Voorlichting vwo 6
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

Voorlichting VWO 6 PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Voorlichting VWO 6. Bas Smies Teamleider Bovenbouw Francisca de Vries Coördinatrice VWO 4, 5 & 6 Fred Bouwhuis & Richard Walgemoet Decanen. “ Ambitieus en uitdagend” “ Faciliterend en vol vertrouwen”.

Download Presentation

Voorlichting VWO 6

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Voorlichting VWO 6

Bas Smies

TeamleiderBovenbouw

Francisca de Vries

Coördinatrice VWO 4, 5 & 6

Fred Bouwhuis & Richard Walgemoet

Decanen

“Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”


Wijzigingen schoolleiding

 • Joanne Duijvestijn – waarnemend Vestigingsdirecteur

 • Bas Smies – Teamleider Bovenbouw H/V

 • Frank Warrink – Coördinator HAVO 4 & 5

 • Francisca de Vries – Coördinatrice VWO 4, 5 & 6

“Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”


Leerlingbegeleiding VWO 6

Richard WalgemoetDecaan

Fred BouwhuisDecaan / Mentor

Jeannet BrouwerMentor

Francisca de VriesCoördinatrice leerlingzaken

Bas SmiesTeamleider

Chris de RuyterZorgcoördinator

Samantha SnijdersDyslexiecoördinator

VWO docententeam

“Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”


Zelfstandigheid

 • Toewerken naar steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

 • Afspraken zoveel mogelijk direct met de leerlingen

 • Iedereen gelijk, maar toch recht doen aan verschillen

“Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”


Zelfstandigheid

“Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”


Vingeraan de pols

 • Startgesprekken met mentor

 • Spijbelen & te laat komen

 • Magister: cijfers en absentiegegevens

 • Werkhouding: afrondmiddag (vrijdag)

 • Inventarisatie werkhouding in week 41. Indien nodig contact.

“Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”


Ouders en huiswerk:Lekker puh…

“Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”


Ouders en huiswerk

 • Belangstellend informeren

 • Faciliteren (tijd, werkplek)

 • Coachen (zelf oplossingen laten verzinnen)

 • Kijken naar de toekomst

 • Wat werkt? Wat gaat goed?

 • Wat zijn je kwaliteiten

 • Met inzet kun je het leren (growth mindset)

“Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”


Ouders en huiswerk

 • Handige tips in het boekje Onderpresteren: Help je kind de middelbare school door zonder duwen en trekken (uitgever: SWP)

 • Leuke (korte) test voor ouders op www.onderpresteren.nl

“Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”


Opbouw schooljaar

Blok 1 t/m 3:

 • Afgesloten met toetsweek

 • Schoolexamentoetsen (in SET week)

 • Voor sommige vakken: PO’s en kennistoetsen tijdens het blok

  Blok 4:

 • Examentraining

 • Centraal Schriftelijk Examen

“Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”


Herkansingen SET

 • Na blok 1, blok 2, blok 3

 • Alleen SET uit betreffende blok

 • Inhalen gemiste SET ingeroosterd op herkansingsdagen

 • Ingehaalde SET kan niet herkanst worden

“Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”


Studiebegeleidingsuren

 • Mediatheek

 • Vakondersteuningsuren

  Kenmerken:

 • Zelf inschrijven in CUP

 • Totaal 25 lesuren per week

 • Actieve deelname vereist

 • Zelfde status als gewone les

“Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”


Steunlessen

 • Nederlands, Engels en Wiskunde

 • In verband met kernvakregeling

 • Deelname verplicht indien noodzakelijk

“Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”


Profielwerkstuk

 • Onderzoek / ontwerp

 • 80 slu per leerling

 • Onderdeel combinatiecijfer

 • Begeleiding door vakdocent

 • PWS middagen

 • Voor Kerst verslag inleveren

 • Deadline definitieve verslag is 6 februari

 • Deadline niet gehaald? Cijfer = 1

 • Vervolgtraject tot 3,5

“Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”


Presentatieavond di 3 maart

 • Mondelinge presentaties (onderdeel beoordeling)

 • U bent van harte

  welkom!

“Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”


Berekening en afronding SE

 • Mee naar V6: gemiddeld blokcijfer V5 en PO–cijfers van V4 & V5

 • V6:

  (3 blok V6 + 1 blok V5)/4 = gem. Blokcijfer

  (PO V4 + PO V5 + PO V6)/3 = gem. PO cijfer

 • GB en GPO worden afgerond op 1 decimaal

 • Weging meestal 80% : 20 %

 • Afronding: op één cijfer achter de komma

  (5,45 wordt 5,5)

“Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”


Examenvakken zonder CSE

VWO 4/5:VWO 6:

ANW*LO (v of g)

Maatschappijleer*Informatica

CKV (v of g) Wiskunde D

KCV*PWS*

* combinatiecijfer

“Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”


Combinatiecijfer

 • Alle kleine vakken samen:

  • ANW

  • Maatschappijleer

  • KCV (alleen gymnasiumleerlingen)

  • Profielwerkstuk

 • Ieder onderdeel moet 4 ( 3,5) of hoger zijn

 • Cijfers worden afgerond, gemiddeld en opnieuw afgerond en tellen dan mee als 1 vak

“Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”


3F Rekentoets

 • Verplicht examenonderdeel, cijfer 5 of hoger

 • t/m 2015: wel op cijferlijst, niet in zak-slaagregeling

 • Afnameperiodes maart en juni

 • Elke leerling heeft twee kansen

 • Deel leerlingen heeft toets al in V5 afgelegd

“Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”


Centraal Schriftelijk Examen

 • Blok 4: voorbereiding CE

 • Week 16: oefenexamenweek

 • CSE: maandag 11 mei t/m woensdag 27 mei

 • In de sporthal

 • 3 uur zonder pauze

 • Eten en drinken toegestaan

 • Examenstress

 • Uitslag: donderdag11 juni

 • Meer informatie volgt t.z.t.

“Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”


Berekening Eindcijfers

 • Voor vakken zonder CSE: Afronden op geheel getal (5,45 wordt 5,5 wordt 6!)

 • Voor vakken met CE: Gemiddelde CE + SE afronden op geheel getal (5,5 + 5,4 wordt 5,45 wordt 5!!)

“Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”


Slaag/zakregeling

Geslaagd:

 • LO en CKV voldoende of goed

 • Onderdelen combinatiecijfer zijn 4 of hoger

 • Gemiddelde cijfer CSE = 5,5 of hoger

 • Ne, En, Wi: maximaal één eindcijfer 5 (4,5-5,4), rest 6 of hoger

 • Er is voldaan aan:

 • Bij berekenen compensatie: 0 decimalen


Tweede Tijdvak

 • 16, 17, 19 juni

 • Herexamen

 • Herprofilering (hoger cijfer)

 • Inhalen. Bij meerdere examens inhalen eventueel ook in derde tijdvak

 • Uitslag 24 juni

“Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”


Geslaagd!

 • Diploma-uitreiking: donderdag 25 juni

 • Vervolgopleiding

 • Begeleiding studiekeuze in V6:

  - LOB, bezoek open dagen

“Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”


Gezakt, en dan . . .

 • VWO 6 doubleren op BL:

  • Vrijstelling voor PWS, In en WisD (als vak voldoende is afgesloten)

  • Geen vrijstelling voor LO

 • VAVO (deelcertificaten)

 • HBO + VAVO

  (enkele studies in Twente)

 • Meer informatie bij de examenuitslag

“Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”


Vragen?

“Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”


Mentorgroep dhr.Bouwhuis 1.28

Michelle BakJolien Deterink

Coen EnsinkVeerle Dijkstra

Melanie HeuverJoris Eeftink

Agaath SchuurmansDion Hoek

Pepijn StrengMaarten de Jager

Melanie BlumeSobhi Jerjes

Jesse de BoerSophie Kolk

Anne BreurAnne Koning

Duco van BuurenErkan Mercimek

Gerlinde BuurlageViktor Oude Egberink

Furkân DengizReinoud Pino

Jorn QuattrocchiMaarten BestenRozemiek Wessels


Mentorgroep mevr.Brouwer 0.10

Lilian BerenpasKars Veldkamp

Hans-Jan Westerhof

Eray BilgiliRick Westland

Peter BoschMichiel Wiggers

Tobias BruelJoppe Wesselink

Niels Cornelissen de Beer

Ruurd Jaarsma

Niels Kroese

Tim Luijten

Jan Willem Mijnheer

Anouk Scholten


 • Login