Sensacja!!! Odkrycie nowej Teori !!! - PowerPoint PPT Presentation

Sensacja!!!
Download
1 / 17

  • 74 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Sensacja!!! Odkrycie nowej Teori !!!. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że łańcuch jest tak silny. ... jak jego najsłabsze ogniwo. ... to możemy wyjść z założenia, że pęknie w najsłabszym miejscu. Porównując ze światem zwierzęcym oznacza to, że stado.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Sensacja!!! Odkrycie nowej Teori !!!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sensacja odkrycie nowej teori

Sensacja!!!

Odkrycie nowej Teori !!!


Je eli we miemy pod uwag e a cuch jest tak silny

Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że łańcuch jest tak silny ...


Jak jego najs absze ogniwo

... jak jego najsłabsze ogniwo ...


To mo emy wyj z za o enia e p knie w najs abszym miejscu

... to możemy wyjść z założenia, że pęknie w najsłabszym miejscu.


Por wnuj c ze wiatem zwierz cym oznacza to e stado

Porównując ze światem zwierzęcym oznacza to, że stado ...


Jest tylko tak silne jak jego najs abszy cz onek

... jest tylko tak silne jak jego najsłabszy członek.


Tu te ginie najs abszy albo

Tu też ginie najsłabszy albo ...


Zostaje zniszczony

... zostaje zniszczony !!!


Poprzez mier s abych stado jest silniejsze bo nie musi si do s abych dostosowywa

Poprzez śmierć słabych stado jest silniejsze, bo nie musi się do słabych dostosowywać.


Znane jest te e alkohol

Znane jest też, że alkohol...


Niszczy kom rki m zgowe

... niszczy komórki mózgowe


Por wnuj c t teori ze wiatem zwierz cym

Porównując tę teorię ze światem zwierzęcym ...


Alkohol zabija najpierw najs absze kom rki m zgowe

... Alkohol zabija najpierw najsłabsze komórki mózgowe.


Oznacza to e alkohol udoskonala prace m zgu zabijaj c s abe kom rki kr tko

Oznacza to, że alkohol udoskonala prace mózgu zabijając słabe komórki.Krótko...


Picie alkoholu robi ci inteligentniejszym

PICIE ALKOHOLU ROBI CIĘ INTELIGENTNIEJSZYM!!!


Bracia i siostry towarzysze i towarzyszki koledzy i kole anki pijcie

Bracia i siostry, towarzysze i towarzyszki, koledzy i koleżanki PIJCIE !!!!!


Id si kszta ci na zdrowie

idę się kształcić NA ZDROWIE !


  • Login