slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Yrityksen elinkaareen liittyvät, liiketoimintaedellytyksiä tukevat toimenpiteet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Yrityksen elinkaareen liittyvät, liiketoimintaedellytyksiä tukevat toimenpiteet - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Yrityksen elinkaareen liittyvät, liiketoimintaedellytyksiä tukevat toimenpiteet Tampereen kaupunginvaltuuston elinkeinoseminaari 21.5.2007 Kari Löytty. 5 v. 30-40 v. yrittäjyyskasvatus. Pirkanmaan yrityskummit. kassavirta. yrityksen elinkaari. aika. Yrke.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Yrityksen elinkaareen liittyvät, liiketoimintaedellytyksiä tukevat toimenpiteet' - taylor-buckner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Yrityksen elinkaareen liittyvät, liiketoimintaedellytyksiä tukevat toimenpiteet

Tampereen kaupunginvaltuuston elinkeinoseminaari 21.5.2007

Kari Löytty

slide2

5 v.

30-40 v.

yrittäjyyskasvatus

Pirkanmaan yrityskummit

kassavirta

yrityksen elinkaari

aika

Yrke

slide3

Alkavien yritysten neuvontapalvelut

 • Uusyrityskeskus Ensimetrin tavoitteena on auttaa yrittäjäksi aikovaa saamaan kaiken mahdollisen yrityksen perustamiseen tarvittavan tiedon sekä näkemyksen yritysidean kehittämiseksi toimivaksi liikeideaksi.
 • Apuna yksityisistä yrityksistä koostuva asiantuntijaverkosto !
 • 2006: Asiakkaita 2230 kpl, perustetut yritykset

766 kpl (”markkinaosuus” > 60%)

 • Rahoitus 2007:

Tampereen kaupunki 60 000,-

Kokonaisrahoitus 327300,-

alkavien tutkimus ja osaamispohjaisten yritysten synnytt minen ja kehitt minen
Alkavien tutkimus- ja osaamispohjaistenyritysten synnyttäminen ja kehittäminen
 • Tampereella teknologia- ja osaamislähtöisen yrityshautomotoiminnan tuottajina ovat Finn-Medi Tutkimus Oy (FMT), Hermia Yrityskehitys Oy (HYK) ja Professia Oy
 • YRKE-konsortion Tampereen koordinaattorina toimii FMT
 • konsortiomuotoinen, toimialajakoon perustuva yhteistyö käynnistyi vuoden 2005 alusta
 • tavoitteena yhteinen hankekäsittely, yhtenäiset prosessit ja alkuvaiheen yrityspalvelujen kehittäminen (Sitra)
 • konsortion yhteistyöprojekti on julkisesti rahoitettu

(Tekes, Tampereen kaupunki, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto) 737 500,-

 • konsortio tuottaa idean arviointi-, esihautomo- ja hautomopalveluja
yrke hautomon kehitysprosessi
Yrke-hautomon kehitysprosessi
 • tavoitteena teknologia- ja osaamispohjaisen kasvuyrittäjyyden lisääminen
yrken tilastoa vuodelta 2006
Yrken tilastoa vuodelta 2006
 • 149 arvioitua liikeideaa, joista 32 tutkimuslähtöistä, 18 yrityslähtöistä ja 99 muuta
 • Esihautomohankkeita 47 kpl, joista 8 kpl tutkimuslähtöistä, 6 kpl yrityslähtöistä ja 33 muuta
 • Uusia hautomoyrityksiä28 kpl, joista 8 kpl tutkimuslähtöistä, 3 kpl yrityslähtöistä ja 17 muuta
 • Koko vuoden aikana Tampereen hautomoissa yhteensä 42 yritystä, joiden liikevaihto yht. noin 3.195.000 euroa ja työpaikkoja 123
uusien osuuskuntien synnytt minen ja kehitt minen
Uusien osuuskuntien synnyttäminen ja kehittäminen
 • Hankkeen avulla synnytetään ja kehitetään vähintään kymmenen uutta elinkelpoista osuuskuntaa vuosittain. Uudessa osuuskunnassa on perustajia tyypillisesti 5-10 henkeä.
 • Hankkeesta vastaa Tampereen seudun Osuustoimintakeskus ry, joka palvelee Pirkanmaan TE-keskuksen yhteispalvelupisteessä.
 • Tampereen kaupungin rahoitus 2007: 19 500,-
 • Hankkeen kokonaisrahoitus 60 000,-
yhteisty verkostot tutkimuksen ja yritysten v lill uusi osaamiskeskusohjelma 2007 2013
-Yhteistyöverkostot tutkimuksen ja yritysten välillä-Uusi Osaamiskeskusohjelma 2007 - 2013
 • Tavoitteena kansainvälisesti korkeatasoisen osaamisen
 • ja kilpailukyvyn kehittäminen
 • Tampereen seudun osaamiskeskukset ovat mukana
 • seitsemässä valtakunnallisessa osaamisklusterissa
 • Tampereen Teknologiakeskus Oy
 • Älykkäät koneet (2007 –2013)
 • Tulevaisuuden energiaratkaisut
 • Nano- ja mikrojärjestelmät sekä tulevaisuuden materiaalit
 • Jokapaikan tietotekniikka (->2010)
 • Digitaaliset sisällöt
 • Finn-Medi Tutkimus Oy
 • Health Bio
 • Hyvinvointi
 • Kustannukset 2007 yhteensä 1 045 000,-
 • Tampereen kaupunki 670 000,-
 • Tampereen seudun kunnat 372 000,-
slide10

Luova Tampere -ohjelman teema-alueet

 • Kulttuuriyritysten liiketoiminnan
 • kehittäminen
 • Palveluinnovaatioiden synnyttäminen(teknologiaan pohjautuvien) ja
 • luovuutta, innovatiivisuutta ja yrittäjyyttä edistävien rakenteiden synnyttäminen
 • Ohjelma käynnistyi 2006 lopussa. Käynnistettyjä toimenpiteitä:
 • kohdennettuja liiketoiminnan kehityshankkeita (>30 kpl)
 • Langaton Tampere
 • Luovien alojen kehitysohjelma (LUKE)
 • Luovien alojen keskus (LAK)
slide11

-Bioalan osaamispohjan kehittäminen ja

tietointensiivisen yritystoiminnan synnyttäminen-

BioneXt Tampere 2003 - 2010

 • laajentaa ja syventää lääketieteellisen bioteknologian ja tekniikan huippu-tutkimusta, koulutusta ja osaajien saatavuutta
 • vahvistaa prekliinistä ja kliinistä tutkimusinfrastruktuuria ja luo tutkimuksen kaupallistamista edistäviä palvelurakenteita
 • edistää uusien yritysten syntymistä, olemassa olevien yritysten toiminnan laajentumista sekä muualla toimivien yritysten toimintojen sijoittamista Tampereen seudulle
 • lisää tutkimus- ja riskirahoituksen saatavuutta
 • Painopistealueet:
  • kuvantaminen ja informaatioteknologia (esim. bioanturit)
  • kudosteknologia ja implantit (esim. lääkeaineita vapauttavat implantit)
  • immunologia ja rokotteet
 • Kaupungin siemenrahoitus 1M€/vuosi
slide12

Liiketoimintaedellytysten kehittäminen

tietotekniikkaa hyödyntämällä

Pk-yritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen. Tarjonnan ja kysynnän

kohtaaminen.

 • eYrityspalvelun toteuttaja Pirkanmaan Yrittäjät
 • Perusselvitys vuosittain 150:ssä yrityksessä
 • Tampereen kaupungin rahoitus 2007: 30 000,-
 • Hankkeen kokonaisrahoitus 125 000,-
 • Tavoitteena hankkeen itsekannattavuus 2008 lähtien.
slide14

Yritysstrategian sparraaminen

kokeneen kummin kanssa

 • Yrityskummitoiminnan tarkoituksena on saattaa kokeneiden
 • liikkeenjohtajien osaamista ja kokemusta yritysten käyttöön.
 • Hankkeesta vastaa Pirkanmaan Yrityskummit ry
 • Yrityskummeja 12/2006 rekisterissä yli sata
 • Vuoden 2006 aikana apua sai 130 yritystä
 • Tampereen kaupungin rahoitus 2007: 15 000,-
 • Hankkeen kokonaisrahoitus 56 700,-
 • (josta yritysten maksamia liittymis- ja vuosimaksuja 24 700,-)
slide16

Omistajanvaihdosten ja suku-

polvenvaihdosten helpottaminen

 • SY:n tilastot: 60 000 pk-yritystä / 200 000 työpaikkaa / Pirkanmaa ~5000 pk-yritystä
 • Hankkeen tavoitteena on edesauttaa yritysten omistajanvaihdoksia Pirkanmaalla,
 • löytää jatkajia yrityksestään luopujille ja päinvastoin.
 • Hankkeen toteuttaja on Pirkanmaan Yrittäjät ry.
 • Hankkeen maksullisessa luopujarekisterissä oli 12/2006 yhteensä 312 henkeä
 • ja jatkajarekisterissä 467 jatkajakandidaattia. Vuonna 2006 autettiin 29 toteutuneessa
 • omistajanvaihdoksessa, joista 9 oli sukupolvenvaihdoksia.
 • Tampereen kaupungin rahoitus 2007: 13 000,-
 • Hankkeen kokonaisrahoitus 158 350,-
slide17
Lopuksi:
 • Edellä mainittuihin toimenpiteisiin käytetään Tampereen kaupungin rahaa

390 000,- / kokonaisrahoitus 1500 000,-

-> autetaan vuosittain n. 1000 yritystä alkuun

-> autetaan vuosittain n. 500 toimivaa yritystä liiketoiminnan

kehittämisessä

 • Lisäksi Osaamiskeskusohjelma, BioNext ja Luova Tampere, joilla

luodaan osaamisperustaa, imagoa ja tehdään kohdennettua kehittämistyötä.

Esim. Luova Tampere –ohjelmalla n. 12 milj. €:n hankekanta

BioneXt –ohjelman hankekanta n. 70 milj €.

slide18

KIITOS !

Kari Löytty

ad