Evenwichtsvoorwaarde
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Evenwichtsvoorwaarde PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Evenwichtsvoorwaarde. Havo 5. Evenwichtsreactie. Reactie die omkeerbaar is Heengaande en teruggaande reactie In evenwicht zijn beide reactiesnelheden gelijk aan elkaar. Concentratiebreuk. De ligging van het evenwicht is o.a. afhankelijk van de concentraties van de stoffen. Algemene regel:

Download Presentation

Evenwichtsvoorwaarde

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Evenwichtsvoorwaarde

Havo 5


Evenwichtsreactie

 • Reactie die omkeerbaar is

 • Heengaande en teruggaande reactie

 • In evenwicht zijn beide reactiesnelheden gelijk aan elkaar


Concentratiebreuk

 • De ligging van het evenwicht is o.a. afhankelijk van de concentraties van de stoffen.

 • Algemene regel:

  • pA + qBrC + sD

  • .


Voorbeeld

 • Methaan (CH4) reageert met stoom tot waterstofgas en koolstofmonoxide.

 • 1. Stel een reactievergelijking op

  • CH4 + H2O  3 H2 + CO

 • 2. Zet de stoffen voor de pijl onder de deelstreep, en de stoffen na de pijl boven de deelstreep, en maak van de + een x:

  • .

 • 3. Zet de coëfficienten als exponent boven de stoffen:

  • .


 • Evenwichtsvoorwaarde

  • Zodra het evenwicht is ingesteld, verandert de concentratiebreuk niet meer. Hij blijft dus constant. De evenwichtsvoorwaarde is dan:

  • Er is evenwicht zodra de concentratiebreuk gelijk is aan K.


  Evenwichtsconstante

  • De evenwichtsvoorwaarde luidt:

  • De waarde K heet de evenwichtsconstante.

  • De evenwichtsconstante is alleen afhankelijk van de temperatuur.


  Rekenvoorbeeld

  • Men voegt 2,50 mol koolstofmonoxide, 3,00 mol zuurstofgas en 4,00 mol koolstofdioxide bij elkaar in een vat van 10,0 l waardoor zich volgend evenwicht instelt:

  • 2 CO + O2 2 CO2

  • Bij evenwicht blijkt er nog 2,00 mol zuurstofgas in het vat aanwezig te zijn.

   • Bereken de evenwichtsconstante.


  Concentratiebreuk

  K= ?

  1. Stel/schrijf de reactievergelijking op

  • 2 CO + O2 2 CO2

   2. Zet de stoffen links van de pijl onder de deelstreep,de stoffen rechts van de pijl boven de deelstreep, verander de + in een x en zet de coëfficiënten als exponent bij de stoffen:


  Mol

  • Bereken de eindhoeveelheden van de stoffen in mol met behulp van een reactietabel


  Concentraties

  • Bereken de concentraties van de eindhoeveelheden in mol /L (dus aantal mol delen door het aantal liter)

   • Volume = 10 L

   • Concentraties:

    • CO= 0,50 mol/10 L = 0,05 mol/L

    • O2 = 2,00 mol/10L = 0,20 mol/L

    • CO2 = 6,00 mol/10L = 0,60 mol/L


  Invullen & Oplossen

  • Concentraties:

   • CO = 0,05 mol/L

   • O2 = 0,20 mol/L

   • CO2 = 0,60 mol/L


  Stappen

  • Reactievergelijking

  • Concentratiebreuk (Zet de stoffen links van de pijl onder de deelstreep,de stoffen rechts van de pijl boven de deelstreep, verander de + in een x en zet de coëfficiënten als exponent bij de stoffen)

  • Eindconcentraties (eerst in mol, dan delen door het aantal liters)

  • Invullen & Oplossen (concentraties invullen in de concentratiebreuk en uitrekenen)


  Voorbeeld 2

  • Als je waterstofgas en jooddamp bij elkaar brengt stelt zich een evenwicht in,waarbij waterstofjodide ontstaat. In een gesloten vat worden een hoeveelheid waterstofgas en jooddamp gemengd. Na verloop van tijd wordt de samenstelling van het mengsel gemeten. De concentraties van de stoffen zijn:

   • [H2] = 0,31 mol/L

   • [I2 (g)] = 0,85 mol/L

   • [HI (g)] = 2,20 mol/L

    De evenwichtsconstante voor dit evenwicht is K= 20

  • Bereken de waarde van de concentratiebreuk.

  • Heeft het evenwicht zich al ingesteld? Leg je antwoord uit.


  Antwoord

  • Reactievergelijking:

   • H2 (g) + I2 (g)  2HI (g)

  • Concentratiebreuk:

  • Eindconcentraties: (zijn gegeven)

   • [H2] = 0,31 mol/L, [I2] = 0,85 mol/L, [HI] = 2,20 mol/L

  • Invullen & Oplossen:

  • Er is evenwicht als K=conc breuk, dat is niet zo, dus het evenwicht heeft zich nog niet ingesteld.


  VWO: rekenenzondereind

  • In eenreactieruimte met een volume van 500 ml wordt 20 gram koolstof en 0,200 mol koolstofdioxidesamengebracht. Hierbijontstaatkoolstofmonooxide. De temperatuur is 500 K

  • Bereken de koolstofmonooxideconentratienainstellen van het evenwicht.


  VWO: rekenenzondereind


 • Login