Visie van de Europese Commissie - PowerPoint PPT Presentation

Visie van de europese commissie
Download
1 / 21

 • 178 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Visie van de Europese Commissie. Myriam Dumortier , Beleidsmedewerker Europese Commissie. Visie van de Europese Commissie. INVEXO Eindsymposium 's Hertogenbosch 27 september 2012. Invasieve exoten : een zorgwekkend probleem.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Visie van de Europese Commissie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Visie van de europese commissie

Visie van de Europese Commissie

Myriam Dumortier, Beleidsmedewerker Europese Commissie


Visie van de europese commissie

Visie van de EuropeseCommissie

INVEXO

Eindsymposium

's Hertogenbosch 27 september 2012


Invasieve exoten een zorgwekkend probleem

Invasieveexoten: eenzorgwekkendprobleem

Een van de vijfgroteoorzaken van verlies van biodiversiteit

Ernstigegevolgenvoor milieu, samenleving en economie

Kosten de Europeseeconomieminstens 12 miljard euro per jaar


Invasieve exoten een groeiend probleem

Invasieveexoten: eengroeiendprobleem

Aantalexoten

(10-15 % invasief)

Schade doorinvasieveexoten

bron: Perezy Perez and Chica Moreu, 2009

bron: Roques, 2010


Invasieve exoten een exponentieel groeiend probleem

Invasieveexoten: eenexponentieelgroeiendprobleem


Invasieve exoten probleem tussen de problemen

Invasieveexoten: probleemtussen de problemen

Alsem-ambrosiain 2050

ifvklimaat

bron: Bullock et al., in prep.


Invasieve exoten een mondiale bezorgdheid

Invasieveexoten: eenmondialebezorgdheid

 • ConventieBiologischeDiversiteit (CBD)

 • Strategisch Plan voor de Biodiversiteit 2011-2020

 • Doelstelling 9 - invasieveexoten

  • IAS and pathways are identified and prioritized

  • priority species are controlled or eradicated

  • measures are in place to manage pathways to prevent IAS introduction and establishment


Invasieve exoten e en bezorgdheid van d e lidstaten

Invasieveexoten: een bezorgdheid van de lidstaten

 • Veelheid en grotevariatieaaninitiatieven

 • Maar…

  • Weinigsamenhang

  • Weinigprioritering

  • Weiniginzet op preventie

 • Waardooreffectiviteitachterblijft

 • Groteinspiratiebronvoor EU beleid


Invasieve exoten e en eu bezorgdheid

Invasieveexoten: een EU bezorgdheid

 • EU Biodiversiteitsstrategie 2011-2020

 • Doelstelling 5 - invasieveexoten

  • IAS and pathways are identified and prioritised

  • priority species are controlled or eradicated

  • pathways are managed to prevent introductions and establishment of new IAS

  • Action 16: establish a dedicated legislative instrument on IAS


Naar een europese wetgeving inzake invasieve exoten proces

NaareenEuropesewetgevinginzakeinvasieveexoten: proces


Naar een europese wetgeving inzake invasieve exoten probleemboom

NaareenEuropesewetgevinginzakeinvasieveexoten: probleemboom


Naar een europese wetgeving inzake invasieve exoten doelenboom

NaareenEuropesewetgevinginzakeinvasieveexoten: doelenboom


Invexo een strategisch project

Invexo: eenstrategischproject

Beleid

Preventie

Vroegtijdigesignalering en snellerespons

Eliminatie

Populatiebeheer

Communicatie

Wetenschappelijkeondersteuning


Invexo een strategisch project1

Invexo: eenstrategischproject

1. Beleid

 • EU wetgeving: driesleutelwoorden

  • Naareenmeercoherenteaanpak

  • Naarmeerprioritering op risicosoorten

  • Naarmeerklemtoon op preventie

 • Financiering

  • LIFE

  • European RegionalDevelopmentFund (ERDF)

  • European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)


Invexo een strategisch project2

Invexo: eenstrategischproject

2. Preventie

 • A - Lijstrisicosoorten met een verbod op import, handel, kweek, houden, uitzetten,…

  • Op basis van risico analyse

  • In overleg met lidstaten

 • B - Uitbouwpathway management

 • C - Verderebeperkingeninzakeuitzetten

 • Ecosystemenweerbaarmaken


Invexo een strategisch project3

Invexo: eenstrategischproject

3. Vroegtijdigesignalering en snellerespons

 • D - Europees "Early Warning and RapidResponse"-systeemvoorrisicosoorten

  • Rol van vrijwilligers

   4. Eliminatie

 • D/E - Enkel humane methodes


Invexo een strategisch project4

Invexo: eenstrategischproject

5. Populatiebeheer

 • E – Coherent beheervan risicosoortenin functie van

  • Goedestaat van instandhoudingsoorten en habitats (VR en HR)

  • Goedeecologischekwaliteitoppervlaktewater (KRW)

  • Goedemilieukwaliteitzeewater (MSKR)


Invexo een strategisch project5

Invexo: eenstrategischproject

6. Communicatie

 • Naareenmentaliteitswijziging

 • Delen van informatie en ervaringen

  7. Wetenschappelijkeondersteuning

 • Framework Programmes for research, technological development and demonstration activities

 • Risico-analyses


Samen n aar een beheersing van het probleem

Samen naareenbeheersing van het probleem


Vragen of suggesties

Vragen of suggesties?

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

ENV-BIODIVERSITY@ec.europa.eu


 • Login