ako sa vyrovna s genetickou diagn zou
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ako sa vyrovnať s genetickou diagnózou...

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Ako sa vyrovnať s genetickou diagnózou... - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Ako sa vyrovnať s genetickou diagnózou. Mgr. Andrea Májková. Ochorenie, diagnóza. Obmedzenie na ktoré sa treba adaptovať Záťaž: zmena životného štýlu, užívanie liekov, hospitalizácia Prispôsobenie sa rôznym podmienkam, špeciálne potreby

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ako sa vyrovnať s genetickou diagnózou...' - taya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ochorenie diagn za
Ochorenie, diagnóza
 • Obmedzenie na ktoré sa treba adaptovať
 • Záťaž: zmena životného štýlu, užívanie liekov, hospitalizácia
 • Prispôsobenie sa rôznym podmienkam, špeciálne potreby
 • Úzke hranice, vylúčenie zo spoločnosti...
prijatie adapt cia
Prijatie, adaptácia
 • Lepšie vyrovnanie sa so zmenami, životom
 • Uvedomenie si trvalosti diagnózy
 • Celoživotný proces (nie konečný stav) – aj potom, čo sme si zvykli sa môžu vynoriť nové a nové situácie.
 • Prispôsobenie sa okolnostiam
 • !!! Neznamená, že sme spokojní so svojou situáciou, učíme sa s ňou žiť.
t dia vyrovnania sa s chorobou
Štádia vyrovnania sa s chorobou
 • Šok, popieranie
 • Agresia, hnev, vzbura, úzkosť
 • Vyjednávanie
 • Zmierenie sa
 • Fázy sa môžu rôzne prelínať, nemusia ísť nutne vždy za sebou, niektorá z fáz môže absentovať.
ok popieranie
Šok, popieranie
 • To nie ja, určite sa pomýlili, pre mňa to neplatí, to nie je možné...
 • Rýchla reakcia, v ktorej človek nechápe, čo sa deje, nie je schopný prijímať, triediť informácie. Prechádza do štádia popierania – popierame informácie, ktoré nezapadajú do „nášho rámca“
agresia hnev vzbura zkos
Agresia, hnev, vzbura, úzkosť
 • Prečo práve ja, prečo nie iní, čo som spravil, čia je to vina???
 • Pocity hnevu, viny, smútku, beznádeje, sklamania, strachu, nespravodlivosti...
 • Bod, v ktorom si uvedomujeme, že potrebujeme nájsť rovnováhu, fakt, že musíme preorganizovať náš život...- zásadné zmeny. Hnev – môže poskytnúť chvíľkovú úľavu, ale nič nerieši.
 • Obdobie náročné na život v rodine a v manželstve – hnev môže preniknúť do všetkého, čo robíme, hádky kvôli maličkostiam.
vyjedn vanie
Vyjednávanie
 • Hľadanie „zázračných liekov“, liečiteľov...
 • Ochota podstúpiť čokoľvek
 • Dávanie veľkých sľubov

Smútok z utrpenej straty, z hroziacej straty, strach o zaistenie rodiny...

zmierenie vyrovnanie sa akcept cia
Zmierenie, vyrovnanie sa, akceptácia
 • Akceptovanie svojho zdravotného stavu, situácie...
 • Vynaloženie síl, aby človek začal žiť najlepšie ako sa dá, s tým ako to ide, podľa svojich možností..
 • Iný pohľad na svoju chorobu...(kríza, vďaka, kt. náš život môže dostať nový, lepší základ, roztrasie nás, ale môže nás opäť poskladať)
strat gie vyrovnania sa s diagn zou
Stratégie vyrovnania sa s diagnózou
 • Vnútorný stav – nehodnotiť podľa dg – či sa vyliečime alebo nie.
 • Choroba ako súčasť ľudskej existencie (ani dobrý život a správna životospráva nemusia

zaručiť naše zdravie).

 • ?? Čo urobí diagnóza so mnou, alebo čo urobím ja s ňou... (aktívne reagujem a niečo s chorobou robím, aj v prípade že sa dg. nevylieči)
komunik cia
Informovanosť, komunikácia s odborníkmi,

Informácie: nezaujaté, presné

Pýtať sa to, čomu nerozumieme, žiadať vysvetlenie, radu...

Vyhľadať pomoc v situáciách preťaženia, v situáciách, keď neviete ako ďalej

Blízki ľudia, sociálne okolie,

Hovoriť, počúvať, zdieľať svoje emócie...

Úprimnosť, nezamlčovanie skutočnosti, emócií – prehlbuje sa neistota, úzkosť, osamelosť

Situácia náhlych emócií – dočasná, postupne sa nájdu riešenia, sila vstať.

Komunikácia
mal kroky humor reakcie in ch ud aktivita
Malé kroky, humor, reakcie iných ľudí, aktivita
 • Úvahy o budúcnosti, nenechať sa zatiahnuť úvahami (čo bude o niekoľko rokov...). Často strach z toho, čo nepoznáme, z budúcnosti môže byť väčší ako strach z toho, čo poznáme. To, čoho sa bojíme, nie je až tak strašné, ako to, čo si predstavujeme.
 • Riešenie každodenných drobných situácií
 • Dovoliť si radovať sa zo života – humor
 • Predsudky a postoje spoločnosti – nemíňať príliš veľa energie a trápením sa nad reakciami iných, kt. nedokážete ovplyvniť.
 • Zachovať si svoju dôstojnosť, vyžadovať ľudský rešpekt, autonómiu, angažovať sa – OZ, pomoc, podpora, povzbudenie pre iných.
 • Skutočnosť je rovnaká – nezmeníme ju, ale tú istú vec možno interpretovať rôzne.
ad