OPAZOVALNE EPIDEMIOLOŠKE RAZISKAVE
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 34

OPAZOVALNE EPIDEMIOLOŠKE RAZISKAVE PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OPAZOVALNE EPIDEMIOLOŠKE RAZISKAVE. PREGLED NAD OPAZOVALNIMI RAZISKAVAMI presečne pregledne raziskave raziskave primerov s kontrolami kohortne raziskave ekološke raziskave. PRESEČNE PREGLEDNE RAZISKAVE. UMESTITEV PRESEČNIH PREGLEDNIH RAZISKAV MED OSTALE VRSTE RAZISKAV.

Download Presentation

OPAZOVALNE EPIDEMIOLOŠKE RAZISKAVE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Opazovalne epidemiolo ke raziskave

OPAZOVALNE EPIDEMIOLOŠKE RAZISKAVE


Opazovalne epidemiolo ke raziskave

PREGLED NAD OPAZOVALNIMI RAZISKAVAMI

 • presečne pregledne raziskave

 • raziskave primerov s kontrolami

 • kohortne raziskave

 • ekološke raziskave


Opazovalne epidemiolo ke raziskave

PRESEČNE PREGLEDNE RAZISKAVE


Opazovalne epidemiolo ke raziskave

UMESTITEV PRESEČNIH PREGLEDNIH RAZISKAV MED OSTALE VRSTE RAZISKAV


Opazovalne epidemiolo ke raziskave

EPIDEMIOLOŠKE OPAZOVALNE RAZISKAVE

populacija

PRESEČNE

PREGLEDNE RAZISKAVE

POPULACIJSKE EKSPERIMENTALNE RAZISKAVE

KLINIČNE OPAZOVALNE RAZISKAVE

KLINIČNE OPAZOVALNE RAZISKAVE

posameznik

posameznik

KLINIČNE EKSPERIMENTALNE RAZISKAVE

laboratorij

TEMELJNE EKSPERIMENTALNE RAZISKAVE


Opazovalne epidemiolo ke raziskave

ZNAČILNOSTI PRESEČNIH PREGLEDNIH RAZISKAV


Opazovalne epidemiolo ke raziskave

Opredelitev

 • so raziskave, s katerimi raziščemo pogostost in lastnosti pojavov v izbranem trenutku

  Izbrani trenutek je največkrat časovno okno, znotraj katerega zbiramo podatke (koledarski mesec ali največ leto). Lahko je tudi natančno določen trenutek v poteku dogodkov, ki je za posameznega opazovanca različen glede na dejanski čas (vstop v šolo, upokojitev ipd.)


Opazovalne epidemiolo ke raziskave

Opredelitev

 • opazovani pojavi so lahko različna bolezenska ali druga stanja, povezana z zdravjem, ali pa dejavniki tveganja za ta stanja,

 • z njimi običajno posnamemo prevalenco pojavov, zato jih imenujemo tudi prevalenčne raziskave.


Opazovalne epidemiolo ke raziskave

Prednosti in pomanjkljivosti

 • Prednosti: hitra izvedba, enostavnost, nizka cena

  Primerne so za ocenjevanje prevalence pojavov, za opazovanje povezanosti stalnih in nespremenljivih dejavnikov tveganja s preučevanim pojavom in za opazovanje pogostih dolgotrajnih stanj

 • Pomanjkljivosti: niso vedno primerna oblika raziskave (study design)

  Ker je z njimi težko dognati sosledje dogodkov, je potrebno izsledke analize povezanosti razlagati z veliko previdnosti, še posebej, kadar bi želeli sklepati na vzročnost


Opazovalne epidemiolo ke raziskave

Namen

Opisovati pogostost in lastnosti opazovanih pojavov v določenem trenutku ali časovnem oknu.


Opazovalne epidemiolo ke raziskave

Pomen

Pomembne so za:

•opredeljevanje prednostnih ciljev in načrtovanje ukrepov za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva

•oceno uspešnosti izvajanja ukrepov

•pomenijo tudi možnost in priložnost za povezavo in medsebojno spoznavanje med prebivalci in zdravstvenim osebjem


Opazovalne epidemiolo ke raziskave

Metode

 • Viri podatkov

  - občasne raziskave na vzorcih populacij

 • Zbiranje podatkov

  - orodje - vprašalniki

  - načini vročanja:

  a) po pošti

  b) telefonski anketarji

  c) osebni anketarji


Opazovalne epidemiolo ke raziskave

PRIMER PRESEČNE PREGLEDNE RAZISKAVE


Opazovalne epidemiolo ke raziskave

Raziskava:

“Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije”

CINDI Health Monitor Survey Slovenia 2001 (CHMS)


Opazovalne epidemiolo ke raziskave

METHODOLOGIJACHMS

CINDI Health Monitor

Practical Guidelines

 • CILJNA POPULACIJA - odrasli prebivalci 25 - 64 let

 • METODA VZORČENJA - preprosto naključno vzorčenje (na podlagi registra prebivalstva)

 • VELIKOST VZORCA - najmanj 3000

 • VPRAŠALNIK - skupni jedrni vprašalnik

 • ZBIRANJE PODATKOV - vročanje vprašalnika po pošti

http://www.who.dk/Document/Chr/Cinheamonquest.pdf


Opazovalne epidemiolo ke raziskave

METHODOLOGIJACHMS

CINDI Health Monitor

Practical Guidelines

 • Splošni podatki

 • Zdravstveno stanje in koriščenje zdravstvenih storitev

 • Kajenje

 • Prehranske navade

 • Alkohol

 • Višina, teža in telesna dejavnost

 • Prometna varnost

 • Ostalo

Vprašalnik (tematski sklopi):


Opazovalne epidemiolo ke raziskave

METHODOLOGIJACHMS

CINDI Health Monitor

Practical Guidelines

 • VNOS PODATKOV - podatkovna zbirka mora vsebovati podatke o respondentih in nerespondentih

 • DOKUMENTIRANJE POSTOPKA - predpisan postopek na nivoju WHO

 • ANALIZIRANJE PODATKOV IN POROČANJE - izsledki naj bi bili predstavljeni domači in tuji javnosti na podoben (vsklajen) način


Opazovalne epidemiolo ke raziskave

CHMS Slovenija 2001

OZADJE

 • Ideja: konec februarja 2001

 • Načrtovani začetek raziskave: sredina maja 2001

 • Idejno načrtovanje raziskave: marec, april 2001

 • Načrtovanje in organiziranje izvedbe raziskave: april, maj 2001


Opazovalne epidemiolo ke raziskave

CHMS Slovenija 2001

ZAČETEK RAZISKAVE

 • 16 maj 2001


Opazovalne epidemiolo ke raziskave

CHMS Slovenija 2001

METODOLOGIJA

 • Vzorčenje:

  • Stratificiran naključni vzorec na nacionalni ravni (CRP)

  • Velikost vzorca: 15 379 (regionalni vzorci: 573 - 4576)

 • Starostni razpon:

  • 25 - 64 let

 • Metoda zbiranja podatkov:

  • Poštni vprašalnik

 • Vprašalnik:

  • CHMS jedrni vprašalnik, prirejen za potrebe Slovenije


Opazovalne epidemiolo ke raziskave

CHMS Slovenia 2001

IZGLED VPRAŠALNIKA


Opazovalne epidemiolo ke raziskave

CHMS Slovenija 2001

METODOLOGIJA

 • Metode za povečanje odstotka odgovora:

  • 2 opomnika

  • Medijske aktivnosti (razpoznavnost raziskave - logotip)

  • Stimulacija z “zdravimi nagradami”

  • Regionalno pismo - zahvala


Opazovalne epidemiolo ke raziskave

CHMS Slovenija 2001

ZBIRANJE PODATKOV

Poslani vprašalniki

15379

Vročeni vprašalniki

15153

Vrnjeni vprašalniki

9666

Vprašalniki v analizi

9034


Opazovalne epidemiolo ke raziskave

*

*

*

*

*

*

points of mailing of questionnaire or remainder or other activities

CHMS Slovenija 2001


Opazovalne epidemiolo ke raziskave

CHMS Slovenija 2001

*

*


Opazovalne epidemiolo ke raziskave

CHMS Slovenija 2001

METODOLOGIJA

 • Analiza podatkov:

  • Univariatne in multivariatne metode

  • SPSS statistični program (licenca: Univerza v Ljubljani)


Opazovalne epidemiolo ke raziskave

DOSTOPNOST PODATKOV IN IZSLEDKOV

www.javnozdravje.com


Opazovalne epidemiolo ke raziskave

Opis raziskav


Opazovalne epidemiolo ke raziskave

Avtoriziran dostop


Opazovalne epidemiolo ke raziskave

Možnost prenosa datotek na lastni računalnik


Opazovalne epidemiolo ke raziskave

CHMS Slovenija 2001 - rezultati

ITM

*

*


Opazovalne epidemiolo ke raziskave

CHMS Slovenija 2001 - rezultati

Hipertenzija


Opazovalne epidemiolo ke raziskave

CHMS Slovenija 2001 - rezultati

Uživanje maščob

Kind of fat for food preparation

*

*


Opazovalne epidemiolo ke raziskave

CHMS Slovenija 2001 - rezultati

Uživanje alkoholnih pijač


 • Login