OPAZOVALNE EPIDEMIOLOŠKE RAZISKAVE
Download
1 / 34

OPAZOVALNE EPIDEMIOLOŠKE RAZISKAVE - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

OPAZOVALNE EPIDEMIOLOŠKE RAZISKAVE. PREGLED NAD OPAZOVALNIMI RAZISKAVAMI presečne pregledne raziskave raziskave primerov s kontrolami kohortne raziskave ekološke raziskave. PRESEČNE PREGLEDNE RAZISKAVE. UMESTITEV PRESEČNIH PREGLEDNIH RAZISKAV MED OSTALE VRSTE RAZISKAV.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' OPAZOVALNE EPIDEMIOLOŠKE RAZISKAVE ' - teige


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

PREGLED NAD OPAZOVALNIMI RAZISKAVAMI

 • presečne pregledne raziskave

 • raziskave primerov s kontrolami

 • kohortne raziskave

 • ekološke raziskave




EPIDEMIOLOŠKE OPAZOVALNE RAZISKAVE RAZISKAV

populacija

PRESEČNE

PREGLEDNE RAZISKAVE

POPULACIJSKE EKSPERIMENTALNE RAZISKAVE

KLINIČNE OPAZOVALNE RAZISKAVE

KLINIČNE OPAZOVALNE RAZISKAVE

posameznik

posameznik

KLINIČNE EKSPERIMENTALNE RAZISKAVE

laboratorij

TEMELJNE EKSPERIMENTALNE RAZISKAVE



Opredelitev RAZISKAV

 • so raziskave, s katerimi raziščemo pogostost in lastnosti pojavov v izbranem trenutku

  Izbrani trenutek je največkrat časovno okno, znotraj katerega zbiramo podatke (koledarski mesec ali največ leto). Lahko je tudi natančno določen trenutek v poteku dogodkov, ki je za posameznega opazovanca različen glede na dejanski čas (vstop v šolo, upokojitev ipd.)


Opredelitev RAZISKAV

 • opazovani pojavi so lahko različna bolezenska ali druga stanja, povezana z zdravjem, ali pa dejavniki tveganja za ta stanja,

 • z njimi običajno posnamemo prevalenco pojavov, zato jih imenujemo tudi prevalenčne raziskave.


Prednosti in pomanjkljivosti RAZISKAV

 • Prednosti: hitra izvedba, enostavnost, nizka cena

  Primerne so za ocenjevanje prevalence pojavov, za opazovanje povezanosti stalnih in nespremenljivih dejavnikov tveganja s preučevanim pojavom in za opazovanje pogostih dolgotrajnih stanj

 • Pomanjkljivosti: niso vedno primerna oblika raziskave (study design)

  Ker je z njimi težko dognati sosledje dogodkov, je potrebno izsledke analize povezanosti razlagati z veliko previdnosti, še posebej, kadar bi želeli sklepati na vzročnost


Namen RAZISKAV

Opisovati pogostost in lastnosti opazovanih pojavov v določenem trenutku ali časovnem oknu.


Pomen RAZISKAV

Pomembne so za:

•opredeljevanje prednostnih ciljev in načrtovanje ukrepov za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva

•oceno uspešnosti izvajanja ukrepov

•pomenijo tudi možnost in priložnost za povezavo in medsebojno spoznavanje med prebivalci in zdravstvenim osebjem


Metode RAZISKAV

 • Viri podatkov

  - občasne raziskave na vzorcih populacij

 • Zbiranje podatkov

  - orodje - vprašalniki

  - načini vročanja:

  a) po pošti

  b) telefonski anketarji

  c) osebni anketarji



Raziskava: RAZISKAV

“Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije”

CINDI Health Monitor Survey Slovenia 2001 (CHMS)


METHODOLOGIJA RAZISKAVCHMS

CINDI Health Monitor

Practical Guidelines

 • CILJNA POPULACIJA - odrasli prebivalci 25 - 64 let

 • METODA VZORČENJA - preprosto naključno vzorčenje (na podlagi registra prebivalstva)

 • VELIKOST VZORCA - najmanj 3000

 • VPRAŠALNIK - skupni jedrni vprašalnik

 • ZBIRANJE PODATKOV - vročanje vprašalnika po pošti

http://www.who.dk/Document/Chr/Cinheamonquest.pdf


METHODOLOGIJA RAZISKAVCHMS

CINDI Health Monitor

Practical Guidelines

 • Splošni podatki

 • Zdravstveno stanje in koriščenje zdravstvenih storitev

 • Kajenje

 • Prehranske navade

 • Alkohol

 • Višina, teža in telesna dejavnost

 • Prometna varnost

 • Ostalo

Vprašalnik (tematski sklopi):


METHODOLOGIJA RAZISKAVCHMS

CINDI Health Monitor

Practical Guidelines

 • VNOS PODATKOV - podatkovna zbirka mora vsebovati podatke o respondentih in nerespondentih

 • DOKUMENTIRANJE POSTOPKA - predpisan postopek na nivoju WHO

 • ANALIZIRANJE PODATKOV IN POROČANJE - izsledki naj bi bili predstavljeni domači in tuji javnosti na podoben (vsklajen) način


CHMS Slovenija 2001 RAZISKAV

OZADJE

 • Ideja: konec februarja 2001

 • Načrtovani začetek raziskave: sredina maja 2001

 • Idejno načrtovanje raziskave: marec, april 2001

 • Načrtovanje in organiziranje izvedbe raziskave: april, maj 2001


CHMS Slovenija 2001 RAZISKAV

ZAČETEK RAZISKAVE

 • 16 maj 2001


CHMS Slovenija 2001 RAZISKAV

METODOLOGIJA

 • Vzorčenje:

  • Stratificiran naključni vzorec na nacionalni ravni (CRP)

  • Velikost vzorca: 15 379 (regionalni vzorci: 573 - 4576)

 • Starostni razpon:

  • 25 - 64 let

 • Metoda zbiranja podatkov:

  • Poštni vprašalnik

 • Vprašalnik:

  • CHMS jedrni vprašalnik, prirejen za potrebe Slovenije


CHMS Slovenia 2001 RAZISKAV

IZGLED VPRAŠALNIKA


CHMS Slovenija 2001 RAZISKAV

METODOLOGIJA

 • Metode za povečanje odstotka odgovora:

  • 2 opomnika

  • Medijske aktivnosti (razpoznavnost raziskave - logotip)

  • Stimulacija z “zdravimi nagradami”

  • Regionalno pismo - zahvala


CHMS Slovenija 2001 RAZISKAV

ZBIRANJE PODATKOV

Poslani vprašalniki

15379

Vročeni vprašalniki

15153

Vrnjeni vprašalniki

9666

Vprašalniki v analizi

9034


* RAZISKAV

*

*

*

*

*

points of mailing of questionnaire or remainder or other activities

CHMS Slovenija 2001


CHMS Slovenija 2001 RAZISKAV

*

*


CHMS Slovenija 2001 RAZISKAV

METODOLOGIJA

 • Analiza podatkov:

  • Univariatne in multivariatne metode

  • SPSS statistični program (licenca: Univerza v Ljubljani)


DOSTOPNOST PODATKOV IN IZSLEDKOV RAZISKAV

www.javnozdravje.com


Opis raziskav RAZISKAV





CHMS Slovenija 2001 - rezultati RAZISKAV

Hipertenzija


CHMS Slovenija 2001 - rezultati RAZISKAV

Uživanje maščob

Kind of fat for food preparation

*

*


CHMS Slovenija 2001 - rezultati RAZISKAV

Uživanje alkoholnih pijač