T ng k t c ng t c d c h sx kd dp t nh kh nh h a n m 2010
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

TỔNG KẾT CÔNG TÁC DƯỢC HỆ SX-KD DP TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2010 PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TỔNG KẾT CÔNG TÁC DƯỢC HỆ SX-KD DP TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2010. HỆ THỐNG DƯỢC SX-KD KHÁNH HÒA 2010. Kết quả CTD hệ SXKD DP 2010. 1. CƠ SỞ ĐẠT CHUẨN GDP-GPP: 8/13 cty SX-KD DP được công nhận đạt chuẩn GDP, 9/10 chi nhánh cty SX-KD được công nhận đạt chuẩn GDP,

Download Presentation

TỔNG KẾT CÔNG TÁC DƯỢC HỆ SX-KD DP TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


TNG KT CNG TC DC H SX-KD DP TNH KHNH HANM 2010


H THNG DC SX-KD KHNH HA 2010


Kt qu CTD h SXKD DP 2010

1. C S T CHUN GDP-GPP:

 • 8/13 cty SX-KD DP c cng nhn t chun GDP,

 • 9/10 chi nhnh cty SX-KD c cng nhn t chun GDP,

 • 89/104 nh thuc c cng nhn t chun GPP (trong c 2 NT BV)

 • 7/274 Quy thuc c cng nhn t chun GPP (trong c 5 QT BV, 2 QT BV lin kt cty TNHH Lin Sn)


2.Cng tc kim tra cht lng thuc:

- Trong nm 2010 Trung tm kim nghim tnh tin hnh kim tra cht lng 474 mu (trong c s gi n 42 mu, 95 mu thuc nhp khu)

+ Khng t 07 mu thuc sn xut trong nc (2 mu chi t khng t do c cha cht Rhodamin B, 01mu vitamin c khng t v hnh thc vin, 01 mu viamin A khng t v hm lng v 03 mu ng dc khng t do gii hn nhim khun).

SYT c vn bn x l v thu hi cc mu khng t trong ton tnh.

+Cha pht hin thuc gi lu hnh.


U IM:

 • Cht lng thuc thng xuyn c kim tra, gim st, cha pht hin thuc gi lu hnh trn th trng. Hu ht cc c s HND chp hnh tng i tt cc Qui ch dc chnh v cc qui nh v gi, thc hin nim yt gi v bn theo gi nim yt. Khng c hin tng u c tch tr hay nng gi thuc bt hp l.


 • - Phi hp vi hi hnh ngh y t t nhn tnh Khnh Ha t chc 3 t tp hun cc vn bn QPPL lin quan kinh doanh dc phm ang hin hnh cho 352 c s kinh doanh dc phm trn a bn ton tnh.

  - Phi hp vi d n PATH tp hun cho NVNT ca 192 c s kinh doanh DP th x Cam Ranh v TP Nha trang v cc chuyn CM, nhm nng cao vai tr t vn trong CSSK cng ng .


 • Trong nm 2010, S Y t tin hnh 03 t thanh kim tra : 38 c s kinh doanh dc t nhn v 16 c s hnh ngh y dc c truyn, 17 cng ty , chi nhnh kinh doanh dc phm ng trn a bn tnh v vic chp hnh cc qui nh v sn xut, kinh doanh dc phm, m phm,cc qui nh hnh ngh y, dc c truyn t nhn, phn ln cc c s:

 • C y cc loi giy php hot ng KD dc;

 • Nhn vin hnh ngh c y bng cp chuyn mn ph hp vi cng vic c giao,

 • thc chp hnh cc quy nh ca php lut v hnh ngh dc c nng cao hn;

 • Nhiu c s khang trang, sch p, trang b y cc dng c, trang thit b bo qun, kinh doanh thuc;

 • C y ha n chng t mua bn thuc, m cc loi s sch theo di hot ng chuyn mn, chp hnh tt cc quy ch chuyn mn; khng kinh doanh thuc km cht lng, thuc nh ch lu hnh, thuc gi;

 • Nhiu cng ty, chi nhnh s dng phn mm vi tnh qun l, theo di, khng tnh trng thuc qu hn dng. ..


Tn ti:

 • Cng tc m bo cht lng thuc:

 • Cc c s kinh doanh DP cha t gic gi mu cho TTKN kim tra cht lng.

 • Cn kinh doanh thuc khng c ha n chng t theo qui nh, thuc phi mu dch


2. Trong kinh doanh thuc :

- Cn c c s kinh doanh thuc nhng giy chng nhn t GDP ht hn s dng ( Chi nhnh cng ty CP DP Bnh nh)hoc chuyn tr s cng ty v a im mi nhng cha bo co v S Y t ( Cng ty TNHH Quang Khnh)hoc a ch ghi trong giy chng nhn iu kin kinh doanh thuc khng ng vi giy chng nhn ng k kinh doanh ( Cng ty THHH Aqua);

- Mt s c s c bin hiu khng y ni dung theo quy nh; mc trang phc v eo bng tn khng ng qui nh; khng theo di, cp nht, y , kp thi vic xut nhp thuc.


 • Vic thc hin cc quy nh v gi: mt s c s thc hin cha y vic nim yt gi thuc, mt s c s c gi bn c t l li qu cao ang c on kim tra yu cu gii trnh.

  - Mt s c s sp xp ln ln thc phm chc nng chung vi thuc, nhn vin trc tip kinh doanh thc phm chc nng cha c tp hun kin thc v sinh an ton thc phm.


 • - Mt s c s t GDP c qui trnh thao tc chun cha y , mt s qui trnh thao tc chun cha ph hp vi thc t, nhn vin cha thc hin ng cc qui trnh thao tc chun ban hnh.


3/ Trong kinh doanh thuc GN- HTT:

 • Ch c Cng ty C phn dc phm Khnh Ho c kinh doanh thuc gy nghin, thuc hng tm thn phc v cho cc n vi y t v nhn dn trong tnh.

  Cng ty thc hin tt cc qui nh v hot ng kinh doanh thuc GN- HTT theo thng t 10,11/2010/ TT-BYT ngy 29/4/2010 :

 • Hng nm u c lp bng d tr thuc gy nghin v thuc hng thn trnh S Y t ph duyt;

 • y s sch theo di xut nhp thuc, c cp nht thng xuyn

 • Ho n chng t y , r rng, s lng thuc thc t ng vi s lng thuc trn s sch chng t. ..


4/ Thng k bo co:

- Bo co cng tc dc chnh nh k 3 thng, 6 thng, 9 thng,c nm ca cc Chi nhnh, Cng ty cn qu chm nn nh hng n cng tc thng k bo co nh k v UBND tnh v CQLD ca SYT chm.


PHNG HNG HOT NG NM 2011

 • I VI SYT:

  1/ Tip tc tng cng cng tc thanh kim tra

  tra hot ng chuyn mn v dc, m phm ca cc c s sn xut, kinh doanh dc, m phm trn a bn ton tnh. X pht hnh chnh cc c s khng chp hnh theo qui nh

  2/c bit tng cng kim tra gi thuc; vic bun bn v cung ng thuc, pht hin v x l kp thi cc hin tng u c, tch tr hay nng gi thuc bt hp l .


3/Tip tc trin khai cc t tp hun v cc VB QPPL lin quan kinh doanh thuc

4/ Tip tc phi hp DA PATH m cc lp tp hun cc chuyn chuyn mn nng cao kin thc t vn cho NVNT trong CSSKC v trong nm 2011 trin khai tp hun NVNT cc c s bun bn l thuc ti TX Ninh Ha.


 • I CC C S SX KD DC PHM:

  - Khc phc nhng tn ti trn, thc hin theo cc qui nh PHP LUT v kinh doanh dc.


Xin cm n!


 • Login