STRATEGIE UČENÍ volně podle přednášky dr.Zapletalové zpracovala Ivana Popová - PowerPoint PPT Presentation

Strategie u en voln podle p edn ky dr zapletalov zpracovala ivana popov
Download
1 / 14

 • 61 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

STRATEGIE UČENÍ volně podle přednášky dr.Zapletalové zpracovala Ivana Popová. STRATEGIE UČENÍ. Co hraje významnou roli v učení žáka: Nesoulad strategie učení učitele a žáka (učiteli se ve třídě špatně učí, má jiné preference „jak učit“ než žáci)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

STRATEGIE UČENÍ volně podle přednášky dr.Zapletalové zpracovala Ivana Popová

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Strategie u en voln podle p edn ky dr zapletalov zpracovala ivana popov

STRATEGIE UČENÍvolně podle přednášky dr.Zapletalové zpracovala Ivana Popová


Strategie u en

STRATEGIE UČENÍ

 • Co hraje významnou roli v učení žáka:

 • Nesoulad strategie učení učitele a žáka (učiteli se ve třídě špatně učí, má jiné preference „jak učit“ než žáci)

 • Nesoulad strategie učení rodičů a dětí (zkušenost rodičů, jak se učili oni)

 • Podněty z raného dětství od matky (podle převahy podnětů:

 • obrázky = vizuální typ

 • mluvení = sluchový typ

 • hravé formy = kinestetický typ)


Historie kova u en

Historie žákova učení:

„Nakresli,co se u vás doma děje,když se učíš.“

 • „Popiš mi jak se učíš.“

 • Kdy se začal učit, co, jak, s kým,jak dlouho, činnosti, postupy

 • Samostatnost – vedení – spolupráce

 • Nezdary co se nevedlo a jejich řešení

 • Soulad a nesoulad s očekáváním rodičů, vlastním, jak je sám spokojen

 • Spolupráce školy s rodinou, je-li schopna žákovi pomoci, vést ho


Specifika kovy osobnosti

Specifika žákovy osobnosti

 • Kognitivní předpoklady - vnímání,myšlení, pozornost, paměť, způsob zpracování informací

 • Temperament

 • Hodnoty a cíle

 • Seberegulace X bez vůle

 • Sebeúcta a sebepojetí (introverti za neúspěch obviňují sebe, extroverti okolí)


Cht t se u it

Chtít se učit

 • „Musím se učit“ – říká žák

 • „Měl by se učit“ – říkají rodiče

 • „Chci se učit“ – maximální koncentrace mysli na obsah učiva – cíl učení

 • Utvořit stabilní prostředí pro učení, zavést rituál

 • Seberegulace(vůle) – udělat to, i když se mu nechce

 • Zbavit se strachu z učení, pak to jde lépe a lépe – výsledky - zvýšení sebeúcty

 • Naučená bezmoc – děti s SPU

 • Zpříjemnit učení

 • Učit se až půl hodiny po jídle

 • Pít, ale ne sladké, ne colové nápoje

 • Ovoce a zelenina, čokoláda,lecitin,gingo, káva,čaj


Pozornost

Pozornost

 • Rozsah pozornosti: děti 2 - 3 objekty, dospělí 6 - 7 objektů

 • Stálost pozornosti:

 • mladší šk.věk: 3 - 5 min.

 • starší šk.věk: 5 - 10 min.

 • dospělí:20 - 30 minut

 • Rozdělování pozornosti – přepínání

 • Propojování pozornosti – pružnost

 • Fluktuace pozornosti

 • Systematičnost pozornosti


Upout n pozornosti ve kole

Upoutání pozornosti ve škole

 • Zvukový podnět:bouchnutí,cinknutí X ztišit hlas

 • Změna tóniny hlasu – střídat (fistule - poruchy chování!)

 • Oční kontakt ve spojení s udělováním pokynů, při vysvětlování látky, utvrzení se o reakcích

 • Atmosféra očekávání

 • Spekulativní otázky – vyvolání zájmu

 • Vizuální pomůcky

 • Práce s barvami

 • Práce s klíčovými slovy

 • Hodnotit pozornost

 • Využívat herní aktivity

 • Střídat techniky


Strategie u en voln podle p edn ky dr zapletalov zpracovala ivana popov

Paměť

 • Vytváření vazeb, spojů

 • Senzibilizace – co člověk zažil více než 1x, lépe si pamatuje – opakování je nutnost

 • Druhy paměti: - vizuální

  - sluchová (delší úchovnost)

  - krátkodobá – pracovní

  - dlouhodobá (události, vědomosti)

  Zapomínání – špatný , neklidný spánek, při TV, hluku

  Učení ráno – rychlé, ale překrývají jej denní události

  Učení večer – lepší zapamatování, víc klidu


P est vky p i u en

Přestávky při učení

 • 15 minut učení – 5 min. pauza

 • 1 hod učení – 10 min. pauza

 • Neučit se za sebou předměty, které jsou si podobné (M + F)

 • O přestávce pít, jíst ovoce a zeleninu, záchod

 • Zpříjemnit učení – atmosféra (pastelové barvy, ne moc syté, žlutá+modrá není dobrá kombinace

 • Fugy - prožitky strachu a úzkosti – ztráta paměti

  („degradující“poznámky učitelů způsobují „okno“ dítěte

 • Mírný stres působí aktivizačně


Opakov n a u en

Opakování a učení

 • Není důležitá četnost,ale kvalita a zpracování informací

 • Styl, jak opakuji

 • Míra pochopení

 • Spojování slov s významem, příběhem,vizualizací,číslem,pohybem

 • Neobvyklé se kóduje zvlášť a lépe se vybavuje

 • Učit děti spojovat pojmy, slova,příběhy

 • Používat mnemotechnické pomůcky

 • Kreslit náčrtky,diagramy – spojovat s významem

 • Používat kartičky na každý jev

 • Pomůcky jako pexesa, domina,kostky,hry,…


Ovlivn n kvality pam ti

Ovlivnění kvality paměti

 • Koncentrace,motivace, emoce, snaha porozumět,asociace a paměťové kotvy

 • Množství zapamatovaného podle druhu vstupu informací:

 • 15% - sluch

 • 85% - zrak a pohyb

 • 10% - čteného

 • 20% - slyšeného, ale už víme

 • 30% - viděného

 • 50% - viděného a slyšeného

 • 70% - sdělovaného druhým

 • 90% - sdělovaného a konaného


Organizace u iva

Organizace učiva

 • Seskupování , rytmizace

 • Třídění podle významu, barvy, písmen

 • Hledání smyslu

 • Vytváření asociací a asociačních řetězců

 • Oslí můstky (Be fe le me pes se veze)

 • Podbarvování učení hudbou – beze slov, barokní, ne moc monotónní

  (Bach, Vivaldi, Handel)

  Odstranit rušivé vlivy při učení


Typy u en a p ij m n informac

Typy učení a přijímání informací

 • Vizuální ( VIZ )

 • Kinestetický ( KIN )

 • Auditivní ( AUD )

  V populaci nejvíce typ: VIZ – KIN – AUD

  Optimum ve škole typ: AUD – VIZ – KIN

  Komplikace ve škole typ: KIN – VIZ – AUD

  Další varianty, typy a kombinace

  Jak poznáme typ? Podle chování a výpovědí dítěte -

  „Jaké jsou tvé nejintenzívnější pocity a zážitky z prázdnin?“


Strategie u en voln podle p edn ky dr zapletalov zpracovala ivana popov

Není dítě, které by nechtělo mít úspěch v učení. Neúspěch má důvod-pozice ve třídě, v rodině,opakovaný neúspěch, naučená bezmocnost.Dítě musí CHTÍT se učit.Má to CENU.Je to PRÁCE.Různě DLOUHÁ.POVZBUZOVAT!!!!!!!!


 • Login