Έλλειμμα μάζας
Download
1 / 12

Έλλειμμα μάζας Ενέργεια σύνδεσης - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Έλλειμμα μάζας Ενέργεια σύνδεσης. Τα νουκλεόνια συγκρατούνται μεταξύ τους παρόλο που μεταξύ των πρωτονίων ασκούνται απωστικές δυνάμεις. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας των ελκτικών πυρηνικών δυνάμεων .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Έλλειμμα μάζας Ενέργεια σύνδεσης ' - tejana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Έλλειμμα μάζαςΕνέργεια σύνδεσης


 • Τα νουκλεόνια συγκρατούνται μεταξύ τους παρόλο που μεταξύ των πρωτονίων ασκούνται απωστικές δυνάμεις.

 • Αυτό συμβαίνει εξαιτίας των ελκτικών πυρηνικών δυνάμεων.

 • Σύμφωνα με την E = mc2, όσο περισσότερη ενέργεια έχει ένα σωμάτιο, τόσο περισσότερη μάζα έχει.

 • Ερώτηση: Πού έχει περισσότερη μάζα (και άρα ενέργεια) ένα σωμάτιο μέσα στον πυρήνα ή έξω απ’ αυτόν;

  • Αναλογία: Πού έχει περισσότερη μάζα (και άρα ενέργεια) ένας κουβάς μέσα στο πηγάδι ή έξω απ’ αυτό;


 • Απάντηση: μεταξύ τους παρόλο που μεταξύ των πρωτονίων ασκούνται απωστικές δυνάμεις. Έξω από τον πυρήνα, γιατί για να βγει από αυτόν χρειάζεται να ξοδέψουμε ενέργεια.

 • Αυτή η ενέργεια που πρέπει να ξοδέψουμε είναι ίση με την παραπανίσια ενέργεια που έχει ένα σωματίδιο έξω από τον πυρήνα σε σχέση με το ίδιο μέσα σ’ αυτόν.


 • Άρα τα μεταξύ τους παρόλο που μεταξύ των πρωτονίων ασκούνται απωστικές δυνάμεις.ελεύθερα σωματίδια έχουν μεγαλύτερη μάζα.

 • Με την ίδια λογική: όλα τα κομμάτια ενός πορτοκαλιού έχουν μεγαλύτερη μάζα από ολόκληρο το πορτοκάλι.


 • Έλλειμμα μάζας μεταξύ τους παρόλο που μεταξύ των πρωτονίων ασκούνται απωστικές δυνάμεις.Δm: Δm = Z mp + N mn - MΠ

 • Ενέργεια σύνδεσηςEB: EB = (Δm)c2

 • H ενέργεια σύνδεσης ενός πυρήνα εκφράζει την ελάχιστη ενέργεια που πρέπει να δώσουμε ώστε να διασπάσουμε τον πυρήνα.

 • Ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιοEB /A:

 • Όσο μεγαλύτερη είναι η ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιοEB/A , τόσο πιο σταθερός είναι ο πυρήνας.


 • Πιο σταθεροί πυρήνες βρίσκονται στη περιοχή με A = 56 ως A = 60.

 • Ο σταθερότερος πυρήνας είναι του σιδήρου.

 • Πυρήνες με μεγάλο A ή μικρό A είναι πιο ασταθείς και μεταπίπτουν σε πυρήνες με μεσαίο A είτε με σχάση, είτε με σύντηξη απελευθερώνοντας ενέργεια.


 • Σχ στη περιοχή με A = 56 ως A = 60.άση: η διάσπαση ενός πυρήνα μεγάλου μαζικού αριθμού σε δύο άλλους μεσαίων μαζικών αριθμών.

 • Σύντηξη:Η ένωση δύο πυρήνων μικρού μαζικού αριθμού σε έναν.

 • Κατά τη σχάση, ή τη σύντηξη, οι πυρήνες που προκύπτουν έχουν μεγαλύτερη ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο (EB /A) σε σχέση με τον αρχικό.

 • Επομένως είναι ενεργειακά σταθερότεροι και, κατά την αντίδραση, απελευθερώνεται ενέργεια.


 • Ένας πυρήνας με Α=200 και ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο EB/A =7,8 ΜeV σχάζεται σε δυο πυρήνες που ο καθένας έχει Α=100 και ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο EB/A =8,6 ΜeV.

  α. Πόση είναι η ενέργεια σύνδεσης του αρχικού πυρήνα;

  β. Πόση είναι η ολική ενέργεια σύνδεσης των δύο νέων πυρήνων;

  γ. Πόση είναι η ενέργεια που εκλύεται κατά τη σχάση;

  Λύση:

 • α. Ισχύει ότι:

  ΕΒ=(EB/A). ΑΕΒ=7,8. 200 ΜeV

  ΕΒ=1560 ΜeVη ενέργεια σύνδεσης του αρχικού πυρήνα.

 • β.H ενέργεια σύνδεσηςκαθενός νέου πυρήνα είναι:

  ΕΒ=(EB/A). ΑΕΒ=8,6. 100 ΜeVΕΒ=860 ΜeV.

 • Επομένως η ολική ενέργεια σύνδεσης των δύο νέων πυρήνων είναι:

  ΕΒ=2. 860 ΜeV = 1720 ΜeV.

 • γ.H ενέργεια Επου εκλύεται κατά τη σχάση είναι:

  Ε = 1720 ΜeV - 860 ΜeV = 160 ΜeV.


 • Οι πυρηνικές δυνάμεις στη περιοχή με A = 56 ως A = 60.

  • Tα νουκλεόνια στον πυρήνα κρατούνται μαζί παρά τις

   • 1. ταχύτητες που έχουν και

   • 2. απωστικές ηλεκτρικές δυνάμεις μεταξύ των πρωτονίων.

  • Αιτία: η ισχυρή πυρηνική αλληλεπίδραση.

   Η πυρηνική αλληλεπίδραση

  • είναι ελκτική,

  • δρα μεταξύ όλων των νουκλεονίων και

  • έχει μικρή εμβέλεια (<4. 10-15m) .


  • H ενέργεια του πυρήνα είναι στη περιοχή με A = 56 ως A = 60.κβαντισμένη.

  • O πυρήνας έχει διακριτές ενεργειακές στάθμες.

  • Η στάθμη μικρότερης ενέργειας λέγεται θεμελιώδης ενεργειακή στάθμη.

  • Οι ενεργειακές στάθμες του πυρήνα έχουν ενέργεια της τάξης των MeV, ενώ του ατόμου της τάξης των eV.


  Τι μάθαμε στη περιοχή με A = 56 ως A = 60.

  • Η μάζα ενός πυρήνα ΜΠ είναι πάντα μικρότερη από το άθροισμα των μαζών των ελεύθερων νουκλεονίων που τον αποτελούν. Η διαφορά αυτή των μαζών ονομάζεται έλλειμμα μάζας ΔΜ. Ισχύει:

   ΔΜ = Ζmp+Nmn ­ ΜΠ

  • Η ισοδύναμη ενέργεια που αντιστοιχεί στο έλλειμμα μάζας ονομάζε-ται ενέργεια σύνδεσηςΕΒ του πυρήνα. Δηλαδή:

   ΕΒ=(ΔΜ)c 2

  • Σε έναν πυρήνα, όσο μεγαλύτερη είναι η ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο, τόσο σταθερότερος είναι.

  • Τα νουκλεόνια στον πυρήνα συγκρατούνται από την ισχυρή πυρηνική δύναμη. Αυτή δρα μόνο σε πολύ μικρές αποστάσεις μεταξύ των νουκλεονίων.

  • Η ενέργεια του πυρήνα είναι κβαντωμένο μέγεθος. Ο πυρήνας έχει διακριτές ενεργειακές στάθμες.


  Για το σπίτι στη περιοχή με A = 56 ως A = 60.

  • Μελέτη: σ. 74-78. Παραδείγματα: 3-2, 3-4.

  • Ερωτήσεις: 3-8.

  • Ασκήσεις-Προβλήματα: 1-2