การวางแผน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 62

 • 250 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การวางแผน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา. ประเด็นการพูดคุย. ประเภทของแผน คำสำคัญเกี่ยวกับการวางแผน กระบวนการวางแผน/บริหารโครงการ. ประเภทของแผน. School Charter Strategic Plan School Improvement Plan Action Plan. ธรรมนูญโรงเรียน แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การวางแผน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5958852


5958852

/


5958852

School CharterStrategic PlanSchool Improvement Plan

Action Plan

4 1


5958852

SWOT MTEF


5958852

FEEDBACK


5958852

- /

-

-

-

-

-


5958852


5958852


5958852


5958852

-

-

-

-

- /

-

-

-


5958852

-

-


5958852

- /

-

- /

-


5958852

-

-

-

-


Strategic planning

Strategic Planning

Broad processes that involve thinking about an organizations mission and the best way to achieve these objectives


5958852

S

W

O

T

KPI

Performance - Based Budgeting


5958852

 • Where are you going?

 • Whatistheenvironment?

 • Howdoyougetthere?

 • How do you know that success/failure?


5958852

 • Where are you going?


5958852

SBM


Stakeholder

Stakeholder

Stakeholder

Stakeholder

Stakeholder


5958852

 • What is the environment?


5958852

(Strength)

(Weakness)

,

(Opportunity)

(Threat)

SWOT


5958852


5958852

/

/


5958852

= -


5958852

Ideas for Today and Tomorrow


5958852


5958852

 • /


5958852


5958852

1

1.

2..

3..

4..

5..


5958852

2

.

.


5958852

3


5958852

 • How do you get there?


5958852

( )

( )

( )

( )


5958852


5958852


5958852

:

C1.

C2. ( )

I.1

I2.

I3.

I4.

I5.

L2

L3.

L1

B&R1

B&R2


5958852


5958852

indicator


5958852


5958852

1


5958852

100

4


5958852

.

.

.

.

.


5958852


5958852

(Specific)

(Measurable)

(Achievable)

(Realistic)

(Timely)


Measurement kpi template

(Name of measure)

(Definition)

(Purpose)

(Formula)

(Unit of measures)

(Frequency)

(Resources)

(Lead and lag relationship)

(Target setting)

(Who measures)

(Who is the owner: )

(Who is the supporter)

(Baseline data)

(Target)

Measurement / KPI Template


5958852


5958852

(Growth model)

(Absolute model)

(Relative model)


5958852

1

1

/

97.25

100

1)

1)

7 16

2)

7.25

3.00


5958852

/


5958852

1

1

/

97.25

100

1.

500,000

.

1)

1)

7 16

2.

2)

3.00

300,000

.

.

7.25


5958852


5958852

..........................................

1

500,000

100,000

300,000

100,000

10 .. 15 .. 47

.

 • . 6 . 1

.

.

2

300,000

100,000

100,000

100,000

15 .. 30 .. 47


5958852

...

(Conventional method)

(Logical framework method)

Log Frame


5958852

.......

 • : PROJECT NAME

 • : BACKGROUND AND RATIONAL OF THE PROJECT

 • : PROJECT PURPOSE

 • : PROJECT OUTPUTS

 • : PROJECT ACTIVITIES

 • : PROJECT DURATION

 • : PROJECT BUDGET

 • : RESPONSIBLE AGENCY

 • : ORGANIZATIONAL ARRANGEMENT

 • : EXPECTED BENEFITS FROM THE PROJECT


5958852

Narrative

Summary : NS

()

Objectively Varifiable

Indicators : OVI

(; )

Means of Varification : MOV

(/)

Important Assumption : IA

()

(NS4)

/

(OVI4)

/

(MOV4)

(IA4)

(NS3)

/

(OVI3)

/

(MOV3)

(IA3)

(NS2)

/

(OVI2)

/

(MOV2)

(IA2)

/

(NS1)

/

(OVI1)

/

(MOV1)

(IA1)

PPM: PROJECT PLANNING MATRIX


Swot matrix

Obj: .

 • Opportunities

 • IT/IS

 • Threats

 • Strengths

 • OPD

 • Internet Caf

 • .

 • Weaknesses

SWOT Matrix


5958852


5958852

 • How do you know success/failure?


5958852


5958852


5958852

()


5958852

()

 • (MTEF)


 • Login