Kokiu b du sakau smurtui ne
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Kokiu būdu sakau smurtui „ne“? PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kokiu būdu sakau smurtui „ne“?. II b klasė. Parengė tikybos vyr. mokytoja Nijolė Pankratovaitė. Pamokos uždavinys.

Download Presentation

Kokiu būdu sakau smurtui „ne“?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kokiu būdu sakau smurtui „ne“?

II b klasė

Parengė tikybos

vyr. mokytoja Nijolė Pankratovaitė


Pamokos uždavinys

 • Analizuodami filmo “Amerikos Jėzaus vaikai” ištrauką, remdamiesi savo patirtimi, Šv. Rašto ištraukomis savarankiškai įvardinsite smurto formas, priežastis, pasekmes ir ieškosite realių ir krikščionišku mokymu pagrįstų būdų, kaip galima sumažinti smurtą savo aplinkoje.


Kas yra smurtas?

Smurtas - sąmoningas jėgos taikymas siekiant sužeisti ar įžeisti kitą asmenį.

Smurto formos:

 • fizinis,

 • psichologinis,

 • seksualinis,

 • ekonominis,

 • ir kt.


Video siužetas

 • Žiūrėdami video siužetą “Amerikos Jėzaus vaikai” įvardinkite smurto:

  • formas - ...

  • priežastis - ...

  • pasekmes - ...

  • sprendimo būdus-...


Darbas su Šv. Raštu

 • Perskaitykite ištraukas ir parašykite, koks yra krikščioniškasis požiūris į smurtą ir priešus?

  • Mt 7,12

  • Mt 5, 44-45


12 „Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite; nes tai yra Įstatymas ir Pranašai“.

Mt 7,12


44 O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, 45 kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų.

Mt 5, 44-45


Įvairios visuomenės, religijos bei kultūros ugdo savitas vertybes.

Visos pagrindinės religijos pripažįsta vadinamąją AUKSO TAISYKLĘ.

AUKSO TAISYKLĖ


Kurią bendražmogišką vertybę išreiškia AUKSO TAISYKLĖ?

 • KRIKŠČIONYBĖ – “Mylėk savo artimą kaip save patį.”

 • JUDAIZMAS – “Kas tau pačiam bjauru ir kitam nedaryk.”

 • ISLAMAS – “Nė vienas savęs tenelaiko tikinčiu, kol savo broliui ir seseriai netrokšta to paties, ko trokšta sau pačiam.”

 • BUDIZMAS – “Neskriausk kitų, kaip ir pats nenori būti skriaudžiamas.”

 • INDUIZMAS – “Nedaryk kitam to, kas tau pačiam teikia skausmą.”


Individuali užduotis

 • Krikščionybė iškelia Kristų kaip tobuliausią meilės pavyzdį.

  • Kaip Kristaus meilė iškyla virš visokios žmogiškos meilės?


Darbas su Šv. Raštu

 • Perskaitykite ištraukas ir parašykite pagrindinę mintį.

  • Mt 5,38-41

  • Mt 18,21-22


38 „Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Akis už akį ir dantis už dantį.39 O aš jums sakau: nesipriešink piktam [žmogui], bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. 40 Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą. 41 Jei kas verstų tave nueiti mylią, nueik su juo dvi.

Mt 5,38-41


21 Tuomet priėjo Petras ir paklausė: „Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki septynių kartų?“ 22 Jėzus jam atsakė: „Aš nesakau tau – iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų“.

Mt 18,21-22


Apibendrinimas

 • Apie ką galvoju?

 • Ką jaučiu?

 • Savo draugui pasakysiu...

 • Aš sužinojau...


 • Login