Download
1 / 10

Alda Ozola LU, EVF, Vides pārvaldības katedra - PowerPoint PPT Presentation


 • 229 Views
 • Uploaded on

A pmācību modulis 3 Vides komunikācija: sadarbības princips 5. nodaļa, 2.daļa Sabiedrības līdzdalība ar vidi saistītu jautājumu risināšanā. Alda Ozola LU, EVF, Vides pārvaldības katedra. Saturs. Sabiedrības līdzdalības jēdziens un pilsoniska sabiedrība

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Alda Ozola LU, EVF, Vides pārvaldības katedra' - teagan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Apmācību modulis 3Vides komunikācija: sadarbības princips5. nodaļa, 2.daļaSabiedrības līdzdalība ar vidi saistītu jautājumu risināšanā

Alda Ozola

LU, EVF, Vides pārvaldības katedra


Saturs
Saturs

 • Sabiedrības līdzdalības jēdziens un pilsoniska sabiedrība

 • Vides nevalstiskās organizācijas (NVO), to darbība un attīstības vēsture

 • Līdzdalības loma un vieta Vides pārvaldības sistēmā

 • Līdzdalības tiesiskais regulējums

 • Līdzdalība rīcībpolitikas veidošanā

 • Līdzdalības struktūras un mehānismi

 • Līdzdalības formas

 • NVO īstenotās kampaņas un Vides aktīvisms

 • NVO realizēto kampaņu piemēri

 • Līdzdalības efektivitāteNvo j dziens
NVO jēdziens attīstības vēsture

 • Nevalstisko organizāciju mērķis ir veicināt pilsonisko līdzdalību - indivīda iesaistīšanos sabiedrības un valsts dzīvē:

  • Stiprināt saites starp indivīdiem un atsevišķām sabiedrības grupām,

  • Stiprināt saites starp indivīdiem;

  • Stiprināt saites starp sabiedrības grupām un valsti.

 • Nevalstiskais sektors - sabiedrības darbības joma, kuru veido gan formālie, gan neformālie sabiedriskie tīkli un kura pastāv ārpus publiskās varas sektora un biznesa sektora


Nvo raksturiez mes
NVO raksturiezīmes attīstības vēsture

 • Brīvprātīga darbība; biedri NVO darbībā iesaistās brīvprātīgi

 • Neatkarīga viedokļa paudējas

 • Nodrošina saikni starp sabiedrību un valsts varu

 • Darbībā nav peļņas gūšanas nolūka

 • Sabiedriskā labuma NVO un biedru labuma NVO


Vides nvo j dziens latvij
Vides NVO jēdziens Latvijā attīstības vēsture

 • Reģistrētas biedrības, nodibinājumi un organizētas sociālas grupas, kuru mērķis ir vides aizsardzība:

  • Profesionālas organizācijas

  • Brīvprātīga darbība

  • Vides aktīvisms

 • Literatūrā (vides) NVO tiek saistītas ar šādiem jēdzieniem:

  • Pilsoniskā sabiedrība

  • (Vides) demokrātija

  • Laba pārvaldība


No vides akt visma l dz profesion l m vides nvo 1
No vides aktīvisma līdz profesionālām vides NVO attīstības vēsture(1)

 • Vides aktīvisms un sociālie tīkli 20.gs. 60tajos gados

  • Pieaug satraukums un liecības par vides piesārņojumu (smogs pilsētās, samazinās bioloģiskā daudzveidība u.tml.)

  • “World Wildlife Found” dibināts 1961.gadā

  • Rachel Carson grāmata “Silent Spring” 1962. gadā

  • “Friends of the Earth” dibināts 1969. gadā

 • Vides aizsardzības likumdošanas sākums


No vides akt visma l dz profesion l m vides nvo 2
No vides aktīvisma līdz profesionālām vides NVO attīstības vēsture(2)

 • Vides aktīvisms 20.gs. 70tajos gados

  • Greenpeace – dibināta 1971.gadā

  • Sākās kā iedzīvotāju kustība par mieru un pret atomenerģijas izmantošanu


Vides nvo darb bas tradicion l pieeja
Vides NVO darbības tradicionālā pieeja attīstības vēsture

1. Vides problēmu identificēšana

2. Risinājumu atrašana, formulēšana

3. Tehnisku problēmas risinājumu „pārdošana” lēmumu pieņēmējiem

 • Atslēgas vārdi:

  • Vīzija

  • Vērtības

  • Rīcībpolitika


Vides akt visms
Vides aktīvisms attīstības vēsture

 • Vides aktīvisms (‘environmental activism’ – angļu val.; “Umweltaktivismus” – vācu val.)

  • Nevalstisko organizāciju un neformālu iniciatīvas grupu rosinātu un īstenotu aktivitāšu (darbību) kopums noteiktu mērķu sasniegšanai vides aizsardzības jomā

 • “Environmentalism” – angļu val., (“environmentalisme” – franču val.)

  • Sociāla kustība, kas vērsta uz dabas vides aizsardzību, saglabāšanu un vides kvalitātes uzlabošanu ietekmējot politiskos procesus caur vides aktīvismu, lobēšanu, vides izglītību


ad