrik gastroenteroloji
Pediatrik Gastroenteroloji

Üst GİS endoskopi:

Ösefagusdistal ucu düzensiz

Antrumnodülerhiperemik

Bulbushiperemik

Dudenum normal

Öntanı: Ösefajit

Pangastrit

patoloji
Patoloji

Aktif kronik gastrit

H.Pilori (+)

Reflüösefajit

Tedavi: Amoksisilin + Klaritromisin (10 gün)

+ PPI (2 ay)

1 ay kontrol
1. ay kontrol

Karın ağrısı azalmış

Ağza acı su hala geliyor

PPI tedavisi iki katına çıkılıyor

2 ay kontrol
2. ay kontrol

Karın ağrısı azaldı ( 1-2 gün / hafta)

Ağza acı su hâlâ geliyor

Üst GİS endoskopi ve biyopsi tekrarı

patoloji1
Patoloji

Kronik gastrit

H.Pilori (-)

Reflüösefajit

Ösefagus alt uçta 25 eozinofil / 1BBA

(X400)

olas tan n z nedir
Olası tanınız nedir?
 • Ağır gastroösefajialreflü
 • Eozinofilikösefajit
 • Eozinofilikgastroenterit
 • Hipereozinofilik sendrom
patoloji2
Patoloji

Tanı:Eozinofilikösefajit

pediatrik gastroenteroloji1
Pediatrik Gastroenteroloji

24 saat pHmonitorizasyonu:

Normal

Tanı: Eozinofilikösefajit

İstenen:Pediatrik Allerjikons.

pediatrik allerji
Pediatrik allerji
 • Diyet günlüğü: Kek, baklava, yumurta yediği günlerde yakınma
 • Periferikeozinofili: %6.6 (700 / mm3 )
 • Serum Ig E: 324 IU / ml (> +2SD)
epidermal deri testleri
Epidermal deri testleri
 • Yumurta
 • Ceviz
 • Fındık
 • Fıstık
 • Çayır
 • Kedi
 • Alternaria
yama testleri
Yama testleri

Yumurta

Ceviz

Fındık

laboratuvar
Laboratuvar

PeriferikEozinofili

%5-50

Total Ig E

> %70

Eotaxin-3

Furuta GT. Gastroenterology 2007;133:1342-63

Straumann A. CurrOpinGastroenterol 2009;25:266-71

eozinofilik zefajit eoe
EozinofilikÖzefajit (EoE)
 • İlk çocuk olgu 1995
 • İnsidans: 2-43/10.000/yıl

(1990-2008)

 • Prevelans : 55/10.000 (ABD)
 • GÖRH: %6-10 EoE
 • Erkek/kız : 3/1
 • Straumann A . ImmunolAllergy Cin North Am 2009
 • Spergel JM. J Pediatr GastroenterolNutr 2011
etyoloji
Etyoloji
 • Yüksek atopik duyarlılık (%67)
 • EoE hastaların %60’ın da komorbidallerjik hastalık öyküsü
 • Semptomlarda mevsimsel artış
 • Ailesel geçiş: %10
 • Eotaxin-3 tekli nükleotid poliformizmi ( SNP 2496 T →G )
 • EoEtranscriptome (%1 genom)
 • Blanchard C. GastrointestEndoscClin N Am 2008
 • Rothenberg M. Gastroenterology 2009

EoE

mm nopatogenez
İmmünopatogenez

Moawad FJ. DigDisSci 2009;54:1818-29

klinik
Klinik

Chehade M. CurrOpinAllergyClinImmunol 2010;10:231-7

endoskopik bulgular
Endoskopik bulgular

Moawad FJ. DigDisSci 2009;54:1818-28.

b yops
BİYOPSİ
 • Yamasal tutulum
 • Özefagusunproksimal ve distal bölgesinden
 • ≥ 5 biyopsi örneği
slide25

Gonsalves N. GastrointestEndosc 2006

Moawad FJ. DigDisSci 2009

slide26

Histolojik bulgular

Ozde RD. Am J Gastroenterol 2009; 104:485–490

tan kriterleri i
Tanı kriterlerii
 • Klinik olarak özefagialdisfonksiyonu olan hastalarda
 • 6-8 hafta yüksek doz PPI tedavisine cevap vermeyen veya
 • 24 saatlik pH metrede reflü bulgusunun gösterilmediği
 • Normal mide ve duedonum biyopsi (eozinofil yokluğu)
 • Özefagial biyopside ≥ 15 eozinofil/hbba (400×)
allerji testleri
Allerji Testleri
 • 786 pediatrik EoE hasta
 • 2/3 hastada deri testi (+)
 • 13-42 besinli panel
 • Çoklu besin allerjisi (3- 6)
 • En sık saptanan besinler;
  • Yer fıstığı
  • Yumurta
  • İnek sütü
  • Soya
  • Buğday

Furuta GT. Gastroenterology 2007;133:1342-63

ayr c tan
Ayrıcı Tanı
 • GÖRH
 • Crohnhast
 • Eozinofilikgastroenterit
 • Bağ doku hastalıkları
 • Hipereozinofilik sendrom
 • İnfeksiyonlar (kandida)
 • İlaca bağlı özofagus hasarı
 • Malignensiler
 • Radyo ve kemoterapi

Genevay M et al. Arch Pathol Lab Med. 2010;134:815–825

tedavide ne tercih edersiniz
Tedavide ne tercih edersiniz?
 • Diyet
 • Diyet + sistemik KS
 • Diyet + inhaler KS
 • Diyet + LTRA
diyet
Diyet
 • Elementer
 • Spesifik
 • 6’lı

(süt, yumurta, buğday,

soya, balık,kabuklu yemiş)

diyet eliminasyonu
Diyet Eliminasyonu
 • Hasta uyumundaki güçlükler (adölesan-erişkin grupta)
 • Uygulamada zorluk (NG/orogastrik tüp)
 • Maliyet
 • Nutrisyonel eksikliğe sebep olabilmesi
 • Besin allerji testlerinin PPD ve NPD değişkenliği (%30-90)
tedavi
Tedavi
 • Diyetinden yumurta ve kabuklu yemişler çıkarıldı
 • 1. ve 3. ay kontrol: hiç yakınma yok
 • 6. ay kontrol (Nisan 2009): Ağza acı su gelme ve karın ağrısı tekrar başlamış. Diyete uyumu tam. Tedaviyeinhaler KS eklendi.
slide41

80 çocuk olgu

 • MPZ (2mg/kg/g, max:60mg/g)
 • FP
  • <11yaş 880 mgr/gün
  • 11-18 yaş 1720 mgr/gün
 • FP hastaların %15 özefagialkandidiazis
 • MPZ hastaların %40’ın da sistemik yan etki ( hiperfaji, aşırı kilo alma, cushingoid görünüm)
 • Olguların % 45 (23/51) klinik relaps (+)
anti inflamatuvar tedavi
Anti-inflamatuvar Tedavi

J PedaitrGastroenterolNutr 1998:26:380-8

Gastroenterology 2006;131:1381-91

Gastroenterology 2010;139418-29

Gastroenterology 2010; 1526-37

bu a amada da tedaviye yan t al namazsa hangi ilac tercih edersiniz
Bu aşamada da tedaviye yanıt alınamazsa hangi ilacı tercih edersiniz?
 • Sistemik KS
 • LTRA
 • Anti IgE
 • Anti IL-5
anti inflamatuvar tedavi1
Anti-inflamatuvar Tedavi

Anti-IL 13 ab / Anti-Eotaxin 3 ab ?

zefagial endoskopik dilatasyon
Özefagial Endoskopik Dilatasyon
 • Erişkin:
  • %7-50 olguda rekürrens
  • Komplikasyon
   • özefagusperforasyonu
   • pnömomediastinum
 • Çocuk: Nurko ve ark. (2004) n=7
sey r
SEYİR
 • n=330 olgu
 • Remisyon: %2.3
 • Besin tolerans: % 6.8
 • Relaps
hastamizda sey r
HASTAMIZDA SEYİR
 • Diyetine devam ediyor
 • Oral budesonid tedavisi bir yıl içinde azaltılarak kesildi
 • Son beş aydır sadece diyetine devam ediyor
 • Klinik cevabı tam
slide49
SONUÇ
 • EoE kronik hastalık , multidisipliner izlem
 • Doğal seyir: diyet
 • Standart tedavi algoritması yok
 • Sık relaps
 • Komplikasyon: özofagusta darlık

malignite gelişimi Ø

 • Remisyon özellikle besine (süt, yumurta) duyarlı çocuklarda gözlenir diğerlerinde remisyon daha nadir
ad