Respublikin teorin praktin konferencija specializuoto dail s ir muzikos ugdymo perspektyvos
Download
1 / 18

MENINIO UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO YPATUMAI - PowerPoint PPT Presentation


 • 250 Views
 • Uploaded on

Respublikin ė teorin ė - praktinė konferencija Specializuoto dailės ir muzikos ugdymo perspektyvos. MENINIO UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO YPATUMAI. Emilija Kriščiūnaitė Panevėžio Vytauto Mikalausko men ų mokykla 2012-03-16. Temos aktualumas

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MENINIO UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO YPATUMAI' - tayten


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Respublikin teorin praktin konferencija specializuoto dail s ir muzikos ugdymo perspektyvos

Respublikinė teorinė - praktinė konferencijaSpecializuoto dailės ir muzikos ugdymo perspektyvos

MENINIO UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO YPATUMAI

Emilija Kriščiūnaitė

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykla

2012-03-16


Temos aktualumas

Pagrindinė švietimo reformos kryptis, nurodyta dokumentuose, orientuota į žmogaus prigimtinių galių atskleidimą, kūrybiško, doro, laisvo, atsakingo ir kompetentingo žmogaus ugdymą. Nenuostabu, jog šiuolaikinė mokykla nuo seno reproduktyvaus mokymo vis labiau pereina prie mokymo, skatinančio kūrybinį mąstymą, ugdymo turinio individualizavimą ir diferencijavimą, kompetencijų ugdymą.


Keliais aspektais peržvelgsime veiksnius, kurie turi didžiausią įtaką šiuolaikiniam meninių programų kokybiškam įgyvendinimui. Tai :

 • Mokytojo asmenybė ir kompetencijų raiška;

 • Kūrybiškumas;

 • Ugdymo turinio individualizavimas;

 • Moderni ugdymo aplinka;

 • Meninio ugdymo įstaigų programų dermė.


1. turi didžiausią įtaką šiuolaikiniam meninių programų kokybiškam įgyvendinimui. Tai :Mokytojo asmenybė ir kompetencijų raiška

Nacionalinių tyrimų išvadose teigiama, jog didelę įtaką mokinių mokymosi sėkmingumui, ypač paauglystės periodu, daro mokytojo kūrybiškumas, jo asmenybė,darbo stilius bei geranoriška pagalba, aplinka.

Mokytoją galėtume apibūdinti ne kaip konformistiškai patenkintą esama padėtimi, bet nuolat apmąstantį:

 • savo vertybes bei įsitikinimus;


 • savo užsidegimu, artistiškumu, žaismės jausmu rodančią darbo ir santykių su aplinka pavyzdį;

 • mokytojo profesinių kompetencijų ugdymą.


. ir idėjomis iš aplinkos;

2. Kūrybiškumas

Kūrybinė žmogaus veikla yra pats aukščiausiasir pats sudėtingiausias psichinis procesas kaip tam tikra santykio su realia tikrove išraiška. Kūryba plačiąja prasme – tai žmogaus veikla, kurios rezultatas yra kokybiškai nauja vertybė, nepakartojama, originali bei unikali visuomeniniu – istoriniu atžvilgiu.


Visuminiame kūrybingumo modelyje atsispindi svarbiausi ir idėjomis iš aplinkos;kūrybiniai sugebėjimai. Juos pirmasis įvardijo intelekto tyrinėtojas J.P. Guilfordas (1950) ir intelekto struktūroje išskyrė keturis kūrybiškumo veiksmus:

 • mąstymo lankstumą, sugebėjimą lengvai pertvarkyti turimą patirtį, keisti savo požiūrį, lūkesčius ir nuostatas;

 • sklandumą – kaip labai laisvą naujų idėjų kūrimą;

 • originalumą, pagrįstą tolimomis asociacijomis;

 • detalumą bei išbaigtumą.

  Kūrybingumo tyrinėtojas E.P.Torrance (1962, 1965), sukūręs išsamiausią kūrybinių sugebėjimų tyrimo metodiką, prie šių sugebėjimų dar priskiria jautrumą problemoms, kaip sugebėjimą pamatyti neatitikimus, įžvelgti problemas ten, kur daugelis jų nepastebi.


 • Mokiniui ir mokytojui svarbu žinoti, ir idėjomis iš aplinkos;kokiais požymiais pasireiškia kūrybingumas.

 • Kūrybingumo požymiai:

 • 1) smalsumas, emocingumas mokslo žinioms, technikai, menui;

 • 2) sritis, kuriose nepailstant įtemptai, atkakliai veikiama;

 • 3) gebėjimas greitai atgaminti reikiamą informaciją;

 • 4) vaizdų ir minčių sąmonėje skrydis, asociacijų platumas ir greitumas, sąmojingumas;

 • 5) gebėjimas iniciatyviai veikti, kelti idėjas, sumanymus, hipotezes;

 • 6) intelekto lankstumas, gebėjimas greitai įžvelgti esmę, atsisakyti klaidingų prielaidų, teiginių;

 • 7) gebėjimas perdirbti mintyse vaizdus, idėjas;

 • 8) gebėjimas planuoti ir vykdyti planus;

 • 9) gebėjimas vertinti;

 • 10) gebėjimas savikritiškai vertinti ir derinti savo požiūrius, veiksmus su kitais, daryti pagrįstas išvadas.


1. ir idėjomis iš aplinkos;

KASDIEN

7.

NAUJAS

ŽVILGSNIS

2.

KŪRYBOS

KAMPELIS

Kūrybiškumo

sužadinimo

metodai

6.

TAIP, BET…”

keisti

“TAIP, IR…”

3.

KŪRYBIŠKUMO

SIMBOLIAI

5.

LINKSMIAUSIA

SAVAITĖS DIENA

4.

GERŲ

IDĖJŲ KNYGA

Tyrinėtojas M.Michalko siūlo įvairių metodų, kaip sužadinti grupės narių kūrybiškumą


3 ugdymo turinio individualizavimas
3. Ugdymo turinio individualizavimas ir idėjomis iš aplinkos;

Sėkmės situacijos ir motyvacijos mokytis ryšys yra tampriai susietas su ugdymo turinio individualizavimu.

Mokinio individualaus ugdymo turinio pasirinkimas galėtų būti įgyvendinamas nuo 9 klasės.

Muzikinių individualių dalykų mokytojams atsiveria plačios erdvės individualizuoti kiekvieno mokinio ugdymo turinį, nukreiptą į nuoseklų mokinio dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymą.


4 moderni ugdymo aplinka
4. Moderni ugdymo aplinka ir idėjomis iš aplinkos;

 • Šiandieniniai visuomenės, darbo rinkos poreikiai diktuoja naujus iššūkius švietimo sistemai. Ankstyvas profesinės karjeros planavimas, įgytų teorinių žinių pritaikymas praktikoje, pozityvių gyvenimo įgūdžių įgyjimas ieško naujų erdvių saviraiškai, meninei raiškai inovatyvesnėmis formomis, priemonėmis, būdais.

 • Neįmanomas ugdymo turinio patrauklumas be tinkamos profesinės mokytojų kompetencijos, naujų mokymo metodų.


 • Š ir idėjomis iš aplinkos;iandien yra didelis poreikis įsigyti reikiamas kokybiškam mokymui priemones – naujus instrumentus, kompiuterinę įrangą, tačiau tam mokinio krepšelyje neskiriama lėšų.

 • Šiandien būtini mokytojų profesiniai kvalifikaciniai seminarai, suderinti su aukštosiomis mokyklomis. Tačiau neskirtos atitinkamos lėšos juose dalyvauti.


5 meninio ugdymo staig program derm
5. Meninio ugdymo įstaigų programų dermė ir idėjomis iš aplinkos;

Menines ugdymo programas įgyvendina trys grandys:

1. neformaliojo meninio ugdymo įstaigos;

2. formaliojo meninio ugdymo įstaigos nuo 1 iki 12 klasės (menų mokyklos, gimnazijos ) ar 9- 12 klasėse ( konservatorijos).

3.aukštosios mokyklos (universitetinės ir neuniversitetinės).


Šių trijų grandžių muzikinės krypties programų turinys nėra suderintas. Aukštosios mokyklos parengia ir vykdo naujas programas, į kurias konservatorijų ar menų gimnazijų mokiniai nėra pilnai pasirengę įstoti (pvz. Muzikosvadyba – kūrybinis projektas), arba įstojus kartojamas tapatus dalyko turinys.

Adekvati situcija tarp neformaliojo ugdymo įstaigų ir menų gimnazijų bei konservatorijų ugdymo turinio dermės.


L kes iai
LŪKESČIAI turinys nėra suderintas. Aukštosios mokyklos parengia ir vykdo naujas programas, į kurias konservatorijų ar menų gimnazijų mokiniai nėra pilnai pasirengę įstoti (pvz. Muzikos

 • Tikslingas ir šiuolaikiškas pedagogo rengimas atitinkantis mokytojo profesines kompetencijas.

 • Jaunų mokytojų įsiliejimas į mokyklų bendruomenes.

 • Nacionalinio lygmens menų krypties mokinių individualaus ugdymo plano pasirinkimo galimybės nuo 9 klasės.

 • Parengimas nacionalinio lygmens meninio ugdymo programų nuo 1 iki 8 klasės.


 • Menų dalykų turinio apimtis (valandomis) formalizuoti nacionaliniu lygmeniu.

 • Ugdymo turinį įgyvendinti ne pagal turimas lėšas, o pagal ugdymo planą.

 • Į mokinio krepšelį įtraukti lėšas reikalingas ne tik bendrojo lavinimo bet ir meniniams vadovėliams ir meninėms priemonėms įsigyti.

 • Keisti menų srities mokytojų kvalifikacijos kėlimo sistemą.

 • Derinti ugdymo programų dermę menų kryptį įgyvendinančiose institucijose.


Geras mokytojas nacionaliniu lygmeniu.

Gera pamoka

Gera mokykla


AČIŪ UŽ DĖMESĮ nacionaliniu lygmeniu.


ad