Kontrola temperatury podczas transportu
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

Kontrola temperatury podczas transportu PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kontrola temperatury podczas transportu. Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC) G Fiore, J Hofherr , F Natale , S Mainetti , E Ruotolo IPSC – Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli Ispra - Włochy http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/ http://www.jrc.ec.europa.eu/.

Download Presentation

Kontrola temperatury podczas transportu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kontrolatemperaturypodczastransportu

Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC)

G Fiore, J Hofherr , F Natale, S Mainetti, E Ruotolo

IPSC – Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli

Ispra - Włochy

http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/

http://www.jrc.ec.europa.eu/


Studium w zakresie temperatur

 • Istnieje niewiele badań naukowych i danych z doświadczeń w zakresie temperatur, na jakie narażone są zwierzęta podczas transportu drogowego

 • JRC prowadzi badania dla DG SANCO, aby dostarczyć dokładniejszych informacji na ten temat, oraz aby

 • porównać obecną praktykę w zakresie obowiązujących norm temperaturowych z normami proponowanymi przez naukowców

 • – w nawiązaniu do głównych tras transportowych zwierząt w obrębie UE, odzwierciedlając różnorodność warunków klimatycznych

  •Określić możliwe różnice i negatywne następstwa istniejącej praktyki i tras przesyłania towarów


Progi temperaturowe

 • Zanotowane temperatury zostały porównane z następującymi wartościami progowymi.


Zakres badania

 • Jaki okres? Luty – Październik 2008 (Luty 2009)

 • Transporty zwierząt:

  -komercyjne

  -przede wszystkim transporty długotrwałe, ponad 8h

  -zwierzęta: świnie o masie do 30 kg m.c. i powyżej 30 kg m.c.,


Zakres badania

-bydło i owce w wieku do 6mscy i powyżej 6 mscy

-kozy

-konie

Źródło danych o trasach transportu:

-TRACES

- Informacje z FVO

EUROSTAT Intra community trade


OWCE

KOZY

KONIE

BYDŁO ↑ 6 MSCY

ŚWINIE↑30KG

ŚWINIE DO 30 KG

BYDŁO DO 6 MSCY


Udział firm transportowych i samochodów ciężarowych

TYP POJAZDU

2 naczepy

2 naczepy

10

21


Pomiar temperatury i wilgotności

- Pomiar temperatury/wilgotności względnej przy pomocy czujników połączonych z rejestratorem danych

  - Rejestrator danych ustawiony na pomiar co 15 minut przez cały okres gromadzenia danych


Skrzynka ochronna


-nie w bezpośrednim sąsiedztwie wentylatora

-brak styku z metalowymi elementami obudowy


Problemy w związku z rejestracją danych

Występują tylko niewielkie problemy dotyczące czujników temperatury/wilgotności, 

Ze 113 czujników/rejestratorów danych pierwotnie zainstalowanych w pojazdach:

-1 uszkodzony przez zwierzęta,

-4 czujniki w 2 pojazdach przestały działać po kilku przejazdach (prawdopodobnie z powodu sposobu mycia pojazdu),  

-1 niedostępny (uszkodzenie pojazdu)   

Rejestracja trasy przejazdu

Rejestrator nie mógł dostarczyć poprawnych danych dotyczących czasu rozpoczęcia podróży, przerw i zakończenia jazdy – często nie w pełni rejestrowane dane, tylko informacje zawarte w planach

niepełne dane przekazywane przez kierowców dotyczące zdarzeń w trakcie jazdy (np. wentylacji), jednakże w kilku przypadkach zostały one połączone z danymi z systemu nawigacji (dokładna pozycja pojazdu + prędkość)


Dane dotyczące transportu zwierząt

278,450 zapisów dotyczących 515 transportów zwierząt (więcej niż 175,000 przewożonych zwierząt)

17 przejazdów obejmowało przejazd promem

12 bydło

5 świnie


Czas trwania podróży


Przykladowe zmiany temperatury w ciągu 1 tygodnia

 • znaczne zmiany w działaniu czujników w zależności od rozmieszczenia i czasu


Różnice w rozmieszczeniu czujników


Różnice w rozmieszczeniu czujników cd.

 • Różnice dotyczące 4 czujników w obrębie pojazdu

  Przeciętnie różnica 3.5° C pomiędzy najwyższą i najniższą temperaturą dla różnych czujników w danym momencie

  w 6.7% przypadkach różnice większe niż 10° Cwiększe różnice w godzinach południowych


Korelacja pomiędzy punktami w naczepach

Najsłabsze punkty korelacji


Najslabsze punkty korelacji


Lepsza korelacja w jednoczęściowych pojazdach niż w pojazdach wielopoziomowych


Ruch pojazdu

ruch pojazdu zmniejsza skutek promieniowania słonecznego oraz nocnego napromienienia dachu pojazdu

ruch pojazdu powoduje wyższą temperaturę z przodu u góry w porównaniu do tyłu u góry


 • Login