Wielkopolska na gruźliczej mapie Polski. - PowerPoint PPT Presentation

Wielkopolska na gru liczej mapie polski
Download
1 / 25

 • 116 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Wielkopolska na gruźliczej mapie Polski. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu. mgr Beata Marciniak. DANE EPIDEMIOLOGICZNE. GRUŹLICA W POLSCE ORAZ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W OKRESIE 2004 - 2009 ROKU LICZBY BEZWZGLĘDNE I ZAPADALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI *.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Wielkopolska na gruźliczej mapie Polski.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wielkopolska na gru liczej mapie polski

Wielkopolska na gruźliczej mapie Polski.

Wojewódzka Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna

w Poznaniu

mgr Beata Marciniak


Wielkopolska na gru liczej mapie polski

DANE EPIDEMIOLOGICZNE


Wielkopolska na gru liczej mapie polski

GRUŹLICA W POLSCE ORAZ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W OKRESIE 2004 - 2009 ROKU LICZBY BEZWZGLĘDNE I ZAPADALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI *

* dane wg Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie


Wielkopolska na gru liczej mapie polski

GRUŹLICA W POLSCE ORAZ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIMW LATACH 2004-2009ZAPADALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI*

* dane wg Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie


Gru lica w polsce w 2009 roku zapadalno na 100 000 ludno ci wg wojew dztw

GRUŹLICA W POLSCE W 2009 ROKU ZAPADALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI WG WOJEWÓDZTW*

POLSKA – 21,6

<16

16-20

20-25

>25

* dane wg Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie


Ranking wojew dztw wg zapadalno ci rok 2009 zapadalno na 100 000 ludno ci wg wojew dztw

RANKING WOJEWÓDZTW WG ZAPADALNOŚCI- ROK 2009ZAPADALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI WG WOJEWÓDZTW*

* dane wg Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie


Wielkopolska na gru liczej mapie polski

GRUŹLICA W POLSCE ORAZ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2009 ROKUZAPADALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI WG GRUP WIEKU*

* dane wg Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie


Wielkopolska na gru liczej mapie polski

GRUŹLICA W POLSCE ORAZ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W LATACH 2008-2009. ZAPADALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI I UDZIAŁ PROCENTOWY WG PŁCI*

* dane wg Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie


Wielkopolska na gru liczej mapie polski

GRUŹLICA W POLSCE ORAZ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W LATACH 2008-2009ZAPADALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI I UDZIAŁ PROCENTOWY WG MIEJSCA ZAMIESZKANIA*

* dane wg Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie


Wielkopolska na gru liczej mapie polski

STRUKTURA BAKTERIOLOGICZNA CHORYCH NA GRUŹLICĘ WSZYSTKICH POSTACI W POLSCE ORAZ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W ROKU 2009. LICZBY BEZWZGLĘDNE I UDZIAŁ PROCENTOWY WG OGÓŁU ZACHOROWAŃ NA GRUŹLICĘ *

* dane wg Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie


Wielkopolska na gru liczej mapie polski

RANKING WOJEWÓDZTW WG UDZIAŁU GRUŹLICY POTWIERDZONEJ BAKTERIOLOGICZNIE SPOŚRÓD WSZYSTKICH ZACHOROWAŃ NA GRUŹLICĘ - ROK 2009UDZIAŁ PROCENTOWY WG OGÓŁU ZACHOROWAŃ NA GRUŹLICĘ *

* dane wg Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie


Wielkopolska na gru liczej mapie polski

GRUŹLICA POTWIERDZONA BAKTERIOLOGICZNIE (BK+) WSZYSTKICH POSTACI ZACHOROWAŃ NA GRUŹLICĘ W POLSCE ORAZ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2009 ROKU UDZIAŁ PROCENTOWY WG OGÓŁU WSZYSTKICH POSTACI ZACHOROWAŃ NA GRUŹLICĘ BK+*

* dane wg Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie


Wielkopolska na gru liczej mapie polski

GRUŹLICA NIEPOTWIERDZONA BAKTERIOLOGICZNIE (BK-) WSZYSTKICH POSTACI ZACHOROWAŃ NA GRUŹLICĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2009 ROKU UDZIAŁ PROCENTOWY WG OGÓŁU WSZYSTKICH POSTACI ZACHOROWAŃ NA GRUŹLICĘ BK-*

* dane wg Wielkopolskiego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę


Wielkopolska na gru liczej mapie polski

GRUŹLICA W POLSCE ORAZ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM WG LOKALIZACJI ZMIAN W 2009 ROKU UDZIAŁ PROCENTOWY WG OGÓŁU ZACHOROWAŃ NA GRUŹLICĘ*

* dane wg Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie


Wielkopolska na gru liczej mapie polski

UDZIAŁ PROCENTOWY WSZYSTKICH POSTACI GRUŹLICYW WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2009 ROKU WG LOKALIZACJI I STANU BAKTERIOLOGICZNEGO


Wielkopolska na gru liczej mapie polski

UDZIAŁ CHORYCH NA GRUŹLICĘ PŁUC POTWIERDZONĄ BAKTERIOLOGICZNIE WŚRÓD OGÓŁU CHORYCH NA GRUŹLICĘ PŁUC WG WOJEWÓDZTW. POLSKA 2009 ROK.ZAPADALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI WG WOJEWÓDZTW*

* dane wg Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie


Gru lica w wojew dztwie wielkopolskim w 2009 roku zapadalno na 100 000 ludno ci wg powiat w

GRUŹLICA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2009 ROKU ZAPADALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI WG POWIATÓW


Wielkopolska na gru liczej mapie polski

GRUŹLICA W POWIATACH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2009 ROKU ZAPADALNOŚĆNA 100 000 LUDNOŚCI WG POWIATÓW

 • 13,56 - średnia zapadalność dla województwa wielkopolskiego w roku 2009

  > średniej zapadalności dla województwa wielkopolskiego

  ≤ średniej zapadalności dla województwa wielkopolskiego (zapadalność 10 – 13,56)

  < średniej zapadalności dla województwa wielkopolskiego (zapadalność <10)

* dane wg Wielkopolskiego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę opracowanego przez WSSE w Poznaniu


Wielkopolska na gru liczej mapie polski

GRUŹLICA W POWIATACH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2009 ROKU W PORÓWNANIU Z ROKIEM POPRZEDNIMZAPADALNOŚĆNA 100 000 LUDNOŚCI WG POWIATÓW

 • 13,56 - średnia zapadalność dla województwa wielkopolskiego w roku 2009

 • 16,6 - średnia zapadalność dla województwa wielkopolskiego w roku 2008

 • wzrost zapadalności w porównaniu do 2008 roku

 • spadek zapadalności w porównaniu do 2008 roku

  zapadalności w porównaniu do 2008 roku na tym samym poziomie

* dane wg Wielkopolskiego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę opracowanego przez WSSE w Poznaniu


Podsumowanie

PODSUMOWANIE

 • W roku 2009 (462 zachorowania) w Wielkopolsce zarejestrowano spadek zachorowań, tj. o 100 przypadków

  mniej niż w roku ubiegłym.

  W porównaniu do lat 2008-2007 (562 i 528 przypadki) był to znaczący spadek zachorowań.

 • Zapadalność w latach 2008-2009 wyniosła odpowiednio 16,6 oraz 13,6 na 100 000 ludności. W porównaniu do 2008 roku zapadalność była niższa o 18,1% w 2009 r.

 • Województwo wielkopolskie było jednym z 8 województw,

  w których zarejestrowano spadek zapadalności w porównaniu

  z rokiem poprzednim.

  Odnotowany spadek (18,1%) był największym spadkiem

  w porównaniu do pozostałych województw .


Wielkopolska na gru liczej mapie polski

c.d.

 • Według Instytutu Chorób Płuc i Gruźlicy w Warszawie, tak znaczne wahania zapadalności w krótkim czasie wskazują na brak stabilnego systemu wykrywania i rejestracji zachorowań w województwach.

 • Weryfikacja danych dla województwa wielkopolskiego

  w 2009 roku na postawie:

  • liczby zachorowań

   (Wielkopolski Wojewódzki Rejestr Zachorowań na Gruźlicę)

  • dodatnich wyników laboratoryjnych

   (rejestry wyników laboratoryjnych)

   wskazuje na prawidłowe funkcjonowanie systemu

   wykrywania i rejestracji zachorowań w zakresie gruźlicy

   potwierdzonej bakteriologicznie.


Wielkopolska na gru liczej mapie polski

c.d.

 • Najczęstszą postacią gruźlicy była gruźlica płuc. W 2009 roku zarejestrowano 439 przypadków, co stanowiło 95% ogółu zarejestrowanych chorych.

 • Podobnie jak w Polsce, w Wielkopolsce zapadalność w 2009 roku na wsi (13,4) była zbliżona do zapadalności

  w miastach (13,7)

 • Na gruźlicę znacznie częściej chorowali mężczyźni (20,4) – zapadalność była prawie 3-krotnie wyższa od zapadalności kobiet (7,2) - podobna tendencja w Polsce i Wielkopolsce

 • Zapadalność na gruźlicę rośnie wraz z wiekiem


Wielkopolska na gru liczej mapie polski

c.d.

Ponad 98% chorych (451 zachorowań) stanowiły osoby

w wieku powyżej 20 lat. Odnotowano 4 zachorowania u dzieci do lat 14 oraz 7 w grupie wiekowej 15-19 lat.

 • Najwyższą zapadalność (30,0) zanotowano wśród osób

  w wieku 65 lat i starszych - tak samo jak w Polsce.

  W 2009 roku odnotowano znaczne różnice w zapadalności na gruźlicę między powiatami – od 2,9 w powiecie złotowskim do 26,8 w powiecie gnieźnieńskim


Wielkopolska na gru liczej mapie polski

c.d.

Zapadalność przekraczała średni wskaźnik w województwie (13,6) w powiatach: gnieźnieńskim (26,8), kaliskim (26,6), konińskim (24,4), kępińskim (21,5), krotoszyńskim (19,4), kolskim (19,3), pleszewskim (19,2), ostrzeszowskim (18,2), obornickim (17,5), słupeckim (17,1), średzkim (16,2), śremskim (15,2) oraz tureckim (14,3)

Najniższą zapadalność zarejestrowano w powiatach: złotowskim (2,9), chodzieskim (4,2), rawickim (5,0), pilskim (5,1), szamotulskim i czarnkowsko-trzcianeckim (5,7), leszczyńskim (6,0), wolsztyńskim (7,2) oraz nowotomyskim (9,6).


Wielkopolska na gru liczej mapie polski

c.d.

 • Wzrost zapadalność w porównaniu do roku 2008 odnotowano w powiatach: gnieźnieńskim (26,8), konińskim(22,4), ostrzeszowskim (18,2), śremskim (15,2), tureckim (14,4), kościańskim (11,5), wągrowieckim (10,2), nowotomyskim (9,6) i wolsztyńskim (7,2).

  Największy wzrost zapadalności w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano w powiecie gnieźnieńskim (wzrost o 51,5%).

  Największy spadek zapadalności w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano w powiecie chodzieskim (spadek o 71,5%).


 • Login