Ontwikkelingsbedrijf - Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting - Gemeentewerken - PowerPoint PPT Presentation

Gemeente Rotterdam
Download
1 / 28

 • 116 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Gemeente Rotterdam. Ontwikkelingsbedrijf - Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting - Gemeentewerken. Masterplan Hordijk. IP Hordijk West. IP Hordijk Oost. Hordijk Oost detail. Herinrichting Bedrijventerrein Hordijk Oost en West. Uitvoering. Agenda presentatie. Wat gaan we doen?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ontwikkelingsbedrijf - Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting - Gemeentewerken

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ontwikkelingsbedrijf dienst stedenbouw en volkshuisvesting gemeentewerken

Gemeente Rotterdam

Ontwikkelingsbedrijf - Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting - Gemeentewerken


Masterplan hordijk

Masterplan Hordijk


Ip hordijk west

IP Hordijk West


Ip hordijk oost

IP Hordijk Oost


Hordijk oost detail

Hordijk Oost detail


Herinrichting bedrijventerrein hordijk oost en west

HerinrichtingBedrijventerrein Hordijk Oost en West

Uitvoering


Agenda presentatie

Agenda presentatie

 • Wat gaan we doen?

 • Waar bestaan de werkzaamheden uit?

 • Hoe gaan we te werk?

 • Wat zijn de gevolgen van de uitvoering?

 • Wat is de planning?

 • Wie voert directie en wie houdt toezicht?

 • Wat zijn de faseringen?


Wat gaan we doen

Wat gaan we doen?

 • Herinrichten van de openbare wegenin opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

 • Vervangen van de rioleringin opdracht van de Afdeling Watermanagement van Gemeentewerken Rotterdam

 • Coördineren van overige werkzaamhedenin opdracht van en door derden (leidingen)


Waar bestaan de werkzaamheden uit

Waar bestaan de werkzaamheden uit?

 • Opbreken van de bestaande verharding(asfalt zal worden gefreesd)

 • Ophalen van leidingen(rijzen van leidingen)

 • Vervangen van de riolering (vernieuwen van de rioolhuisaansluitingen)

 • Vervangen, verplaatsen en nieuw leggen van leidingen(door derden)

 • Rooien en planten van bomen

 • Aanbrengen van verhardingen(rijbanen in asfalt, parkeervakken in betonstraatstenen en trottoirs in tegels)

 • Aanbrengen van straatmeubilair(bebording, verlichting, schampblokken)


Waar bestaan de werkzaamheden uit 2

Waar bestaan de werkzaamheden uit? (2)

Werkzaamheden van derden:

 • CityTec: vervangen openbare verlichting

 • Stedin: werkzaamheden aan gas en naar verwachting

  elektra

 • Nuon: naar verwachting werkzaamheden aan

  warmteleidingen

 • Evides: werkzaamheden aan de waterleiding

 • KPN: werkzaamheden aan glasvezelnet

 • UPC: naar verwachting geen werk


Hoe gaan we te werk

Hoe gaan we te werk?

Randvoorwaarden voor de uitvoering gesteld aan de aannemer

 • Uitvoering in fases

 • Er wordt geen nieuwe fase gestart voordat de in uitvoering zijnde fase gereed is

 • Er mag één dagproduktie worden opengebroken die aan het eind van de werkdag weer overrijdbaar dient te zijn

 • Bestemmingsverkeer moet mogelijk blijven

 • Inritten moeten bereikbaar blijven

 • Hordijk Oost en West mogen gelijktijdig in uitvoering(geen koppeling tussen oost en west)


Hoe gaan we te werk 2

Hoe gaan we te werk? (2)

 • Bereikbaarheid van de opengebroken gedeelten:

  • Loopschotten

  • Rijplaten

  • Puinbaan (de nieuwe wegfundering)

 • Dringend verzoek:NIET PARKEREN OP DE RIJPLATEN VANWEGE UW EIGEN VEILIGHEID(BEREIKBAARHEID HULPDIENSTEN)


Gevolgen tijdens de uitvoering

Gevolgen tijdens de uitvoering

 • VerkeersomleidingenWorden aangegeven middels gele omleidingsborden

 • Minder parkeerplaatsen beschikbaarU dient elders te parkeren in het bedrijventerrein. Wij zorgen voor debereikbaarheid van de parkeerplaats aan de het eind van de Gouderakstraat

 • Afsluiting van nutsvoorzieningenEr bestaat de mogelijkheid dat u vanwege werkzaamheden tijdelijk wordt afgesloten van elektra, gas, water en telefoon. Hierover wordt u door het nutsbedrijf zelf geïnformeerd

 • Afvoer van afvalHet ophalen van grofvuil in opgebroken straten is soms niet mogelijk.

  U dient uw afvalverzamelaar hierover tijdig te informeren.

  Voor informatie kunt u contact opnemen met het Parkmanagement van de Bedrijvenvereniging Hordijk.


Wat is de planning

Wat is de planning?

 • Start van het werk in januari 2009

 • Oplevering door de aannemer vóór 15 november 2009

 • Geheel gereed eind 2009


Directievoering en toezicht

Directievoering en toezicht

 • Directievoerder: dhr. W. Leenheer

  (Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam)

 • Toezichthouder: dhr. A. Gouvernante(Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam)

 • Aannemerscombinatie:M.N.O. Vervat-G.W.W. B.V. / Kraaijeveld’s Aannemingsbedrijf B.V.

 • Plaats directieverblijf:Bergambachtstraat ter hoogte van de Stolwijkstraat


Ontwikkelingsbedrijf dienst stedenbouw en volkshuisvesting gemeentewerken

Bedrijventerrein Hordijk


Ontwikkelingsbedrijf dienst stedenbouw en volkshuisvesting gemeentewerken

Hordijk West


Ontwikkelingsbedrijf dienst stedenbouw en volkshuisvesting gemeentewerken

Hordijk Oost


Ontwikkelingsbedrijf dienst stedenbouw en volkshuisvesting gemeentewerken

Hordijk West


Ontwikkelingsbedrijf dienst stedenbouw en volkshuisvesting gemeentewerken

Hordijk West


Ontwikkelingsbedrijf dienst stedenbouw en volkshuisvesting gemeentewerken

Hordijk West


Ontwikkelingsbedrijf dienst stedenbouw en volkshuisvesting gemeentewerken

Hordijk West


Ontwikkelingsbedrijf dienst stedenbouw en volkshuisvesting gemeentewerken

Hordijk West


Ontwikkelingsbedrijf dienst stedenbouw en volkshuisvesting gemeentewerken

Hordijk Oost


Ontwikkelingsbedrijf dienst stedenbouw en volkshuisvesting gemeentewerken

Hordijk Oost


Ontwikkelingsbedrijf dienst stedenbouw en volkshuisvesting gemeentewerken

Hordijk Oost


Communicatie

Communicatie

Contactpersoon

Claudia Baert-Wapenaar tel: 010 – 489 33 58

Emailadres: c.baert-wapenaar@gw.rotterdam.nl

Directievoerder

Wim Leenheer te bereiken via Claudia Baert-Wapenaar


 • Login