Presentasjonsteknikk - PowerPoint PPT Presentation

Presentasjonsteknikk
Download
1 / 22

 • 80 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Presentasjonsteknikk. NESOs Formannskole 18 2013 - 2014. 1.2. MÅL MED FORELESNINGEN. Gi en rask teori-innføring i presentasjonsteknikk Fokus på tips og råd primært ved bruk av overheadprosjektør / PC program Power Point

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Presentasjonsteknikk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Presentasjonsteknikk

Presentasjonsteknikk

NESOs Formannskole 18

2013 - 2014

1.2


M l med forelesningen

MÅL MED FORELESNINGEN

 • Gi en rask teori-innføring i presentasjonsteknikk

 • Fokus på tips og råd primært ved bruk av overheadprosjektør / PC program Power Point

 • Bidra til at dere forbedrer dere hver gang dere skal presentere noe her (eller der……..)


Presentasjonsteknikk1

PRESENTASJONSTEKNIKK

Metode for bedre kommunikasjon og ledelse


Kinesisk ordspr k

KINESISK ORDSPRÅK

 • Jeg hører og jeg glemmer

 • Jeg ser og jeg husker

 • Jeg gjør og jeg forstår!


Kommunikasjon

KOMMUNIKASJON

 • Overføre informasjon samt forsikre oss om at budskapet mottas, forstås og virker etter sin hensikt.

 • En veis- og toveis kommunikasjon

 • Måten ting blir sagt på er viktig!

 • Betydningen av kroppsspråket


Forberedelse

FORBEREDELSE

 • Hvem skal jeg snakke til?

 • Finnes det felles kjennetegn ved målgruppa?

 • På hvilken måte skal jeg tilpasse presentasjonen til dem?

 • Hvor lang tid har jeg til disposisjon?

 • Når skal dette foregå på dagen?

 • Er stedet hvor dette skal foregå hensiktsmessig?


En god presentasjon best r av

EN GOD PRESENTASJON BESTÅR AV:

 • Ei god innledning til temaet

 • En effektiv og informativ ”midje”

 • Ei oppsummerende avslutning


Innledning

INNLEDNING

 • Få alles oppmerksomhet før du begynner presentasjonen

 • Vent gjerne 4-5 sekunder før du begynner å snakke

 • Si litt om hensikten/målet med presentasjonen

 • Hva du skal snakke om

 • Tidsbruk for presentasjonen

 • Skap interesse for ditt budskap!


Midtfasen

MIDTFASEN

 • Følg den fremlagte planen for presentasjonen

 • Foreta oppsummeringer ved hvert hovedpunkt

 • Bruk illustrasjoner og hjelpemidler for å underbygge budskapet

 • Inviter forsamlingen til å være aktiv

 • Spill på de av tilhørerne som kan bidra med å understøtte det du vil ha frem

 • Ta jevnlige pauser – etter ca. 40 – 50 min.


Avslutning

AVSLUTNING

 • Forsøk på å oppsummere det viktigste av det du har gjennomgått knyttet til målet for presentasjonen

 • Still om nødvendig sjekkspørsmål til utvalgte tilhørere


Presentasjonsteknikk

HUSK!

Du er billedlig det mest dominerende under presentasjonen.

Visuelle hjelpemidler er kun hjelpemidler som skal understøtte det du vil ha frem.


Yekontakt

ØYEKONTAKT

Gjennom øyekontakt skapes tillit og trygghet samtidig som man kan fange opp tilhørernes reaksjoner.

Husk at flakking av blikket røper nervøsitet, men stirring kan være ubehagelig.


Oppmerksomhet f r du ved

Humor

Entusiasme

Innlevelse

Engasjement

Variert stemmebruk

Kroppsbevegelse

Bruk av ulike kommunikasjonskanaler

Spørsmål til tilhørerne

Variasjon av stimuli

OPPMERKSOMHET FÅR DU VED :


Antrekk og v rem te

ANTREKK OG VÆREMÅTE

 • Vær deg selv

 • Kle deg for anledningen

 • Vis gjennom ditt antrekk at du bryr deg om tilhørerne

 • Ikke vær ”overpyntet”

 • Unngå å klirre med nøkler og småpenger du har i lommene

 • Stå aldri med ryggen til forsamlingen!


Variasjon av stimuli

VARIASJON AV STIMULI

 • Unngå:

 • Monoton stemmebruk

 • Mangel på gestikulering

 • Statisk kroppsholdning

 • Mange klisjeer

 • Forutsigbart pratemønster

 • Å være for alvorlig – en som smiler sover ikke!


 • Prestasjonsfrykt

  PRESTASJONSFRYKT

  Mental øvelse som for eksempel idrettsutøvere benytter:

  - jeg føler meg rolig

  - jeg føler meg trygg og sikker

  - jeg føler meg sterk

  - jeg aksepterer meg selv uansett resultat

  - jeg gjør mitt beste, men tør å tape


  Prestasjonsangst

  PRESTASJONSANGST

  • Ikke vike unna – møt prestasjonsangsten aktivt!

  • Aksepter angsten din!

  • Studer angsten din!

  • Vær aktiv med angsten din – ikke la den passivisere deg!

  • Forvent det beste; det du frykter skal skje, det skjer i praksis aldri


  Stemmebruk

  STEMMEBRUK

  • Varier fart og styrke

  • Snakk til tilhørerne – ikke til vegg, gulv eller notater

  • Snakk tydelig og ikke for fort!

  • Unngå gjentakelser av ”fyllord” og intetsigende uttrykk av typen; ”OK”, ”altså”, ”ikke sant”, ”ehem”


  Hjelpemidler

  HJELPEMIDLER

  • Momentkort

  • Tavle

  • Flippover

  • Video

  • CD-spiller

  • DVD

  • Overhead-prosjektør

  • PC og videokanon


  Gode lysark overheads

  Minst mulig tekst

  Størst mulig bokstaver

  Max. 6 ord pr. linje og 6 linjer pr. side

  Bruk kun ett eller to poenger pr. overhead

  Varier utseende og skriftstørrelser

  Bruk illustrasjoner og farger

  Si minst mulig på hvert lysark

  Bruk et forståelig språk

  GODE LYSARK (OVERHEADS)


  Riktig bruk av overhead

  RIKTIG BRUK AV OVERHEAD

  • La aldri lyset stå på uten at lysark ligger på

  • Ha prosjektoren på din høyre side

  • Sjekk at bildet ligger rett, er i fokus og innenfor lerretet

  • Skygg ikke for bildet

  • Ha lysarkene klare og i rekkefølge

  • Pek med en blyant som kan ligge på lysarket

  • Pek helst ikke på lerretet

  • Fjern sjenerende lys rundt lerretet


  Huskeliste

  HUSKELISTE

  • Glem ikke hvem du skal snakke til!

  • Gode forberedelser er minst halve presentasjonen

  • Snakk passe fort og snakk t-y-d-e-l-i-g

  • Varier gjerne ved å bruke flere hjelpemidler

  • Ta hyppige pauser

  • Vær entusiastisk

  • Oppsummer underveis for å forsterke budskapet ditt


 • Login