โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน หลักการ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ - PowerPoint PPT Presentation

  .
Download
1 / 12

  • 227 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

โดย อ.ปริญญา น้อยดอนไพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช ภัฏ สุราษฎร์ธานี. โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน หลักการ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์. กำหนดเป้าหมาย และวางแผน ( Site Definition and Planning ) วิเคราะห์ และจัดโครงสร้างข้อมูล ( Analysis and Information Architecture )

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน หลักการ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5621189

.


5621189

(Site Definition and Planning)

(Analysis and Information Architecture)

(Page Design and Content Editing)

(Construction and Testing)

(Publishing and Promotion)

(Maintenance and Innovation)


Site definition and planning

(Site Definition and Planning)


Analysis and information architecture

(Navigation)

(Analysis and Information Architecture)


Page design and content editing

Adobe Photoshop Adobe Fireworks

Adobe Flash CS3 Macromedia Flash 8

(Page Design and Content Editing)


Construction and testing

Adobe Dreamweaver , Macromedia Dreamweaver

(Construction and Testing)


Publishing and promotion

CuteFTP , SSH File Transfer

(Publishing and Promotion)


Maintenance and innovation

(Maintenance and Innovation)


5621189

Web Master

Web Designer

Web Programmer JavaScript, VBScript, ASP.NET PHP

Content Writer/Editor


5621189

(About Us)

(Product/Service Information)

(News/Press Release)

/ (Frequently Asked Question)

(Contact Information)


5621189

(Page Header)

(Page Body)

(Page Footer)

(Side Bar)


5621189

Q/A


  • Login