Regresijos determinuotumas
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Regresijos determinuotumas PowerPoint PPT Presentation


  • 98 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Regresijos determinuotumas. 20 1 3-0 3 -19. D.Gujaraty . Basic Econometrics., 3. Two variable Regression Model: The Problem of Estimation. 3.5 The Coefficient of Determination r 2 A measure of “Goodness of Fit“ 6.1 Regression through the Origin. Regresijos determinuotumas.

Download Presentation

Regresijos determinuotumas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Regresijos determinuotumas

2013-03-19

D.Gujaraty. Basic Econometrics., 3. Two variable Regression Model: The Problem of Estimation. 3.5 The Coefficient of Determination r2A measure of “Goodness of Fit“

6.1 Regression through the Origin.


Regresijos determinuotumas

  • Regresijos determinuotumo samprata

  • Regresijos statistinio reikšmingumo tikrinimas


Regresijos determinuotumas


Regresijos determinuotumas

=1264


Regresijos determinuotumas

=1476


Regresijos determinuotumas


Regresijos determinuotumas


Regresijos determinuotumas

Determinacijos koeficientas R2

kur yi - faktinės priklausomojo kintamojo reikšmės

- pagal regresijos lygtį apskaičiuotos priklausomojo

kintamojo reikšmės

- priklausomojo kintamojo vidurkio reikšmė

Kai R2 1 regresijos lygties determinuotumas didėja


Regresijos determinuotumas samprata

  • Regresinio ryšio determinuotumas parodo, kokią priklausomojo kintamojo reikšmių išsibarstymo apie vidurkį dalį paaiškina regresinė lygtis

  • Ryšio determinuotumas nustatomas tarpusavyje lyginant regresija ir vidurkiu paaiškinamą priklausomojo kintamojo reikšmių išsibarstymą


Dauginės koreliacijos koeficientas

Dauginės koreliacijos koeficientas parodo, ryšio stiprumą tarp priklausomo kintamojo (nagrinėjamo reiškinio) ir visų nepriklausomų kintamųjų (įtakojančių veiksnių)


Koreguotas determinacijos koeficientas

- Koreguotas determinacijos koeficientas


Pavyzdys: PVM

Dauginės koreliacijos koef. ( r )

Dauginės determinacijos koef R2

Koreguotasdeterminacijos koef

ESS

RSS

TSS


Pavyzdys: Studentų ūgiai(1-2-3-4)

Dauginės koreliacijos koef. ( r )

Dauginės determinacijos koef R2

Koreguotasdeterminacijos koef

ESS

RSS

TSS


Pavyzdys: Studentų ūgiai(5-6-7-8)

Dauginės koreliacijos koef. ( r )

Dauginės determinacijos koef R2

Koreguotasdeterminacijos koef

ESS

RSS

TSS


Regresijos statistinio reikšmingumo (patikimumo) tikrinimas

Atsitiktinis dydis

yra pasiskirstęs pagal F skirstinį su k skaitiklyje ir n-k-1 vardiklyje laisvės laipsnių


Regresijos statistinio reikšmingumo tikrinimas


Regresijos determinuotumas

1. žingsnis. Iškeliame hipotezes:

H0: visi j=0, (parametrai prie nepriklausomų kintamųjų yra lygūs 0 t.y., regresija yra nereikšminga, nes nė vienas veiksnys neįtakoja priklausomojo kintamojo)

H1: bent vienas iš parametrų j nėra lygus 0 (regresija statistiškai reikšminga, nes yra bent vienas veiksnys, kuris įtakoja priklausomą kintamąjį)

2 žingsnis Apskaičiuojama pagal formulę F statistikos reikšmė ir laisvės laipsnių skaičius k, ir n-k-1.


Regresijos determinuotumas

3 žingsnis Apskaičiuotą faktinę F reikšmę lyginame su pasirinkto reikšmingumo, pvz., 5 proc. (=0,05), teorine Fk,n-k-1 reikšme iš F-skirstinio lentelių

4 žingsnis Išvada. Jeigu Fapskaičiuota > Fk,n-k-1 , tuomet su 95% pasikliovimo lygmeniu atmetame nulinę hipotezę, jog regresija yra statistiškai nereikšminga, ir priimame alternatyvią, kad bent vienas nepriklausomas kintamasis daro statistiškai reikšmingą poveikį priklausomam kintamajam. Jeigu yra priešingai ,t.y., Fapskaičiuota < Fk,n-k-1 , tuomet negalime atmesti nulinės hipotezės


Pvz.

F3,47=2,84

MSE

MSR

Fapskaičiuota


  • Login