Wielkopolska na gru liczej mapie polski
Download
1 / 25

Wielkopolska na gruźliczej mapie Polski. - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Wielkopolska na gruźliczej mapie Polski. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu. mgr Beata Marciniak. DANE EPIDEMIOLOGICZNE. GRUŹLICA W POLSCE ORAZ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W OKRESIE 2004 - 2009 ROKU LICZBY BEZWZGLĘDNE I ZAPADALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI *.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Wielkopolska na gruźliczej mapie Polski.' - teal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wielkopolska na gru liczej mapie polski

Wielkopolska na gruźliczej mapie Polski.

Wojewódzka Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna

w Poznaniu

mgr Beata MarciniakGRUŹLICA W POLSCE ORAZ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W OKRESIE 2004 - 2009 ROKU LICZBY BEZWZGLĘDNE I ZAPADALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI *

* dane wg Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie


GRUŹLICA W POLSCE ORAZ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIMW LATACH 2004-2009ZAPADALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI*

* dane wg Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie


Gru lica w polsce w 2009 roku zapadalno na 100 000 ludno ci wg wojew dztw
GRUŹLICA W POLSCE W 2009 ROKU ZAPADALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI WG WOJEWÓDZTW*

POLSKA – 21,6

<16

16-20

20-25

>25

* dane wg Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie


Ranking wojew dztw wg zapadalno ci rok 2009 zapadalno na 100 000 ludno ci wg wojew dztw
RANKING WOJEWÓDZTW WG ZAPADALNOŚCI- ROK 2009ZAPADALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI WG WOJEWÓDZTW*

* dane wg Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie


GRUŹLICA W POLSCE ORAZ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2009 ROKUZAPADALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI WG GRUP WIEKU*

* dane wg Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie


GRUŹLICA W POLSCE ORAZ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W LATACH 2008-2009. ZAPADALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI I UDZIAŁ PROCENTOWY WG PŁCI*

* dane wg Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie


GRUŹLICA W POLSCE ORAZ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W LATACH 2008-2009ZAPADALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI I UDZIAŁ PROCENTOWY WG MIEJSCA ZAMIESZKANIA*

* dane wg Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie


STRUKTURA BAKTERIOLOGICZNA CHORYCH NA GRUŹLICĘ WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE ORAZ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W ROKU 2009. LICZBY BEZWZGLĘDNE I UDZIAŁ PROCENTOWY WG OGÓŁU ZACHOROWAŃ NA GRUŹLICĘ *

* dane wg Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie


RANKING WOJEWÓDZTW WG UDZIAŁU GRUŹLICY POTWIERDZONEJ BAKTERIOLOGICZNIE SPOŚRÓD WSZYSTKICH ZACHOROWAŃ NA GRUŹLICĘ - ROK 2009UDZIAŁ PROCENTOWY WG OGÓŁU ZACHOROWAŃ NA GRUŹLICĘ *

* dane wg Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie


GRUŹLICA POTWIERDZONA BAKTERIOLOGICZNIE (BK+) WSZYSTKICH POSTACI ZACHOROWAŃ NA GRUŹLICĘ W POLSCE ORAZ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2009 ROKU UDZIAŁ PROCENTOWY WG OGÓŁU WSZYSTKICH POSTACI ZACHOROWAŃ NA GRUŹLICĘ BK+*

* dane wg Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie


GRUŹLICA NIEPOTWIERDZONA BAKTERIOLOGICZNIE (BK-) WSZYSTKICH POSTACI ZACHOROWAŃ NA GRUŹLICĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2009 ROKU UDZIAŁ PROCENTOWY WG OGÓŁU WSZYSTKICH POSTACI ZACHOROWAŃ NA GRUŹLICĘ BK-*

* dane wg Wielkopolskiego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę


GRUŹLICA W POLSCE ORAZ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM WSZYSTKICH POSTACI ZACHOROWAŃ NA GRUŹLICĘ WG LOKALIZACJI ZMIAN W 2009 ROKU UDZIAŁ PROCENTOWY WG OGÓŁU ZACHOROWAŃ NA GRUŹLICĘ*

* dane wg Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie


UDZIAŁ PROCENTOWY WSZYSTKICH POSTACI GRUŹLICY WSZYSTKICH POSTACI ZACHOROWAŃ NA GRUŹLICĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2009 ROKU WG LOKALIZACJI I STANU BAKTERIOLOGICZNEGO


UDZIAŁ CHORYCH NA GRUŹLICĘ PŁUC POTWIERDZONĄ BAKTERIOLOGICZNIE WŚRÓD OGÓŁU CHORYCH NA GRUŹLICĘ PŁUC WG WOJEWÓDZTW. POLSKA 2009 ROK.ZAPADALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI WG WOJEWÓDZTW*

* dane wg Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie


Gru lica w wojew dztwie wielkopolskim w 2009 roku zapadalno na 100 000 ludno ci wg powiat w
GRUŹLICA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2009 ROKU BAKTERIOLOGICZNIE WŚRÓD OGÓŁU CHORYCH NA GRUŹLICĘ PŁUC WG WOJEWÓDZTW. POLSKA 2009 ROK.ZAPADALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI WG POWIATÓW


GRUŹLICA W POWIATACH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2009 ROKU ZAPADALNOŚĆNA 100 000 LUDNOŚCI WG POWIATÓW

 • 13,56 - średnia zapadalność dla województwa wielkopolskiego w roku 2009

  > średniej zapadalności dla województwa wielkopolskiego

  ≤ średniej zapadalności dla województwa wielkopolskiego (zapadalność 10 – 13,56)

  < średniej zapadalności dla województwa wielkopolskiego (zapadalność <10)

* dane wg Wielkopolskiego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę opracowanego przez WSSE w Poznaniu


GRUŹLICA W POWIATACH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2009 ROKU W PORÓWNANIU Z ROKIEM POPRZEDNIMZAPADALNOŚĆNA 100 000 LUDNOŚCI WG POWIATÓW

 • 13,56 - średnia zapadalność dla województwa wielkopolskiego w roku 2009

 • 16,6 - średnia zapadalność dla województwa wielkopolskiego w roku 2008

 • wzrost zapadalności w porównaniu do 2008 roku

 • spadek zapadalności w porównaniu do 2008 roku

  zapadalności w porównaniu do 2008 roku na tym samym poziomie

* dane wg Wielkopolskiego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę opracowanego przez WSSE w Poznaniu


Podsumowanie
PODSUMOWANIE ROKU W PORÓWNANIU Z ROKIEM POPRZEDNIM

 • W roku 2009 (462 zachorowania) w Wielkopolsce zarejestrowano spadek zachorowań, tj. o 100 przypadków

  mniej niż w roku ubiegłym.

  W porównaniu do lat 2008-2007 (562 i 528 przypadki) był to znaczący spadek zachorowań.

 • Zapadalność w latach 2008-2009 wyniosła odpowiednio 16,6 oraz 13,6 na 100 000 ludności. W porównaniu do 2008 roku zapadalność była niższa o 18,1% w 2009 r.

 • Województwo wielkopolskie było jednym z 8 województw,

  w których zarejestrowano spadek zapadalności w porównaniu

  z rokiem poprzednim.

  Odnotowany spadek (18,1%) był największym spadkiem

  w porównaniu do pozostałych województw .


c.d. ROKU W PORÓWNANIU Z ROKIEM POPRZEDNIM

 • Według Instytutu Chorób Płuc i Gruźlicy w Warszawie, tak znaczne wahania zapadalności w krótkim czasie wskazują na brak stabilnego systemu wykrywania i rejestracji zachorowań w województwach.

 • Weryfikacja danych dla województwa wielkopolskiego

  w 2009 roku na postawie:

  • liczby zachorowań

   (Wielkopolski Wojewódzki Rejestr Zachorowań na Gruźlicę)

  • dodatnich wyników laboratoryjnych

   (rejestry wyników laboratoryjnych)

   wskazuje na prawidłowe funkcjonowanie systemu

   wykrywania i rejestracji zachorowań w zakresie gruźlicy

   potwierdzonej bakteriologicznie.


c.d ROKU W PORÓWNANIU Z ROKIEM POPRZEDNIM.

 • Najczęstszą postacią gruźlicy była gruźlica płuc. W 2009 roku zarejestrowano 439 przypadków, co stanowiło 95% ogółu zarejestrowanych chorych.

 • Podobnie jak w Polsce, w Wielkopolsce zapadalność w 2009 roku na wsi (13,4) była zbliżona do zapadalności

  w miastach (13,7)

 • Na gruźlicę znacznie częściej chorowali mężczyźni (20,4) – zapadalność była prawie 3-krotnie wyższa od zapadalności kobiet (7,2) - podobna tendencja w Polsce i Wielkopolsce

 • Zapadalność na gruźlicę rośnie wraz z wiekiem


c.d. ROKU W PORÓWNANIU Z ROKIEM POPRZEDNIM

Ponad 98% chorych (451 zachorowań) stanowiły osoby

w wieku powyżej 20 lat. Odnotowano 4 zachorowania u dzieci do lat 14 oraz 7 w grupie wiekowej 15-19 lat.

 • Najwyższą zapadalność (30,0) zanotowano wśród osób

  w wieku 65 lat i starszych - tak samo jak w Polsce.

  W 2009 roku odnotowano znaczne różnice w zapadalności na gruźlicę między powiatami – od 2,9 w powiecie złotowskim do 26,8 w powiecie gnieźnieńskim


c.d. ROKU W PORÓWNANIU Z ROKIEM POPRZEDNIM

Zapadalność przekraczała średni wskaźnik w województwie (13,6) w powiatach: gnieźnieńskim (26,8), kaliskim (26,6), konińskim (24,4), kępińskim (21,5), krotoszyńskim (19,4), kolskim (19,3), pleszewskim (19,2), ostrzeszowskim (18,2), obornickim (17,5), słupeckim (17,1), średzkim (16,2), śremskim (15,2) oraz tureckim (14,3)

Najniższą zapadalność zarejestrowano w powiatach: złotowskim (2,9), chodzieskim (4,2), rawickim (5,0), pilskim (5,1), szamotulskim i czarnkowsko-trzcianeckim (5,7), leszczyńskim (6,0), wolsztyńskim (7,2) oraz nowotomyskim (9,6).


c.d. ROKU W PORÓWNANIU Z ROKIEM POPRZEDNIM

 • Wzrost zapadalność w porównaniu do roku 2008 odnotowano w powiatach: gnieźnieńskim (26,8), konińskim(22,4), ostrzeszowskim (18,2), śremskim (15,2), tureckim (14,4), kościańskim (11,5), wągrowieckim (10,2), nowotomyskim (9,6) i wolsztyńskim (7,2).

  Największy wzrost zapadalności w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano w powiecie gnieźnieńskim (wzrost o 51,5%).

  Największy spadek zapadalności w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano w powiecie chodzieskim (spadek o 71,5%).


ad