Slide1 l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

Wybrane możliwości zastosowania ultrasonografii w działalności anestezjologa placówki chirurgii jednego dnia. PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Wybrane możliwości zastosowania ultrasonografii w działalności anestezjologa placówki chirurgii jednego dnia. Ewa Chabierska Klinika Chirurgii Endoskopowej Sport-Klinika Żory Szczyrk 02.03.2011. Trochę historii.

Download Presentation

Wybrane możliwości zastosowania ultrasonografii w działalności anestezjologa placówki chirurgii jednego dnia.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wybrane możliwości zastosowania ultrasonografii w działalności anestezjologa placówki chirurgii jednego dnia.

Ewa Chabierska

Klinika Chirurgii Endoskopowej

Sport-Klinika

Żory

Szczyrk 02.03.2011


Trochę historii

 • Karl Dussik od 1937r. badał przydatność fal ultradźwiękowych w diagnostyce medycznej.

 • 1960-1970 popularyzacja ultrasonografii jako metody diagnostycznej

 • 1994 Stephan Kapral i wsp. publikują pierwsze

  prace na temat zastosowania ultrasonografii w anestezjologii regionalnej.


Aparat ultrasonograficzny wczoraj i dziś

Karl Dussik i jego hyperphonograph 1940r.

Współczesne aparaty ultrasonograficzne


Zalety stosowania USG w anestezjologii regionalnej

 • Bezpieczna identyfikacja struktur nerwowych

 • Możliwość obserwacji rozprzestrzeniania się LZM

 • Kontrola położenia igły

 • Zmniejszenie objętości LZM przy jednoczesnym wzroście odsetka skutecznych blokad.

 • Większy komfort znieczulanego pacjenta (krótszy czas wykonywania blokady, celowane wkłucie igły)


Bezpieczna identyfikacja struktur nerwowych

 • Dzięki wysokiej jakości obecnie stosowanego sprzętu USG (głowica liniowa o częst. 8-13MHz) i dużej rozdzielczości obrazu można uwidocznić nawet najdrobniejsze struktury anatomiczne.

 • Wymagana jest od anestezjologa nie tylko dobra znajomość anatomii blokowanego regionu ale również znajomość sonoanatomii struktur nerwowych i struktur otaczających.

 • Każdy splot lub nerw ma charakterystyczny obraz w USG

 • Różne nerwy w różnych miejscach mają inny kształt i echogeniczność.


Echogeniczność

 • Echogeniczność to zdolność danej struktury do obijania fal ultradźwiękowych.

 • Różne struktury mają inną echgeniczność stąd różne odcienie szarości.


Echogeniczność


Nerwy w USG


Przykłady obrazu ulrtasonograficznego różnych nerwów

Splot ramienny

Nerw pośrodkowy


Przykłady obrazu ultrasonograficznego różnych nerwów

Nerw promieniowy

Nerw udowy


Małe objętości LZM dają skuteczną blokadę


Kontrola położenia igły

Metoda inplane (A,B)

Metoda out of plane (C,D)

Wizualizacja igły met.

inplane


Kontrola położenia igły


Kontrola kierunku rozprzestrzeniania się LZM


Ograniczenia ultrasonografii

 • Najlepsze obrazowanie struktur nerwowych do głębokości 2-3 cm

 • Im głębiej położne struktury tym mniejsza częstotliwość fal ultradźwiękowych – konsekwencją jest gorsza jakość obrazowania, gorsza rozdzielczość

 • Im większy kąt pod którym wkłuwamy igłę, tym gorsze obrazowanie igły injekcyjnej, kiedy wkłuwana jest wzdłuż głowicy (in plane)


Artefakty wywołane przez niektóre struktury anatomiczne

Kości – cień akustyczny

Naczynia krwionośne- wzmocnienie akustyczne


Artefakty wywołane przez niektóre struktury anatomiczne


AnizotropiaNiektóre struktury anatomiczne mają różną echogeniczność w zależności od kąta przyłożenia głowicy.


Podwójna metoda lokalizacji nerwów i splotów

 • Połączenie dwóch technik lokalizacji nerwów i splotów czyli wspólne zastosowanie neurostymulacji i ultrasonografii pozwala na wyeliminowanie omówionych ograniczeń. Są to metody uzupełniające się nawzajem, pozwalające na zwiększenie skuteczności wykonywanych blokad.


Możliwości wykorzystania ultrasonografii w chirurgii jednego dnia

Założeniem chirurgii jednego dnia jest:

 • Skrócenie do minimum czasu pobytu pacjenta związanego z zabiegiem w placówce służby zdrowia

 • Maksymalne bezpieczeństwo

 • Maksymalny komfort

 • Odpowiedni dobór pacjentów, rodzaju zabiegu i znieczulenia


Kryteria zwolnienia pacjenta do domu po znieczuleniu regionalnym

 • Stabilne funkcje układowe

 • Zachowana przytomność, prawidłowa orientacja co do miejsca, czasu, własnej osoby

 • Ogólnie dobre samopoczucie

 • Ból możliwy do opanowania za pomocą doustnych leków przeciwbólowych

 • Brak zaburzeń oddawania moczu

 • Ustąpienie blokady motorycznej


Blokada motoryczna

Czas trwania blokady motorycznej i jej rozległość zależy od

 • rodzaju użytego leku znieczulenia miejscowego

 • dawki leku uzależnionej od precyzji wykonanej blokady

 • miejsca blokady ( należy maksymalnie zmniejszyć powierzchnię znieczulenia, dopasowując ściśle do rozległości pola operacyjnego)


Wnioski

Ultrasonografia jako metoda lokalizacji splotów i nerwów obwodowych w chirurgii jednego dnia ma uzasadnione zastosowanie.

Pozwala na:

 • zwiększenie bezpieczeństwa wykonywanej blokady,

 • zmniejszenie objętości leku znieczulenia miejscowego przy jednoczesnej skuteczności blokady osiągającej niemal 100% powodzenia

 • skrócenie czasu wystąpienia blokady

 • ograniczenie rozległości i czasu trwania blokady ruchowej

 • zwiększenie komfortu pacjenta

 • skrócenie czasu wykonywania blokady


Dziękuję za uwagę


 • Login