Podsumowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r. - PowerPoint PPT Presentation

Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r
Download
1 / 37

 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Podsumowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r. Mońki, 5 luty 2014 r. Podstawy prawne. •art. 5 Konstytucji •Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009, Nr 178, poz. 1380 z poźn. zm.)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Podsumowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r

Podsumowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r.

Mońki, 5 luty 2014 r.


Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r

Podstawy prawne

•art. 5 Konstytucji

•Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009, Nr 178, poz. 1380 z poźn. zm.)

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2013, poz. 1340)

•Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. 2011, Nr 46, poz. 239)


Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r

Organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na terenie powiatu monieckiego

Komenda Powiatowa PSP w Mońkach,

9 jednostek OSP w KSRG,

18 jednostek OSP typu „S”,

10 jednostek OSP typu „M”,

służby i podmioty współdziałające z PSP,

siły i środki Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.


Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r

Zdarzenia ogółem 1999 – 2013


Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r

Pożary w latach1999 – 2013


Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r

Miejscowe zagrożenia w latach 1999 – 2013


Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r

Zegar zdarzeń

2013

2012

Zdarzenie co 35 godz.

Zdarzenie co 21,15 godz.

Pożar co 83,42 godz.

Pożar co 60,83 godz.

Miejscowe zagrożenie co 64,88 godz.

Miejscowe zagrożenie co 33,82 godz.

Alarm fałszywy co 45 dni

Alarm fałszywy co 33 dni


Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r

Mońki 2013-06-09

Downary 2013-05-21

Mońki 2013-04-29


Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r

Mońki ul. Białostocka 23-03-2013

Mońki 14-03-2013

Knyszyn Zamek 15-08-2013


Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r

Szkolenia i ćwiczenia strażaków OSP i PSP


Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r

Wycieczka uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mońkach


Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r

Alarmy fałszywe w latach 1999 – 2013


Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r

Zdarzenia ogółem 1999 – 2013

W omawianym okresie odnotowano 5007 zdarzeń z czego:

2668 miejscowych zagrożeń w tym: 354 małych

2298 lokalnych

16 średnich

2198 pożarów w tym: 1788 małych

364 średnich

40 dużych

6 bardzo dużych

141 alarmy fałszywe w tym: 18 złośliwych

122 w dobrej wierze

1 z instalacji wykrywania


Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r

Liczba ofiar śmiertelnych 1999-2013


Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r

Liczba osób poszkodowanych 1999-2013


Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r

Straty, wartość uratowanego mienia w /tys. zł./

1999 - 2013


Straty warto uratowanego mienia bud et 2012 2013 tys z

Straty, wartość uratowanego mienia, budżet 2012-2013 /tys. zł./


Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r

Liczba przeprowadzonych kontroli


Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r

Liczba odbiorów obiektów


Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r

Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości podczas kontroli

- brak badań instalacji elektrycznej;

- oznakowanie dróg ewakuacyjnych;

- brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;

 • podręczny sprzęt gaśniczy – brak lub

  brak legalizacji;


Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r

Wydane decyzje administracyjne


Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r

Wspólne kontrole z innymi instytucjami


Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r

Meble do sekcji Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Kontrolno-Rozpoznawczych.

 • 8 000,00 zł

  Meble do sekcji kwatermistrzowsko-technicznej.

  - 4 000,00 zł


Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r

Zakupy ze środków budżetowych

Zestaw poduszek niskociśnieniowych

– 24.000,00 zł

Kamera termowizyjna

– 24.948,00 zł

Pług wraz z zabudową części ładunkowej do Nissana

- 6.234,99 zł


Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r

Zakup z pozostałych środków budżetowych

 • Telewizor LG + Zestaw kina domowego SAMSUNG

 • 2.748 zł

 • Przełącznik Cisco Catalyst 29600

 • 1.289,52 zł

 • Komputer stacjonarny DELL

 • - 2.477,52


Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r

Ogółem pozyskane dotacje:

1. Urząd Miejski w Mońkach - 30 000,00 zł.

2. Urząd Miejski w Goniądzu - 30 000,00 zł.

Razem:60 000,00 zł


Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r

Dofinansowanie jednostek OSP włączonych w skład KSRG z budżetu państwa


Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r

Współpraca z innymi instytucjami


Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r

„Bezpieczne wakacje” w Szkole Podstawowej w Klewiance - 6.06.2013


Dzie stra aka 04 05 2013 r

Dzień Strażaka 04.05.2013 r.


Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r

Zatrudnienie według korpusów w latach

1999 - 2013


Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r

Struktura zatrudnienia strażaków

według wysługi lat służby

w dniu 31.12.2013r.


Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r

Stan wyszkolenia strażaków Komendy Powiatowej PSP w Mońkach na 31.12.2013 r.:


Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r

Stan wyszkolenia członków OSP na terenie

powiatu monieckiego

na 31.12.2013r.


Podsumowanie ochrony przeciwpo arowej na terenie powiatu monieckiego w 2013 r

Dziękuję za uwagę

Więcej aktualnych informacji na naszej stronie internetowej

www.monki.straz.bialystok.pl

Opracowanie: komórki KPPSP Mońki

Konsultacje: bryg. mgr inż. Maciej Bolek

Montaż: mgr Artur Mocarski


 • Login