ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 40

 • 116 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน. บรรยายโดย ผศ.ดร. สมศักดิ์ มณีพงศ์ ห้องทำงาน : อาคารวิชาการ 4 ห้อง 224 Website : http://www.wu.ac.th/ cai /msomsak/. ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3758299

..

: 4 224

Website : http://www.wu.ac.th/cai/msomsak/


3758299

(soil reaction) H+ OH- pH (power of hydrogen ion)

pH = -log [H+]

[H+] activity


3758299

pH

< .

. - .

. - .

. - .

. - .

. - .

>.0


3758299

.

CO2 + H2O = H2CO3

H2CO3 = H+ + HCO3-

HCO3- = H+ + CO32-

/


3758299

.

HNO3 H2SO4 pH


3758299

.

(NH4)2SO4 K2SO4 NH4Cl


3758299

.

pyrite (FeS2)

4FeS2 + 15O2 + 14H2O =4Fe(OH)3 + 8H2SO4


3758299

Acid sulfate soil


3758299

.


3758299


3758299


3758299


3758299

.

Ca2+

K+

Mg2+

H+

NH4+


3758299

2

 • active acidity

 • potential acidity


A ctive acidity

Active acidity

H+ pH


Potential acidity

potential acidity

H+ H+ hydrolysis acidic cation ( H+ Fe2+ Fe3+ Al3+ )


Potential acidity1

potential acidity

potential acidity

Al3+ + H2O = AlOH2+ + H+

AlOH2+ + H2O = Al(OH)2+ + H+

Al(OH)2+ + H2O = Al(OH)3 + H+


3758299


3758299


3758299


3758299

.


3758299

.


3758299

(liming matterial)


3758299


3758299

(lime requirement LR)

LR pH pH pH . - .


3758299

CaCO3

LR pH . = kg-CaCO3/

pH . CaCO3 kg/


3758299

(neutralizing value) lime equivalent value calcium carbonate equivalent value CaCO3


3758299

CaO + 2H+ = Ca2+ + H2O

Ca(OH)2 + 2H+ = Ca2+ + 2H2O

CaCO3 + 2H+ = Ca2+ + H2O + CO2


3758299

neutralizing value Ca(OH)2

Ca(OH)2 = 40 + (16 x 2) + (1 x 2)

= 74 /

CaCO3 = 40 + 12 + (16 x 3)

= 100 /

Ca(OH)2 1 CaCO3 1

Ca(OH)2 74 CaCO3 100


3758299

Ca(OH)2 74 CaCO3 100

Ca(OH)2 100 CaCO3 100 x (100/74)

Ca(OH)2 neutralizing value = 135


3758299

LR = 450 kg-CaCO3/


3758299

neutralizing value

CaCO3

CaO

Ca(OH)2

CaCO3

CaCO3.MgCO3


3758299


3758299


3758299

. Ca Mg

.

.


3758299

 • .

 • .


3758299

 • . Ca

 • .


3758299

 • . Fe Mn

 • .

 • .


3758299

kg/ kg/ kg/


Soil salinity

(soil salinity)


 • Login