Finansman Kaynaklarına Erişim Zirvesi Koray İNAN / Finansal Hizmetler Koordinatörü - PowerPoint PPT Presentation

Finansman Kaynaklarına
Download
1 / 26

 • 232 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Finansman Kaynaklarına Erişim Zirvesi Koray İNAN / Finansal Hizmetler Koordinatörü. SeedQube. SeedQube , start- up girişimcilere özel olarak dizayn edilmiş butik bir inkübasyon merkezidir. Tüm girişimciler için esnek ve terzi usulü yaklaşım sergiler. Başvuru süreci kolay ve anlaşılır.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Finansman Kaynaklarına Erişim Zirvesi Koray İNAN / Finansal Hizmetler Koordinatörü

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Finansman kaynaklar na eri im zirvesi koray nan finansal hizmetler koordinat r

Finansman Kaynaklarına

Erişim Zirvesi

Koray İNAN / Finansal Hizmetler Koordinatörü


Seedqube

SeedQube

 • SeedQube, start-up girişimcilere özel olarak dizayn edilmiş butik bir inkübasyonmerkezidir.

 • Tüm girişimciler için esnek ve terzi usulü yaklaşım sergiler.

 • Başvuru süreci kolay ve anlaşılır.

 • SeedQubehızlı karar alır ve alınan kararları hızlıca uygulamaya geçirir.

 • Hızlı kararlar vermek ve doğru yatırımları hayata geçirmek bizim için çok önemlidir.


De erlendirme s reci

Değerlendirme Süreci


De erlendirme s reci1

Değerlendirme Süreci


Seedqube1

SeedQube

 • Ana Hizmet Alanlarımız

 • Projelendirme

 • Altyapı ve operasyon

 • Mentorlük

 • Finans kaynaklarına erişim


Alternatif finansman kaynaklar

Alternatif Finansman Kaynakları

 • Alternatif Finansman Teknikleri

 • Faktoring

 • KGF

 • KOBİ A.Ş.

 • Proje Finansmanı ve Yatırım Kredileri

 • Halka Açılmalar ve Gelişen İşletmeler Piyasası

 • GİP KosgebDesteği

 • Doğrudan Yabancı Sermaye ve Türkiye Uygulamaları

 • Stratejik Ortaklıklar ve Finansal Ortaklıklar


Alternatif finansman kaynaklar1

Alternatif Finansman Kaynakları

 • Faktoring Nedir?

 • Firmaların yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet satışlarından doğan vadeli alacaklarının faktoringşirketi tarafından devralınarak finansman, garanti ve tahsilat hizmetlerinin bir veya birkaçının sunulduğu finansal bir üründür.


Alternatif finansman kaynaklar2

Alternatif Finansman Kaynakları

 • Faktoringin Avantajları

 • Vadeli alacakların vadesini beklemek zorunda kalmazlar.

 • Alıcılara vade imkanı sağlayarak rekabeti artırabilir.

 • Bilançonun aktif tarafında bir harekete neden olur, alacak devir hızları yükselir böylelikle bilanço likidite oranları artar.

 • İşletmeler gerekli finansmanı kendi ticari alacaklarını kullanarak sağlamış olurlar böylelikle dış kaynak ihtiyacı azalır.

 • Banka kredi limitleri kullanılmadan finansman sağlanır.

 • Yapılan istihbaratla alıcıların mali durumları öğrenilir.

 • Açık hesaplarda çek veya senet yaratılmadan da finansman sağlanması imkanı vardır.


Alternatif finansman kaynaklar3

Alternatif Finansman Kaynakları

 • KGF Nedir?

 • KGF, küçük ve orta ölçekli işletmeler için sağladığı kefaletle bu işletmelere destek vermekte, yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi kullanmalarını mümkün hale getirmektedir.


Alternatif finansman kaynaklar4

Alternatif Finansman Kaynakları

 • KGF Ortakları

 • TOBB

 • KOSGEB

 • TOSYÖV

 • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu

 • Özel ve Devlet Bankaları


Alternatif finansman kaynaklar5

Alternatif Finansman Kaynakları

KGF

Kimler Yararlanabilir?

Türkiye’nin bütün yörelerindeki KOBİ’ler, esnaf ve sanatkarlar, tarımsal işletmeler ve çiftçiler, kadın ve genç girişimciler KGF kefaleti için başvurabilirler.

Nasıl Başvurulur?

KGF teminatından yararlanabilmek için; bankanıza, KGF kefaletinden yararlanmak istediğinizi bildirmeniz ve dosyanızın KGF'na gönderilmesine muvafakat etmeniz yeterli. Banka tarafından kredi başvurunuz uygun bulunduğu takdirde bize iletilen kefalet talebiniz yaklaşık 2 hafta içerisinde sonuçlandırılmaktadır.


Alternatif finansman kaynaklar6

Alternatif Finansman Kaynakları

KGF

Maliyet Nedir?

Talebin uygun bulunması ve kredinin KGF’nin kefaleti ile kullanılması durumunda, kredi vadesi boyunca her yıl peşin olarak, kefalet bakiyesi üzerinden, kefaletin nakdi, gayri-nakdi veya diğer özelliğine göre, yıllık %1 ile %2 arasında değişen oranlarda komisyon alınır.

Kefalet Limiti Ne kadardır?

Bir KOBİ için kefalet üst limiti 1.000.000.- TL, bu KOBİ’nin doğrudan ya da dolaylı olarak risk grubu oluşturduğu işletmeler için ise kefalet üst limiti 1.500.000.-TL'dir.


Alternatif finansman kaynaklar7

Alternatif Finansman Kaynakları

 • KGF

 • Riskin paylaşımı ilkesine göre çalışan Kredi Garanti Fonu, kredinin en çok % 80’ine kadar kefalet vermektedir.

 • KGF, Bankalar ve Finansal Kiralama Şirketleri ile çalışmaktadır.


Alternatif finansman kaynaklar8

Alternatif Finansman Kaynakları

 • Kobi A.Ş. Nedir?

 • KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., şirketlere sermaye desteği sağlayarak ortak olmaktadır.

 • KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., projelerin sermaye ihtiyacına göre başlangıç aşamasındaki projeler için ortalama 250 bin ABD Doları, mevcut kurulu bir şirketi olan bilişim sektörü projeleri için en az 500 bin ABD Doları, diğer sektörler için en az 1 milyon ABD Doları ve en fazla 5 milyon ABD Doları yatırım yapmaktadır.


Alternatif finansman kaynaklar9

Alternatif Finansman Kaynakları

 • Kobi A.Ş. Ortaklığı


Alternatif finansman kaynaklar10

Alternatif Finansman Kaynakları

 • Proje Finansmanı

 • Proje finansmanı, projenin hayata geçebilmesi için gereken fon kaynaklarının bulunması sürecidir.

 • Kamu ve Özel sektörde süreç farklılıkları bulunmaktadır.


Alternatif finansman kaynaklar11

Alternatif Finansman Kaynakları

 • Proje Finansmanı

 • Bilanço yapılarını bozmadan mevcut yatırımları büyütme ve farklı alanlarda yatırım imkanı sunar.

 • Ekonomik olarak ayrıştırılabilen projelerdir.

 • Şirketin değil projenin varlıkları teminat alınır.

 • Projenin yaratacağı nakit akışı temlik alınır.

 • Kredi değerliliğinde projenin yarattığı nakit akışı esas alınır.

 • Şirketin genel kredi ihtiyacı değil, projenin kredi ihtiyacına odaklanılır.

 • Geri dönüş, proje fiziki bitimine kadar ya da kredi bitimine kadar sürebilir.


Alternatif finansman kaynaklar12

Alternatif Finansman Kaynakları

 • Proje Finansmanı

 • Elektrik Üretim Santralleri

 • Doğalgaz Dağıtım Projeleri

 • Gayrimenkul Geliştirme Projeleri (AVM Projeleri)

 • Lojistik, Ulaşım (Liman ve Havaalanı Projeleri)

 • Çevre ve Enerji Verimliliğine Yönelik Projeler.

 • Altyapı Yatırımları

 • Madencilik

 • Telekomünikasyon

 • Petrokimya

 • Turizm ve Otel Yatırımları

 • Üretim


Alternatif finansman kaynaklar13

Alternatif Finansman Kaynakları

 • Proje Finansmanı

 • Başvuru ve ön değerlendirme

 • İstihbarat

 • Teknik değerlendirme (teknik etüt, teknolojik inceleme, fizibilite, kapasite)

 • Yatırım tutarının hesaplanması (sabit yatırım tutarının ve işletme sermayesinin hesaplanması)

 • Ekonomik değerlendirme (ürün özellikleri, Talep-Arz koşulları)

 • Mali değerlendirme (Tüm Değerlemelerin Karması)


Alternatif finansman kaynaklar14

Alternatif Finansman Kaynakları

 • Halka Açılmalar ve Gelişen İşletmeler Piyasası

 • IMKB Piyasaları dört ana grupta teşkilatlanmıştır:

 • Hisse Senetleri Piyasası

 • Gelişen İşletmeler Piyasası

 • Tahvil ve Bono Piyasası

 • Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası


Alternatif finansman kaynaklar15

Alternatif Finansman Kaynakları

 • Halka Açılmalar ve Gelişen İşletmeler Piyasası

 • Gelişen İşletmeler Piyasası Nedir?

 • Borsa kotasyon şartlarını sağlayamayan, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin menkul kıymetlerinin işlem görebileceği piyasadır.


Alternatif finansman kaynaklar16

Alternatif Finansman Kaynakları

 • Halka Açılmalar ve Gelişen İşletmeler Piyasası

 • GİB’in Firmalara Sağladığı Fayda ve Avantajlar

 • Finansman kaynağı

 • Fiyat oluşumu ve likidite sağlama

 • Çıkış alternatifi sunma

 • Tanınılırlık ve kredibilite sağlama

 • Kurumsallaşma


Alternatif finansman kaynaklar17

Alternatif Finansman Kaynakları

SPK, KOSGEB, İMKB ve TSPAKB arasında 04.02.2011 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında,  İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmek üzere, sermaye piyasası araçlarını halka arz edecek KOBİ’lerin halka arza ilişkin belirlenecek maliyetlerinin finansmanının sağlaması için KOSGEB tarafından “Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” oluşturulmuştur.

KOSGEB, “Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” ile üst limiti toplam 100.000TL olmak üzere geri ödemesiz destek sağlayacaktır.


Alternatif finansman kaynaklar18

Alternatif Finansman Kaynakları


Alternatif finansman kaynaklar19

Alternatif Finansman Kaynakları

 • Doğrudan Yabancı Sermaye ve Uygulamaları

 • Doğrudan yabancı sermaye yatırımları firmaların durumlarına

 • göre finansal veya stratejik ortaklık şeklinde gerçekleşebilir.

 • Finansal ve stratejik ortaklık, şirket sermayesinin bir kısmının,

 • yatırımcıya satılması ile şirkete veya ortaklarına nakit girişi

 • sağlayan finansman yöntemidir.

 • Ortak alınan kurum aynı faaliyet kolunda ise stratejik ortaklık,

 • finans kurumu veya VC ise finansal ortaklık olarak

 • tanımlanabilir.


Finansman kaynaklar na eri im zirvesi koray nan finansal hizmetler koordinat r

 • Teşekkürler…

 • Koray İNAN

 • Finansal Hizmetler Koordinatörü

 • www.kafdanismanlik.com

 • KAF / Etkin Proje İş Ortaklığı ile gerçekleştirilmiştir.


 • Login