Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 37

Podsumowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r. PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Podsumowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r. Mońki, 5 luty 2014 r. Podstawy prawne. •art. 5 Konstytucji •Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009, Nr 178, poz. 1380 z poźn. zm.)

Download Presentation

Podsumowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Podsumowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r.

Mońki, 5 luty 2014 r.


Podstawy prawne

•art. 5 Konstytucji

•Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009, Nr 178, poz. 1380 z poźn. zm.)

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2013, poz. 1340)

•Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. 2011, Nr 46, poz. 239)


Organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na terenie powiatu monieckiego

Komenda Powiatowa PSP w Mońkach,

9 jednostek OSP w KSRG,

18 jednostek OSP typu „S”,

10 jednostek OSP typu „M”,

służby i podmioty współdziałające z PSP,

siły i środki Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.


Zdarzenia ogółem 1999 – 2013


Pożary w latach1999 – 2013


Miejscowe zagrożenia w latach 1999 – 2013


Zegar zdarzeń

2013

2012

Zdarzenie co 35 godz.

Zdarzenie co 21,15 godz.

Pożar co 83,42 godz.

Pożar co 60,83 godz.

Miejscowe zagrożenie co 64,88 godz.

Miejscowe zagrożenie co 33,82 godz.

Alarm fałszywy co 45 dni

Alarm fałszywy co 33 dni


Mońki 2013-06-09

Downary 2013-05-21

Mońki 2013-04-29


Mońki ul. Białostocka 23-03-2013

Mońki 14-03-2013

Knyszyn Zamek 15-08-2013


Szkolenia i ćwiczenia strażaków OSP i PSP


Wycieczka uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mońkach


Alarmy fałszywe w latach 1999 – 2013


Zdarzenia ogółem 1999 – 2013

W omawianym okresie odnotowano 5007 zdarzeń z czego:

2668 miejscowych zagrożeń w tym: 354 małych

2298 lokalnych

16 średnich

2198 pożarów w tym: 1788 małych

364 średnich

40 dużych

6 bardzo dużych

141 alarmy fałszywe w tym: 18 złośliwych

122 w dobrej wierze

1 z instalacji wykrywania


Liczba ofiar śmiertelnych 1999-2013


Liczba osób poszkodowanych 1999-2013


Straty, wartość uratowanego mienia w /tys. zł./

1999 - 2013


Straty, wartość uratowanego mienia, budżet 2012-2013 /tys. zł./


Liczba przeprowadzonych kontroli


Liczba odbiorów obiektów


Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości podczas kontroli

- brak badań instalacji elektrycznej;

- oznakowanie dróg ewakuacyjnych;

- brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;

 • podręczny sprzęt gaśniczy – brak lub

  brak legalizacji;


Wydane decyzje administracyjne


Wspólne kontrole z innymi instytucjami


Meble do sekcji Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Kontrolno-Rozpoznawczych.

 • 8 000,00 zł

  Meble do sekcji kwatermistrzowsko-technicznej.

  - 4 000,00 zł


Zakupy ze środków budżetowych

Zestaw poduszek niskociśnieniowych

– 24.000,00 zł

Kamera termowizyjna

– 24.948,00 zł

Pług wraz z zabudową części ładunkowej do Nissana

- 6.234,99 zł


Zakup z pozostałych środków budżetowych

 • Telewizor LG + Zestaw kina domowego SAMSUNG

 • 2.748 zł

 • Przełącznik Cisco Catalyst 29600

 • 1.289,52 zł

 • Komputer stacjonarny DELL

 • - 2.477,52


Ogółem pozyskane dotacje:

1. Urząd Miejski w Mońkach - 30 000,00 zł.

2. Urząd Miejski w Goniądzu - 30 000,00 zł.

Razem:60 000,00 zł


Dofinansowanie jednostek OSP włączonych w skład KSRG z budżetu państwa


Współpraca z innymi instytucjami


„Bezpieczne wakacje” w Szkole Podstawowej w Klewiance - 6.06.2013


Dzień Strażaka 04.05.2013 r.


Zatrudnienie według korpusów w latach

1999 - 2013


Struktura zatrudnienia strażaków

według wysługi lat służby

w dniu 31.12.2013r.


Stan wyszkolenia strażaków Komendy Powiatowej PSP w Mońkach na 31.12.2013 r.:


Stan wyszkolenia członków OSP na terenie

powiatu monieckiego

na 31.12.2013r.


Dziękuję za uwagę

Więcej aktualnych informacji na naszej stronie internetowej

www.monki.straz.bialystok.pl

Opracowanie: komórki KPPSP Mońki

Konsultacje: bryg. mgr inż. Maciej Bolek

Montaż: mgr Artur Mocarski


 • Login